Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Chtějme informace k protiraketové obraně

  • zaoralek
Když před půl rokem obdržela vláda informace o změnách postoje vlády USA o budování protiraketové obrany, tehdejší ministr Jan Kohout pozval do Černínského paláce zástupce politických stran, aby nás co nejpodrobněji informoval.

V současnosti, co se týče zahraniční a bezpečnostní politiky, se ocitáme v naprostém informačním vakuu. Neznáme postoje České republiky k současné agendě EU, nejsou formulovány, nejsou vytvářeny, nejsou tedy ani diskutovány. Nový ministr zahraničí nikde nevystoupil ani neznáme žádný text, kterým by svou pozici osvětlil.
Teď jsme se z médií dozvěděli, že „USA zapojí ČR do protiraketové obrany". Tuto informaci nám neposkytl nikdo z vlády, pouze někdo zjistil, že Pentagon požádal Kongres o prostředky na vybudování „centra včasného varování". Letos by mělo jít o zhruba 2,2 miliónu USD. Další informace jsou kusé a nedostatečné. Pilotní fázi projektu by údajně zaplatily USA. A hned tu máme otázky. Jedná se o projekt, na kterém už je dnes v NATO shoda? Jak se bude financovat další fáze? Jak bude celá spolupráce právně upravena? Informace, že se jedná o systém včasného varování senzorového typu, je nedostatečná. Takovýto systém už dnes USA bezpochyby mají, znamená to, že jde o místo, kam nám budou tato data předávat?
Český premiér sice v průběhu dne pocítil potřebu se k této věci vyjádřit, protože je přece podivné, když se vede debata o zapojení ČR do protiraketové obrany a vláda ji nejen neiniciuje, ale dokonce k ní mlčí. Stejně jako v celé zahraniční politice, kráčí vláda někde za vozem. Nicméně vystoupení premiéra nepřineslo ani špetku informace navíc. Předseda vlády evidentně nevěděl o mnoho více než to málo, co je v médiích. To ovšem nebrání, aby se v médiích nezačala urputně hrát hra, kdo je pro a kdo je proti. V nejbližších dnech nejspíše odstartují ankety, kdo je pro a kdo je proti, protože tady už tak politické debaty holt fungují. Je marné, když řeknete, že skoro nikdo pořádně neví, s čím máme souhlasit. Je asi zbytečné žádat, abychom se nejdříve zeptali na názor sousedů a dalších spojenců v Alianci. Marnost, to je přece fuk, vaše řeč musí být jasná: ano nebo ne.
Rád bych, abychom se pokusili neopakovat hloupé chyby minulosti. Žádám vládu, aby si opatřila všechny informace a předložila je příslušným výborům parlamentu a veřejnosti. Prosím, nedělejme ankety a bavme se vážně, oč se přesně jedná a co se po nás chce. Koalice ve své smlouvě napsala, že chce dělat konsensuální a čitelnou zahraniční politiku. Tak prosím, zkusme to.

 

blogu autora

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře