Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Odbourávání marasmu

Cesty, jak vybřednout z tohoto bahna a marasmu, jsou dlouhé a klikaté. Je třeba občanům vysvětlit, že demokracie postavená na beztrestnosti při rozkrádání státu ve velkém, neplacení daní, absenci kontroly, minimální regulaci ekonomiky a dalších nástrojů je forma lidovlády výhodná pouze pro úzkou privilegovanou vrstvu společnosti.

www.janecekpavel.cz

  • odbouravani-marasmu

Mladí lidé spatřují marasmus ve složitých životních perspektivách v této zemi, v nedostatku pracovních příležitostí, levných bytů, finanční náročnosti vzdělávání, podmínek pro zakládání rodiny a dalších. Řada těchto mladých lidí nachází východisko v alkoholu, drogách, nevázané zábavě a dalších vymoženostech dnešní doby.

Zaměstnanci spatřují marasmus v tom, v jakých podmínkách a za jakou mzdu pracují v soukromých, převážně zahraničních firmách, a jak s nimi zahraniční zaměstnavatelé jednají.

Důchodci spatřují marasmus v tom, že za celoživotní poctivou práci se jim stát odvděčí důchodem, z kterého se nedají pokrýt základní životní potřeby, složitá dostupnost zdravotní péče, zhoršující se mezigenerační vztahy v rodinách.

Poctiví podnikatelé spatřují marasmus v tom, že jim stát nevytváří podmínky pro podnikání tak, jak to funguje v zemích na západ od nás.

Určité minoritní vrstvy společnosti vidí marasmus v tom, že se čím dál tím více cítí oprávněně ohroženi. Roste počet těch, kteří frustraci z vývoje v této zemi vybíjejí v násilných akcích.

Takováto demokracie má přímou souvislost s citovaným tržním kapitalismem. Občané by měli pochopit, že ve vyspělých západních zemích je jiná modernější forma demokracie, která možná opticky vypadá jinak ale zajišťující ekonomickou prosperitu státu a spokojenost občanů. Tato forma demokracie přímo koresponduje s moderním globálním kapitalismem tohoto století provozovaném v ekonomicky vyspělých zemích.

Vydat se touto cestou znamená zlepšení ekonomické situace většiny obyvatel a s tím související odbourání současného „ marasmu“.

Ing. Pavel Janeček, kandidát KSČM do Zastupitelstva města Náchoda

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře