Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Odpovědi Vladimíra Putina na dotazy novinářů k výsledkům pracovní návštěvy Běloruska

27. srpna 2014, Minsk

  • odpovedi-vladimira-putina-na-dotazy-novinaru-k-vysledkum-pracovni-navstevy-beloruska

Otázka: Vladimire Vladimiroviči, jaký a o čem byl rozhovor s panem Porošenkem?

V. Putin: Mluvili jsme o celé šíři rusko-ukrajinských vztahů, především, samozřejmě, o otázkách ekonomické součinnosti, s ohledem na to, že jsme také na rozšířeném setkání hovořili hlavně o tom, ale samozřejmě taktéž o situaci, která se vytvořila na Ukrajině. Rozhodně jsme se nemohli tomuto tématu vyhnout. Mluvilo se o potřebě rychlého ukončení krveprolití, o nutnosti přejít k politickému urovnání těch problémů, celého souboru problémů, na něž Ukrajina narazila na jihovýchodě země.

Ze své strany Rusko udělá všechno pro tento mírový proces, jestliže začne, a podle našeho názoru, tento proces měl by být zahájen co nejdříve. V tomto ohledu bylo dosaženo dohody (to se odehrálo již v širokém formátu, na bilaterálním jednání jsme to potvrdili), že kontaktní skupina by měla co nejdříve obnovit svoji práci, možná tady, v Minsku.

Věříme: jak já, tak i prezident Porošenko, že je třeba obnovit náš dialog v energetických záležitostech, včetně otázky dodávek plynu. Upřímně řečeno, to je složitý problém, nachází se ve slepé uličce, ale mluvit o tom je stejně třeba. Dohodli jsme se, že tyto konzultace budou pokračovat.

To je snad vše, tedy krátce.

Otázka: Vladimire Vladimiroviči, a co výsledky pětistranného setkání se zástupci Evropské unie, s vašimi kolegy v Celní unii, s Porošenkem?

V. Putin: Vidím je celkově pozitivně. Myslím si, že schůzka v tomto formátu byla užitečná. Je pravda, že nevím, jak to všechno skončí. Ale stejně, měli

jsme přinejmenším příležitost znovu vyjádřit naše obavy. A dohodli jsme se na tom, že dojde k intenzifikaci činnosti třístranné pracovní skupiny, zahrnující Rusko, Ukrajinu a zástupce Evropské unie, a pokusíme se, půjde-li to, zformulovat do 12. září návrhy, které se tykají těch obav Ruska a Celní unie, o nichž jsem hovořil.

Opět jsme upoutali pozornost našich partnerů, jak evropských, tak i ukrajinských, na to, že implementace asociační dohody mezi Ukrajinou a EU přináší významná rizika pro ruskou ekonomiku. Předvedli jsme to s odkazem na text dohody, výslovně jsme vycházeli z konkrétních článků této dohody.

Chtěl bych připomenout, že se to týká vynulování ukrajinských celních sazeb, týká se to technických předpisů, fytosanitárních norem. Ruské a evropské se zatím neshodují. Ale připomenu nejklasičtější příklad, jímž je zavedení Ukrajinou technických předpisů Evropské unie. Ukazuje se, že v tomto případě vůbec nemůžeme dodávat své zboží na Ukrajinu. Máme jiné technické normy. A podle norem Evropské unie nebudeme schopni dodávat na Ukrajinu své strojírenské výrobky a vlastně výrobky celého průmyslu. Nebudeme schopni přijmout na své území ukrajinské zemědělské zboží, produkci zemědělsko-průmyslového komplexu, protože máme rozdílné přístupy k fytosanitárním normám. Jsme přesvědčeni, že vzniká mnoho problémů.

Musím říci, že zdaleka ne všechny naše argumenty kolegové uznávají, ale každopádně byli jsme slyšeni, dohodli jsme se na tom, že zintenzivníme výměnu názorů, budeme se snažit najít alespoň nějaké řešení. Ale znovu jsem řekl (aby se zabránilo jakýmkoliv překvapením, hovoříme o tom neustále, i na setkání v Deauville, jak víte, také jsem o tom mluvil): pokud nedosáhneme žádné dohody a naše obavy se nebudou brát v úvahu, pak budeme nuceni přijmout opatření k ochraně naší ekonomiky. A uvedli jsme, jaká opatření to budou. Právě proto naši partneři by měli všechno zvážit, přijmout příslušná rozhodnutí. Každá strana tohoto procesu může přijímat jakákoliv rozhodnutí v rámci své pravomoci. Jsme všichni suverénními státy a budeme respektovat jakoukoliv volbu našich evropských a ukrajinských partnerů. Věříme, že se stejným respektem budou přijímat také naše opatření na ochranu své ekonomiky.

Otázka: Vladimire Vladimiroviči, zda se projednávaly zprávy, které přicházely z Ukrajiny, o zadržení ruských výsadkářů? Pokud je to pravda, jak se tam ocitli a co v této souvislosti hodlá dělat Rusko?

V. Putin: Ano, Petr Alexejevič se o tom zmínil. Ale víte, že také na naší straně se ocitali ukrajinští vojáci, a nikoliv v počtu pěti či deseti, byly to desítky, naposledy se k nám dostalo 450 lidí. Ještě jsem nedostal zprávu od ministerstva obrany, generálního štábu. Ale první věc, kterou jsem slyšel je, že hlídali hranice, mohli se dostat na území Ukrajiny. Vždyť oni přicházeli k nám, ukrajinští vojáci, na obrněných vozidlech vjížděli, problémy s tím nikdy nebyly. Doufám, že i v tomto případě také z ukrajinské strany nebudou žádné problémy.

Otázka: Až do poslední chvíle, přinejmenším oficiálně, nám nikdo nepotvrdil, zda bude bilaterální schůzka či nikoliv, přesto nakonec k ní došlo. Co bylo příčinou, proč, jaké okolnosti nahrály tomu, že se toto setkání uskutečnilo?

Mluvili jste o zastavení palby. Zřejmě jste konkrétně hovořili o tom, za jakých podmínek může být dosaženo příměří?

V. Putin: Ne. Konkrétně jsme o tom nemluvili. Upřímně řečeno, my nemůžeme hovořit o jakýchsi podmínkách zastavení palby, o případných dohodách mezi Kyjevem, Doněckem a Luhanskem: to není naše věc, je to vnitřní záležitostí Ukrajiny samotné, můžeme pouze pomoci vytvořit atmosféru důvěry v průběhu tohoto potenciálně možného a podle mého názoru krajně žádoucího vyjednávacího procesu. O tom jsme mluvili, o tom, kde je to možné, co by Rusko mohlo udělat, aby se zajistil tento proces. A nějaké podmínky my jsme jako Rusko nepředkládali, ani to nemůžeme udělat, nemáme k tomu žádná práva: je to věc samotné Ukrajiny, věc Doněcka a Luhanska.

Vyjádřili jsme obavy ohledně humanitární komponenty, to je pravda. A prezident Porošenko vlastně ani nepopírá složitost humanitární situace. Ta nemůže být označována jinak než jako katastrofální. Mluvili jsme o příležitosti – to je další téma, já jsem ho vynechal – a nutnosti poskytování humanitární pomoci Doněcku a Luhansku, dohodli jsme se, jak budeme spolupracovat v této oblasti. Teď nebudu předbíhat, ale obecně vzato jisté dohody v tomto směru také máme, musíme se podívat na to, jak to udělat.

Mluvili jsme o součinnosti v různých sektorech. Proč i tohle bylo nutné? Plynový problém je ve slepé uličce. Chápejte, je to velice vážné pro nás, pro Ukrajinu i pro naše evropské partnery.

Malé tajemství: Gazprom zaplatil předem za tranzit našeho plynu do Evropy, ale ukrajinský NAK [Naftogaz] najednou tuto zálohu vrátil. Prakticky se přeprava našeho plynu k evropským spotřebitelům ocitla ve vzduchoprázdnu. Copak s tím bude dále? To je záležitost, která čeká na svého pilného výzkumníka, jimž mají být naši evropští a ukrajinští partneři. My plníme všechny podmínky smlouvy. Kdybychom teď přijali nějaké návrhy, dokonce v oblasti slev – ani to nejde, berouce v úvahu, že Ukrajina se odvolala k rozhodčímu soudu. Jakékoliv naše akce v oblasti slev by bylo možno použít u soudu. Byli jsme zbaveni této příležitosti, i kdybychom ji chtěli použít, i když jsme byli vstřícní a shodili sto dolarů.

Jinými slovy, máme hodně konkrétních otázek a řešení těchto otázek zajímá jak Rusko, tak Ukrajinu a naše evropské partnery – to vše nás podnítilo k uskutečnění bilaterálního setkání.

Mockrát děkuji. Dobrou noc!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře