Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Stalin a břemeno vlády

Dnes masa "historiků" tvrdí, že Stalin údajně patologicky usiloval o moc. Obyčejným lidem nejsou archivy dostupné, ale vždyť historikům je velmi dobře známo, že do roku 1927 Stalin třikrát prosil Centrální komisi o uvolnění ze své, ne příliš vysoké pozice generálního sekretáře: na plénu CK po 15. sjezdu VKP(b), když se mu nepodařilo získat od členů CK své osvobození, je začal prosit o alespoň uvolnění z pozice generálního sekretáře a záměnu za obyčejného sekretáře, jako byli ostatní čtyři. Plénum mu odmítlo i toto, ale jaké člověk musí mít svědomí, aby se znalostí o tomto tvrdil něco o patologické touze po moci u Stalina?

  • stalin-a-bremeno-vlady
  • stalin-a-bremeno-vlady

On byl vůdcem SSSR a země ne proto, že toužil po moci, ale proto, že právě v té roli byl nutný národu a komunistům, a lidé ani strana nikoho srovnatelného neviděli. A nyní se vraťme do Ruska 20. let - do toho období, kdy Trocký, výjimečná osobnost sám o sobě, ale pygmej ve vztahu ke Stalinovi, se pokoušel udělat Stalina vykonavatelem svých rozhodnutí. Vraťme se k otázce, jak se stalo, že Stalin, nemaje do roku 1941 žádnou státní funkci,

Stalin, který nebyl ani prezidentem, ani ministrem, dokonce ani mluvčím Dumy, byl i přesto považován a reálně i byl vůdcem Sovětského svazu? Ano, byl to člověk vynikajících schopností a pracovitosti. Ale copak dnes v Rusku není schopných a pracovitých lidí? A vidíte je snad dnes u moci? Když se komunisté v Rusku dostali k moci, narazili na problém: vlastní státní představitele ještě neměli a carský vládní aparát jejich činnosti sabotoval.

A tehdy byli komunisté přinuceni udělat to jediné, co jim zbývalo - postavili vládní aparát Ruska pod kontrolu stranických orgánů. Je čas krátce připomenout, jak byla organizována komunistická strana Ruska. Podle své ústavy všichni komunisté každé tři roky vybírali delegáty do dalšího sjezdu strany. Tito delegáti, když se sešli, tvořili nejvyšší řídící orgán strany: jen oni mohli přijmout nebo změnit svůj program, změnit stanovy strany, mohli přijmout libovolné rozhodnutí, které už nikdo, kromě dalšího sjezdu, nemohl zrušit.

Ale sjezd se konal jen jednou za tři roky, a pro průběžné řízení stranických záležitostí se vybírala Centrální komise strany - zhruba 70 lidí z těch, koho sjezd považoval za nejschopnější a nejzpůsobilejší. Ale i těch 70 lidí nepracovalo nastálo v Moskvě, ale jezdili na pléna svých organizací, a pro každodenní řízení strany už CK, to jest těch 70 lidí, vybíralo 5 sekretářů strany, z nichž jednoho určili generálním. A ti sekretáři, jak už bylo řečeno, vedli každodenní agendu po organizaci komunistů a řízení strany.

V této struktuře strany komunistů SSSR není nic neobvyklého, podobným způsobem jsou organizovány všechny politické strany i dnes. Ale pak vzniká otázka: jak komunisté kontrolovali na místech práci státního aparátu SSSR? Vždyť dnes je stran mnoho, ale ani jedna, včetně vládní, nekontroluje jedinéhostátního představitele Ruska. V Dumě i mezi gubernátory je poměrně široce známá strana Žirinovského.

Vezměme hypoteticky, že oblastní sekretář této strany se rozhodne zkontrolovat práci představitelů místního oddělení policie nebo penzijního fondu. Co se stane? Správně, vládní představitelé pošlou takového sekretáře do patřičných míst spolu i s Žirinovským. A to stejné by se opakovalo pro funkcionáře libovolné strany. Proč tedy v SSSR všichni naslouchali a plnili příkazy místních funkcionářů stranických orgánů?

Vše spočívá v tom, že Centrální komise strany komunistů vybírala ještě jeden orgán - Politickou kancelář (Politbyro). Do něho vstupovalo průměrně 10 lidí vybraných vůdci komunistů, přitom samotní členové Politbyra mohli pocházet z jakéhokoliv postu v zemi. Do Politbyra mohl jít sekretář CK strany, a nemusel, a mnozí sekretáři CK nikdy v Politbyru nebyli. Mohl tam jít ministr obrany, a nemusel, pokud v něm vůdcové strany neviděli dostatečně schopného člověka, mohl tam jít sekretář oblastního komisariátu (obkom), mohl tam jít ministr železnic nebo obchodu - vše záviselo na umu a morálních kvalitách daného člověka.

Jen dva lidé, zaujímající v zemi dva posty, byli členy Politbyra vždy závazně -předseda Nejvyššího Sovětu - nejvyššího zákonodárného orgánu Sovětské vlády, a předseda Rady ministrů (lidových komisařů) - vlády SSSR, nejvyššího výkonného orgánu Sovětské vlády. Připomenu, že hlava vlády SSSR předsedala zasedáním Politbyra.A právě to, že oba dva nejvyšší představitelé Sovětské (ústavní) vlády byly členy naprosto neústavního stranického orgánu zabezpečovalo to, že všichni představitelé státního aparátu SSSR přijímali kontrolu ze strany komunistických funkcionářů a podřizovali se jejich rozhodnutím.

Ti z představitelů, kdo by odmítli, by byli ze svých postů smeteni hlavamisovětské vlády. A tímto se realizovala neústavní stranická kontrola nad orgány státního aparátu. Politbyro bylo kolegiálním orgánem, rozhodnutí přijímalo většinou hlasů, a nebylo závazné, aby s daným rozhodnutím souhlasila hlava vlády SSSR nebo generální sekretář strany. Například, v roce 1928 byla objevena velká skupina inženýrů-sabotérů na šachtách Doněcké pánve.

Před soudem stanulo 53 lidí, soud osvobodil 4, jedenáct odsoudil k smrti, ale šesti z nich sám udělil milost. Věc zbylých pěti odsouzených posuzovalo Politbyro, a Stalin navrhl jim udělit milost, ale jeho návrh nebyl přijat: člen Politbyra Bucharin přesvědčil ostatní členy Politbyra těch pět inženýrů popravit. Nyní obraťte pozornost na následující - díky kolegiálně přijímaným rozhodnutím seten člen Politbyra, jehož návrhy/řešení se budou přijímat nejčastěji, stává neformálním lídrem Politbyra, a protože Politbyro přijímalo rozhodnutí i o zemi, i o straně, pak se stává vůdcem národa i komunistů nezávisle na tom, jakou zaujímá oficiální vládní funkci.

Trocký předpokládal, že právě jeho řešení bude Politbyro přijímat nejčastěji, ale přecenil se. Během let o sobě daly schopnosti, um a pracovitost Stalina znát - jeho řešení přijímalo Politbyro nejčastěji, a právě tak se Stalin stal vůdcem strany i země, ačkoliv po tom sám netoužil.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Komentáře  

#5 Jarda K. 2023-07-04 15:34
Stalin bol vynikajúci štatnik, a ešte k tomu čelil dennodenne chazarským sprisahancom zvnútra! Preto si budem do smrti vážiť jeho najvyznamnejší výrok: " Židia,vy ste si vytvorili jednu predstavu, tú Judáša" ( Iškariotského)! !! A dodnes to platí a vzdy bude!!! Vsade kde sa obzriem vo svete,všade je spústa židov! A Amerika( kde som bol 22 rokov a ušiel stade znechuteny az do smrti s ich sionistami) je plná židov,aspoň 50 miliónov! Všetko tam vlastnia, vsetky biznisi! Pomaly nebolo firmy kde nebol vypočítavý žid majiteľom! Keď som menil zamestnanié, prvé čo som sa pýtal, bolo meno majiteľa, a fotku! Nikdy som tam nerobil pre židov! Lebo tí dali pred Vianocami zamestnancom po 100$ , zatiaľčo mne dal nemec a potom ír cez 1800 dolárov! A to som mal aj iné bo usy, keď som ukázal čo viem!!! Už frajerka sa smiala, keď ukazali židov ksycht na obrazovke, predtým nez meno, som ho identifikoval!! ! Kučerave vlasy, ohnutý raťafak, skulavé oči,veľké uši....Tak som sa tam vycvičil na nich!!! Sú to lakomci a zdierači!!!!
Citovat
#4 Přemysl Javornický 2023-07-03 15:23
Vladimir Vladimirovič kráčí ve šlépějích JVS a kráčí v nich velmi důstojně. Pro si važme toho, kdo také díky svým schopnostem přijímat ta nejlepší řešení pro všechny je v čele RF.
Citovat
#3 Přemysl Javornický 2023-07-03 15:20
Přesně tak. Na Stalina se nakydalo spousta špíny v zájmu globální zločinecké vrchnosti. Staliovi vděčí Rusové za industrializaci , výtězství v boji proti fašismu i za rychlé budování válkou poničené země a za rychlý techický a technologický vývoj a výrobu. Sím Jakovlev (letecký konstruktér) ve svých pamětech poukazoval na Stalinovu nevůli k pochlebníkům a naopak k těm, kdo dokázali argumentovat pro i k němu kritické řešení. Jaký rozdíl oproti současným západním mocenským strukturám a i té naší.
Citovat
#2 miroslav petr 2023-07-03 08:56
v té době to byl jediný vlastenecký státník na světě.absolutně zničené rusko a do 15 roků byla lajka ve vesmíru,průmysl byl rozvinutý.usa nechtěla prachy za strojee, ale veškeré obilí z ukrajiny...nejl epší politici jsou špiněni,nejhorš í vychvalováni do nebes.proto věřím,že i gottwald byl vynikající politik.
Citovat
#1 adamkratochvil 2023-07-03 01:30
bol to genialny vodca...
Citovat

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře