Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

V ČT Lžou!

Letos na jaře po začátku letošní fáze Ukrajinské Krize napsal Hospodin na Slunci česky a velmi výrazně: "V ČT Lžou".
Nápis pokračoval další den: "Židé Lžidé", ale myslím, že na pochopení těch jejich lží tento dodatek není zatím příliš podstatný...
Napsal jsem o tom tehdy článek, ale moc se tím nezměnilo, neboť ti, kteří si ho tehdy všimli, jej ignorovali...

Rok se překlopil k závěru a lhaní, propaganda a válečné štváčství pokračuje, nezměněné a ještě horší...

A právě v době, kdy Demonstrace "Česká Republika na prvním místě" odcházela od ČT směrem na Národní Třídu a procházela Vyšehradem, bylo opět na Slunci napsáno česky, byť nepříliš zřetelně: "ČT lže". A pokračovalo to dodatkem následující den: "ČT je Zlo".

v-ct-lzou

Den poté se tam z T utrhl filament a jeho dopadem se nápis ČT zcela vymazal...

Já vím, že statisíce lidí to tu ví, ale jsou tu mnozí další, kterým dosud nedošlo, jak je Lži a Propaganda ČT a dalších main-streamových televizí zhypnotizovaly a zatemnily a překroutily jim úsudek a chápání, takže zejména pro ně bude dobré si to poněkud zrekapitulovat...

Podrobný seznam jejich lží by byl příliš dlouhý, ale ve zkratce ty hlavní body:

Nejprve nám tu dva roky lhali o Covidu a svým zatajením léků jako Ivermectin spolu s ostatními mas-médii a Big Tech korporacemi tak Cenzurou zavraždili většinu obětí "Covidu"...
Dávali systematicky prostor jen jednomu názorovému proudu najatých "Expertů", často ve střetu zájmů, a vládní a globalistické propagandě, zatímco zcela zamlčovali názory čím dál větší skupiny vědců, lékařů a právníků, kteří s tímto davovým šílenstvím více či méně nesouhlasili.
Zároveň tím Informačním Vakuem dali velký prostor různým naivním Teoriím a jsou tedy i za jejich lidovou tvorbu a šíření nepřímo zodpovědní...

Pak poté, co Ukrajina napadla Donbas 17.2.2022, na což Rusko odpovědělo svou invazí na Ukrajinu 24.2.2022, přešli plynule na lhaní o Rusku a Ukrajině...
Jednak lžou přímo uváděním nepravdivých informací, často přímo převzatých od prolhaných Ukrajinců, často ale také lžou zamlčováním druhé strany mince.

A především provádějí psychologickou manipulaci nálepkováním silně emotivními a lživými nálepkami a přívlastky, velmi často v naprostém opaku k Pravdě.

Zatímco mluví o "Ruských okupantech", měli by mluvit o Ukrajinských okupantech, protože když v roce 2014 Donbas vyhlásil samostatnost, Ukrajina jej napadla a polovinu území Donbasu od roku 2014 okupovala. Zatímco tedy mluví o Ukrajinských nacistech jako o "osvoboditelích", měli by mluvit o Rusku jako o osvoboditelích.

Často používají lživou, hanlivou a manipulativní nálepku "Ruský diktátor", zatímco by měli mluvit o Ukrajinském diktátorovi, protože v Rusku je Demokracie na podobné úrovni, jako v České republice, a tedy na podstatně lepší úrovni, než v totalitním bolševickém Evropském Svazu. Vedle prezidenta má Rusko i dvou-komorový parlament a funkční soudnictví, zatímco na Ukrajině diktátor Zelenský zakázal opoziční Strany i Média...
Ostatně i osvobození Donbasu vzešlo v Rusku v únoru 2022 na popud Parlamentu a teprve potom se přidal prezident Putin na žádost Parlamentu s uznáním samostatnosti republik Donbasu...
Ohledně Svobody Médií je to v Rusku zdánlivě podobné, jako v Anglii nebo v EU, jen s tím rozdílem, že v Rusku se v médiích nesmí Lhát a svádět k Dekadenci, ale v Anglii nebo v EU se v médiích nesmí říkat Pravda, ani varovat před Dekadencí a Perverzemi... Ale leckdo vidí "nesmí" a je to považováno za stejný "nedostatek svobody"... Protože Ateisté bez daného Měřítka Morálky ve svém Relativismu zapomněli, co je Dobro a co je Zlo a Špatnost, a že jednomu je třeba pomáhat a druhé potlačovat, protože jinak Brutální Zlo a Špatnost vítězí nad Jemným Dobrem, když se mu Stateční nestaví na Obranu...

V naší Televizi zcela zamlčují válečné zločiny Ukrajinců - brutální mučení a vraždy zajatců i vlastních politických vězňů, ničení obytných budov a střelbu do civilistů, a často vydávají zločiny Ukrajinců za zločiny Rusů, jako zejména vraždy v Buče, na nádraží v Kramatorsku, jako "filtrační" nacistické popravy v Rudém Limanu nebo v Kupjansku. Když západní novináři ze CNN a Sky News natočili mučení civilistů v Chersonu, byli vyhoštěni, a o mimo-soudních popravách, tedy vraždách desítek civilistů v Chersonu ukrajinskými nacisty se v Televizi zřejmě nijak nezmínili...
Ukazují zničené budovy, ale často se jedná o zásahy Ukrajinskými raketami protivzdušné obrany, když minou cíl.
Brečí tu nad nedávnými Ruskými útoky proti Ukrajinské energetické infrastruktuře, ale zcela zamlčují neustálé útoky Ukrajinců proti civilistům Donbasu a i proti Ruské energetické infrastruktuře. Což je přesně to Lhaní Zamlčováním (Lie by Omission), kterým tu psychologicky manipulují své diváky.

O bandě nacistů, kteří terorizovali obyvatele Mariupolu, a nakonec se vzdali v Azovstalu, používali termín "Obránci Mariupolu", ačkoli nikoho a nic kromě sebe tam nebránili. Jenže slovo "obránci" vyvolává sympatie, v tomto případě naprosto nezasloužené. Nakonec část z nich Ukrajinci zasáhli ve vězení v Jelenivce na Donbasu raketou a zbytek byl propuštěn při výměnách zajatců...

Často tu lžou, že se prý jedná o boj za Demokracii, nebo o boj Západní Demokracie proti Ruskému Autoritářství.

Ve skutečnosti referenda na Donbasu byla velkým vítězstvím Demokracie Ruska nad Feudalismem Západu. Referendum je vrcholem Demokracie, a podle principu na sebeurčení národů tam dokázali, že země patří lidem, kteří tam žijí, a ti si mohou vybrat jiné vládce, a to i přes hranice, pokud je původní vládci systematicky terorizují. Naproti tomu Západ prosazuje princip Feudalismu, že země prý patří vládcům v Metropoli a obyvatelstvo z ní mohou dle libosti vyhnat nebo vyvraždit, jak se o to osm let aktivně snažili... Prý, že "když chtějí mluvit rusky, ať táhnou do Ruska", říkali jim Ukrajinští nacisté. Tož přesně to udělali, ale vzali si svou zem sebou, stěhovat se při tom nemuseli... Takzvaná "Teritoriální Integrita" je jiný název pro Feudalismus, zatímco o Demokratickém principu na "Sebeurčení Národů" tu trapně mlčí... Protože by se mohli ozvat i Katalánci, Valoni, Kurdové, Skotové a další nespravedlivě utlačované národy, často terorizované vládami území, na kterých ty národy žijí...

Zdejší ČT a další main-streamová média a vlády Západu zcela překroutily vnímání reality značnou částí obyvatelstva této Západní Říše Lží. Zfanatizovali Rusofobní Hysterií masy obyvatel, že by táhli jak Lemmingové do války pod jakoukoliv drobnou záminkou... Což výborně ukázal nedávný útok Ukrajinskou raketou na území Polska, prý neúmyslný, který náramně odhalil válečné štváčství západních médií i vlád a politiků, ale zřejmě vyjadřující názory mnohých, způsobené vypěstovanou fanatickou nenávistí obyvatel ke všemu Spravedlivému, k Rusku zejména... A odhalil i absenci právního státu na západě, když toto šíření poplašné zprávy a snahu o vyvolání útočné války proti Rusku nechala zdejší "Justice" bez povšimnutí, stejně jako předtím schvalování teroristického útoku proti nebohé novinářce a filosofce Darje Duginové zdejšími hyenami...

Ukrajina rozhodně není "Obránce" ani "Osvoboditel", ale násilnický a teroristický Útočník, který osm let útočil na Donbas, a pokračují ve svých útocích, vraždách a teroru dosud... A to i proti vlastnímu obyvatelstvu, které despoticky utlačují... A především je Ukrajina gigantická pračka špinavých peněz pro Západní zbrojařské korporace a politiky...

Přichází ale čas požadovat Pluralitu Médií a umožnění Svobodného Utváření Názorů, na které máme Právo, aby byly názory, omyly i lhaní a štvaní jedné strany vyvažovány hlasem druhé strany, aby se příště nestalo, že bude část našich občanů zfanatizována do hysterické nenávisti tak, jako se tomu stalo nyní...

Relativně objektivní televizní diskuze poznáte podle toho, že tam je zastoupeno víc nesouhlasících názorových proudů, takže můžete vidět, do jaké míry a jak jsou dané názory rozporovány a s čím se na daném názoru dá nesouhlasit - jako třeba Partie Terezie Tománkové, kam je zvána i část Opozice, i když by to mohlo být ještě lepší, protože značná část opozice tam zvána také není... Naproti tomu Námezdní Propagandu poznáte podle toho, že tam v "diskuzi" jsou zástupci jediného názorového proudu bez vážnějšího nesouhlasu, jako v pořadech OVM nebo Historie ČT... Vrcholem hnusu je Žumpa NewsRoom ČT24, plná pomluv a hoaxů, včetně falešného vyvracení a nálepkování domnělých "hoaxů"...
Zprávy je vždy třeba vyvažovat a porovnávat s informacemi z jiných zdrojů, srovnáním faktů a názorů z jiného úhlu pohledu poznáte celistvější pravdu, a ne jen zploštělou propagandu... Protože každá strana to vidí jinak a něco zamlčují, něco akcentují, snaží se vás zmanipulovat pro jejich vizi a názor, a teprve srovnáním dvou a více stanovisek si můžete udělat ucelený a vyvážený názor... Jediným stanoviskem a jediným úhlem pohledu jste obvykle jen manipulováni...
Když nevidíte Nesouhlas, někdo s vámi Manipuluje Cenzurou, protože vždy je nějaký nesouhlasný názor na přiměřené úrovni... Lež a Podvod se obvykle bojí, že budou prozrazeny...

A pozor na psychologicky manipulativní termíny a přívlastky, které ze zdánlivého Zpravodajství dělají Ideologickou Propagandu... (A to včetně i tohoto textu, který má za cíl vyvažovat analogické nálepkování z main-streamu a jen ho obracet správnějším směrem, a nesnaží se být nebo vypadat Neutrální a není Zpravodajstvím...)
Víz na ukázku, jak vypadá ideologicky neutrální a vyvážené Zpravodajství, když RT cituje našeho ministra Lipavského bez jakýchkoliv ideologických přívlastků, neřeknou vám, že to je prolhaný Demagog a válečný štváč se všestraně škodlivými názory, kterého oni i Západ mají za Kašpara, kromě těch, kteří ho mají jako Užitečného Idiota, ale prezentují vám v RT jeho výroky neutrálně a dají vám v článku i opoziční stanovisko z USA i z Ruska i z Ukrajiny, názor si udělejte sami... Jenže zdejší Demagogická Propaganda bude podle všeobecně rozšířeného principu Projekce o RT tvrdit, že to je prý "Ruská Propaganda", abyste to nečetli a nemohli si udělat názor z opačné strany, abyste zůstali zmanipulovaní jejich vlastní Propagandou... Bylo by fajn, kdyby zdejší Média byla alespoň tak Objektivní a Vyvážená, jako RT... A když už tam při citování našeho moudrého exprezidenta Klause o "Green Delirium" jako skutečné příčině Energetické Krize mají vtipný a velmi přiléhavý termín Seznam Sravy, tak to alespoň může vypadat jako neúmyslný omyl ...

P.A.Semi 2022-11-19 .. 20

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#1 Dusan Janto 2023-07-02 17:20
Toto je pravda nie to co nam ponuka nase skorunpovane spravodajstvo na cele s pani prezidentkou.
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře