Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

K článku komentátora LN Zd. Petráčka v seriálu „Muži a ženy roku 1989“ z 1. září 2014.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Jeho článek „Dubček zůstal maskotem pražského jara“ je zřejmě napsán na základě informací tiskové agentury JPP. Neboli „Jedna paní povídala“, nebol také na základě informací agentury „DD“ (domovní důvěrnice).

Autorovi je zřejmě až dosud utajeno, že o Pražském jaru a Dubčekovi byla již napsána řada odborných publikací z pera historiků, členů „Komise vlády ČSSR pro analýzu událostí let 1967-1970“. Komise ustanovená v prosinci 1989 vládou M. Čalfy a Občanským fórem V. Havla poté, kdy M. Gorbačov odvolal opodstatněnost srpnové intervence 1968. A autorovi článku zůstali utajené i odborné publikace o sametové revoluci. A zřejmě mu také uniklo, že v Ústavu soudobých dějin A. V. ČR, v jeho archivu je uložena sbírka desítek tisíc dokumentů k oběma tématům i k osobnosti A. Dubčeka. A protože autor článku na jednom místě horuje pro fakta, chci mu připomenout, m. j. která elementární základní fakta o Dubčekovi mu chybí v celém článku a zvláště pak v odstavci „Věřící komunista A. Dubček“.

  • k-clanku-komentatora-ln-zd-petracka-v-serialu-muzi-a-zeny-roku-1989-z-1-zari-2014

1) Že A. Dubček, jako nejvýznamnější osobnost Pražského jara 1968, byl od roku 1970 postaven pod trvalou kontrolu celé brigády STB. A přesto, v době od roku 1969 do roku 1989, napsal a rozeslal na 100 kritických dopisů proti normalizačnímu režimu Husáka a Jakeše, na obranu Pražského jara a jeho stoupenců; Husákovi, Kadárovi, Gorbačovovi, normalizačním orgánům, vedoucím představitelům intervenčních zemí a dalším adresátům.

2) Že jeho kritické dopisy z roku 1974-75 Národnímu shromáždění a Slovenské národní radě, proti porušování zákonů, vyvolali u Husáka hysterickou reakci, a že jeho režim reagoval rozsáhlou sérií domovních prohlídek v Praze a Bratislavě proti reformistům. Že proti Dubčekovi byla organizována kampaň bezpečnosti s cílem

dostat jej do vězení. Že tyto dopisy vyvolali polemiku mezi Husákem a švédským předsedou vlády O. Palmem, který se postavil na obranu Dubčeka a P. J. Že na obranu Dubčeka vystoupila i řada představitelů kultury i politiky v zahraničí. A že tudíž jméno A. Dubčeka se stalo v Evropě nejznámějším jménem protinormalizační opozice v Československu. A dovětek pro autora článku: V té době o Chartě V. Havla nebylo ještě ani slechu a tím méně ani vidu!!

3) Že A. Dubček, svým rozsáhlým a obsáhlým interview v italském deníku L. Unita z 10. 1. 1988 na obranu P. J., jeho stoupenců, za odvolání opodstatněnosti srpnové intervence, s kritikou jejích organizátorů a domácích představitelů normalizačního režimu, vyvolal neobyčejný ohlas a to nejen v Evropě. Téměř všechny hlavní deníky a další sdělovací prostředky mu věnovali nevšední pozornost. A. Dubček tak vstoupil do mezinárodní politiky jako první muž protinormalizačního hnutí v Československu.

4) S velkým ohlasem bylo přijato i jeho další rozsáhlé interview v maďarské televizi na stejné téma jako v L. Unita, a to 17. a 24. listopadu 1989 a vystrašilo Husákovo a Jakešovo vedení.

5) Pozornosti autora, odvolávajícího se na názory Havlova chlapečka Vondry, však uniklo, že jméno A. Dubčeka skandovali účastníci všech protirežimních demonstrací v létech 1988/1989. Ba dokonce mu uniklo, že na dvousettisícové demonstraci na Václaváku 24. listopadu 1989 a po té i na několikasettisícové demonstraci na Letné 25. listopadu, demonstranti spontánně skandovali „Dubček na Hrad!!“ a to přes to, že Havlův chlapeček Vondra nad ním zlomil hůl!!

A ještě jedna poznámka pro autora článku: Reformní hnutí Pražského jara směřovalo podle připravovaného programu pro připravované plénum v srpnu 1968 k pozvolnému nastolení pluralitní demokracie. A že k zakladatelům a členům Charty 77 patřila téměř polovina reformátorů roku 1968. A Milouš Jakeš měl z nich největší strach, stejně jako V. Havel a jeho obdivovatelé!!!

A. Benčík, historik

Facebook komentáře