Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Česká Republika – Kat Lidských Práv.

Hodnocení uživatelů:  / 2
NejhoršíNejlepší 

Že se v České Republice (ČR) od doby jejího vzniku hrubě porušují Lidská práva, je všeobecně známo nejen mezi jejími občany.

Lidé v ČR jsou některými médii, lidmi a stranami, které se dostali „k moci“ po listopadu 1989 „dezinformování“ o tom „jak se mají v té Demokracii dobře“. Kromě jiných „výhod demokracie“ můžou vycestovat kam chtějí a bez obav veřejně vyjádřit svůj názor.

  • ceska-republika-kat-lidskych-prav2

„Je to spíše výsměch obyčejným lidem, kteří nebudou mít za chvíli nejenom na nájem, jídlo a léky ale ani na vlastní pohřeb“.

Svojí nespokojenost pak můžou bez obav veřejně vyjádřit třeba před Úřadem vlády ČR. Pokud se vůbec dočkají nějaké odpovědi, tak budou označeni za bezmála „kriminální živly nebo blázny“.

Podobné je to v ČR i s Lidskými právy.

Je tady Ústavou zaručená Listina základních práv a svobod, co je ve skutečnosti „Cár papíru“, protože obyčejní lidi kteří se živí poctivou prací když nějakou vůbec mají, se svých práv nedovolají a právo na práci je taky jedním ze základních lidských práv.

Kromě mladých rodin a důchodců jsou touto „demokracii“ nejvíc ohroženi zdravotně postižení.

Ti mají minimální šanci najít si nějakou práci, aby si přivydělali, protože náklady na léky a zdravotní pomůcky jsou „nehorázně vysoké“ a zdravotní pojišťovny „výrazně omezuji“ výši svých doplatků za léky, zdravotní pomůcky, léčbu a rehabilitaci pro zdravotně postižené.

Zdravotně postižení lidé, i přesto že někteří mají snahu pracovat a sami si zajistit věci denní potřeby, jsou „umísťování“ do různých „Ústavu a Zařízení“ kde jsou ve skutečnosti „zbaveni i zbytku lidských práv“ a jsou často „vydání na milost a nemilost“ nejenom nekvalifikovanému personálu, ale v některých případech jsou zde zaměstnávání i lidé bez jakéhokoli sociálního cítění nebo kladného vztahu k seniorům a zdravotně postiženým.

Lidé „umístění“ v těchto „Ústavech - Domovech pro seniory“ a v jiných podobných „Zařízeních“, pak ve skutečnosti „nemají žádnou možnost“ dovolat se nějaké „spravedlnosti“, protože veškeré stížnosti ať jsou posílané kamkoliv, skončí k vyřízení u toho, proti komu směřují. To je buď zřizovatel, nebo přímo poskytovatel sociálních služeb.

„Opravdová kontrola“ těchto „Domovů“ ze strany „příslušných úřadů“ MPSV a dalších, ve skutečnosti „neexistuje“.

Člověk, který si stěžuje, je pak dlouhodobě vystaven „psychickému teroru“ ze strany poskytovatele služeb a zřizovatele, „jsou mu doporučovány uklidňující léky“, anebo je rovnou „zastrašován psychiatrem a umístěním do příslušného ústavu“.

O takovém „stěžovateli“ jsou ze strany poskytovatele a zřizovatele, podávané nadřízeným orgánům a případně i sdělovacím prostředkům „lživé“ informace o osobě stěžovatele, závažnosti stížnosti a postupu při řešení těchto stížnosti.

Takové „bezohledné jednání“ vůči klientům těchto „Zařízení“ mimo jiných „kryje a svým postojem podporuje i tzv. „Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR“.

Z vlastních zkušenosti vím, že „člověk, který se octne v takovéhle bezvýchodné a zoufalé situaci, nenajde zastání nejenom u příslušných Úřadů, ale ani u institucí které o sobě prohlašují, že dohlíží na dodržování Lidských práv nejen v ČR, ale v celém světě a jsou za to dobře placení anebo dotování vládou ČR“.

Jsou to např.: Veřejný Ombudsman ČR, ministr-zmocněnec Úřadu vlády ČR pro Lidská práva, Český Helsinský výbor, Amnesty International a další, kteří poukazují na porušování Lidských práv třeba v Číně, Rusku nebo Severní Korei, za co dostanou v ČR „pochvalu a medaili“, ale „o každodenním hrubém porušování Lidských práv v ČR mlčí“. Nanejvýš „jednou za čas vydají nějakou tu zprávu o porušování Lidských práv určité skupiny občanů, jejichž někteří členové sami narušují soužití a práva ostatních občanů“.

Vzhledem k těmto mým „špatným zkušenostem“, můžu veřejně prohlásit že: „Česká Republika je Kat Lidských práv a Veřejný Ombudsman ČR, ministr-zmocněnec Úřadu vlády ČR pro Lidská práva, Český Helsinský výbor a další, kteří mlčí o hrubém porušování Lidských práv v ČR, jsou jeho pomocníci – (pacholci).

Mezi tyto „pacholky“ patří i Magistrát hlavního města Prahy, který je zřizovatelem tzv. „Domova pro seniory“ v Heřmanově Městci a „jehož úředníci a zastupitelé, se svým přístupem přímo a dlouhodobě podílejí na hrubém porušování lidských práv v tomto Zařízení“.

Více informací o porušování Lidských práv v tomto „Domově“ najdete na web-stránkách /aginaj.sweb.cz nebo /rozhodny.blogspot.com

Alojz Janiga

Masarykovo náměstí 37

Heřmanův Městec

Facebook komentáře