Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Pořád vám to budeme připomínat aneb My jsme Češi

Kirsten McMullanová se ve Velké Británii věnovala studiu střední Evropy. Na serveru Britské Listy se pustila do naší historie, naší mentality a kultury. Prý je nám vštěpován umělý konstrukt společné národní historie. Madam McMullanová se domnívá, že to není správné a že Čechy, Moravany a Slezany nemá spojovat společná národní historie. Tato dáma je pedagog a já mám z jejich názorů husí kůži a je mně nevolno.

Madam může těžko pochopit mentalitu, kulturu a historii Čechů, když nezná základní ideje, které spojovaly slovanské národy po staletí. Staroslověnské písemnictví vznikalo a rozvíjelo se ve Velkomoravské říši, čímž navazovalo na starší lidovou ústní slovesnost. Z tohoto období jsou nejznámější tzv. Panonské legendy , Kyjevské listy a Proglas.

Autoři, kteří psali životopisy věrozvěstů Metoděje a Cyrila, je psali na vysoké úrovni a jejich díla patří k nejlepšímu písemnému literárnímu pokladu z raného středověku. Z tohoto období sem patří i legenda o Svaté Ludmile a Václavovi. Po rozpadu Velké Moravy se přenesla literární tvorba do Čech.

  • porad-vam-to-budeme-pripominat-aneb-my-jsme-cesi

V tomto období vzniká nejznámější dílo tzv. Druhá staroslověnská legenda o svatém Václavu. Literatura latinská nastupuje v momentě, kdy jsou vyhnáni mniši ze Sázavského kláštera, čímž skončí staroslověnské písemnictví a pak i latinská literatura ustoupí literatuře česky psané. Pak nastupuje třetí období od začátku 12. století do druhé poloviny 13. století, které je proslulé legendami a kronikami. Jako nejznámější texty té doby mohu uvést třeba Spor duše s tělem nebo legenda o svaté Anežce či staročeský epos Alexandreida.

Je naprosto nepřípustné, aby o naší historii, mentalitě a kultuře i zřetelných písemných historických pramenech, dokonce i o naší politice rozhodovala dáma z Anglie, byť by byla pedagog. Ví tato dáma, že čeština je západoslovanský jazyk? Ví, že základem českého pravopisu je latinská abeceda postupně přizpůsobená hláskovému repertoáru češtiny? Ví tato dáma, že Cyrilice byla vytvořena jako slovanské písmo podle řecké abecedy okolo roku 900 a nahradila starší hlaholici a stala se základem, opakuji, základem řady národních abeced (bulharské, ruské, makedonské, srbské, ukrajinské, běloruské a mnoha dalších)? Ví tato dáma, že např. bohemismus je jazykový prvek přejatý z češtiny, opakuji, češtiny, nebo v něm podle toho vytvořený a vyskytující se v řadě jazycích jako němčina, francouzština, ruština, švédština a angličtina?

Ví tato dáma, že česká příjmení vznikala podle původu? Že např. Jméno Novák znamenalo, že ten člověk byl nový přistěhovalec neboli novousedlík? Že příjmení Kučera znamenalo, že ten člověk měl kučeravé vlasy neboli kudrnaté? Že příjmení Černý znamenalo, že ten člověk byl tmavé pleti? Procházka že byl vandrovní, uprchlý poddaný, zahaleč nebo řezník, který obcházel vesnice a nakupoval zvěř po porážce? Že Růžička byl člověk, co bydlel v domech se znamením růže nebo pohledný člověk? Že Horák byl člověk, který žil v horách? Že Dvořák byl člověk, který byl hospodář ze dvora nebo dvorský služebník? Že příjmení Svoboda znamenalo, že ten člověk je svobodný, nepoddaný? Že Jelínek byl člověk pokorný, poslušný, neproblémový? Že Veselý znamenalo, že je to člověk veselé povahy? A takto mohu pokračovat s dalšími českými příjmeními, názvy příjmení byly odvozovány od původu těch lidí. A co teprve historie našich českých knížat, králů a prezidentů?

Naše dnešní Česká republika se skládá ze tří historických, opakuji, historických zemí a to Čech, Moravy a Slezska. Tyto části tvořily v průběhu dějin víceméně stálé a kontinuální jádro českého státu a na tomto teritoriu se po staletí odvíjely osudy českého národa. I kdybyste madam, ideologicky zmasírovala mozky většině mého národa, tak pořád tu zůstanou tací lidé, jako jsem já, a i když budeme časem asi v menšině, pořád vám to budeme připomínat.

zdroj:dfens-cz.com/porad-vam-to-budeme-pripominat-aneb-my-jsme-cesi/

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře