Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Josef Mikovec: Peru – další bojiště?

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Aneb  Možnosti kulturního imperialismu

Čili 

Náboženství na prodej a odprodej

V důsledku transformace praktik a rituálů na pouhé estetické objekty jsou světonázory předcházejících kultur objektivně ironizovány, transformovány na pouhé artefakty”.

Mark Fisher, Kapitalistický realismus

Možnosti kulturního imperialismu dosahují pouze tam, kde je už banalizace potřebou a samozřejmostí a masivní a masová desakralizace života a kultury, fragmentace a dehumanizace zvěcněním jsou sebezáchovným prostředkem, účelem a cílem.“

JM

Je už nepochybné, že dlouho opomíjená Latinská Amerika je pro budoucnost mimořádně důležitá nejen geopoliticky, strategicky a ekonomicky, ale i ekologicky, kulturně a spirituálně. To co se nejvíce přehlíželo a považuje za neduležité se v rozhodující fázi ukáže být tím nejdůležitějším. Dnes to je geopolitika, geostrategie, ekonomika, spoje, zdroje surovin a pracovní síly, na které se soustřeďuje pozornost hybatelů. Menší pozornost je věnována novým humanizujícím formám ekonomiky posilujícím sounáležitost a vztahy přesahující pouhé zařazení v ekonomickém systému, sebeuvědomění, kulturní potenciál, uchované a osvědčené, znovuobjevené i nové možnosti rezistence. Latinská Amerika (a nejen ona) naštěstí není kulturním prostředím, kde je transformace vyloučena proto, že se tam (nejen) marxistické myšlení téměř identifikovalo s logikou industrialismu .

Další bojiště – Peru

Platí to jednoznačně v případě Peru. Tradice peruánského marxismu není pouhou tradicí marxismu v Peru. Nejvýraznější je pojetí marxismu José Carlose Mariátegui, které je objektivním významem pro Jižní Ameriku srovnatelné s Gramsciho revolucionalizací marxismu. Nový prezident Ollanta Humala samozřejmě marxistou není a jeho levicovost by se neměla přehánět. Je bývalým důstojníkem, jak je v Latinské Americe u politiků docela běžné, má vzdělání v oblasti politických věd, velmi pestrý, zbojnický životopis zasluhující literární zpracování a především lepší vztah k trvalým hodotám Peru nežli jeho protikandidáti. V tom se část neintegrované levice 21. století, část pravice a někteří nezařaditelní mohou sejít. Jeho vláda, přes všechny slabiny a nutnost účasti na parlamentních pletkách a bojových hrách, může zastavit anebo zpomalit negativní vývoj a umožnit změny, které by ve fujimoristickém Flatlandu nebyly možné.

Zdroje válek o zdroje

„Latinská Amerika je “Region, z nějž bude napříště především třeba odčerpávat suroviny a bohatství, aby byly na severu kontinentu udrženy v chodu poslední zbytky amerického snu, může být v delší perspektivě demokratický pouze na povrchu - asi jako Honduras“ Karel Dolejší, Pravda o Latinské Americe: USA nutně potřebují její zdroje pro sebe

„Státní a soukromé podnikání je v podstatě totéž“.

Augustin F. Legorreta, Ředitel soukromé Banco Nacional de México

Přednostmi Latinské Ameriky jsou zdroje energie, nerostné bohatství a v budoucnu politicky i životně důležitá...voda. To ovšem znamená, že se nemůže vyhnout hře a tiché válce, ve které buď bude aktivním subjektem nebo pasivním objektem. Změny, ke kterým Latinské Americe dochází posilují také BRICS a jeho nejsilnější členy, Čínu a Rusko. Ti nejsou v regiónu žádnými novými příchozími. Ani jedna z obou zemí, pokud jde o geopolitiku, dávno neuvažuje v rámci pětiletek, ale dlouhodobé strategie a v Jižní Americe obě náchazejí vítající spojence a přátele.

viz Stephen Blank, Russia in Latin America:Geopolitical Games in the US`s Neighborhood

Kelly Heam, China`s”Peaceful” Invasion: Latin America atractive as market for arms sales

“Of the world’s total energy sources, Latin America and the Caribbean have the largest share of renewable energy, 35% — whereas the industrialized countries account for less than 2%. At present, 70% of the region’s electric power stems from renewable sources. Andean countries — Chile, Peru, Ecuador, Colombia and Venezuela — will never lack electric power-generating capacity. Central America’s hydro resources, which account for 65% of its energy consumption, will become more important with the completion of the integrated electric power grid being financed by the Inter-American Development Bank. Paraguay’s main source of income is now the export of energy generated from the huge Itapu and Yacyreta hydroelectric projects — 90% of which is exported to Brazil and Argentina ….. Instead of backwaters, countries such as Paraguay and Bolivia, as wel as Brazil`s southern Mato Grosso, will become new transportation and production hubs”

L. Ronald Scheman , The New Geopolitics of Latin America


Což ovšem může konkrétně v případě Brazílie, v současnosti dosti necitelné k ekologickým hodnotám a původnímu obyvatelstvu, také znamenat, v lepším případě sotva napravitelné, z etického, eko-logického a kulturního hlediska negativní důsledky. V horším případě navíc vnitřní kolonializaci, následný bezohledný, ničivý, nastavovaný, státní kapitalismus a sociální implozi v důsledku přizpůsobování globálnímu Megasystému. Obrana před “monetary-techno-energy “ totalitarismem nemůže probíhat na vnucené rovině a úrovni , způsobem, který sám o sobě znamená etapové vitězství totalitarismu.

Varování před neo-extraktivismem The New Latin American “Progresismo” and the Extractivism of the 21st Century zde

Claudia von Werlhof, Neoliberal Globalization: Is There an Alternative to Plundering the Earth? zde K době patří energy imperialism

Geopoliticky význam Peru

je natolik velký, že o porážce, kterou lokálně globální Nadtřída v Peru utrpěly, se raději moc nemluví .

„Peru zohráva kľúčovú úlohu v stratégii hegemonickej kontroly zo strany upadajúcej veľmoci USA. ... Peru predstavuje jedno z najdôležitejších území pri prístupe k Tichému oceánu v danej oblasti, prepája karibské krajiny s regiónom Cono Sur (Argentína, Čile, Paraguaj, Uruguaj), umožňuje prístup k „nestabilným" krajinám ako je Bolívia, k Amazonskému pralesu, a predovšetkým a nadovšetko má dlhú hranicu s Brazíliou. Pentagon zriadil v Peru viaceré vojenské základne, ktoré sú súčasťou prstenca základní obkľučujúcich práve Brazíliu. Peru je zároveň kľúčovým ohnivkom v stratégii globálneho brazílskeho mocenského vzostupu. „Budovanie strategického prístupu k Tichému oceánu je zásadným prvkom zvyšovania našej schopnosti exportu", zdôraznil pred tromi rokmi Aloizio Mercadante (brazílsky ekonóm a politik, pozn. prekl.) na jednom strategickom stretnutí. Mercadante je súčasný minister pre vedu a techniku vo vláde Dilmy Rousseffovej......Veľké projekty plánované iniciatívou Integrácia regionálnej infraštruktúry Južnej Ameriky IIRSA (Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana) predstavujú desiatky hotových nákresov mnohofunkčných komunikačných sietí medzi Atlantickým a Tichým oceánom, ktoré sú vrcholným dielom toho druhu integrácie, ktoré zvýhodňuje obchodný pohyb do Ázie a z Ázie a z ktorého má hlavný osoh vysoká buržoázia v São Paule. Viaceré z podmorských ciest, ktoré sú súčasťou IIRSA, sa zbiehajú v prístavoch na juhu Peru a distribuujú brazílsku produkciu obrovským oblúkom klenúcim sa od povodia Amazonky až do prístavov a miest na juhu a juhovýchode Brazílie, kde sa sústredí výroba tejto siedmej najväčšej priemyselnej mocnosti sveta“ Utopia.sk

Současně jde o syrový vojensko -strategický význam jak pro Brazílii tak pro UNASUL-UNASUR-UZAN. Peru představovalo jedno z klíčových území při obkličování Brazílie, která reagovala, krátkodobým, středně a dlouhodobým planem ” Národní strategie obrany” schváleným v roce 2008. Podrobněji pro posouzení strategického významu Raúl Zibechi, Brazília vzdoruje plánu Colombia Utopia.sk

Do mozaiky zapadá otevření vojenské školy zemí ALBA v Santa Cruz , Bolívie. Alba - Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América -Bolivarská aliance lidu Naší Ameriky (původně Bolivarská alternativa lidu Naší Ameriky ). Členskými zeměmi bloku jsou Antiqua a Barbuda, Bolívie, Cuba, Dominica, Ekvádor, Nikaragua, Saint Vincenta Grenadines a Venezuela. zde

Země mnohosti “Indigenous peoples have been
fighting for eco-socialism for 500 years"
Hugo Blanco

“Certainly we do not want Marxism in Latin America to be a blueprint and copy. It should a heroic creation. We have to give life, with our own reality, in our language, to Indo-American socialism.” José Carlos Mariátegui

Peru je zemí neuvěřitelné mnohosti a různosti. Chránit a zabezpečit tuto mnohost a různost, vyloučit homogenizaci a znehodnocení je více než politika a ideologie. “Peru is a mega-diverse country, both geographically and demographically. We have 82 per cent of the worlds 103 natural life zones. Our inhabitants speak 45 different languages…. We are for the equality of the diverse; we are against homogenization)”…. For the indigenous cosmic vision, humanity is a daughter of and part of Mother Earth. We must live in her bosom in harmony with her. Each hill or peak, each river, each vegetable or animal species has a spirit. Indigenous, collectivist mentality is strong enough to have endured solidly through 500 years of invasion and the dictatorship of individualism”.

“For more than 10,000 years our culture domesticated 182 plant species, including around 3,500 potato varieties.
  Our people know 4,500 medicinal plants.
  Tawantinsuyos planned agriculture based on a system of watersheds and micro watersheds or basins.
  They built long aqueducts, taking care to avoid land erosion.
  Terracing was practiced on the slopes and “waru-waru” [3in the altiplano (highlands) .Special technologies were used from zone to zone”….

“Most current struggles of indigenous campesinos are against the killing of Pachamama, Mother Earth; against depredations by the large companies, mainly mining, but also petroleum and gas. Previous Peruvian governments were servants of feudal lords; today they serve the great multinationals. They act against the Peruvian people and against nature”.

“Indigenous peoples include Achuar, Aguaruna, Ashaninka, Shipibo, Huambisa, Quechua and Aymara, who together comprise 45 per cent of the population. Other minority groups include Afro-Peruvians, Chinese and Japanese (3%).2

There are 51 indigenous peoples in Peru. By far the most numerous are the highland Quechua. About 4.5 million Peruvians speak Quechua and 8 million identify themselves as Quechua.3 The Aymara population of some 500,000 is concentrated in the southern highland region near Puno. Lowland indigenous groups include the Achuar, Aguaruna, Ashaninka, Huambisa, Quechua and Shipibo” 

Možnosti kulturního imperialismu dosahují pouze tam, kde je už banalizace potřebou a samozřejmostí; a masivní a masová desakralizace života a kultury, fragmentace a dehumanizace zvěcněním jsou sebezáchovným prostředkem, účelem a cílem.

Více o ekologickém , kulturním a spirituálním významu Peru v dodatcích.

Rozděl a panuj

,,Za své návštěvy v Brazílii Jan Pavel II. prohlásil, že "řešení problémů na Zemi není Kristovým posláním ani posláním církve"…

“Where there is no South, there is no North; where there is no periphery, there is no center; where there is no colony, there is no - in any case no "Western" - civilization." Claudia von Werlhof

Před staletími to byl imperiální katolicismus, který posloužil dobytí a podrobení Jižní Ameriky spojené s genocidou původního obyvatelstva. Katolicismus se však podařilo do značné míry vstřebat a dát mu lidovou latinsko-indo-afro- americkou podobu a funkci. Římsko-katolická církev sice měla po dlouho dobu převážně a zjevně utlačovatelskou roli, ale také přinášela a zprostředkovávala pozitivní hodnoty, evropskou kulturu a intelektualitu, které se staly základem, dědictvím a nedílnou součástí latinskoamerické kultury a chránila často původní obyvatele před světskou vrchností a dravostí kolonialismu. Vedle tohoto katolicismu zůstalo stále životné náboženství původních obyvatel. Proto je pro kulturní a morální genocidu nutný trojský kůň nenáročného severoamerického spotřebního protestantismu. Příznačně se mluví o naboženském marketplace a religious economy a nepociťuje se jako odpudivé konstatování tohoto druhu:To be successful in Latin America’s religious marketplace, churches must respond to market forces”.

John Foster, A Church Responsive: Understanding and Interpreting the Changing Composition of Christianity in Latin America

Trh náboženství a náboženství trhu

“We live in systematic supression of silence.” 

“Vigorous promotion of everything creates society of vital kitsch”…

Prabhu Guptara:The Twilight of American Culture by Morris Berman

Rozpor mezi spiritualitou a kupeckou hantýrkou zvl. v souvislosti s tzv. “Dary Ducha svatého” stačí pro posouzení úrovně a charakteru tohoto „náboženského“ produktu bez ducha. Jako nechtěné prozrazení skutečného záměru a žádost o investice, také díky své frázovitosti, působí následující výrok: “Monistic corporatism is a profoundly undemocratic force and social paradigm that has prevented democracy from taking hold in both the economic and political spheres of Latin America. Its influence remains visible in the region in the form of communist strong men such as Fidel Castro in Cuba and socialist presidents like Hugo Chavez in Venezuela.”

Pro politickou distribuci i prodej na “náboženském trhu“ se nyní zdá být nejvhodnější exaltující Pentakostalismus

Karl-Wilhelm Westmeier, Protestant Pentecostalism in Latin America

Jedním z pochopitelných cílů byla také neutralizace Theologie osvobození a perspektivní levice. Poměrný úspěch mají tato implantovaná hnutí mezi chudými, především tam kde neuspěly ryze redukcionistické frakce levice. Mezi střední třídou jsou působivější tradičnější formy protestantismu nebo krotký, TV protestantismus.

Andres Tapia, In the Ashes of the Shining Path -- Peruvian Pentecostals Spread zde. Působení těchto regulovaných antikulturních misií má sotva nějaký kladný vedlejší účinek., který by vyrovnal předpokládaný negativní výsledek.

Podrobněji zde

Pokud se jeví nepochopitelné, že vůbec dochází ke konverzím, je na místě posoudit neuvěřitelný vliv jaký mají velmi bizarní sekty nejen v Severní Americe, ale i Evropě, včetně České republiky. Krize a naděje letničního a charismatického hnutí zde Takže krize být nemůže, i kdyby Bůh chtěl, no a co s tím probuzením?

Volilo se Peru !

V Peru tedy nešlo jen o obyčejné volby, ve kterých se vymění politici a sliby. I když prezident Humala bude nesnadno realizovat své plány, už vzhledem k nedostatečnému zastoupení v Kongresu a nutnosti koalicí, dohod za oponou a ústupků, přece jen se otevřely možnosti, které nebývají častým darem dějin. Ještě důležitější je, jaké plány díky výsledku voleb realizovány nebudou. Doufejme.

Dobrý začátek

“The President of Peru, Ollanta Humala, enacted the long-awaited law requiring prior consultation with Indigenous Peoples 

V Latinské Americe je 11 vlád, které jsou víceméně více levicově orientované. Je Peru tou dvanáctou zemí ? A která bude šťastná třináctá? 

Pokračování, dodatky, doplňky a zdroje

Peru - zítra, včera a dnes I.

http://www.blisty.cz/art/59418.html

Sarar Sarkar / Bruno Kern: Eco-Socialism or Barbarism, An up-to-date Critique of Capitalism

http://www.oekosozialismus.net/en_oekosoz_en_rz.pdf

Ecosocialism or Barbarism: There is no third way, Hugo Blanco

Indigenous struggle in defence of Mother Earth and its collectivist organ

Bolivia Climate Conference: Indigenous Peoples Design Roadmap to New World

Jerry Mander on "Paradigm Wars"

Paradigm Wars -Economics, Globalization and the Nature of Reality

Latinskoamerická renesance a autopoiesis

Stručná zpráva z tisku o banálním střetu civilizací aneb Peru se nás netýká

Banální střet civilizací neskončil banálně

Silvia Rupeldtova, Hmatateľný sen Ernesta Sabata

„Hugo Blanco vyprávěl příhodu o švédském turistovi, který byl překvapen způsobem života a duchem solidarity v jedné kečuánské vesnici poblíže města Cuzco. „To vypadá jako komunismus,” řekl…ne, komunismus vypadá jako tohle,” odpověděl jeho průvodce

This has given rise to a cosmic vision different from the Western outlook that views the creator as a superior immaterial spirit who created man in his image and likeness and created nature to serve him. For the indigenous cosmic vision, humanity is a daughter of and part of Mother Earth. We must live in her bosom in harmony with her. Each hill or peak, each river, each vegetable or animal species Indigenous, collectivist mentality is strong enough to have endured solidly through 500 years of invasion and the dictatorship of individualism

“The community is not restricted to persons. It entails a close communal relationship with cultivated species, with medicinal species, with animals and plants that tell cultivators about seasonal variations, and, more broadly, with all animal and vegetable species, with rain, and with the land….We have been educated to harmonize equality and diversity. Peru is a mega-diverse country, both geographically and demographically. We have 82 per cent of the worlds 103 natural life zones. Our inhabitants speak 45 different languages. The great Inca Sun God celebration was not exclusive. It had a procession of different peoples with diverse gods. The notion of the one God did not exist. We are for the equality of the diverse; we are against homogenization (igualitarismo).

On the one hand we respect diverse individualities and particularities. On the other, we opose individualism. Ours is a culture of solidarity.

We don’t seek a return to the past. We know we must make the best in general of advances in human culture.That does not contradict our resolve to go back to our own roots. Our past will be vividly present in our future.

We are defending our culture in its diverse aspects: our cosmic vision, social organization, our rituals and agricultural know-how, medicine, music, language, and others. We dont want our social system to be based on the deep-seated, antisocial individualism that the invaders brought here. We intend to recover and strengthen at all levels the vigorous, collectivist solidarity and fraternity of the ayllu, making use, as well, of universal knowledge that is not harmful”... ( zvýraznění jm)

Struggle of Indigenous Andean-Amazonian Culture

Hugo Blanco: No contradiction between my indigenous struggle and dialectical materialism

Hugo Blanco, The Fight for Indigenous Right in the Andes Today

“After centuries of living in harmony with their environment, indigenous cultures see things very differently. They are informed and guided by the knowledge and spirit imbedded in nature. Rather than viewing the natural world as a collection of separate elements from which humans are apart, they recognize all of creation as an interconnected web, and each of us as an integral element in this miraculous and fragile weave of life

The Pachamama Alliance believes that our ability to meet the challenges that face humanity as we make the transition to the next millennium, depends on our ability to successfully combine the best elements of these two worldviews into a single global vision, an alloy that blends the intellectual and scientific prowess of the modern world, with the deep and ancient wisdom of traditional cultures”.

The Pachamama Alliance Julissa Castellanos,Tupac Amarau Uprising and the Environment

“For those of us who struggle for emancipation, the central and critical challenges are not from above but from below. There is no point in blaming the governments or issuing calls of 'betrayal.' It is a daily task for all of us committed to creating a new world to care for the people's power as the sacred fire of the movement Raul Zibechi, Dispersing Power: Social Movements as Anti-State Forces, 

Josef Mikovec, Válka o modré zlato http://kriza.vsieti.sk/node/2088

Peru will be first to go to war for Water?">

The Andes: Water wars">

Water in the stock market?;feature=related">

;feature=related

“Wars of the future will be fought over water as they are over oil today, as the source of human survival enters the global marketplace and political arena. Corporate giants, private investors, and corrupt governments vie for control of our dwindling supply, prompting protests, lawsuits, and revolutions from citizens fighting for the right to survive. Past civilizations have collapsed from poor water management. Can the human race survive?”

">

Theologie osvobození

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Teologie osvobození slaví čtyřicátiyni http://blisty.cz/art/43190.html

Bibliografie, Liberation Theology: Welcome http://liberationtheology.org/

Čína a Latinská Amerika http://www6.miami.edu/hemispheric-policy/JuneDreyerResearchpaperbrownlatinamer1-06.pdf

China's 'peaceful' invasion; Latin America attractive as market for arms sales.

http://goliath.ecnext.com/coms2/gi_0199-4959786/China-s-peaceful-invasion-Latin.html

Peruánská guerillová hnutí 

Marek Dian, Revoluční hnutí nebo terorismus: dilema Peru na konci 20. století, Magisterská práce http://is.muni.cz/th/52890/fss_m_a2/MDP_-_M._Dian__52890_.pdf

Springerová Pavlína; Špičanová Lenka. Peruánská guerillová hnutí: Ideové kořeny a vývoj od 60. let 20. století do současnosti http://www.kias.cz/media/files/publications/KIAS001.pdf

Emir Sader, Ollantovo víťazstvo Utopia.sk

Geopolitika Jižní Ameriky

Silvia Ruppeldtová, Realizovať utópie

Marina Sitrin, Horizontalism

Horizontalism: Voices of Popular Power in Argentina

The rise of Latin America;feature=related">

;feature=related

“During the month of March 2011 the biggest social protest by workers in many years erupted in Brazil. More than 80,000 workers all over the country paralyzed the work of “progress” in the form of hydroelectric plants, refineries, and thermoelectric generating facilities. The spark of the protest was lit in Jirau, in the Amazon jungle, provoked by arbitrary action, violence, and authoritarianism”.

Raùl Zibecchi, Rebellion in the Brazilian Amazon

Belo Monte Monster Dam

Belo Monte Dam

Jedním z prvních problémů, které na nového prezidenta čekaly byla stávka a protest Indiánů proti znečisťování ovzduší.

”The protesters, most of them Aymara Indians who say they are concerned about pollution, had lifted their blockade in the days before Peru's election on Sunday to allow voters to reach polling stations.

But on Wednesday they started to retake control of highways with boulders to draw attention to their demands. Peru is a leading global exporter of copper,

Humala, who is well-liked in the poor provinces, has said he will work to end social conflicts over natural resource projects that have plagued companie

More than 200 rural towns in Peru have organized to stop the building of new mines, oil wells and hydroelectric dams that residents say will cause pollution or fail to bring them direct economic benefits.”

Peru resource protests resume after Humala win

Peru: Aymara Indigenous People Announce Resumption of Protests in Puno · Global Voices

Analysis: Peru's indigenous losing faith in reformed Humala

http://www.reuters.com/article/2011/08/17/us-peru-humala-indigenous-idUSTRE77G5RU20110817

Peru may be turning a corner on its treatment of indigenous people

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/aug/31/peru-indigenous-peoples

Peruvian Congress Adopts Historic Law on Consultation with Indigenous Peoples

http://www.culturalsurvival.org/news/peru/peruvian-congress-adopts-historic-law-consultation-indigenous-peoples

Peru Enacts Law Requiring Prior Consultation with Indigenous Peoples

“The President of Peru, Ollanta Humala, enacted the long-awaited law requiring prior consultation with Indigenous Peoples [es], which is expected to contribute to investment and business development with the participation of the local population. Humala stated that this law does not imply immediate solutions, but that it will mark a new stage [es] in relations with indigenous peoples”.

http://globalvoicesonline.org/2011/09/07/peru-enacts-law-requiring-prior-consultation-with-indigenous-peoples/

….”Indian communities support the «socialism of the 21st century». If we look upon ALBA project from the standpoint of Quechua Indians were can perceive as a geopolitical project, giving the local citizens of the continent an opportunity to make them known in the world”….

…”Commenting upon the election results in Peru, Hugo Chávez dubbed them a part of global processes that lead to a beginning of a «new era»”……

…”Isaac Humala — father of Peruvian President….

— is known as an ideologist of «Indian socialism», where reaching social justice is the natural continuation of plans to restore culture and statehood of Inca, whom Quechua Indians ascend from”

…”If Peru enters ALBA, it will turn alliance into an organization, uniting almost all of the Quechua Indians (today little less than 14 million of them live in Peru, 6 million live in Ecuador and 4 million live in Bolivia) and nearly three quarters of the native Latin America citizens, who managed to save the national self-conscience”…..

ALBA might have become an important ideological tool for Humala that he may use to deal with the national issue and to change cultural identity of Peru. The latter is to be built around the succession of Latin American state from one

Alexander Rublev : Chavez, UMALA AND THE LEGACY OF INCA: WILL PERU ENTER ALBA? http://win.ru/en/school/7436.phtml

“The Andean region is the stage in a geopolitical dispute between a declining superpower, the United States, and two growing powers, Brazil and China. To aid the former, it tries to put the brakes on the advance of Brazil, all the while solidifying its alliance with China. The “Pacific Alliance” (Colombia, Chile, Mexico and Peru) was born in Lima to try to revive the objectives of the extinct ALCA, based on the free trade deals that the United States has signed with all four members, although the approval of the trade deal with Colombia is still pending. As Peruvian economist Oscar Ugarteche signals, its purpose is an alliance in opposition to Mercosur and regional integration, and more explicitly, against the Council of South American Defense, which is advancing very slowly. Washington cannot passively allow the consolidation of Mercosur and the Community of Latin American and Caribbean States (CALC), created in February 2010 as the first agreement between all the countries in the region without the presence of the US and Canada”.

Poesie i theologie Osvobození

“Cardenal recaptures the quality of pre-Columbian life in Homage to the American Indians. These descriptions of Mayan, Incan and Nahuatl ways of life present their attractiveness in comparison to the social organization of the present.

About Ernesto Cardenal ,

“Homenaje a los indios americanos (Homage to the American Indians, 1969), where Cardenal, after both personal and scholarly research, attempts to celebrate the ethos of pre-Columbian societies of North, Central and South America: the Kunas (or Cunas) in Panama and Colombia, the Maya (Mexico, Guatemala, Honduras, Belize), the Aztecs (Mexico), the Incas (Peru), the Pawnees (Texas and the Great Plains), the Iriquois (Northeastern U.S.)”. Alan West- Durán, Ernesto Cardenal

A religious community Cardenal established on the island of Solentiname in Lake Nicaragua included writers, artists, other religious figures, and local peasants. From that commune he continued his work for the revolution. His philosophy and spirituality was an unusual mixture of Catholic Christianity and Marxist Socialism.

Decoloniality: Ramón Grosfoguel. Transmodernity, border thinking, and global coloniality

Věda, selekce a neo-kolonialismus

Henry Kissinger o jehož nezaujatosti, kulturní a spirituální citlivosti lze mít pochybnosti, vytváří dělící a hodnotící konstrukci “pre-Newtonian view ..pre-Newtonian and post-Newtonian conceptions of reality”. Ve své studii “Domestic Structure and Foreign Policy” to uvádí jako jeden z atributů své politické filosofie

Cultures which escaped the early impact of Newtonian thinking have retained the essentially pre-Newtonian view that the real world is almost completely internal to the observer.Consequently, he adds, “empirical reality has a much different significance for many of the new countries than for the West because in a certain sense they never went through the process of discovering it.” Z čehož vyplývá nutně povinnost

„Thus the duty of men in the post-Newtonian (real) world is to construct an international order before a crisis imposes it as a necessity”. Podobu tohoto Kissingerova řádu patrně dokážeme, alespoň přibližně odhadnout.

Facebook komentáře

Nejčtenější