Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Nečasova omluva, ostuda národa

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

O premiérově vystoupení v bavorském zemském sněmu nemůžu napsat nic jiného, než to, že jeho omluva sudetským Němcům za poválečný odsun je dokonanou vlastizradou. Pokud je Petr Nečas v osobním životě zbabělec, dotýká se to pouze jeho, jeho přátel a rodiny. Pokud je premiér České republiky zbabělec, dotýká se to každého občana.

 

 
  • necasova-omluva-ostuda-naroda

A jako opravdový zbabělec se zachoval při svém vystoupení v Bavorsku. Jakoby neexistovala Postupimská smlouva, na které se představitelé vítězných mocností takto dohodli. Jakoby neexistovaly ty statisíce umučených a popravených českých občanů za sedm let okupace našeho území. Jeho omluva je plivancem do tváře všem těm, kteří za vlast položili své životy, všem těm, kteří měli to štěstí, že se z nacistických lágrů po květnu 1945 vrátili živí.

Pokud se nemýlím, nebyl to český stát a český národ, který uvrhl Evropu do válečného běsnění na jehož konečném účtu je strašlivé číslo 65 milionů obětí. Bylo to Německo. Byl to německý národ, který to svou podporou fašismu, přímou, či nepřímou, dovolil. Nechci tím vůbec naznačit, že by každý Němec, Bavora nevyjímaje, měl neustále chodit s hlavou svěšenou. Na druhé straně však je cosi jako pokora. Uvědomění si vlastní odpovědnosti. Jenže, proč by si měl viník cokoli uvědomovat, když protistrana se chová tak, jak se chová?

Vyjádření Karla Schwarzenberga jako kandidáta na presidenta je velmi podobné - řekl, že český národ odsunem Němců v roce 1945 vážně pochybil: „Já jsem vždy říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, by dnes bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta (Edvarda) Beneše ocitla v Haagu. (V Haagu zasedá Mezinárodní soudní dvůr).

Nabízí se tedy otázka, koho to vlastně v Mnichově Nečas zastupoval. České zájmy nebo zájmy kohosi zcela jiného?

P.S.

President Dr.Edvard Beneš v roce 1947

Vážení spoluobčané,
„V nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, tj dekrety presidenta ČSR.
Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nebudou opakovat tragické události let 1938-39.
Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám Vám odkaz, ve kterém Vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu, na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti.
Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou postupem času prohlašovány za neplatné. Může se stát, tak jako v minulosti, že se najdou „ takzvaní čeští vlastenci“, kteří se budou sudetským Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se oklamat a návratu nedopusťte. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. Mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního presidenta ČSR T. G. Masaryka a jeho spoluzakladatele M. R.Štefánika.Vedlo by to k zániku obou našich národů.
Nezapomeňte, že mé dekrety se týkají i potrestání vlastizrádců a že mají trvalou platnost a potrestejte všechny vlastizrádce, ať je to kdokoliv a v kterékoliv době.“
Dr. Edvard Beneš, Praha, Květen, 1947

zdroj:http://www.zrcadleninovedoby.cz/?e=163

 

 

 

 

Facebook komentáře