Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Byla pozemská církev skutečně Kristovým plánem?

Mesiáš nepřišel zakládat žádné pozemské mocenské organizace! Jeho církev je v duchu! To znamená, že pouze ten, kdo se snaží jednat podle Vůle Nejvyššího je členem Kristovy církve! Nikdo jiný!

  • byla-pozemska-cirkev-skutecne-kristovym-planem

Měl Kristus v zájmu vytvořit církev, jako pozemskou organizaci? Neustanovil ji snad on sám a nepovolal Petra za její první hlavu? Není tedy právě myšlenka křesťanské církve de facto Kristovým plánem? Vždyť přesně takto je to uvedeno v Bibli.

Odpověď:

To, co zvěstoval lidem Kristus mělo především hluboký duchovní rozměr. No a právě v tomto duchovním smyslu je třeba chápat také jeho slova, týkající se Petrova výsadního postavení a založení církve. Tato slova byla myšlena duchovně a ne pozemsky tak, jak si je svým zúženým způsobem vysvětlili lidé. Kristus neustanovil Petra za prvního papeže a nezaložil církev, jako pozemskou mocenskou organizaci v tom smyslu, v jakém ji známe dnes!

Ve skutečnosti to bylo takto: Peter, jako úplně první člověk na Zemi poznal v Ježíši Syna Božího, a v živém přesvědčení tohoto zásadního poznání to také vyslovil. Jeho přesvědčení okamžitě zformovalo v jemnější - v citové a v myšlenkové úrovni určitý základní kámen zásadního poznání Boží podstaty Kristovy. Toto Petrem, jako prvním člověkem zformované přesvědčení, se tedy stalo skálou. Stalo se základním kamenem, na kterém mohla být vybudována církev. Církev, čili společenství lidí, pro které se stejně jako pro Petra stalo poznání Boží podstaty Krista přesvědčením.

To znamená, že ten, kdo je přesvědčen o tom, že Kristus je Syn Boží, který nám přinesl Vůli svého Otce nebeského proto, abychom podle ní žili, ten, kdo se podle této Vůle řídí ve svém životě, kdo tak mluví, myslí, cítí a jedná, jedině ten je členem jeho církve. Součástí Kristovy církve je tedy každý, kdo věří v Krista a jedná podle jeho Vůle, a tím rovněž podle Vůle Otce nebeského, který ho poslal. Nikdo jiný v duchovním slova smyslu členem Kristovy církve není!

Církev, jako pozemská mocenská organizace, která usiluje o moc a vliv, jako každá jiná světská organizace, církev, jejíž členové jsou členy pouze formálními a ve svém životě vůbec nejednají podle Vůle Nejvyššího, kterou nám ukázal Ježíš ve svém učení, tak taková, pouze čistě pozemská forma církve nebyla a nemohla být nikdy Kristovým plánem.

Mesiáš nepřišel zakládat žádné pozemské mocenské organizace! Jeho církev je v duchu! Je duchovní a stojí na Petrově přesvědčeni o Boží podstatě Krista, jako na skále! A každý, kdo sdílí toto živé přesvědčení a jedná podle Vůle Mesiáše se stává součástí pravé církve, přičemž je úplně jedno, jestli v nějaké pozemské církevní organizaci je, nebo není.

Kdo jedná podle Vůle Nejvyššího je členem Kristovy církve! Kdo však podle jeho Vůle nekoná, není členem jeho církve! A to ani tehdy, kdyby v nějaké pozemské církevní organizaci zastával třeba i velmi vysoké postavení.

Křivením duchovních pojmů si tedy zde na zemi mohou lhát pouze lidé mezi sebou navzájem. A i to vždy jen na svou vlastní škodu. Ale Stvořitele a jeho dokonalou Vůli neošidí nikdo!

Autor: František Skopal

Zdroj: https://frantisekskopal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=694566

O Ježíšovi: Fakta, chyby, doplnění, komentáře - Faktstream #12

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře