Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Problémy státního dluhu

  • penize-jako-dluh
Řecko i Itálie mají stejný dluh - tedy pokud se týká vyjádření v procentech výše HDP: proč se stále mluví jen o Řecku a ne také o Itálii?

Domnívám se, že jádro pudla bude v politické orientaci vlád obou zemí. Zatímco Itálie je (na pozadí fašistické minulosti) stále věrný neoliberální stát plnící dohody MMF, tak Řecko je odjakživa levicové. Od levicového zaměření je neochránila ani několik let trvající vojenská fašistická diktatura naočkovaná z NATO. V Řecku byla po druhé světové válce občanská válka mezi pravicí a levicovými silami. Po zradě Stalina, který nechal Řecko napospas západních mocností podle výsledků dohod z Jalty, nemělo Řecko šanci se ubránit britské invazi a situace byla jasná. Řekové neměli šanci proti válečně vyzbrojené britské armádě a v Řecku zvítězila „demokracie" západního střihu. Ovšem, Řekové se s tím nesmířili a po celou dobu existence řeckého státu po druhé světové válce v zemi zuřila občanská neposlušnost proti pravicovým vládám. Pokud se v zemi dostala levicová vláda k moci, zasazovala se o práva dělníků a rolníků proti liberálním nebo fašistickým snahám kapitálu.

Následkem toho všeho je vysoký státní dluh  Řecka. Tento dluh prý vznikl rozhazovačstvím levicových vlád, které štědře rozhazovaly peníze matkám s dětmi, nezaměstnaným a dalším nemakačenkům štítících se práce. Jak známě to zní našim uším. Vždyť tím samým nás straší ODS včetně hrozícího bankrotu státu.  Ale to všechno jsou pohádky pro hloupé a neznalé.

Nevím, kolik procent HDP tvoří americký dluh. Ale vím, že americký státní dluh je ve výši vysoko skoro 13 tisíc miliard dolarů. To je číslo s dvanácti nulami za poslední číslicí. Napsal jsem o tom několik článků - v tom prvním před pár (doslova) lety byl ten dluh 8 tisíc miliard. Dalo by se říci, že americký dluh roste exponenciálně a již dnes je každému jasné, že ten dluh Spojené státy nikdy nebudou schopny splatit. Americký dluh činil v pondělí 26. dubna 2010 v 12 hodin cca 12 886 101 705 957  dolarů. Za dobu, co jsem psal tento článek se zvýšil o 55 milionů dolarů. A nikoho to nezajímá, nikdo  se nebojí. Na současnou velikost amerického dluhu se může každý podívat na usdebtclock.org.

Státní dluh je věc velice ošemetná a hraničí s kriminálem. Nějaké peníze si Řecko vypůjčilo v EU bance. Ale kdo vlastní banku EU?? Kdysi dávno řekl Thomas Alva Edison: „Když národ může vydat dluhopis, může vydat i bankovky. Element, který činí dluhopis dobrým, činí dobrým i bankovky. Rozdíl mezi dluhopisem a bankovkou je ten, že dluhopis umožňuje brokerovi získat od dlužníka dvojnásobek hodnoty dluhu. Zatímco měna je spravedlivá, neboť neplatí nikomu jen těm, kteří přispívají nějakým užitečným způsobem za své výrobky. Je absurdní tvrdit, že stát může vydávat dluhopisy a nemůže vydávat svou měnu. Oba tyto způsoby jsou příslibem platby. Ale ten prvý vykrmuje půjčovatele peněz, zatím co druhý pomáhá lidu. Když měna vydávaná lidu není dobrá, potom ani dluhopisy nejsou dobré. Je to hrozná situace, když se vláda, aby zabezpečila národní bohatství, musí zadlužit a podřídit se úrokovým požadavkům bankéřů."  Není důvodem proč Řecko nemůže vydat bankovky místo dluhu euro? Možná by bylo pro Řecko lepší opustit eurozónu. A pro nás na euro nepřistoupit.

Tento systém je neudržitelný. Komu jsou vlády dlužné? Jsou dlužné soukromým subjektům. A tito soukromníci vydělávají na potížích státu. Ale to není nevyhnutelné.

Po celém světě si vlády půjčují peníze ze soukromých bank na vysoký úrok. Vládní dluh je hlavní položka celkového dluhu. A splácení toho dluhu bere velkou část z našich daní. Když víme, že banky vytvářejí peníze, které půjčují a vlády jim k tomu dávají svolení, pak se musíme ptát :

otázka č. 1: Proč si vlády půjčují peníze ze soukromých bank s úrokem, když by si všechny peníze, co potřebují, mohly vytvořit samy a bez úroků? Dosud nikdo - s použitím logiky a rozumu - nedokázal obhájit, proč si vláda půjčuje své vlastní peníze.

otázka č. 2: Proč vůbec vytvářet peníze jako dluh? Proč nevytvářet peníze, které obíhají trvale a nepotřebují být neustále znovu půjčovány s úrokem, aby mohly vůbec existovat?

otázka č.3: Jak může být peněžní systém, závislý na neustále se zvyšujícím růstu, použit k vybudování udržitelné ekonomiky. Není snad logické, že neustále se zrychlující růst a trvalá udržitelnost nejsou slučitelné?

otázka č. 4: Co na našem současném systému jej dělá zcela závislým na neustálém růstu? Co je třeba změnit, abychom umožnili vytvořit trvale udržitelnou ekonomiku?

 

Lidé byli přesvědčeni, že účel peněz je usnadnit výměnu zboží a služeb. Kdysi bylo účtování si poplatků za půjčku (úroky) nazýváno lichvou a ta byla předmětem vážných trestů - včetně trestu smrti. Každé hlavní náboženství lichvu zakazovalo. Ale postupem doby se od toho upustilo. Ale je jasné, že účtování úroků je jak morální, tak praktický problém.

Lidé si myslí, že peníze vydává stát, ale to není pravda - alespoň od roku 1913, kdy americký president Woodrow Wilson vytvořil FED (jakousi instituci s právem vydávat peníze - dolary) jako soukromou banku. Americká vláda v ní má jen poradní hlas. Tento bankovní systém je žábou na prameni, která vyžírá celé státy a na jejich potížích vydělává miliardy.

Před svou smrtí americký president Wilson přiznal: „Jsem ten nejnešťastnější člověk. Nevědomě jsem zruinoval svou zemi. Náš systém úvěrů růst národa a tím i všechny naše činnosti jsou soustředěny v rukou několika málo lidí. Stali jsme se nejúplněji dominovanou a podřízenou vládou v civilizovaném světě. Už nikdy vláda svobodné volby, již nikdy vláda podle přesvědčení a volbou většiny, ale vláda nátlaku názorů malé skupiny vlivných lidí."

Trochu pozdní poznání.

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře

Související články