Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Potřeba dobra a spravedlnosti ve světě

Hodnocení uživatelů:  / 7
NejhoršíNejlepší 

Ztráta hodnot, ideálů, úcty a pokory, zavržení náboženství a víry, orientace na konzum a materialismus - to je velice nebezpečná kombinace. V minulosti jsme byli svědky toho, jak se velké a dobře etablované říše v důsledku vnitřní rozpolcenosti a vyhaslosti přes noc roztříštily, sesunuly jako domeček z karet, když byly vystaveny tlaku nepříznivých okolností, nebo nových skutečností. Na jejich místo nastoupila nová, primitivnější kultura, která si na troskách své předchůdkyně vytvořila vlastní svět.

To, že by současná civilizace měla nějaké privilegium, že by byla nepotopitelná, si snad nikdo nemyslí.To, že ideály nejsou jen prázdné pojmy, ukazuje nespočet špatných příkladů ve světě, kde správné fungování společnosti je narušováno deformovaným chováním, rozvratnou činností a osobní nezodpovědností. Na případu Ukrajiny můžeme vidět, k čemu může dojít ve společnosti, v níž byly zavrženy lidské hodnoty jako tolerance, nenásilí a úcta k druhému. Tam kde je vhodné podhoubí, rozvratné živly nahlodávají nemocný organismus a připravují cestu k jeho rozchvácení a destrukci. Přes všechny snahy mírové diplomacie a celosvětové osvěty se bohužel množství násilných konfliktů ve světě nezmenšuje a nacionalismus, o kterém se věřilo, že bude v éře globalizace patřit do muzejních vitrín, si naopak našel své stálé místo.

  • potreba-dobra-a-spravedlnosti-ve-svete

Problémů, které ze všech stran a směrů útočí, je více než kdy předtím. Jak snadné je nyní vyvolat v určité části světa chaos, rozvrátit nějakou zemi, vyvolat kolaps na trhu. Tím větší nároky se kladou na soudržnost společnosti a jak osobní tak kolektivní zodpovědnost. Několik lidí může nekalou činností přivodit velké problémy mnoha. Malá skupinka extrémistů může uvrhnout zemi do strachu a zničit dlouho a pracně budovaný mír. Pokud je preventivní a mírová činnost zanedbávána, mohou být její výsledky několika cílenými útoky rozprášeny. Vyvolat nedůvěru, pocit ohrožení a boj je s trochou peněz a lidí snadné, vybudovat přátelské vztahy a důvěru, to je těžší. Děláme dost pro to, abychom si zasloužili žít v míru?

Chování členů společnosti určuje trend, kterým se celek ubírá. Každé zaváhání a podlehnutí sobeckým cílům a zájmům, každý kompromis s ďáblem podvrací stabilitu společnosti a činí ji zranitelnější a otevřenější zlovolným silám, které si brousí zuby na jakékoliv sousto, které je v dosahu. Nedostatečná úcta ke své zemi, k národnímu majetku, ke svým spoluobčanům, s nimiž sdílíme chtě nechtě naše životy, vede k rozkrádání toho, co mělo všem přinášet užitek a prospěch, ke znevažování toho, co mělo být chloubou národa, k zaprodávání jiným, kteří těmito nedostatky netrpí.

Poučení, které bychom si měli jako národ a občanstvo společného státu vzít, je: nezanevírejme na hodnoty, na význam národního bohatství, nezavrhujme úctu ke společenství, k lidem a k životu, neztrácejme víru, a nezabíjejme to, co je dobré. Protože když si nebudeme vážit toho dobrého, a za pár drobných jej prodáme, nebudeme pěstovat dobré zvyky a dobré chování, čeká nás jen špatná budoucnost, kde každý přijde o to, čeho si nedostatečně vážil. Vše co zanedbal, ztratí, a dostane to ten, který se o to dokáže lépe postarat.

Pocity marnosti, deprese a zoufalství jsou jen neklamnými příznaky toho, že společnost ztrácí víru a s ní vůli žít a zachovat svoji existenci do budoucna. Naproti tomu jiné etnikum je již připraveno se toho, co nevděční Evropané sami zahazují, chopit a náležitě využít. Vůle k životu a víra v dobro budou určujícími znaky těch, kteří v nadcházejících bojích o světlo uspějí. Ti, u kterých převládne pesimismus, nenávist a zloba, budou čelit destrukci jejich zanedbaného majetku, společného dědictví. Společnosti, v nichž převládne soudružnost, tolerance a víra v mírové soužití a řešení problémů, v nadcházejícím čase změn přežijí. Spravedlnost a poctivé jednání s ohledem na obecný prospěch budou elementy podporujícími životaschopnost a její vyhlídky do budoucna a pomohou jí uchránit se před zkázonosnou mocí.

Jednejme tedy čestně a spravedlivě, bez ohledu na vlastní prospěch a nedovolme zlu uchytit se v našem středu. Svou prací napomáhejme rozvoji a prosperitě, odhalujme zločiny a nepravosti v našem státě a obracejme je v spravedlnost. Každá taková snaha o očištění našeho společného domu se v budoucnu mnohonásobně vyplatí. Jakékoliv napomáhání a tolerování zlého jednání a smýšlení se naopak s nevyhnutelným účinkem vrátí i s úroky. Společnost může krásně fungovat a být bezpečná a vzorná i bez zákonů, policie a trestů, když budou občané dobré mysli, loajální vůči sobě a lidu, když učiní dobro svou svrchovanou a nejvyšší hodnotou, a být spravedlivým a prospěšným své obci bude jejich vnitřním neporušitelným přesvědčením.

Ladislav Zelinka

Komentáře

Pro přidávání komentářů se musíte přihlásit / registrovat

Komentáře  

#1 promyka76@seznam.cz 2015-02-04 20:48
Hezký, souhlas v plném rozsahu. Jen se obávám, že v tomhle myšlenkovém režimu pracuje možná pět procent národa.
Hodně lidí ze současného stavu přímo nebo nepřímo profituje a o změnu nestojí. Hodně lidí systémem trpí, ale nejsou schopni uchopit podstatu problému. Velký problém jsou oficiálníá média.

Facebook komentáře