Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Putin senzáciechtivý Západ asi sklamal + video s projevem

Západní novinári očakávali, že vo svojom tradičním prejave pred poslancami a zástupkami ruskej občianskej spoločnosti sa V.V.Putin pokúsi prekonať Bidenovu kyjevskú šou a pride s niečím bombastickým. No nič také sa dnes pred obedom nekonalo. Putin neohlásil ani novú mobilizáciu, ani zmeny vo vláde, ani proklamáciu vojny Ukrajine, ani novú vojenskú ofenzívu.

90% času venoval Putin vnútropolitickým otázkam a sociálnoekonomickým problémom Ruskej federácie. Postupne, rezort po rezorte, Putin zhodnotil dosiahnutý stav a načrtlo nové úlohy. Zvýraznil podporu ruskej rodine zvýšeným financovaním programu materinského kapitálu a investíciami do rozvoja komunálneho bývania.

  • putin-senzaciechtivy-zapad-asi-sklamal
 

Ohlásil zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 19 242 rubľov, zdvojnásobenie sociálnej podpory a podpory bývania pre účastníkov ŠVO a zdvojnásobenie účasti štátu v programe dôchodkového pripoistenia a pod. Pochválil sa, že úroveň nezamestnanosti sa znížila na 3,5% a inflácie na 4-5%. V oblasti výchovy a vzdelávania vyhlásil za cieľ stav, keď rodič vedie deti k rešpektu a disciplíne voči ich učiteľom a učitelia vedú žiakov k úcte a láske voči ich rodičom. Vo VŠ-vzdelávaní Putin avizoval, že sa urýchli proces návratu ruského modelu od bolonského vzdelávania ku modelu z čias ZSSR, teda 4-5-6 ročnému štúdiu /bez bakalárstva/.

Finančná situácia RF je podľa Putina prekvapujúco dobrá. Rubeľ zostal relatívne stabilný. Banky hospodárili s prebytkom. Boli schopné viac požičať nielen štátu ale aj podnikateľom, vrátane samopodnikateľov a rodinných firiem. Rusko má na svoje programy dosť vlastných zdrojov a kvôli pôžičkám a podporám zo zahraničia sa pred nikým nemusí klaňať a doprosovať. Zaberanie ruských majetkov v zahraničí je však problém, ktorý RF neakceptuje a príde čas, keď sa k nemu vráti. Na druhej strane, zabavovanie majetku ruských podnikateľov žijúcich v zahraničí je čosi, nad čím bežní Rusi neplakali. Naopak, stratu jácht a nehnuteľností u tých, čo ešte predtým stratili lásku ku svojej ruskej vlasti, bežní ľudia v RF privítali…

Prioritou ekonomiky bude mohutná prestavba strojárstva, metalurgie, informatiky ale aj chémie na vojnovú výrobu. Priemysel , veda, výskum vývoj sa bude riadiť v Rusku známym heslom „pušky sú dôležitejšie ako maslo“.

V oblasti zahraničných vzťahov a bezpečnosti Putin oznámil odklon RF od zmluvy o limite jadrových hlavíc. Rusko bude vyvíjať a vyrábať nové jadrové zbrane a zvyšovať počet hlavíc,-tak ako to už dávnejšie robia USA. VS RF zlepšia ochranu svojich leteckých základní, najmä po tom, čo sa dokázala priama účasť NATO na útokoch ukrajinských dronov na ruské letiská.

Vo februári 2020 začala RF špeciálnu vojenskú operáciu, pretože hrozila agresia Západom vyzbrojenej a vycvičenej ukrajinskej armády na Krym a na Donbas. Rusko muselo zasiahnuť, lebo hrozila strategická porážka RF silami nepriateľskými ruskému národu. Západ sa za pomoci Ukrajiny pokúsil rozbiť Rusko a zbaviť sa ho raz a navždy. Západ chcel a chcel od Ruska odtrhnúť staré historicky ruské územia a pričleniť si ich pod hlavičkou tzv. „ukrajiny“. Rusko svojou rozhodnou akciou z 24.februára tomu zabránilo. Donbas a Novorusko sa dostali pod ruskú kontrolu a zostanú ruské aj naďalej. V tomto ohľade Rusko žiadnu zmenu nepripustí. Je to otázka národnej hrdosti a cti, otázka samotnej ruskej existencie.

Putinovo vystúpenie, ako je vidieť, neobsahovalo žiadne radikálne zmeny v politike, tobôž zmeny v náhľade na okolitý svet a na vývoj v ňom. Putinov prejav ničím nikoho nešokoval. Naopak. Svet sa z neho presvedčil o kontinuite ruského myslenia a konania.

Putinov prejav nebol o heroických výzvach a gestách. Bol iba o úlohách, o práci, o úcte k vlasti a k ľuďom, čo ju budujú a bránia. Je to veľa či málo ? Každý nech si o tom urobí úsudok sám. V súlade so svojimi hodnotami a svojim duchovným založením.

Zdroj: https://dedic.blog.pravda.sk/2023/02/21/putin-senzaciechtivy-zapad-zase-sklamal/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře