Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Společnost se škrtnout nedá, říká nové opoziční hnutí

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • vlada-cz
Den před hlasováním o důvěře vládě, 9. 8. 2010, vystoupil ProAlt - Iniciativa pro kritiku reforem a na podporu alternativ - se svým ustavujícím prohlášením Společnost se škrtnout nedá.

 

Podpis pod toto prohlášení připojilo k 8. 8. přes sto signatářů. Na úterý 10. 8. plánuje ProAlt happening před Poslaneckou sněmovnou, kde budou jeho členové a příznivci v době mezi 13:00 a 14:00 rozdávat text prohlášení poslancům a poslankyním přicházejícím na jednání Sněmovny.

ProAlt sdružuje občany, kteří zásadním způsobem nesouhlasí s připravovanými kroky vlády v oblasti školství, zdravotnictví, ochrany životního prostředí či sociální a důchodové politiky.

„Pod heslem ´rozpočtové odpovědnosti´ se připravuje vláda společenské a ekologické neodpovědnosti. Vůči této vládní politice hodlá iniciativa nabízet principiální alternativy," říká mluvčí iniciativy Jana Glivická. K signatářům prohlášení patří mimo jiné filosofové Václav Bělohradský a Erazim Kohák, sociolog Jan Keller, politolog Jaroslav Šabata, herečka Táňa Fischerová, spisovatelka Eva Kantůrková, výtvarník Jiří David, ekolog Jan Beránek či religionista Ivan Štampach.

ProAlt bude vytvářet a zveřejňovat odborné analýzy a stanoviska, s nimiž bude vstupovat do veřejné diskuse. Se svými závěry bude seznamovat veřejnost. ProAlt bude spolupracovat se zahraničními iniciativami, které sdílejí jeho východiska a sledují podobné cíle. Záměrem iniciativy je sdružovat občany napříč sociálními a profesními skupinami a povzbudit širokou veřejnost k důslednější obraně svých zájmů. Proti připravovaným reformám bude organizovat protesty s cílem odvrátit jejich uskutečnění.

Iniciativa kritizuje nastupující vládu především za to, že vládou plánovaná privatizace veřejných služeb a statků ohrožuje soudržnost společnosti a dlouhodobě sníží kvalitu života velké části obyvatel. „Stát se chce zbavovat pravomocí nad rozhodujícími oblastmi života společnosti, zejména vzděláváním, zdravotnictvím či důchodovým pojištěním. Nepovažujeme privatizaci veřejných služeb a veřejného prostoru za řešení, ale naopak za zdroj většiny sociálně-ekonomických a ekologických problémů současnosti," upozorňuje další z mluvčích Tereza Stöckelová.

Přehnaný důraz na hospodářské parametry a ekonomický růst vytváří dojem, že ostatní faktory ovlivňující kvalitu života jsou nepodstatné. To vede k podceňování těch oblastí života společnosti, které nejsou jednoduše kvantifikovatelné, ať už se jedná o oblast kultury, vzdělávání nebo ekologie. ProAlt považuje hodnocení úrovně státu čistě pomocí finančních parametrů za nepřijatelné.

ProAlt zdůrazňuje, že současná dluhová pozice České republiky je navzdory propagandistickému sloganu o „řecké hrozbě" jednou z nejlepších v Evropě. Procentní podíl sociálních výdajů na státním rozpočtu je přitom již dnes pod průměrem zemí EU. Žádoucího cíle vyrovnaného státního rozpočtu musí být podle ProAltu dosaženo prostřednictvím přehodnocení daňového systému směrem k výrazně progresivnímu zdanění, zprůhledněním veřejné správy a důsledným potíráním korupce. „Cílem plánovaných reforem není dluhy splatit, nýbrž přesunout je z veřejných rozpočtů na účty domácností. Lidé budou nuceni zadlužovat se na školném, na zdravotní péči a mnozí z nich i na zaplacení základních potřeb," píše se v prohlášení.

 

Více na webu hnutí proalt.cz

Facebook komentáře