Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

2 + 2 = 5?

Tento článek píši velice rozhořčen, nemám ani špetku rozmyslu co píši a hluboce doufám, že mě pochopíte. Není tomu zas tak dlouho, co jsem na sociální síti Facebook inicioval skupinu Vážíme si svobody slova! Založil

jsem jí, protože jsem přesvědčen, že jediná věc, které dokáže udržet demokracii na nohou, je svoboda projevu a myšlení. Ta začala být - ačkoliv je zakotvena v Listině základních svobod (pravda, že s dodatkem, viz. níže) - omezována . Ať už proto, že bylo politicky nekorektní říci, že nacismus by neměl být zakázaný: stejně jako žádná jiná myšlenka. Nebo proto, že politikům se nelíbilo, když se jim novináři hrabali v soukromí.

A nebo proto, že bylo společensky nevhodné tvrdit, že Holocaust se odehrál jinak, než nás to učili ve škole.


Minoritní názory

Nejsem popírač Holocaustu. Nemám důvod nevěřit, že se odehrál. Četl jsem pár článků a argumentací lidí, kteří tvrdí, že se Holocaust tak jak ho známe neodehrál a snad všechny jejich argumenty jsem po přezkoumání uznal jako buďto lživé nebo nevýznamné.

Nic to ale nemění na faktu, že v demokratické společnosti má každý právo myslet si a říkat, co chce. Je jedno, jestli tím pobouří věřící, důchodce nebo ženy. Je to jeho základní právo, stejně jako svoboda vyznání nebo svoboda nosit tričko naruby.

Jinak řečeno: Každý hlupák má právo věřit a říkat si, co chce. Z našeho pohledu nemusí mít pravdu. Galileo Galilei taky z pohledu ostatních neměl pravdu.

Bohužel, přes to všechno u nás již 9 let platí zákon, který zakazuje popírání Holocaustu. Chápu, že se jedná o pokus ochránit pozůstalé obětí a oběti nacistických čistek samotné, ale tím, že bude existovat zákon neumlčíte myšlenky, které se snaží zničit. Myšlenku nezničíte zákazem. Jediný způsob je porazit jí jinou myšlenkou, nějakou lepší.

Na tomto záznamu z ">dnešní reportáže ČT24 můžete vidět, kam tento zákon vede:


Úhledné shrnutí

Abychom si shrnuli, co zde slyšíme, rozdělíme si to celé do tří úhledných bodů:

  1. Vladimír Stwora, autor webu Zvědavec.org, byl obžalován a odsouzen, neboť uveřejnil článek, který pochybuje o číslu 6ti milionů mrtvých Židů.
  2. Tento článek nebyl jeho dílem.
  3. Redaktoři naší milované a vždy objektivní ČT24 společně s policisty shledávají, že usvědčit podobné 'individua' je velice těžké, např. protože se ty mrchy ukrývají pod křídly některých odporných států - jako třeba Kanady, která uznala, že svoboda slova je výš než cokoliv jiného - a mohou tak páchat svoje Myšlenkové Zločiny i dál.

Skutečnou perlou celé reportáže je jednoznačně pojem Myšlenkový Zločin. Že ho odněkud znáte? Že vy jste četli 1984 od pana Orwella? (Odtud i pověstná matematická rovnice 2 + 2 = 5 v titulku článku.)

Ano, přesně v tomto antiutopistickém románu varujícím proti vládě, která ničí svobodu názoru a myšlení, byl tento výraz pravděpodobně poprvé použit. Reportéři ČT24 mají opravdu ty nejlepší učitele.

Pod pojmem Myšlenkový Zločin si můžeme představit např. člověka, který pomyslí na něco jiného, než co je dovolené zákony. Takový člověk musí být co nejrychleji odstraněn, neboť by mohl zničit integritu společnosti, která je zvyklá na svoje pravdy a myšlenky. Nekonformita je zakázaná.

Nevím jak vy, ale já v takové společnosti žít. Nechci žít v zemi, kde jsou povoleny jen majoritní názory. Nechci žít v totalitě, jako žili moji rodiče.

Jednoduše chci demokracii. Jako vždy ale nejspíš žádám příliš...

Výňatek z Listiny základních svobod:

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti. - Zmíneným dodatkem jsem myslel mravnost.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře