Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Daniel Solis: Krypto-kult, aneb nevábná budoucnost špehování v české kotlině

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • katerina-klasnova-vit-barta

Boj o úřad ministra vnitra a o ovládnutí ministerstva je již tradičně českou olympijskou disciplínou, ve které se prostřednictvím těch nejšpinavějších metod mezi sebou utkávají koaliční politické partaje.

Posledním kláním byla obhajoba tohoto posvátného úřadu před mstivými chapadly soukromé bezpečnostní agentury se státnickými ambicemi. Demokracie byla zachráněna, ministr John odstraněn z postu pomocí nahrávek, odposlechů, intrik a politického nátlaku.

 

Jak také jinak, ve státě, ve kterém se politika rovná zpronevěře veřejných prostředků, manipulaci veřejných zakázek a všech myslitelných a pravděpodobně také nemyslitelných forem zlodějny.

„Kdo neokrádá stát, okrádá rodinu“ – toto heslo nás někdejší Čechoslováky doprovázelo temným obdobím politické totality a státního monopolu. Všechno kradlo, co chodilo po této zemi, ráji to na pohled. Ráji zlodějů, vexláků, šmelinářů, pasáků a podvodníků. Nová demokratická garnitura pak po sametové revoluci vzešla z tohoto podhoubí – kleptokracie. Krade se bezostyšně dodnes. Říká se tomu korupce. Krade se tak bezostyšně, že se dokonce potírání tohoto nešvaru, takzvaný boj proti korupci, stal stěžejním volebním heslem všech politických stran, které se utkávají ve volbách o místo na politickém výsluní, o místo u přeplněného koryta státních zakázek a evropských fondů, které je nutno rozkrást do posledního drobtu. Zloděj křičí „chyťte zloděje“!

Korupce je pilíř veřejného diskursu naší doby. Rozkradená, zhuntovaná, vyplundrovaná Česká republika je smutným svědectvím důslednosti, se kterou politici v rozkrádání veřejného majetku, ve spojení se svými obchodními partnery, sponzory, kteří si tyto obchodníky s deštěm, koňskou mastí a teplou vodou do čelních pozic dosadili, při pustošení své domoviny postupovali.

To co chybí v hospodářství, veřejném sektoru, školství, zdravotnictví, dopravě, a jiných klíčových sektorech, se nachází v podobě honosných vil na kopcích Toskánska, luxusních automobilů na parkovacích místech vyhrazených postiženým, v plachtoví exkluzivních jachet kotvících ve vybraných subtropických až tropických přímořských oblastech a tak dále a tak dál.

Zloději, podvodníci, agenti zbrojního, jaderného farmaceutického průmyslu, lobbyisté, poradci, daňový optimalizátoři, tuneláři, makléři, převodníci, obchodníci s drogami, orgány, ženami, dětmi a jinými komoditami, tak jako další vypečení stavové jsou mezi tím vším odcizeným bohatstvím obdivováni, uváděni jako kladný příklad a vychvalováni na výsost. Jsou to přece šikovní a úspěšní obchodníci a podnikatelé. Běda jen, tančí li někdo z nich z řady – pak se mu orgány činné v trestním řízení podívají na zoubek a soudy ho následně semelou na padrť! Dohody se ctí. Tichá dohoda českého byznysu a politiky je „mlčet, mlčet, zapírat!“ Běda, ukáže li jeden na druhého! Rozpoutá se bouře, strhne se lavina, která by byla nezastavitelná! Slabé články v potravinovém řetězci museli být proto od samého začátku odstraňovány. Orlická přehrada toho byla mlčenlivým svědkem. Bílé koně předurčeny k čestné smrti ve jménu individuálního blahobytu toho silnějšího.

Není ministerstva, které by nemělo svůj korupční skandál, není politika, který by nebyl namočen do nějaké špíny. Není průmyslového podniku, který by nebyl prodán do ciziny pod cenou. Není politická vůle se tomu věnovat. Poslední důkaz slabé politické vůle bylo selhání vyšetřování soudců, kteří úřadují již dvacet let bez toho, aby kdy byli jmenováni prezidentem tak, jak to vyžaduje zákon. Není také divu, že jsou právní fakulty po celé zemi provázeny těmi největšími korupčními skandály. Student práva se musí s korupcí seznámit co nejintimněji, jinak si nezaslouží svůj diplom, jinak je v praxi naprosto nepoužitelným.

Vzhledem k tomu, že byla odhalena Achillova pata české nátury ze své podstaty nejen Čechy samotnými, ale i zahraničními dravci, kteří snadno přišli k dobré kořisti výplodů socialistického tábora, lze pozorovat, že se tím národní bezpečnost dostává do nebezpečných mělčin, ve kterých by mohla snadno ztroskotat. Organizace jako Transparency international, které slouží věrně zahraničním zbrojařským firmám, si této skutečnosti jsou dobře vědomy. Jak snadno vydíratelným se stává vládní kabinet kýmkoliv, kdo má přesné informace o majetcích a původu majetků některých členů. Mít v parlamentu taková esa zlodějny a korupce, jaká zde máme, mít ve vládě a zejména na ministerstvu obrany či financí takové hvězdy, snadno z naší země učiní skořápku na rozbouřených vodách. Jak snadné musí být na někoho lehce zatlačit. Nejsme toho snad právě teď svědky v případě Pandurů? Prst obžaloby ukazuje cíleně na bývalého premiéra a jeho poradce. Je to varování těm současným. Dramaturgem je jeden nejmenovaný ministr, který má problém s páteří. Ten problém je, že žádnou nemá. Jeho zájem je zbohatnout ještě více. Tentokrát se nebude ozvučovat konference, i když konference jsou jeho specialitou, zejména tam, kde NATO expanduje do oblastí bývalého Sovětského svazu. Konference, při kterých platí „Catham house rule“. Ne, tentokrát se bude konkurovat Rusku japonským jaderným reaktorem Westinghouse. Nevím, jak to bylo s nahrávkami smělých plánů Věcích veřejných tuto zakázku realizovat, ale fakt, že první věta, která vypadla z úst nového velvyslance nikoliv tedy Japonska, ale Spojených států amerických byla že chce podpořit Westinghouse. „Nový americký velvyslanec Norman Eisen bude v ČR "velice aktivně" prosazovat, aby jadernou elektrárnu v Temelíně dostavěla americká společnost Westinghouse“. No, stále si myslím, že Westinghouse koupila dne 16. Října roku 2006 od britské firmy British Nuclear Fuels Limited, japonská firma Toshiba Corporation consolidated group company, ale mohu se mýlit. Nebo se opět mýlí česká média, která stále neochvějně věří v transatlantickou družbu na věčné časy. Podle mého názoru je Toshiba majoritním vlastníkem Westinghouse Electric Company (77%). Shaw Group Inc. vlastní dalších 20% a Ishikawajima-Harima Heavy Industries Co., Ltd. 3%. Shaw Group je skutečně firma ze Spojených států amerických. Pro naše účely je ale zajímavé, že „velvyslanec nabídl pomoc velvyslanectví a USA při úsilí české vlády vymýtit korupci - například výměnou zkušeností s americkými experty“. Při anamnéze korupčních skandálů amerických zbrojních firem v zahraničí, kterých výčet by byl nad rámec tohoto příspěvku, je tato pomoc nad míru úsměvná a dobře dokumentuje podstatu tohoto článku.

Korupce jako bezpečnostní riziko státní suverenity je pravou podstatou této stati. Mým úmyslem není, mávnutím kouzelného proutku vymítit hluboko zakořeněný nešvar rozkrádání veřejných prostředků a podkopávání hospodářské soběstačnosti našeho národa. Nechci být mravokárcem, který bude z kazatelny neposkvrněného svědomí hřmít do srdcí a myslí zástupů tisíců a horních desetitisíců zlodějů, korupčníků, defraudantů a „malá-domů“ příštipkářů. Nikoliv. Chci je jen všechny vyzvat, aby tak do budoucna činili obezřetně, aniž by vystavovali náš stát mimo to, že jej huntují a vykosťují, také riziku uchvácení zahraničními tajnými službami pracujícími jak pro nepřátelské politické cíle, tak i cíle komerční.

Po dlouhém přemýšlení a rešerších jsem dospěl k názoru – že ti politici a podnikatelé, kteří si pořídili telefon vybavený nerozluštitelným systémem kódování hlasu Cryptocult od lidí z řad absolventů Matfyzu ČVUT učinili první krok k vlastní nezávislosti i k nezávislosti celé České republiky – dle úrovně, na které se pohybují v boji proti vydíratelnosti, průmyslové, obchodní i politické špionáži jak soukromé, tak i státní. Rozhraní mezi soukromou špionáží a státní je v také v naší zemi velmi difuzní. Poslední případ provázanosti bezpečnostní a detektivní agentury ABL s politikou a s ministerstvem vnitra to dobře dokládá. Obezřetnost je nasnadě. Až budeme všichni vzývat kryptokult, bude post ministra vnitra jen banálním úřadem. Také špehování soukromými detektivními agenturami ve prospěch politického postupu politických stran, neštítících se používání jakýchkoliv nekalých prostředků, bude problematičtější a jejich politický postup bude ztížen a zbrzděn. Odposlechy zahraničními satelitními a radarovými systémy typu ešelon budou jejich pachatelům k ničemu. Zaoceánským u nás působícím nadacím otevřené společnosti typu Transparency international, které jsou především zástěrkami cizích politických a obchodních zájmů a prostředkem zahraničních tajných služeb k vydírání, ovlivňování a nabourávání naší svébytnosti budou alespoň ucpány uši. Postupně budou také jejich agenti odstraněni z veřejného života. Telefony s nedešifrovatelným hlasovým přenosem jsou první vlaštovkou boje za svobodu a nezávislost naší země a jejich občanů. Není proto překvapením, že se mladí vývojáři onoho doposud nevídaného produktu „Cryptocult a jejich firmička CircleTech, stali terčem represe státního aparátu, který stojí díky své vydíratelnosti z velké části pod vlivem zahraničních tajných služeb. Jednoho krásného dne se u dveří firmy objevili důstojníci BIS a tlačili na naše osvoboditele pod různými nabídkami a výhrůžkami, aby do systému vnesli „back-door“. Namísto toho se ale slavná BIS dostala do pěkné šlamastiky a nyní dokonce čelí soudní žalobě. Vzpomeňme si, jak byla kdysi vojenská bakteriologická databáze prodána cizím mocnostem. Představme si, jak by si asi rozkrádači veřejných statků, usazení tentokrát v BIS (nezapomeňme, že naši zloději jsou úplně všude, napříč společností i politickým spektrem), rádi přivydělali několik miliónů za prodej zadních vrátek k jedné z nejvyspělejších šifrovacích technologií do zahraničí! Naštěstí se ale se zlou potázali, netušíce, že „cryptocult“ byl od samého začátku vyvinut tak, aby nebylo možné, do něj jakýkoliv „back-door“ implementovat. Zájemce o ochranu svého soukromí, svých obchodních i státních zájmů potěší, že firma CircleTech na svých stránkách nabízí svůj původní produkt na šifrování textových zpráv úplně zdarma – pro dobro věci. Obrana proti nahrávání živého rozhovoru je ale jen jedna: mlčeti, mlčeti, jazyk za zuby držet. Boj proti korupci je ale předem prohranou bitvou. Materialistická orientace západní společnosti blahobytu, povede postupně k jejímu úpadku, rozpadu a zániku. Chtít po průměrném našinci, odkojeném totalitou, aby nekradl, je jako chtít po něm aby přestal dýchat. Přestane krást teprve poté, co přestane dýchat. Co je doma, to se počítá, proto se snažme legálně či nelegálně nabyté statky udržet v republice a hlavně se snažme republiku jako útvar zachovat. Odevzdáním státnosti a suverenity do rukou nadnárodních veřejnoprávních či soukromých kartelů pozbudeme úplně všechno. Zejména tuto dělicí čáru by si konečně měl uvědomit onen muž bez páteře, který nás všechny nejen že okrádá na ozvučení, ale bezskrupulózně žene do náruče nového světového pořádku. Muž, který si koupil ODS, je tím trojským koněm, na kterého by si měla posvítit BIS a vojenská kontrarozvědka. U něj leží ta skutečně největší bezpečnostní rizika pro naši zemi a pro její další budoucnost. Je čas na obranu vlasti a skutečných zájmů státu. Není čas nadále riskovat naši suverenitu!

Odkazy šifrované hovory:

Lidé z BIS tlačili na podnikatele, za prolomené šifrování nabízeli peníze

http://zpravy.idnes.cz/lide-z-bis-tlacili-na-podnikatele-ten-si-je-nahral-na-kameru-pnq-/domaci.asp?c=A100912_210704_domaci_mad

Vyzkoušeli jsme šifrované telefonování, které nikdo neodposlechne

http://mobil.idnes.cz/vyzkouseli-jsme-sifrovane-telefonovani-ktere-nikdo-neodposlechne-1f0-/mob_tech.aspx?c=A100912_161500_mob_tech_vok

Odkazy Westinghouse:

Westinghouse by v ČR udělal základnu pro Evropu

http://www.novinky.cz/ekonomika/225472-westinghouse-by-v-cr-udelal-zakladnu-pro-evropu.html

Toshiba Completes Westinghouse Acquisition - Heralds the Dawn of a New Era for Nuclear Energy

http://www2.prnewswire.com/cgi-bin/micro_stories.pl?ACCT=no&TICK=WE&STORY=/www/story/10-17-2006/0004453746&EDATE

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře