Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pozor na slimáky

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

Mnoho z nás se již potýkalo s problematikou slimáků. Někteří s nimi bojují, jiným je to lhostejné. Nicméně z dlouhodobého pohledu, já tuto problematiku vidím jako zásadní. Ono nejde o to, co slimák nyní ničí, ale jde o to, co nám může zničit třeba za rok, dva či čtyři. Všeobecně se dá říci, že slimák se nezastaví před ničím.

  • pozor-na-slimaky
  • pozor-na-slimaky
  • pozor-na-slimaky
  • pozor-na-slimaky
  • pozor-na-slimaky
  • pozor-na-slimaky
  • pozor-na-slimaky

Není pro něj překážkou žádná hranice, žádná vzdálenost, ani lokalita, ze které se k nám přesouvá. Je schopen přilézt po svých, autem, lodí, vlakem, je prostě schopen se k nám dostat veškerými možnými cestami.

Nenechme se ošálit vzdáleností, ze které přichází, ať je to Španělsko, Itálie či ostatní jižní státy. Pro slimáky je to v podstatě výzva, kterou mají v sobě zakódovanou a kterou musí splnit. Musí se přece dostat do té země zaslíbené, kde je dostatek potravy a kde se bude přiživovat na práci ostatních. Možná má v sobě zakódováno, že jednoho dne se vše otočí a oni se stanou těmi „pány světa“. Že je to scifi? Možná, ale já chci být připraven i na tuto variantu, chci se slimáky bojovat již nyní, chci být s těmi, kteří nesouhlasí s jejich příchodem, a chci protestovat proti těm, kteří tvrdí, že se nejedná o ohrožení naší země, naší přírody, nás samotných. 

Všichni víme, že někteří slimáci již tu jsou, již se tu množí a zakládají své kolonie, připravují vhodné podmínky pro nově příchozí, vše se děje nějak tak potichu nenápadně. Ale pozor, po zimě přichází jaro, a pak léto, teplo je pro slimáky jako palivo pro spalovací motor, a proto musíme počítat s tím, že se nám začnou vyskytovat tu pod kamenem, tu za cihlou, budeme je potkávat na chodníku, jak za sebou zanechávají stopu, aby je po ní mohli následovat další. Proto říkám, připravme se na tuto invazi, protože jen ti, co budou připraveni, budou schopni tuto invazi odrazit a ochránit to, co zde staletí budujeme.

Zdroj: Naše Bohunice – říjen 2017, autor: Milan Hrdlička (ČSSD)

Mnoho z nás se již potýkalo s pro-
blematikou slimáků. Někteří s nimi
bojují, jiným je to lhostejné. Nicméně
z dlouhodobého pohledu, já tuto pro-
blematiku vidím jako zásadní. Ono
nejde o to, co slimák nyní ničí, ale
jde o to, co nám může zničit třeba
za rok, dva či čtyři. Všeobecně se dá
říci, že slimák se nezastaví před ni-
čím. Není pro něj překážkou žádná
hranice, žádná vzdálenost, ani loka-
lita, ze které se k nám přesouvá. Je
schopen přilézt po svých, autem, lodí,
vlakem, je prostě schopen se k nám
dostat veškerými možnými cestami.
Nenechme se ošálit vzdáleností, ze
které přichází, ať je to Španělsko,
Itálie či ostatní jižní státy. Pro sli-
máky je to v podstatě výzva, kterou
mají v sobě zakódovanou a kterou
musí splnit. Musí se přece dostat do
té země zaslíbené, kde je dostatek
potravy a kde se bude přiživovat na
práci ostatních. Možná má v sobě za-
kódováno, že jednoho dne se vše otočí
a oni se stanou těmi „pány světa“. Že
je to scifi? Možná, ale já chci být při-
praven i na tuto variantu, chci se slimáky bojovat již nyní, chci být s těmi,
kteří nesouhlasí s jejich příchodem,
a chci protestovat proti těm, kteří
tvrdí, že se nejedná o ohrožení naší
země, naší přírody, nás samotných.
Všichni víme, že někteří slimáci již tu
jsou, již se tu množí a zakládají své
kolonie, připravují vhodné podmínky
pro nově příchozí, vše se děje nějak
tak potichu nenápadně. Ale pozor, po
zimě přichází jaro, a pak léto, teplo
je pro slimáky jako palivo pro spalovací motor, a proto musíme počítat
s tím, že se nám začnou vyskytovat tu
pod kamenem, tu za cihlou, budeme
je potkávat na chodníku, jak za se-
bou zanechávají stopu, aby je po ní
mohli následovat další. Proto říkám,
připravme se na tuto invazi, protože
jen ti, co budou připraveni, budou
schopni tuto invazi odrazit a ochránit
to, co zde staletí budujeme.

Zdroj: Naše Bohunice – říjen 2017, autor: Milan Hrdlička (ČSSD)

Facebook komentáře