Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Jak společně čelí krizi pracující a studenti v Rakousku

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • protest-viden
Zaměstnavatelé požadují v kolektivních smlouvách na příští rok „mínusové navýšení mezd". Rakouské odbory organizují proti tomu odpor pod heslem „Nechceme platit vaši krizi", například demonstrace po celém Rakousku, také jako vyjádření solidarity stávkujícím studentům. Jedna z těch větších je ohlášena na tuto středu 11. 11. od 17 hodin do Innsbrucku.

Vládnoucí jsou živi z našich rozbrojů

V éře neoliberalismu jsou studenti štváni proti těm, kdo jsou závislí na mzdách, a naopak. Propaguje se absolutní podřízenost všech oblastí života mechanismům trhu. Zatímco dnes musí studenti bojovat za své „základní právo", totiž vzdělání, musí jiní bojovat za své „základní právo", totiž sociální existenci. Svou akcí chceme vyslat signál, že naši společnost vytvářejí manuální i duševní práce, město i venkov, ženy i muži, menšiny i většiny a že hospodářský úspěch společnosti se musí měřit blahobytem všech a nejen ekonomickou silou koncernů a bank.

Vyzýváme všechny studující, aby se s námi solidarizovali a spolu s námi demonstrovali za jinou budoucnost. To by mělo být znamením i pro další spolkové země, že máme stejné cíle a že spojení studentských protestů s bojem pracujících v odborech a zaměstnaneckých organizacích je nevyhnutelné, pokud chceme čelit panujícímu trendu bezmoci a odcizení, ztrátě solidarity v neoliberalismu.

Ve středu postavíme první most solidarity a solidárně podáme studentům ruce. Kdy, když ne teď?

*Práce, vzdělání, budoucnost, hned a společně*.

(Z němčiny přeložil Mirek Prokeš)

 

 

Požadavky studentů jsou dost obsáhlé (podrobné) a jsou obsaženy ve dvou katalozích. První je adresován přímo vídeňské universitě a zahrnuje takové požadavky, jež mohou být splněny na její úrovni. Druhý je obecnější, obrací se zejména na rakouskou politickou scénu a usiluje o změny na širší základně.

První katalog vypadá takto:

1. Preambule. (Pozoruhodné jsou podle mého soudu hned první dvě věty: „Domníváme se, že studenti jsou schopni vzít své studium do vlastních rukou a utvářet je. To by mělo být umožněno každému a každé - především, je-li cílem kritická, dospělá společnost.") 2. Opětná demokratizace. 3. Universita jako životní prostor. 4. Zákon o rovnosti tělesně postižených musí být prosazen na všech rakouských universitách, aby bylo umožněno bezbariérové studium. 5. Zaměstnanecké poměry vyučujících.

Katalog 2 (obecné požadavky). Proti diskriminaci. Demokratizace universit. Žádná ekonomizace vzdělání. Sebeurčení studia. Vyrovnání s dějinami.

Závěrečná hesla: Žádáme volné vzdělání pro všechny! („Volné" znamená „bezplatné".) Nežádáme pouze stop ekonomizaci vzdělání! Žádáme stop vykořisťování ve všech oblastech života!

Sotva musím dodávat, že požadavky jsou - aspoň vzhledem k současné situaci nejenom v Rakousku - revoluční a nesplnitelné za kapitalismu, což ovšem znamená, že by je měl podporovat každý, student-nestudent.

Čeští vysokoškoláci by je měli aspoň znát, aby o nich mohli diskutovat.

Z nejsevernější německé university v Kielu vyrazil v pondělí ráno konvoj, který chce ve Vídni v „audimaxu" předat balíčky darů a vyjádřit podporu. Cestou se zastavuje konvoj v těchto městech, kde zástupci tamějších universit se připojí: ve Flensburgu, Lübecku,

Hamburku, Hannoveru, Goettingenu, Kasselu, Marburgu, Frankfurtu, Heidelbergu, Darmstadtu, Wuerzburgu, Norimberku a Mnichově, přičemž další vysoké školy vyslovují podporu, např. v Cáchách, Karlsruhe, Freiburgu a Kostnici.

Moje otázka: přece čeští vysokoškoláci musí o událostech v Rakousku taky něco vědět - hodlají být jenom diváky? Neví Ondřej Slačálek, jestli se „cosi" děje např. i v Praze? Nedivil bych se, kdyby se připojovali - přinejmenším vyslovením sympatií - i vysokoškoláci v jiných evropských zemích, situace musí být podobná. Budu dál pátrat, jestli třeba ve

Francii se na universitách rovněž neozvou.

Štěpán Steiger

 

 

V Rakousku jde o totéž, o co má být sveden v budoucnu zápas i u nás. A v dohledné době! Je nezbytno se solidarizovat s rakouskými studenty i učiteli a velmi se od nich učit, tedy učit se z jejich protestů, postupů, organizace protestů, ale i z jejich případných chyb.

Jako člověk, který také učí na universitě, byť jen jako mizerně placený externista, se jednoznačně vyslovuji pro solidaritu s rakouskou akademickou obcí a jejími požadavky! Pojďme zorganizovat podpůrnou iniciativu u nás! Jejich vítězství je i naší nadějí!!!

S modrou oblohou

Petr Kužvart

 

Videa z vídeňské univerzity jsou zde

 

Web protestujících studentů je zde

Facebook komentáře