Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Nikto nemá právo vyžadovať certifikát o testovaní

Hodnocení uživatelů:  / 13
NejhoršíNejlepší 

Úrad na ochranu osobných údajov spochybnil vyhlášku hlavného hygienika Jána Mikasa, ktorá mala umožniť zodpovedným osobám, napríklad zamestnávateľovi, predavačke či príslušníkovi SBS, kontrolu „Certifikátu o testovaní“. Hovorí o nedostatočnom právnom základe pre takýto zásah.

  • nikto-nema-pravo-vyzadovat-certifikat-o-testovani

Zamestnávateľ na pracovisku, majiteľ reštaurácie, či predavačka v obchode nemajú právo pýtať si od vás certifikát o výsledku testovania na ochorenie Covid-19. Vo svojom predbežnom stanovisku to uvádza Úrad na ochranu osobných údajov. Úrad hodnotil pracovný návrh Mikasovej vyhlášky, o ktorej sme informovali včera. Na svojej stránke uverejnil nasledovné stanovisko: „Úradu bol predložený pracovný návrh vyhlášky, ktorej vypracovanie ukladá uznesenie vlády 693/2020 v bode C.1 doručený. Úrad vykonal právnu analýzu s ohľadom na ochranu osobných údajov, ktorú zaslal UVZ SR. Na základe tejto analýzy dospel k tomu, že ustanovenia zákona č. 355/2007 Z. z., ktoré má vyhláška vykonávať, táto v navrhovanom znení nereflektuje. S ohľadom na uvedené úrad nateraz zotrváva na svojom stanovisku z 29/10/2020 „Uznesenia vlády č. 678, aj 693, z pohľadu ochrany osobných údajov, nepovažujeme k dnešnému dňu za dostatočný právny základ na spracúvanie údajov týkajúcich sa zdravia.“

Aj podľa bývalého predsedu Najvyššieho súdu SR, trestného sudcu Štefana Harabina, “NIKTO” nemôže požadovať Vašu zdravotnú dokumentáciu. Tieto slová taktiež potvrdil aj Úrad na ochranu osobných údajov (GDPR). Uvádza v ňom: “Pokiaľ ide o spracúvanie informácie o negatívnom výsledku testu, teda o spracúvanie osobitnej kategórie osobného údaja zamestnanca, je potrebné, aby zamestnávateľ disponoval právnym základom podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia a zároveň, aby tento spĺňal aspoň jednu výnimku zo zákazu spracúvania údajov týkajúcich sa zdravia podľa čl. 9 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. Momentálne v rámci relevantných právnych predpisov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov, pre spracúvanie negatívneho výsledku testovania (a prípadne aj certifikátu MZ SR) úradu nie je známy primeraný právny základ, nakoľko Zákonník práce ustanovuje ako povinnosť v súvislosti so zdravotným stavom zamestnanca len nahlásenie jeho práceneschopnosti, alebo inej prekážky v práci ktorá u neho nastala.”

zdroj. https://zemavek.sk/nikto-nema-pravo-vyzadovat-certifikat-o-testovani/?fbclid=IwAR3mUCEgNg7teDbsmp9MLZ3mTTxBinWoVHMU7DzACGt8OLpgfAAG874lAdo

Facebook komentáře