ODS je mnoho let ovládána různými klikami a zřejmě i z valné části různými kmotry. Je zcela odtžena od členské základny. Kritika jejího vedení se nepřipouští a je tvrdě a nekompromisně trestána. Nečas ve své straně zřejmě dlouhodobě vyvolává atmosféru strachu. Pro příklady nemusíme chodit daleko, stačí si všimnout oblastních sdružení, které ODS zrušila diktátorským způsobem. Naposledy to byla sdružení v Praze 4 a 12, kdy Nečas využil nepřítomnosti Martina Kuby a Tomáše Chalupy na výkonné radě a tak zrušení oblasti proběhlo tak, že se nikdo neodvážil oponovat.

Zrušeno bylo třeba sdružení v Kunraticích, které vyhrálo komunální volby se ziskem 50,73%, celá Praha 4 je vyhrála s 36,54 % hlasů. Přitom oblasti, jejich členy jsou „lídři“ v komunálních volbách zaznamenaly propad – Praha 2 (primátor Svoboda) 27,24%, Zdeněk Zajíček 20,39%. Likvidováni jsou tedy úspěšní pro oprávněnou kritiku a neúspěšní, pod vedením Nečase vedou loď ODS ke dnu nevratně jako Titanik. Jen pro srovnání: ODS za Mirka Topolánka zvítězila ve volbách 2006 s 1 892 475 hlasů (35,38 %). Ve volbách 2010 obdržela 1 057 792 hlasů (20,22 %). V krajských volbách 2012 získala jen 324 081 hlasů a v prezidentských volbách získal kandidát ODS na prezidenta 126 846 hlasů. Za nečas v ODS může Nečas, ale ten, namísto toho, aby za stav přijal osobní odpovědnost, likviduje oprávněné kritiky.

Poslední kapkou pro mne je i návrh znění nové koaliční smlouvy. ODS vněm mimo jiné navrhuje, aby dávky životního minima mohly podléhat exekuci. "Dovedu si představit, že by zůstaly lidem ty dva tisíce a zbytek by podléhal exekuci," řekl například místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Bureš. Jsem si vědom toho, že většina lidí, kteří mají exekuci se do této situace dostala vlastní chybou, nezodpovědností a neopatrností. Jsem si vědom i toho, že část lidí žije cíleně pouze z dávek a tito lidé nikdy pracovat něchtěli. Takových lidí ale rozhodně není většina. Pokud je ale něco životní minimum, tak to je něco, z čeho má člověk minimálně přežít. Pokud mu ODS sebere životní minimum, tak ho nechá umřít na chodníku. Takový člověk totiž nebude mít šanci uhradit nájem, skončí u popelnic a šance, že se vzchopí a vrátí do pracovního procesu se rovná nule.

Opakuji, že je chybou každého, pokud se zadluží natolik, že není schopen splácet. Řešením ale není to, že tyto lidi vyženeme k popelnicím, z odpadků v nich své dluhy nesplatí. V současné době žije v ČR 2 262 00 důchodců a z toho jich je pod exekucí 45 300. Celkem je v ČR pod exekucí 603 200 lidí. Znáčná část z nich je finančně zcela „vyhořelá“, bez šance splatit svůj dluh i díky tomu, že soudy mohou na dlužnou částku nasadit až lichvářské úročení, často stejně vysoké, jako penále VZP. Díky tomu je pak z dluhu ve výši 100 000 korun za 10 let dluh ve výši až 2 miliony korun. Lidé jsou pak v takové pasti, že nejsou schopni splatit ani základ, tedy dluh bez úroků a sankcí. Řešením by bylo například odpuštění úroků a penále, protože věřitel by mohl získat zpět alespoň podstatnou část dlužné částky, ale takto nedostane nic. Značná část toho, co dlužník splatí navíc zůstane exekutorovi.

Namísto toho, aby lidé dostali šanci se z dluhové pasti vymanit a byli schopni zase realitivně normálně žít, pracovat a tedy platit daně, roste počet těch, kteří bezvýchodnou situaci vzdávají a tak ze svých dluhů nezaplatí nic. Ročně si v ČR vězme život cca 1 600 lidí, většinou spáchají sebevraždu kvůli neřešitelné ekonomické sutuaci, protože vidina, že skončí u popelnic je pro ně nepřijatelná. V ČR žije v současné době zhruba 20 000 bezdomovců. ODS chce zřejmě jejich počet zásadním způsobem navýšit. Vedle toho geometrickou řadou roste počet lidí, kteří nikdy pracovat nechtěli. Často jde o rodiny s více dětmi, které díky příkladu svých rodičů v budoucnu také nebudou chtít pracovat, protože na příkladu rodičů vidí, že nepracova a žít z dávek je výhodné.

Premier Nečas po smrti Margaret Thatcherové kladně ohodnotil její zásluhy. Škoda, že se však Nečas něřídí tím, co někdejší anglická premiérka prohlásila: "Nebezpečí konsensu spočívá v tom, že se můžete snažit uspokojit lidi a nemít přitom na nic vyhraněný názor... Žádná velká strana nemůže přežít, aniž by stála na pevné víře v to, co chce dělat," Premie Nečas však koná tak, jako by byl tajným agentem levice.

Vláda neudělala přes proklamace nic proto, aby „oddělila“ lidi, co dávek zneužívají, od těch, co je nezbytně nutně potřebují pro reálnou šanci přežít špatné období, aby po něm mohli začít znovu. ODS pošle na ulici rovnou všechny. To, že vzroste počet lidí, kteří budou „třídit odpad“ v popelnicích, státnímu rozpočtu ale nic nepřinese, naopak. ODS dlouhodobě ingnoruje voliče i svoji členskou základnu a tak ji příští rok poprvé od jejího založení volit nebudu a myslím, že nebudu sám.