Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Temné kořeny antisemitismu (+film "Pomlouvání - Defamation")

  • zide
Ideologie známá jako antisemitismus je pohanské učení, které nemůže přijmout žádný muslim. Abychom si to uvědomili, potřebujeme prozkoumat kořeny antisemitismu. Pojem je obecně chápán jako "nenávist k Židům", ačkoli ve skutečnosti znamená "nenávist k Semitům" – jinými slovy ke všem semitským národům: Arabům, Židům a dalším etnickým skupinám Středního východu. Existují blízké podobnosti mezi semitskými kulturami a jazyky. Například arabština a hebrejština jsou si velmi podobné.

Neopohanské hnutí se zrodilo v 19. století a hlásalo, že evropské společnosti by se měly vrátit k předkřesťanskému pohanství. Někteří neopohané, nepřátelští k Božím náboženstvím jako judaismus a křesťanství, si oblíbili barbarský životní styl pohanských společností. Nacistická propaganda srovnává SS se starobylými pohanskými válečníky.

Druhou největší jazykovou a rasovou skupinou, která ovlivnila světovou historii, jsou Indoevropané zahrnující většinu národů dnes přítomných v Evropě. Proroci přicházeli ke všem těmto civilizacím a společnostem, aby jim pověděli o existenci a jednotě Boha a o Jeho příkazech. Ze psaného záznamu však víme, že Indoevropané se drželi pohanských vír od velmi starobylých časů. Řecká a Římská civilizace, barbarské germánské kmeny a Vikingové, kteří žili v Evropě ve stejnou dobu, všichni měli polyteistické pohanské presvědčení. To vysvětluje, proč byly jejich společnosti zbavené morálních kritérií. Pohlíželi na násilí a surovosti jako ospravedlnitelné a chvályhodné, a ve velkém se účastnili nemorálních praktik jako homosexualita a cizoložství. (Nesmíme nikdy zapomenout, že Římská říše, považovaná za nejrozvinutější z indoevropských civilizací, byla divoká společnost, kde byli lidé mučeni a trháni na kusy v arénách pro pobavení veřejnosti.)

Tyto pohanské kmeny dominující Evropě přešly na víru v Boha jedině pod vlivem Ježíše (pokoj s ním), který přišel jako prorok k Semitům a dětem Izraele. On sám byl jazykově a rasově Žid. Jeho poselství se postupně rozšířilo po Evropě a jeden po druhém tyto pohanské kmeny přecházely na křesťanství. (Měli bychom v tomto bodě objasnit, že křesťanství bylo porušeno a do jeho učení byla zahrnuta překroucená myšlenka Trojice).

V 18. a 19. století však křesťanství v Evropě zesláblo. Spolu s rostoucí mocí ideologií a filosofií podporujících ateismus, se zrodilo zvláštní hnutí: Neopohanství.

Vůdci hnutí prosazovali, že evropské společnosti potřebují odmítnout křesťanství a vrátit se ke svým pohanským vírám. Podle neopohanů, etické porozumění pohanských evropských společností bylo nadřazeno tomu, které se rozvinulo později, po obrácení na křesťanství.

Jedním z hlavních zástupců tohoto trendu, a také jeden ze zásadních teoretiků fašismu, byl Friedrich Nietzsche. Nesmiřitelně nepřátelský ke křesťanství, věřil, že toto náboženství zničilo bojovného ducha německé rasy a tedy jeho takzvanou "vznešenou esenci."

Nacistická oddanost neopohanským učením byla hlavní příčinou jejich nepřátelství k Židům. V průběhu let nacistické vlády se vyvinula okázalá představení nostalgicky připomínající pohanské ceremoniály, která se konala po celém Německu. Otevírací ceremoniál Berlínské olympiády (na obrázku) byl jedním z nich.

Zaútočil na křesťanství ve své knize Antikrist a oslavil starobylou pohanskou filosofii v Tak

mluvil Zarathuštra (zoroastriánství, hojně rozšířené ve staré Persii bylo jedním z pohanských náboženství indoevropské kultury).

Neopohanství taktéž chovalo obrovskou nenávist k judaismu, jenž považovalo za zásadní kořen křesťanství, což měli za "židovské spiknutí" a dokonce to popisovali jako, že "svět byl dobyt židovskou myšlenkou." (Bez dotazu, neopohanství také nenávidělo islám, jediné pravé náboženství, stejným způsobem.)

Toto neopohanské hnutí rozdmýchalo plameny protináboženské nenávisti a také zrodilo ideologie fašismu a antisemitismu. Při prozkoumání konkrétních základů nacistické ideologie je dost jasné, že Hitler a jeho partyzáni byli pohané v pravém smyslu slova.

Celý text zde: http://www.harunyahya.com/other/czech/books/nasili_holokaustu/nasili_holokaustu_foreword.php

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře