Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Síť amerických laboratoří okolo Ruska: podezření přibývají

Spojené státy vytvořily kolem Ruska uzavřený pás laboratoří, jejichž zaměření a činnost pečlivě utajují. Co je náplní jejich činnosti?

Zhruba před rokem jsme na našich stránkách poukazovali na úpornou snahu USA zmocnit se kontroly, zcela převzít či nově vybudovat ve státech obklopujících Rusko biologické výzkumné laboratoře.

  • sit-americkych-laboratori-okolo-ruska-podezreni-pribyvaji

Existuje podezření, že jejich činnost se zaměřuje na výzkum a vývoj nových biologických zbraní využitelných jako „levná“ zbraň hromadného ničení v případě vojenského konfliktu – nebo i jako prostředek skrytého napadení obyvatelstva, fauny a flory „nepřátelského“ státu (viz. Pentagon stahuje smrtící biologickou smyčku kolem Ruska).

To vše je „přikryto“ proklamacemi o nebezpečí spočívajícím ve způsobu a podmínkách skladování patogenních látek v bývalých republikách Sovětského svazu a úvahami o možnosti biologického útoku na USA.

O tom, jaké jsou skutečné záměry amerických vojenských výzkumníků, a jaké používají při svých aktivitách v „nových koloniích USA“ metody, svědčí nedávné odhalení těchto praktik z Gruzie. Z médií hlavního proudu jsme se toho pochopitelně příliš nedozvěděli. Více proto v následujícím článku.

USA se nepodařilo utajit účel výzkumných laboratoří kolem hranic Ruské federace

Přestože se Američané ze všech sil snažili utajit své záměry vyvíjet v zemích sousedících s Ruskou federací biologické zbraně, nakonec vyšly jejich „špinavé“ plány na povrch.

Už dávno není tajemstvím, že na pokyn Pentagonu bylo na území bývalých republik SSSR vybudováno několik desítek výzkumných a experimentálních biologických laboratoří. Pod pláštíkem jejich využití pro civilní účely začaly USA podle řady informací provádět genetické pokusy v Pobaltí, na Ukrajině a jejich zájem se obrátil i na Gruzii.

Prvním, kdo se odvážil otevřeně hovořit o „laboratoři Lugary“ v Gruzii, byl americký novinář Jeffrey Silverman, který v Gruzii působil již 25 let. Na negativní následky činnosti laboratoře nebylo nutno čekat dlouho. Již první roky existence laboratoře byly poznamenány epidemiemi nejrůznějších, často zcela neznámých virových a infekčních onemocnění. Je možné, že tyto lokální epidemie, hrozící rozšířením třeba i do celého světa, mohly být součástí uceleného systému USA sledujícího účinky původců onemocnění na člověka a faunu.

Jednalo se hlavně o konžsko-krymskou hemoragickou (krvácivou) horečku (CCHF), jejíž původce je dosud neznám, a velká podezření vyvolávali i komáři – přenašeči viru Zika.

Není ale vůbec vyloučeno, že právě američtí biochemici a vojenští specialisté „přiložili ruku k dílu“ a zavinili smrt stovek lidí. Například před třemi lety zemřelo v této oblasti „na žloutenku“ 30 lidí, přičemž většina jich zemřela během jediného dne.

Na Ukrajině je v současné době rozmístěno kolem 15 amerických biologických laboratoří financovaných Pentagonem. Samozřejmě, že je snaha veškeré informace o jejich existenci důsledně zamlčet – tím spíš pak po událostech v Charkově. Nějakým „nepochopitelným“ způsobem se tam objevil africký mor, na který zemřelo 20 vojáků.

Zdá se, že Američané budují v bývalých sovětských republikách celou síť laboratoří dvojitého určení, kde kromě výzkumu provádějí i biologické pokusy. Navíc se Washington nikdy nepřipojil k Úmluvě o zákazu biologických a toxických zbraní a prakticky zmařil jednání o její ratifikaci.

Je faktem, že USA vytvořily kolem Ruska uzavřený pás laboratoří, jejichž zaměření a činnost pečlivě utajují. A nedělají to jen tak „z plezíru“, ale proto, že v těchto „firmách“ s největší pravděpodobností vyvíjejí biologické zbraně, na což Pentagon vynakládá rozhodně ne malé prostředky.

Jen těžko přitom mají Američané na zřeteli nějaké nebezpečí, které by mohlo hrozit lidstvu. Doslova před pár dny zveřejnila Národní akademie věd USA materiál, který podrobně popisuje následky vojenského použití moderních biotechnologií. Jedná se zejména o vznik umělých virů, které mohou vyvolat pandemii. Zprávu o tom přineslo jedno z posledních vydání vědecko-technického týdeníku Science Alert.

Je třeba připomenout, že USA až doposud nedaly jasnou odpověď na otázku, co konkrétně v těchto laboratořích provádějí jejich výzkumníci.

Zdroj: politikus.ru

https://www.eurasia24.cz/veda-technika/item/2863-sit-americkych-laboratori-okolo-ruska-podezreni-pribyvaji
 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře