Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Čekání na další krok

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Co vše způsobilo stávající politickou krizi a jaké bude mít tato krize dopady na společnost? Odpovědi na obě otázky jsou poměrně rozsáhlé. Pokusme se však shrnout aspoň hlavní body. Vláda Petra Nečase založila svou vládu přesně na tom, co svého času kritizovala u Jiřího Paroubka. Slibovala něco, co nemohla – a snad ani nechtěla – splnit. Slibovala lidem pot a krev s tím, že ale nebudou muset mít existenční strach a zachrání další generace. Na to lidé slyší. My se uskrovníme, ale ti po nás nám poděkují. Obávám se, že pěkně.

  • cekani-na-dalsi-krok

Krev s potem se dostavily, existenční strach ale narostl – a ve společnosti bobtná. Příští generace se nemají, nač těšit. Státní dluh, který vláda slibovala snížit, enormně vzrostl, korupce, s níž si to vláda měla rozdat na body, dala vládě jasné K. O.

Situace posledních dnů není výsledkem něčeho nenadálého, netušeného. Kolik ministrů si během působení vlády Petra Nečase balilo kufry pro podezření z korupčního či jinak podvodného jednání? Kolik stínů se vznáší nad pochybnými vládními projekty, jež měly privatizovat dosud funkční oblasti pod státní taktovkou? Nebo snad máme všechny ty sKarty, knížky pacienta, registry vozidel a kdo ví co ještě považovat za standardní politické produkty?

Kalouskem slibovaný „levný stát" nás doteď přišel velmi draho. Stejně tak draho nás přišlo působení Věcí veřejných ve vládě. Pochybnosti, co vše poškodil faktický vstup ABL na prkna vládní politiky, získaly konkrétní rozměr. Konal se zde soud, který mj. rozplétal rozhovory nad „těžkými víny", politická kultura byla obohacena o nejrůznější odposlechy a vulgární vystoupení našich představitelů.

Vláda se navíc rozhodla postupovat čistě silově, mocensky. Každou kritiku do svých řad odpálkovala, na žádné kompromisy nepřistupovala. Vysmála se odborům, když poukazovaly (ukázalo se, že oprávněně) na scestné odhady vývoje HDP z dílny ministra Kalouska. Neřídila se ani svým poradním orgánem NERV a tzv. důchodovou reformu šila na míru snad jen některým penzijním fondům.

Prosadila (díky pochybným hlasům získaným na základě tzv. trafik) tzv. církevní restituce, kde nebyla schopna doložit, jak dospěla k vyčíslení majetku, který má být údajně vrácen. Významně narušila sociální smír a kvalitativně zhoršila životní podmínky handicapovaných a dlouhodobě nemocných. Nějakému Krásovi tak leda můžeme ukázat prostředníček – dal by se shrnout postoj Kalouska a jeho věrných, když si handicapovaní stěžovali. Pomyslný prostředníček mířil také směrem k ombudsmanovi Varvařovskému, kterému se nelíbila vládní opatření v sociální oblasti. Poníženi byli nezaměstnaní, zhoršila se situace chudých zaměstnaných a dochází též k chudnutí středních vrstev. Neinvestovalo se – jen se škrtalo – a často tam, kde se škrtat vůbec nemělo.

Velmi skandální je potom vystupování Kalouska, Schwarzenberga, Bendy, Blažka a Nečase na adresu policie a státních zástupců. Aby naši čelní představitelé šířili poplašnou zprávu, že žijeme v policejním státě, je poněkud silná káva. A kde byli oni? Někde za bukem? Oni mají policejní práci ctít, a ne házet policii klacky pod nohy, kritizovat ji a mluvit o ní jako o bzučících mouchách. Už pro toto měla tato vláda dávno podat demisi.

Na dlouhodobě nekompetentní a korupčními skandály provázenou politiku Nečasova kabinetu poukazovala řada Hnutí, např. Hnutí za Přímou Demokracii, Ne základnám, Alternativa zdola, Nová antikapitalistická levice a další.

Dne 21. 4. 2012 proběhla na Václavském náměstí masivní protivládní demonstrace, kterou organizovaly odbory s řadou hnutí a která poukazovala právě na neutěšený stav vládnutí Nečasova kabinetu.

Reakce vlády? Více než sto tisíc lidí bylo označeno za lůzu – a vláda vládla dál – až do svého hořkého konce. 

Stávající politickou krizi rozhodně nezpůsobili policisté, státní zástupci či soudci. Způsobila ji krajně nedůvěryhodná vláda, která se nedůvěryhodnou stala již v okamžiku spolupráce se zástupcem firmy ABL.

Opadla důvěra občanů v bezpečnost a v bezpečnostní a informační složky státu. Opadla jejich důvěra v demokracii jako takovou – a to je to nejhorší možné vysvědčení, které mohli Nečas a jeho lidé dostat.

Pokud chce Nečasova vláda přepřáhnout jenom s někým jiným na kozlíku, měla by si uvědomit, co veze na svém voze. Můžeme snad čekat, že si časem policie zažádá o vydání ministra spravedlnosti Blažka, který byl kdysi ve vedoucí pozici v Lesích České republiky Nečasovi trnem v oku? Není to tak dávno, kdy zpráva BIS vydala alarmující zprávu o prorostlé státní správě s organizovaným zločinem. Mimo jiné poukazovala právě na Lesy České republiky.

Co s tím?

Určitě není od věci, aby zde byl navázán dialog mezi politickou reprezentací a občany. Vláda selhala – jak se zachová prezident republiky?

Je na různých iniciativách a hnutích, aby odlišily „zrno od plev" a distancovaly se od různých hochštaplerů a jedinců s diktátorskými ambicemi. Aby daly prezidentovi najevo, že je zde jistá síla zdola, která usiluje o nápravu řady závažných problémů v sociální a zdravotní oblasti. A nejen v nich. Také ve vzdělávání, v kultuře, ve vědě a výzkumu, v pojetí právního státu. Že rozpracovávají svá řešení stávající krize a že tato řešení budou prezidentovi předkládat – a nejen jemu.

Na prezidentovi republiky potom je, aby navázal s občany komunikaci, která se pokusí vyhnout mediálním šumům, často záměrným.
Jako určitou platformu pro komunikaci demokratických hnutí s prezidentem republiky lze považovat následující dopis:

Vážený pane prezidente,
obracíme se na Vás jako na prezidenta dolních 10 milionů občanů, abychom Vás podpořili v klíčové situaci po přijetí demise předsedy vlády Petra Nečase a faktickém pádu jeho vlády.

Tuto vládu nesestavoval vítěz voleb z roku 2010 a po většinu svého období stála na vratké podpoře poslanců zvolených za Věci veřejné, které se změnily, ať už z hlediska obsahu, tak formální struktury.

Moc jsme od této vlády neočekávali, ale překvapilo nás, jak rychle a jak dalece přestala být „vládou rozpočtové odpovědnosti" a vládou „nepřipouštějící korupci ve společnosti a ve vlastních řadách". Korupční skandály dosáhly nebývalého rozsahu, protože za ně považujeme i církevní restituce a tzv. církevní smlouvy, které byly ve vládě projednány a schváleny ze dne na den v rozporu s jednacím řádem vlády.

Drtivá většina občanů a voličů si nepřeje pokračování vlády složené ze současných vládních představitelů. Všichni odmítáme jakékoliv politické „dealy", které jsou založeny na korupci politiků a politických stran. Považujeme za nutné zastavit vyprazdňování parlamentní, zastupitelské demokracie. Chceme Vás touto cestou podpořit, abyste se pokusil omezit do nebe volající „jánabráchismus" a rozetnout nedůstojný systém „škatulata, škatulata, hejbejte se".

Obracíme se na Vás s výzvou, abyste udělal maximum pro vybřednutí České republiky z politického bahna a vrátil tím občanům naději v obnovení důvěry k parlamentnímu systému , k demokracii s reálnou možností ovlivňovat politický život.

Česká média vytrvale formují, místo aby informovala. I to je důvod, proč si dnes nejsme jisti, zda je reálné dosáhnout co nejdříve předčasných parlamentních voleb, které považujeme za jedinou možnost, jak přerozdáním karet pozměnit chování politiků.

Z budoucího průběhu koaličních návrhů o složení nové vlády vyplynou skutečné záměry těch, kteří nejednají v souladu s mandátem poslance. Vláda skandálů, asociálních referem neschopná zajistit základní funkce státu nehájí a nemá zájem prosazovat práva občanů. Sestavování nové vlády by mělo být rychlé, konstruktivní, pro občany srozumitelné, mělo by vést k předčasným volbám.

Jedná se o oprávněný požadavek voličů na předčasné volby. Není možné voliči pohrdat. K volbám, politickým stranám, budou voliči přistupovat na základě zkušeností z průběhů sestavování nové vlády.

Říkal jste před volbami, že jste s námi.

Bereme Vás za slovo.

Hodně energie k rozhodnutí ku prospěchu všech Vám přejí:

Hnutí za přímou demokracii
Ladislav Štítkovec, mediální koordinátor
Iniciativa za demisi vlády
Petr Vachtl
Iniciativa Ne základnám,
Eva Novotná, mluvčí
Iniciativa za společenskou změnu,
Petr Kužvart
Nezávislá media, Lenka Procházková

Jak moc byla demokracie vládou kabinetu P. Nečase postižena, se teprve ukáže. O tom, že byla devalvována důvěra v demokratický aparát, v parlamentní strany i v právní stát, lze jen stěží pochybovat. Mnoho lidí je dlouhodobě deprivovaných – a tito lidé se mohou snadno nechat nalákat na nějakou tu „pevnou ruku". Není času nazbyt. Prodlužování agónie je životu nebezpečné. Prodlužování agónie naprostého politického selhání je zahráváním si s demokracií.
Začněme tedy problémy společně řešit. Okamžitě. První krok bude nejspíše ten, že přestaneme být pasivní. Že přestaneme spoléhat na „mesiáše". Že se budeme za svá práva brát.

Facebook komentáře