Závěr: EU má více než 80 % ztrátu, protože vůči Rusku je zásadním dovozcem, zejména surovin. A jak známo, suroviny jsou kótované světovými cenami a dnes je můžete vyvážet kamkoliv. A Rusko má suroviny všeho druhu asi na 50 let a jeho spolupráce s Asií ohledně dovozu plynu a ropy neroste, ale přímo exploduje. Druhá tabulka ukazuje průběh vzájemné obchodní bilance v letech 2004-2013, a to v absolutních číslech.


Vlastně říká totéž, ale v bledě modrém. EU má vůči Rusku trvalý deficit a ten dokonce kopíruje tabulku EU vývozu. Jinak řečeno: EU není schopno kompenzovat surovinové dovozy vyššími technologickými či potravinářskými vývozy do Ruska. A Rusko přitom dalo jako odpověď na sebepoškozující (čili hloupé) embargo EU do Ruska naopak velmi chytré embargo na zemědělské výrobky z EU, které do dvou let může do Ruska dovést každý. Tím tento segment dovozu z EU dlouhodobě zničilo, a tak pomohlo vlastnímu zemědělství. A na druhé kolo EU embarga zatím neodpovědělo, protože samo sebe poškozovat nebude, není tak hloupé jako EU. A nyní pojďme na hodnotu vzájemného obchodu v rámci celkové struktury dovozu a vývozu z EU.Rusko je hned druhá země v dovozu do EU, ale až čtvrtá ve vývozu z EU. Celkový poměr obchodu je tedy třetí místo. A EU uvalilo embargo proti Rusku po sestřelení letounu na trase MH17, na základě nesmyslů a vykonstruovaných obvinění. Dnes důkazy stále více ukazují na Ukrajinu jako pachatele, ale počkejme si na výsledný verdikt. Jiná věc je ruský zábor Krymu. Ale to si zase počkejme na balkanizaci Ukrajiny a její rozpad na samostatné regiony po prohrané válce s Novorusijí. Pak se možná ukáže, že referendum na Krymu bylo ještě to nejcivilizovanější řešení, jak v klidu odejít z dalšího "failed state".

Závěr

Rusko v dlouhodobém horizontu nebude dovoz z EU potřebovat, protože jej nahradí dovozem z technologicky vyspělé Číny. Viz náš článek Technologické zaostávání aneb Důvod válek vedených Západem. Naopak Unie se bez dovozu surovin z Ruska absolutně neobejde, protože by se hospodářsky zhroutila. A tyto suroviny, právě proto, že jsou to suroviny, může Rusko vyvážet kamkoliv do Asie a do Jižní Ameriky. Takže nejen, že Rusko embargo nezničí, ale naopak posílí jeho spolupráci se zeměmi BRICS. Naopak embargo EU zničí samotné EU, díky pitomosti našich vůdců. EU by suroviny musela dovážet mnohem dráž, a tím by ztratila konkurenceschopnost vlastních výrobků, vyráběných z primárních surovin. Naštěstí má Putin více rozumu, než naši vůdcové v Bruselu. Tento oligarcha umí počítat, a přece nechce EU zničit. O to snaží naši oligarchičtí EU-vůdci, kteří počítat neumí, protože za ně počítá USA. Tak ať našim jménem a životy nehrají velmocenské šachy.

zdroj:http://news.e-republika.cz/article2801-Ruske-sankce-proti-EU-v-islech