Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Hledáte říši za zrcadlem v kině? Přijďte na pražský magistrát aneb Jak nám naši zastupitelé naslouchají

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Sedmnáct tisíc Pražanů využilo možnost vyjádřit se ke konceptu nového územního plánu. Tento dokument má v roce 2011 nahradit současný územní plán z roku 1999, tak, aby odpovídal jednak obecnějším zásadám schvalovaným na úrovni krajů - tzv. zásadám územního rozvoje - a jednak novému stavebnímu zákonu, který přináší pro územní plánování nová pravidla. Proces přípravy a schvalování nového územního plánu probíhá od května 2007 a je o něm také hojně slyšet jako o ukázkové spolupráci zastupitelů a magistrátu se širokou veřejností. Pomineme-li fakt, že v rámci těchto tří let měla veřejnost omezenou lhůtu jednoho měsíce na vyjádření k tak zásadnímu dokumentu, který předurčuje vývoj města na desetiletí, mělo by nás zarazit, minimálně ty občany, kteří své připomínky stihli v této lhůtě podat (včetně mě) také něco jiného. Současně s přípravou nového územního plánu, jehož nejdůležitějším podkladem je logicky současný územní plán, probíhají také rozsáhlé změny právě toho stávajícího. Těmto balíkům změn se říká celoměstsky významné změny I. a II. a vlny změny 06 a 07. Dohromady tyto změny přeměňují 7 % území Prahy, především na zastavitelné plochy. Postupně jsou jednotlivé fáze těchto změn „prohlasovávány" pražskými zastupiteli a stejně postupně musí být také „předěláván" koncept nového územního plánu pro Prahu.

Na 25. 3. 2010 bylo úřední deskou pražského magistrátu vyhlášeno zasedání zastupitelstva s programem projednání konečného návrhu první z těchto vln změn - vlny 07. Podíváme-li se blíže na tento balík 150 změn, jedná se z většiny o výstavbu satelitních městeček na okraji Prahy na úkor orné půdy, zástavbu zeleně logistickými centry a další nekoncepční suburbanizaci města a příměstské krajiny. Pokud jsem jako občan využil svého práva vyjádřit se k budoucí podobě města, měl bych se také vyjádřit k tomu, když někdo mění to, k čemu jsem se již vyjádřil.
Jestli jste vydrželi číst až sem, tak směle na jednání zastupitelstva. Před budovou pražského magistrátu právě probíhá občanské vyjádření nesmyslnosti tohoto počínání formou divadelní frašky „zalévání dívky Prahy do betonu", v tomto případě to ovšem byla sádra. Říkám si, že humor třeba osloví „naše nedotknutelné" a symbolické vyjádření ducha zacházení s naší „matkou měst" probíhající za asistence strážců pořádků přímo na schodech hlavního vchodu do budovy již zakončuje moderátor slovy: „Heslem této doby je beton a heslem této doby je tunel". Pak spolu s účinkujícími bere do ruky hadr a kýbl a drhnou schody magistrátu dočista. V jednacím sále začíná jednání zastupitelstva, na programu je návrh na schválení změn 07 předkládaný panem radním Langmajerem z ODS. Před polednem klub Strany zelených žádá o přestávku na oběd a po ní se již někteří z poslanců ODS do zasedání nepřihlašují. Zastupitelstvo není usnášeníschopné, pan předsedající Blažek přerušuje jednání do druhého dne. To sice jednací řád umožňuje, nikoliv však zákon o hlavním městě Praze. Občan tak nejen nedostal prostor k diskuzi, ale ani se, dle zákona se sedmidenním předstihem, o dalším jednání zastupitelů v pátek ráno v 9 hodin nedozvěděl. Tuto možnost měli jen ti, kteří vydrželi v jednacím sále až dokonce.
Druhý den v devět hodin ráno jsem si tedy vyplnil přihlášku a přihlásil se do diskuze s občany a pokorně vyčkal na hlasování o tom, zda mi zastupitelstvo umožní promluvit, nebo ne, a to přesto, že tuto povinnost ze zákona občanovi upřít nelze, lze ji pouze upravit jednacím řádem. Už to vypadá, že se dnes ani hlasovat o příspěvcích občanů nebude, ovšem po urgenci zastupitelky Strany zelených Petry Kolínské pan primátor přistupuje k hlasování. Do diskuze jsou přihlášeni čtyři lidé, odhlasováno je vystoupení pouze jednomu z nich. Mně se pan primátor omlouvá, že jsem nebyl připuštěn do diskuze o dva hlasy. Na intervence některých zastupitelů o nelegálnosti tohoto hlasování jsem se dozvěděl od pana primátora, že nejsem přítomen. Jak ovšem podotkla paní zastupitelka Petra Kolínská, přítomen jsem byl, což jsem mimo jednací řád potvrdil.
Vzápětí byl návrh změn 07 schválen a občané dostali na popud pana primátora prostor k diskuzi. Lépe řečeno, starší pán v důchodu mimo program zasedání hovořil o svém soukromém problému. Nikterak neshazuji jakýkoliv projev diskuze s občany, pan primátor však svým napomenutím klubu Strany zelených, aby věnovali pozornost tomuto diskutujícímu občanovi, kterému v rámci dalších bodů jednání zastupitelstva prostě nebylo pomoci, zneužil vystoupení tohoto pána k projevu blahosklonnosti k hlasu občana.
To už nás vyprovázel pravděpodobně správce budovy se slovy: „Vy jste z tý Arniky? To vy jste nám tady zas ... ty schody? Dobře že odcházíte a sem se už nikdy nevracejte."
Na schodech magistrátu zatím zřízenec zoufale hledal zbytky sádry a odstraňoval je frézou... A venku zatím betonovali město...

 

Facebook komentáře