Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Válka o modré zlato

  • valkao-vodu
„Nad vodou se nedá zvítězit,"

Katarína Javorská.

,,Zapomeňte na ideologie, zapomeňte na státy a národy, nevzhlížejte k náboženství, odhoďte všechny pakty a doktríny. Příští světová válka o takových malichernostech nebude. Lidé budou bojovat o holé přežití, o zbytky nerostných zdrojů, budou se zabíjet pro sklenici vody. Tak soudí ruský vojenský expert Konstantin Sivkov ve své analýze pro server. KM.ru novosti.

Válka o modré zlato

aneb

Nad vodou se nedá zvítězit

čili

Ve válce  pro  sklenici vody na ideologii záleží

 

Více nežli jako varování před nevyhnutelným, působí článek Konstantina Sivkova  ,,Válka pro sklenici vody",  ke kterému připojil doplňující a upřesňující poznámku překladatel Michail Stavrev: ,,Prognózy Konstantina Sivkova můžou znít jako katastrofické sci-fi, ale jsou reálné. Velká ekologická válka všech proti všem, kde přestanou platit veškeré civilizační hodnoty, je logickým vyústěním chování společnosti založené na progresivní spotřebě. Léta jsme se učili, že stagnace je pomalu sprosté slovo, všeho musí být stále více a více, jinak nastane konec světa. Dnes už ví každý, že tato ideologie je scestná, ale mocní na ní stále lpí. Díky své nenasytnosti lidé zaplatí dluh vůči planetě najednou. Sociologický model hořícího metra je zde zcela na místě.

Pokud se skutečně na Rusko vrhnou všechny hladové hordy (s podporou nestranných západních demokracií), zřejmě dojde na použití „špinavých" zbraní hromadného ničení, ať už jaderných, chemických, bakteriologických či zcela nových prostředků, jež zatím ani neznáme. Bude to znamenat četné ekologické katastrofy a vymírání obrovského počtu lidí. Ať už v přímém důsledku nebo postupným vyhladověním. Je to drastické řešení, ale pokud půjde o holé bytí či nebytí, může dojít i k masovým obětem. V dějinách Ruska by se něco takového nestalo poprvé. " Nuže prognózy tohoto druhu samy o sobě, mohou znít jako nereálné, katastrofické sci-fi,  ale asi tak dnes zní, jen pro snadno přehlédnutelný počet šťastných duší nevzdalujících se z dávnověkých zaprášených rájů srdce a/nebo dobově zdokonalených v infikovaném sebeklamu, případně pro ty kteří mají důvod o tomto pochybovat. Mediální nástroje pro masové  duševní kupírování, morální miniaturizaci a  politickou kontrolu nás připravily na mnohem horší možnosti. V  případě vody se však těžko vymýšlejí zaručeně štastné, politicky korektní nebo otevřené  konce, nejde-li o nemálo vzdálenou budoucnost nebo pozitivní sci-fi zachovávající systémový  status quo, a tak se raději mlčí. Zatímco pro řadu surovin lze najít náhradu, pokud jde o vodu, žádnou náhradu či náhražku nám nedá  ani  nejzašší věda a "meta"věda trans a posthumanistické budoucnosti. Věda a technika  ovšem mohou pomoci získat pitnou a užitkovou vodu, a řada opatření může zabrátit plýtvání, umožnit nebo zajistit přiměřenou distribuci atd. Proto je Sivkovův článek i Stavrovova poznámka více nežli varování, avšak pouze částečně a před podmíněně nevyhnutelným. Prozrazuje jak asi  může vypadat  alternativní top secret jízdní řád, vcházející v platnost. "Sociologický model hořícího metra je zde zcela na místě". Jako další hrozba je také viděno oteplování, o kterém se však Sivkov nezmiňuje. Pakliže je tato hrozba reálná,  je to další jezdec z Apokalypsy.. .."Oteplenie o dva stupne podľa týchto údajov znamená, že desiatky miliónov ľudí prídu o priamy prístup k pitnej vode, počet ľudí trpiacich hladom sa zvýši o pol miliardy, pobrežné záplavy zasiahnu milióny ľudí a tisíce ich budú každoročne umierať v dôsledku vlny horúčav a ďalší zahynú v dôsledku rozšírenia malárie a iných tropických chorôb".  V případě  katastrofy takového rozsahu Evropa a Spojené státy by měly převzít zodpovědnost za miliony uprchlíků před globálním oteplováním.

Sivkov není osamocený pokud jde o odhad příčin a charakter budoucích válek. Kupříkladu  John Gray říká ve své vynikající knize  ,,Straw Dogs": Chcete-li porozumět válkám 21.století, zapomeňte na ideologie dvacátého století.Čtěte místo toho Malthuse. Budoucí války Budou o zmenšující sepřírodní zdroje. Genocidální válka mezi Hutus a Tutsis v Rwandě měla několik příčin, ne pouze deformaci kmenové kultury země koloniálními belgickými vládci. Ale byl to částečně boj o vodu". Zákonitost nutných katastrof a kolapsů předkládají více méně deterministické teorie rozpadu komplexních společností, které vycházejí z historické zkušenosti, pro  kterou se vyžaduje trvalá platnost.

 

Rusko má, Rusko dá ?

Jak se v článku uvádí, Rusko, největší země, s velkým nerostným bohatstvím, nedozírnými plochami zemědělské půdy je na druhém místě, po Brazílii, v množství pitné vody  ,,Na území Ruska je dva a půl milionu řek, více než tři miliony jezer a celkové rezervy pitné vody se odhadují na 26 tisíc krychlových kilometrů. Jezero Bajkal je největším rezervoárem pitné vody na světě. Rusko přitom nespotřebovává více než dvě procenta svých zdrojů této vzácné suroviny". Všimněmě si celkového rozložení sladké vody na Zemi. K tomu -Richest Water Countries,World's Top Ten Nations for Freshwater Resources http://internationaltrade.suite101.com/article.cfm/richest_water_countries#ixzz0Ywek1qx Pro srovnání http://www.eoearth.org/article/Water_profile_of_Brazil

Protože "Na naší planetě žije šest a půl miliardy lidí. Z toho jich je ve vyspělých zemích čtvrtina -- miliarda a půl"  je tedy zcela logické, jak se v článku uvádí , že   "Právě voda se může v budoucnu stát jednou z hlavních komodit na trhu. Boj o Arktidu, který mezi sebou vedou Rusko, Norsko, Kanada, Dánsko, USA a Velká Británie, není ani tak kvůli zásobám ropy a zemního plynu, ale je motivován skutečností, že jde o největší zásobárnu pitné vody na planetě."  Podrobněji o tomto zaujetí ,,NATO's, Pentagon's New Strategic Battleground: The Arctic,,Přehledně  http://www.globalissues.org/article/740/dominance-in-the-arctic#WhyinterestintheArcticregionsuddenly

A prezident s velmi symbolickým, erbovním  jménem Medvěděv, chce anektovat ruskou Arktidu.

 

Krev za vodu, nebo vodu za krev?

Voda se už komoditou stala, i když není zatím jednou z hlavních a v plném rozsahu. Je jí  jen na omezeném tržišti. A protože  už se nacházíme ve válce potencionálně totální, ani jídlo pochopitelně nezůstává mimo výzbroj. viz F. William Engdahl http://globalresearch.ca/books/SoD.html Vedle jednoduché Internacionalizace genocidy (Fidel Castro) http://www.blisty.cz/2007/4/12/art33806.html , http://www.globalresearch.ca/index.phpcontext=va&aid=7716 http://www.monthlyreview.org/0104koont proti které má Jižní Amerika a zvláště uvedená velmoc přes vodu, Brazílie, přece jen mnohem snažší, někde takřka nenáročnou  obranu.

Voda na příděl

Voda se v biosféře vyskytuje v různých formách. Největší podíl, zhruba 1360 mil. km3 (97,1 %) je ve formě slané mořské vody světových moří a oceánů, zaujímajících 71 % zemského povrchu. Zásoby sladké vody jsou ze 77 % tvořeny pevnou fází (ledovce a sněhová pokrývka) 22 % tvoří podzemní voda a pouze 1 % představuje voda v jezerech, tocích a v půdě . A toto poměrně malé množství představuje vodu využívanou suchozemskými ekosystémy

Pokud je o jídlo nemusí být zas tak zle

Jakmile pokračující pokles těžby fosilních paliv dopadne s plnou silou na světovou ekonomiku, na celou moderní civilizaci, Kuba se náhle může octnout v pozici, z níž bude schopna pomáhat celému světu zavádět udržitelné zemědělství - jestliže se jí podaří to, co je na něm unikátní, dostatečně dlouho a v dostatečné míře zachovat i po očekávaných politických změnách.

Jindřich   Kalous, Kubánský model trvale udržitelného zemědělství

Kuba  předvedla co v  případě nouze dělat....našla v ,,periodo especial ,,vyhlášené Castrem  v roce 1990 i řešení pro zemědělství, které představuje model trvale udržitelného zemědělství a realizovala městské formy zemědělství prospěšné  nejen hospodářsky.,,Městské zemědělství,, v Havaně Urban Food Growing in  Havana ,Cuba .">. Více k problému a řešení Sinan Koont, Food Security in Cuba. Zde se prokázala síla  společenství a solidarity, neboli The Power of Community ">

http://www.blisty.cz/art/49580.html

Válečný materiál č.1

For the Pentagon's security experts, or those of strategic research institutes in the English-speaking countries, water is becoming such a critical issue in some parts of the world that it requires new strategic postures and operational response capacities to the "unconventional" crises that might occur.

http://www.newsecurityfoundation.org/news85.php

Na řadu tedy přichází obchodní artikl života a smrti i válečný materiál ">. č.1 ">"> VODA -modré zlato ">Blue Gold : World Water Wars"> ">

Válka o vodu se stala realitou, i když nezviditelňována jako součást dlouhodobé skryté války neviděnými, postižitelnými, tichými zbraněmi, zostřené momentálně hospodářskou krizí. "> http:/44410.html"> ,http://www.blisty.">

Snahy o její privatizaci a přibližně  dva miliony dětí ročně http://geography.upol.cz/soubory/studium/bp/2007-mrs/2007_Kratochvil.pdf umírajících díky znečištěné vodě jsou začáte">k."> Však nebojme se,  už o tom ví James 007 Bond

http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&source=hp&q=James+Bond%27s+New+Water+War+Is+Real&btnG=Pesquisa+Google&meta=&aq=f&q=James+Bond%27s+New+Water+War+Is+Real&fp=c1f044a3a07efcf (James Bond's New Water War Is Real )   "> takže ti, kteří jsou na správně straně vodu mít budou !!!!!!!!   Přehled stejnorodých úspěchů kapitalismu jako jeho  výsledek předložil na světovém summitu                                                                                                                                                                                                                                                                    o udržitelném rozvoji v Johannesburgu  P. Felipe Perez Roqua, kubánský ministr zahraničí Kubánská vláda, Johannesburg a ekologie

http://www.blisty.cz/2002/9/12/art11558.html Diplomaticky ovšem, jako by nevěděl, co ve skutečnosti není chybou, nepoučením ani  nedostatkem dobré vůle, ale naopak nutností, záměrem a stroze racionální, dlouhodobou strategií  pozdního kapitalismu.http://www.blisty.cz/art/36668.html

http://fenopy.com/torrent/Ouro+Azul+Guerra+Mundial+da+Agua+Blue+Gold+World+Water+Wars+RH/MjYzMDk4MA k tomu
http://www.mysubtitles.com/movie/Blue+Gold3A+World+Water+Wars_826845.html
http://www.bluegold-worldwaterwars.com/ přehledné                                                                         http://fenopy.com/torrent/Ouro+Azul+Guerra+Mundial+da+Agua+Blue+Gold+World+Water+Wars+RH/MjYzMDk4MA čtění
http://www.mysubtitles.com/movie/Blue+Gold%3A+World+Water+Wars_826845.html i burcující
http://www.bluegold-worldwaterwars.com/ filmy

"> !

 

Pijte bechtelovku

Neblahou zkušenost už získala předmoralesova Bolívie, kde se o ">rozvědku bojem  v první fázi 4.světové války pokusila neblaze proslavená, u US vlád dobře zapsaná ">korporace Bechtel, negativních důsledků bylo nemálo. Válku o vodu pocítil i Salvador a další a další. V této fázi nakonec zvítězili Bolivijci. Ukázalo se, že ani pro chudé jedné z nejchudších zemí není nemožné úspěšně bojovat proti neo-liberalistickému sytému, korporaci i Světové bance.

"Many people say it is impossible to fight against the neoliberal model," says Leny Olivera, the university student.

"But we showed that you can, not just in Bolivia but in the world. The humble people are the majority and are more powerful than multinational corporations."

"The actions of Bechtel in Bolivia left a city of more than 600,000 people in turmoil for four months," wrote the groups. "They left hundreds injured and one young boy dead, and jeopardized thousands of peoples' access to the most fundamental element of life."
"The Bolivian water revolt has had an enormous impact on the global fight for water rights," says Maude Barlow. "Many people feel that if some of the planet's poorest and disenfranchised people could stand up to the World Bank and Bechtel, so can all of us. The personal stories of heroism and struggle of the Bolivian people are very powerful and have been recited over and over all around the world." http://www.uchastings.edu/faculty-administration/faculty/roht-arriaza/class-website/docs/law-and-development/law-and-development09-bolivias-war-over-water.pdf Stejně tak v,,banálním střetu civilizací,, čili ,,Paradigm Wars,, ukázali sílu bezvýznamných  peruánští Indiáni http://www.blisty.cz/art/47830.html

V místě zvaném Chiapas  v boji za právo bez moci vítězí EZLN http://www.studiesinanti-capitalism.net/StudiesInAnti-Capitalism/Zapatistas.html v bezhraničné ,, 4. světové válce,,  ">

 

Tichý prorok Evo

Také díky této typické  kapitalistické dobročinnosti Bechtelu http://en.wikipedia.org byl v roce 2005 v Bolívii výraznou a naprosto neobvyklou většinou, hned v prvním kole zvolen prezidentem  Evo Morales, který předložil vizi komunitárního socialismu založeného na reciprocitě a solidaritě, spojení humanity a Pachamama..,, ze srdce And, z Jihu pro celý svět,,....! Podruhé pak byl zvolen ještě výraznější většinou http://www.britske-listy.cz/2009/12/8/art50210.html ku prospěchu nejenom své země. Ve svém projevu na zasedání Spojených národů v září 2008 předkládá ,,Desatero,, pro záchranu Planety, života a humanity. V tomto Desateru  http://www.greenleft.org.au/2008/748/38683 je ozřejmováno jako nutnost odstranění kapitalistického systému, který je příčinou válek, vytvoření světa bez kolonialismu a imperialismu, respekt vůči Přírodě-Universu-Pachamama http://en.wikipedia.org/wiki/Pachamama, uznání základních služeb jakožto lidských práv, odstranění nerovnosti mezi lidmi, umožnění diverzity kultur, ekonomiky a života, který není na úkor ostatních. Rovněž díky  uvedené zkušenosti s  privatizací  vody , si i mimo Bolívii předvídavě uvědomují důležitost ,,práva na vodu". Stejně tak je v Ekvádoru  životně důležité právo na nezávadnou pitnou vodu a zdroje potravin  ústavně zakotveno.  Privatizace vodních zdrojů je zakázaná. Ekvádorská ústava 28.září 2008 http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Ecuador/ecuador08.html výslovně hovoří  o  ochraně biodiverzity, zákazu geneticky modifikovaných semen, redukci monopolů, agrární reformě....  Logicky a eco-logicky v odporu vůči zvěcňování a znehodnocování lidského života a v souladu s principy úcty k životu souvisí Ústavou uznavané právo na život od okamžiku početí. Zde došlo k neshodě s částí feministického hnutí a těmi, kteří zaměnují Ecosocialismus s Egosocialismem. http://en.wikipedia.org/wiki/Eco-socialism http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1366http://www.marxsite.com/ecosocialism.html

Ústava rovněž prohlašuje posvěcení přirodních kolektivních práv. Ústavní práva  přináleží osobám, komunitám, národnostem, národnostem a přírodě.  http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=383956&rel_no=1&back_url=

Smíšený ekonomický systém je založený na solidaritě.,, http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?menu=c10400&no=383902&rel_no=1&back_url=

V těchto ústavách se  celkově obráží úmysl  zjednodušeně  v právní formě aplikovat vidění světa, které není egologickou, instrumentální (pseudo ) racionalitou, ale vychází z  odlišné kosmické vize, archetypální mythologie snadno vzdorující mythologii kontrolní, Uchovat spirituální imunitu, nedobové a naddobové osvědčené struktury a esenciální logiku sociální a kulturní organizace; Zajistit všem právo na důstojný život . K tomu říká Hugo Blanco: "For the indigenous cosmic vision, humanity is a daughter of and part of Mother Earth.We must live in her bosom in harmony with her. Each hill or peak, each river, each vegetable or animal species has a spirit. Indigenous, collectivist mentality is strong enough to have endured solidly through 500 years of invasion and the dictatorship of individualism."....."The community is not restricted to persons. It entails a close communal relationship with cultivated species, with medicinal species, with animals and plantsthat tell cultivators about seasonal variations, and, more broadly, with all animal andvegetable species, with rain, and with the land...."our culture in its diverse aspects: our cosmic vision, social organization,our rituals and agricultural know-how, medicine, music, language, and others.We dont want our social system to be based on the deep-seated, antisocial individualism that the invaders brought here. We intend to recover and strengthen at all levels the vigorous, collectivist solidarity and fraternity of the ayllu, making use, as well, of universal knowledge that is not harmful...Hugo Blanco, The struggle of Andean-Amazonian culture http://www.rabble.ca/news/struggle-andean-amazonian-culture ,The Epic Struggle of Indigenous Andean-Amazonian Culture http://www.worldproutassembly.org/archives/2007/09/the_epic_strugg.html

 

Před začátkem dějin

"Naddeterminované dovršení předdějin jehož jsme svědci, přivádí na scénu a bojiště prvopočátek. Pospolitosti, vize, rituály, platnost a aktivizace kolektivního nevědomí, osvobozující vědomí sounáležitosti v podobě původního nejúčelnějšího a primárně neúspěšnějšího lidského zřízení, nebo v současné transformované podobě umožňující zpřízněnění určením i volbou, vystupují jako zárodečná skupenství do blížícího se počátku skutečně lidských děijn. Nejde jen o , právní, politická a  administrativní řešení, jde důsledky o mnohem hlubší tranformaci. Jde o latinskoamerickou renesanci a autopoiesis. http://mundoacademico.unb.br/users/rachelmoraes/12368461521702741112141704181.pdf

Je pochopitelné, že tato může plně a úspěšně probíhat pouze "souběžně a prolnutě a následně" s levicí. Samotná etika, racionalita a spiritualita jsou zcela jiné až protichůdné,  vůči  programově zvěcňující a degradující ne-lidskosti a užitkové nelidskosti, systému, jehož fungování je mimo jiné závislé převším na míře odlidštění, spirituální nivelizaci   a predeterminací iluzorním individualismem zabraňujícím individuaci. Přes dlouhodobý útlak společenství indígenos (indígenas) není pouhým shlukem vydělených a osamělých nositelů zájmů a predisponovaných mechanismů nevlastní vůle a touhy a figurek v nepřehledné hře s utajovanými pravidly. Není omezeno pouze na osoby a vylučuje vztah k bytí založený na pouhé utilitaritě, technicitě, esenciální a nevyhnutelné neúctě k bytí a jeho heterogennosti. Jejich racionalita se nestala instrumentální a podřízenou, znevolňující a desakralizující limitované užitkovosti. .Proto z ní vyplývá životná, odolná, psychohistoricky a kulturně historicky funkční náboženskost a hodnotová vitalita. Kosmická vize Ameríndios odolala i tam, kde tradiční  autokratický , represivní monotheismus sakrální i sekulární a západokřestanství zcela selhaly a byly integrovány do devalvujícího dění v rozporu s jejich původností"

Kdo vždycky přežil, ten zase přežije

"Until he extends his circle of compassion to include all living things, man will not himself find peace." Albert Schweitzer

,,Přirozený  svět Ameríndios se neskládá z pouhých užitkových předmětů, neživých věcí, reifikovaných bytostí a pomíjecích, pouze smrtelných lidí a zvířat, ale je plně živoucí a oduševněn, nerozdělitelný a zcela zabydlen vždy přítomnými duchy a dušemi osob, zvířat, rostlin i "neživých " částí jednoho nedělitelného světa. Je domovem živých i mrtvých".

Pro ty, kteří podceňují, je třeba uvést, že CIA dokonce i sociální hnutí původních obyvatel ( the native people, los pueblos originários ) , charakterizovala nejednou  jako hlavní výzvu t.j. nebezpečí pro „US hegemony"v této oblasti. http://www.noveslovo.sk/clanok.asp?id=17527&cislo=9/2009 . K tomu navíc  přísluší nežádoucí, ale přitažlivé a ůspěšné projekty typu ,,socialismus pro 21. století vedoucí k "transition from a bourgeois civilisation to a post-capitalist world society: universal liberal demokracy "   http://en.wikipedia.org/wiki/Socialism_of_the_21st_century A kromě surovin a případně i vody, pochopitelná nutnost podřízeného postavení latinskoamerických zemí v globální mocenské konstrukci je také další důvod proč ,,Washington hledá záminku pro válku v Jižní Americe,https://www.czechfreepress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1640:washington-hleda-zaminky-pro-valku-v-jini-americe&catid=96:miro-suja&Itemid=514

Systém se musí změnit - a my

Trvalejší pozitivní řešení  nedostatku potravin a vody nemůže být záležitost pouze politická, technická, vědecká, organizační anebo vojenská, proto je připomínána přehlížená Jižní Amerika  a její po staletí skrytá pronikavost, a především veškerá přehlížená, nezničitelná, nenahraditelná a nezaměnitelná vrstva lidství mimo orwelliánsko-huxleyánské chovné ústavy a benthamovské panoptikální makrokrověznice .

A co  nezvládnutelný  exorcista Hugo?

Tak ten ví, že kapitalismus zničí planetu a pochopil na čem se Hybatelé a  mocenští příručí dohodli, že se dohodnou a hlavně na čem se dohodli, že se nedohodnou.  Chavez: Capitalism will destroy the planet  "> Inu je a bude dědičným univerzálním padouchem http://www.blisty.cz/art/48389.html

Jenom 9 principů?

Ve své knize ,,Water Wars,, autorka Vandana Shiva uvádí 9 principů ,, water democracy." Kniha i úryvek uvedený zde  jsou velice informativní  a podnětné  http://www.thirdworldtraveler.com/Vandana_Shiva/Vandana_Shiva_page.html

http://www.thirdworldtraveler.com/Vandana_Shiva/Water_Wars_VShiva.htm

Vypijeme  Antarktidu a co dál ?

"Saudi Arabia has always had an acute fresh water shortage problem. The problem has been so severe that a proposal was once considered to literally tow an ice burg from Antarctica all to way to the Kingdom for use as fresh water".

Na řadu v případě nouze přijde i Antarktida, která může být, ačkoliv by neměla, největší zásobarnou vody. V dnešní době její ,,těžba,, je dosti nákladná záležitost, ale to může znamenat v budoucnosti málo . "One of Antarctica's most important resources is ice.  It is said that Antarctica's ice accounts for 90% of the worlds fresh water.  As a resource it has potential as a fresh water supply.  Some people have considered towing icebergs from Antarctica to parts of the world in need of fresh water. At present the delivery costs make these ventures unprofitable. Another possible use of the ice on Antarctica is as a long term deep freeze storage site for grain and other foods.  Again the costs of shipping and handling are prohibitive." http://www.globalclassroom.org/antarct3.html, Antarktida také  už dnes má  sdostatek geopolitických a geostrategických žadatelů  http://strangemaps.wordpress.com/2007/11/20/207-antarctica-but-sliced-differently/ a čekatelů.http://www.revistadaunifa.aer.mil.br/index.php/ru/article/view/240/227 Tu prozatím Sivkov ve svých úvahách  vynechává http://rickrozoff.wordpress.com/2009/08/31/nato-of-the-south-chile-south-africa-australia-antarctica/ . Jedním z  těchto žadatelů a budoucích věřitelů je opět  probuzený kolos Brazílie http://www.statemaster.com/encyclopedia/Brazil-Antarctic-Geopolitics Posměšky H. Kiessingera na adresu Chile ,, a dagger pointed at the heart of Antarctica" , které se mohou vztáhnout i na Argentinu

http://www.thirdworldtraveler.com/Kissinger/Chile_TOHK.html se dnes jeví jako projev politické krátkozrakosti. Jisté nároky vznáší i Ekvádor. Rovněž Peru a Uruguay by měli obdržet svůj díl. Pochopitelně se úvahy na to téma objevily i v argentinské geopolitice. Brazilská geopolitička, Therezinha de Castro předložila návrh, pro brazilskou geopolitickou školu typický  http://commons.wikimedia.org/wiki/File_talk:Antarctica,_Brazil_territorial_claim.svg "Teoria da Defrontação", podle ní by šest jihoamerických zemí (nyní členské země Unasul ) mělo kontrolu nad čtvrtinou Antarktidy. Největší sektor by byl pochopitelně brazilský.

Všichni všude proti všem

,,Velká ekologická válka všech proti všem, kde přestanou platit veškeré civilizační hodnoty,,

Bezpochyby  válka o vodu, ať už v jakékoliv podobě, třeba nevojenské nebo rozptýlené,  bude,, logickým vyústěním chování společnosti založené na progresivní spotřebě,, ale  především logickým vyústěním všeho toho, co je příčinou této spotřeby. Mimo jiné. I když  veškeré  civilizační hodnoty sotva přestanou platit. A bezpochyby jeden z dalších mnoha důvodů proč se globální direktorium a USA  snaží  získat čerstvě privilegovanou, dosud zadržovanou Brazílii, pro  nezastupitelný úkol, integrovat  plně vzpřimující se a postupující Jižní Ameriku do systému světového kapitalismu, likvidovat její svébytnost, eliminovat její spiritualitu a původnost, jejichž význam není redukovatelný, ve smyslu obvyklých politických a sociálních schémat a zprostředkovat kolonizaci nevědomí. I z hlediska mnoha geopolitiků má to být ona, kdo se za podíl v Megastruktuře stane nástrojem pro zadržování „návratů do budoucnosti". http://mundoacademico.unb.br/users/rachelmoraes/12368461521702741112141704181.pdf A bude působit coby výkladní skříň, šafář, šikovatel i samotnou vahou. https://www.czechfreepress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1411:josef-mikovec-za-rekordy-do-brazilie&catid=97:latinska-amerika&Itemid=454

Latinsko-americké utajené nebezpečí

Protože Latinská Amerika  se stává pro světovou Nadtřídu nebezpečnou.  A spolu s několikerým Čtvrtým světem bez hranic.....a zbytnělým podproletariátem podřazených a funkčně vymezených zemí a sociálních enkláv,  je bořitelem jistot pro znehybnělý, domestikovaný proletariát Prvního světa a beznadějí pro dezorientovaný proletariát  Půldruhého či i Půltřetího světa post-komunistického svěřeneckého území. S tím pochopitelně souvisí imigrační politika EU.

„Nestátní a anti-hegemonistická společenství, permanentní kulturní revoluce  aktivní (v Latinské Americe neukončené postupující modernity) i pasivní, tj. nadčasově stimulující regenerující organickou, nezasažitelnou  tradicí. Hugo Chavez naslouchá Istvanu Meszarosovi a realizuje Leibowitze.V Argentině dělníci převzali krachující, či z chytráctví opuštěné továrny a vedou je úspěšně sami. Vznikají nové formy organizace a návraty do budoucnosti. Ti v Mexiku, kteří věří v  magii čísel, nebo pravidelnost  v dějinách, očekávají  Velkou revoluci v roce 2010". http://www.blisty.cz/art/44329.html Ty se tam totiž dějí především, až pouze, když je letopočet končící magickým číslem 10. Jenže československý Plyšák se také neudál v roce 1984, jak se slušelo a patřilo.

První svět rukojmím Třetího světa

Rovněž přesun velké části výroby do tzv. Třetího světa sebou nese  značné, nechtěné, nebo podceňované nevýhody z pohledu jedněch a  předpokládané výhody z pohledu druhých. Jednou z nich je, že se První svět stane rukojmím těchto zemí,  zčásti nebo později i zcela  mimo Integrated World Capitalism (IWC) .

Příjemnost kulturního  nevolnictví  ±  vojna a mír. Nepůjde-li to jinak. Je ovšem řada možností klasické demontáže a destrukce. Dnes už  hůře uskutečnitelné, pokud se země, které jsou terčem, nedají na cestu vedoucí ke zranitelnosti. Kulturní nevolnictví velké části evropské a severoamerické populace je prvním varovným symptomem úspěšné intoxikace. Války o vodu  už začaly a další se předpokládají http://www.independent.co.uk/environment/water-wars-climate-change-may-spark-conflict-467957.html Nejde jen o vodu pitnou, nebo využitelnou v zemědělství a průmyslu, ale rovněž vodu jako zdroj ubývajích potravin, energetický zdroj, jako dopravní tepnu a  geostratetický i výslovně, bezprostředně, vojenský faktor

A co Irák a Irán ?

Proto jednou  z příčín irácko-iránské války byl problém Shatt-al-Arab http://www1.american.edu/projects/mandala/TED/ice/IRANIRAQ.HTM a v současnosti je v oblasti Eufradu a Tigridu na obzoru opět nový problém, ve kterém jde o vodu jako  životní nutnost. http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090904/FOREIGN/709039938/1042/MAGAZINE3

"Podle zprávy UNESCO z roku 2003 se za posledního půl století dalo napočítat 507 mezistátních konfliktů kvůli vodě, z toho 37 provázelo násilí a 21 vojenské akce. Většina z nich se týkala Izraele a jeho sousedů.Bývalý generální tajemník OSN Butrus Butrus Ghálí se před časem vyjádřil, že další válka na Blízkém

východě se povede o vodu, ne o politické názory. A voda se někdy označuje za vůbec hlavní možnou příčinu konfliktů ve 21. století. Prudký spor vznikl v roce 2002 mezi Izraelem a Libanonem o vodu řeky Vazání. Libanon provedl test vydatnosti u čerpací stanice, kterým začal realizovat projekt zásobování okolních suchem sužovaných vesnic vodou. „Libanon má právo čerpat vodu do svých vesnic," prohlásil předseda Rady jihu Libanonu  Kabalán, který má na starosti obnovu a rozvoj infrastruktury. Izrael ale vyjádřil kategorický  nesouhlas. Realizaci projektu bude považovat za válečný akt. Vody řeky Vazání míří do Jordánu a ten napájí Galilejské jezero, nejdůležitějším vodní zdroj Izraele.Jak uvádí oficiální dokument Světové banky, nedostatek pitné vody je na velmi kritické úrovni ve většině států Blízkého východu a severní Afriky. Žije zde asi 5 % světové populace, ale k dispozici mají pouze 1 % světových zásob pitné vody. Podíl pitné vody na jednoho občana Jemenu dosahuje pouhých 500 m3,zatímco hranice, při které už hovoříme o kritickém nedostatku pitné vody, je 1 000 m3". http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/hk/Voda "Five per cent of the world's population survives on 1 per cent of its water in the Middle East and this contributed to the 1967 Arab -Israeli war. It could fuel further military crises as global warming continues. Israel, the Palestinian Territories and Jordan rely on the River Jordan but Israel controls it and has cut supplies during times of scarcity. Palestinian consumption is severely restricted by Israel".

http://panoramaecologia.blogspot.com/2006/03/water-wars-climate-change-may-spark.html Palestinian water authority http://www.haaretz.com/hasen/spages/947099.html 40% obyvatel Gazy mají nedostatek tekoucí vody http://israelwaterblog.org/

Početnost konfliktů v jednotlivých regionech není tedy nijak nahodilá a bez souvislosti s problémem http://www.greenprophet.com/2009/08/20/11457/newtech-water-israel-companies/ Voda http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/History/scarcity.html a její kvalitou  http://current.com/items/89794498_water-another-global-crisis.htm ani v těch případech, kdy se skutečný důvod příliš nezdůrazňuje a není jediný. Snadno se dá posoudit a předvídat co znamená krize vody na území  Izraele, největši za 80 let  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1055962.html Obávaná hrozba konfliktu mezi Čínou a Indii jako skutečná možná ,,Vodní válka,,http://current.com/items/89606009_could-india-and-china-go-to-war-over-water.htm snad může být zažehnána v rámci nadějného společenství BRIC , o kterém  "Vladimir Putin prohlásil, že jak krize ukázala, tento kolos bude „lokomotivou světové ekonomiky v příštích letech".  Dodejme, vzájemně, se doplňující (nejen pro ekonomický růst) země bez mentální zátěže navrstvené jednosměrnou minulostí tzv. západní civilizace a západokřesťanské kultury, a bez obav z křehkosti a slabé spojitosti jednotlivých elementů sociální stavby, mohou sjednoceny, být jednak hospodářským hegemonem asijsko- tichomořského světa, jednak protipólem USA ( pokud Brazílie nemíní být  zaopatřeným subimperialistickým  spojencem Spojených států, nebo jejich zástupcem pro týl ) a neutralizátorem neoimperialismu na globální úrovni i v oblastech nepodmíněných bezprostředně ekonomikou. Podmínkou je soudržnost a společný postup, především uvnitř WTO, G8, G20 a OSN. Geostrategický význam je, dle odborníků nemalý. Ten zvyšuje „nebezpečí" a pravděpodobnost kulturního prolínání a ideologické mutace." https://www.czechfreepress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1411:josef-mikovec-za-rekordy-do-brazilie&catid=97:latinska-amerika&Itemid=454 V Asii  je však řada dalších nebezpečných ohnisek http://georgiandaily.com/index.pp?option=com_content&task=view&id=15735&Itemid=65 , kde je naděje na smír mnohem méně pravděpodobná http://current.com/1f36i4c Kupř.pravděpodobnost  indicko-pakistánské války, vzhledem k řadě dalších problémů a požadavků je mnohem větší http://www.defencetalk.com/water-war-possible-between-india-and-pakistan-22285/ Možností pro  studium nutnosti i pre-apokalyptickou hermeneutiku je bohatě http://current.com/15l4m4c včetně kýčovitých a  bizarních politických, imeperativních stimulů  http://www.bayside.org/directives/d137.htm stratégy,  patrně přehlížených, avšak s nemalým emocionálním nábojem pro nemalou část vedených. To tedy znamená, že relevantních stimulů.

Rusko: Třetí Řím anebo tři Ruska ?

,,The Dominant Minority creates a universal state, the Internal Proletariat a universal church, and the External Proletariat a bevy of barbarian war-bands.

"

He [Toynbee ] argues that, as civilizations decay, they form an "Internal Proletariat" and an "External Proletariat." The Internal proletariat is held in subjugation by the dominant minority inside the civilization, and grows bitter; the external proletariat exists outside the civilization in poverty and chaos, and grows envious.

http://en.wikipedia.org/wiki/Societal_collapse Rusko se mezi aktéry ani obětmi zpravidla neobjevuje. Je skutečně možné, že ,,se stává Rusko prvořadým cílem agrese" ? Že se "na Rusko vrhnou všechny hladové hordy (s podporou nestranných západních demokracií)" ? Nebo dokonce jak Konstantin Sivkov tvrdí, že už v letech 2012-2015 "http://www.interfax.ru/e/B/politics/...issue=11975866 bude,  Rusko, téměř  neschopné účinné obrany (Ruská armáda: kovářova kobyla chodí bosa?) http://www.blisty.cz/art/42818.html napadeno Spojenými státy a rozděleno na tři části   http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1975529/posts ?Jedna část připadne EU, další USA a třetí Číně ?  Zde Sivkov přechází od reality ke spekulacím bez logiky . Námitek k těmto tvrzením je nemálo i v samotné diskusi ve Free Republic. Bude tedy  v magickém roce 2012 napadeno Spojenými státy, nebo to bude později   ,,série mnoha drobných konfliktů, které překvapí svojí četností v různých částech světa,, hladovými hordami ,,s podporou nestranných západních demokracií" ?  Uvedené rozdělení snad spíše patří do oblasti  political-fiction, prosté dystopie,  černého humoru bez vtipu, nebo nekomplikované  propagandy galvanizující jisté vrstvy obyvatel, nežli seriózní geopolitické prognózy. http://theriseofrussia.blogspot.com/2009/03/moscow-is-claiming-that-west-canwill.html

,,Western military experts have recently started to talk about the possibility of attacking Russia and annexing its territory, Sivkov said. "Russia is supposed to be dismembered into three parts, with the Western part going to the European Union, the central part and Siberia to the U.S., and the eastern to China. This is a rough scenario," he said. Russian armed forces will be unable to successfully counter an aggression, Sivkov said. "At the present time, the conventional armed forces cannot properly perform their duties in a regional war, like the Great Patriotic War, even in theory. Even if fully deployed, their potential is limited even in local wars. The only factor that deters [the U.S.] now is the nuclear arsenal," he said,, http://www.abovetopsecret.com/forum/thread337141/pg1 Jeden z výkladů zní, že ,,jde o dezinformace, kterými Rusko nešetří". http://winthrop360.blogspot.com/2008/03/east-is-west.html

Dle expertů .,,Válečné námořnictvo Ruské federace se http://www.blisty.cz/art/48045.html v podstatě nalézá na pokraji „neodvratného   kolapsu". K tomuto závěru došel vojenský odborný týdeník Independent Military Reviewhttp://www.janes.com/news/defence/jdw/jdw090713_1_n.shtml Nezdá se však přeze všechno, že je to s ruskou vojenskou a politickou obranou opravdu tak zlé, neboť ..Probouzející se ruský obr rozehrál strategickou kartu http://www.zvedavec.org/komentare_1791.htm?PHPSESSID=toecgv1irf2cobbdanjilrsq53

Podle článku ,,Válka pro sklenici vody,, však ke katastrofě dojde  později „Kapacity vodních zdrojů jsou a vždy byly nerovnoměrně rozložené, ale se zhoršující se ekologií planety se vztah člověka k této surovině bude zásadně měnit. Už více než dvacet let trpí téměř 40 procent světové populace nedostatkem vody a kolem roku 2025 se voda stane nedostatkovým zdrojem jako jiné, dnes dražší zdroje. V budoucnosti může dojít ke konfliktům o vodu, protože už nyní je 39 států závislých na jejím dovozu a 90 procent lidstva žije v zemích, které se o její zdroje dělí se sousedy. Na 700 milionů lidí ze 43 zemí má méně vody než je minimální potřeba. Do roku 2025 pocítí nedostatek vody tři miliardy lidí".....

,,Někdy kolem roku 2050 budou lidé vystaveni akutní hrozbě vyčerpání zdrojů fosilních paliv, pitné vody a nedostatku zemědělské půdy. Budou mít hlad a žízeň, bude jim zima.Třetí světová válka nebude válkou o ideologie či podobné hlouposti, ale krutým bojem o přírodní zdroje. Bude to série mnoha drobných konfliktů, které překvapí svojí četností v různých částech světa. V tomto období vznikne mnoho „aliancí z rozumu", které se budou měnit dle akutní potřeby., .,,https://www.czechfreepress.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1633:valka-pro-sklenici-vody&catid=91:ekologie&Itemid=483 Rok 2050 vidí i jiní jako začátek konce http://ecoworldly.com/2008/06/18/how-humans-are-killing-life-before-earths-death-in-2050-ad/ Naděje ,,Levice pro budoucnost,, je, že ve skutečnosti to může být konec začátku.

Nové triky pro bezkonečnou válku

Blížíme se demografické genocidě? Strašlivější než השואה[14], děsivější než stěhování národů[15], nastane vyvražďování, jaké nemá v dějinách obdoby? Protože když nebudeme schopni uživit sami sebe a budou k nám přicházet uprchlíci ze zemí, které na stovky let dopředu zdevastovali nadnárodní společnosti, co nastane? Jak dlouho bude trvat, než zvoláme „Barbaři před branami!" http://robertpoch.blog.idnes.cz/c/114239/Globalizace-lek-na-poinfarktovy-stav-socialniho-statu.html

Rozhodně je to výborný námět pro film, řečeno cynicky.....Války o zdroje budou do jisté míry podobné koloniální éře. S jedním rozdílem. Koloniální války se vedly o území a lidi. Tyto války se povedou pouze o území, další lidi nikdo chtít nebude, jelikož by užírali z kořisti.Proto můžeme s jistotou tvrdit, že třetí světová válka nebude válkou nukleární. Jinak by nešlo dobyté zdroje vytěžit nebo území osídlit. To však neznamená, že nedojde k použití jaderných zbraní. Je možné, že země, které budou chtít zamezit agresi preventivně odpálí nukleární zbraně na svém území, čímž znehodnotí své zdroje a odradí nepřítele. Možná to bude jediná spása....Válka pro sklenici vody

..Proto jestli někdo pochybuje o tom, že v případě nouze obyvatelé Ruska znehodnotí značnou část svých přírodních zdrojů, aby přežili, jak naznačuje Konstantin Sivkov, je dobré mít na paměti, že se tak stalo již v šestém století před naším letopočtem. Pro českého čtenáře je nepochopitelná především skutečnost, že chtějí použít „špinavé zbraně" na svém území a nehodí atomovku raději na naše hlavy. Takovéto uvažování však není relevantní. V případě, že dojde na slova skeptiků a Evropu stihne vražedné sucho, takže jedinými zdroji vody zůstanou největší veletoky (Dunaj, Volha, Don), je to vlastně zbytečné. Není proč nás zabíjet, umřeme tak jako tak. A kdyby se nám to náhodou nelíbilo a chtěli bychom kočovat na východ (společně s další půl miliardou Evropanů) toxický „mrtvý plot" ochrání Rusy lépe než jakákoli živá armáda.,, Válka pro sklenici vody II

Válka vždycky pomůže....i prohraná válka

S príchodom naftovej krízy sa možno obávať ešte väčšieho privlastňovania, privatizácie a komoditizácie biologických zdrojov a genetického bohatstva celej planéty. Spolu s tým enormne porastie dopyt po poľnohospodárskych surovinách, bez ohľadu na potravinové priority rozvojových krajín, ktoré už sú, ako napríklad Madagaskar alebo Angola, pripravené cudzím firmám prenechať obrovské rozlohy vlastného územia".  http://www.jetotak.sk/le-monde-diplo/bajty--atomy--neurony--geny--bang

Sivkov předpokládá, že řada vojenských akcí, včetně cvičení je zaměřena na přípravu pro budoucí útok. Srovnává situaci s podmínkami a dominantami 30.let a obdobnou hospodářskou krizí . "Konstantin Sivkov, a military expert with the Academy for Geopolitical Sciences, told Pravda.Ru that the West was most likely working on the establishment of the new world order. "The fact that two neutral states - Finland and Sweden - participate in NATO's drills shows that there is a wider bloc being formed in the West," he said. "The West intends to redistribute primary resources against the background of the ongoing economic crisis. It is possible to obtain cheap raw materials militarily. The fact that right and ultra-right factions win the recent elections to the European Parliament is quite indicative. The same was taking place during the 1930s, which also coincided with the global economic crisis. A war proved to be a way out of the crisis back in those years. It looks like history repeats itself today. "As far as Russia is concerned, the country finds itself between wind and water. NATO is holding its drills near Russia's southern and northern borders, which is not incidental. The alliance approaches Georgia as a springboard to capture the energy resources of the Caspian Sea region. The north is attractive for the opportunity to attack Russia's key centers," the expert said." http://english.pravda.ru/world/europe/107742-0/

Účast Švédska a Finska je nečekaná, nepředpokládaná a výmluvná. http://rickrozoff.wordpress.com/2009/09/01/afghan-war-nato-trains-finland-sweden-for-conflict-with-russia/

Jisté, realističtější obavy sdílí i Ex Gorbačov http://mnweekly.ru/world/20071129/55293408.html

Třeba říci, že krize  není pouze obdobná, ale na rozdíl od meziválečné, podstatná. Válka o vodu v realističtější podobě je možná a pravděpodobná i v případě snadno dosažitelného  mírového řešení.

¿ Ňák bude a / nebo transhumanismus?

Údajně, nenahraditeně ,, Zásoby fosilních paliv -- ropy, plynu a uhlí -- vydrží podle odhadů 40 až 60 let, při maximálních úsporách až 220 let. Na naší planetě žije šest a půl miliardy lidí. Z toho jich je ve vyspělých zemích čtvrtina -- miliarda a půl. Kdyby najednou začali všichni žít tak dobře jako oni, řekněme třeba jako průměrný Francouz, všechny zdroje bychom vyplýtvali během deseti let. A právě z tohoto důvodu má soudobá geopolitika nejrozvinutějších zemí vcelku jednoduché schéma -- v první řadě opanovat a kontrolovat zdroje nerostného bohatství. Ve druhé řadě nedopustit, aby ony tři čtvrtiny obyvatel planety žily lépe, rozvíjely se, vzdělávaly a hlavně, aby nespotřebovávaly více než nyní." Říká se v článku. Jistěže, do deseti let sotva můžeme očekávat , že věda a technika  stihne učinit obavy tototo druhu zcela zbytečnými. I když budeme v půli cesty k nesmrtelnosti http://www.blisty.cz/2009/9/23/art49132.html Vše ostatní do značné míry nepopiratelné, ale zas tak jednoduché schéma geopolitika nejrozvinutějších pozdně kapitalistických zemí ,,informačního věku,, snad nemá.  Coby vědní obor  a nápověda musí brát v úvahu více  faktorů a nemůže mít pouze uvedená  zacílení http://en.wikipedia.org/wiki/Cliodynamics . Formální, praktická i "lidová  ",přesněji masová- tj. na masmédia, veřejné mínění a státní rituály soustředěná, geopolitika nepřehlíží geopolitickou kulturu, imaginaci, tradice a diskurzy ani v případě řešení zcela prozaických problémů a úkolů zadaných politiky pro stanovení  nebo dosažení geostrategických  cílů.  Historické vědy, geopolitika, politická geografie , nemohou postrádat nové přínosy, kupř. kliodynamické metody http://cliodynamics.ru/index.php?option=com_content&task=category§ionid=9&id=20&Itemid=70 , psychohistorickou analýsu, sledování spirocykličnosti mocenských systému, rytmu dějin .  Ani okrajové obory jako kupř. etnomatematika  by neměly být  zanedbávány http://en.wikipedia.org/wiki/Ethnomathematics

Prosfora nebo hamburger !?

,Dva Římy padly. Třetí je Moskva ! A Čtvrtý nebude ?

V případě válečných plánů a dělení světa zvláště jde-li o  zemi jako Rusko,  je obzvláště  důležité uvědomit si roli etnických, regionálních, psychohistorických a náboženských faktorů, které formovaly geopolitickou imaginaci a tradice. http://www.colorado.edu/ibs/PEC/johno/pub/Proteus.pdf Dalším důležitým faktorem je ruská státotvornost, "imperiální kreativita", mimořádná schopnost kolektivní akce-asabiya http://conservationfinance.wordpress.com/2006/11/02/learn-a-new-word-asabiya/ , podoba a důraz ultrasociality, specifická imperiogenesis a imperiopathosis a další, které pro účel článku netřeba uvádět. Rusko má rovněž osvědčené integrující prvky silnější nežli je pouhý nacionalismus, nebo hrdost na dosaženou restriktivní civilizační úroveň. Se samotnými geografickými, ekonomickými, biologickými, vojenskými a politickými faktory se tedy nevystačí.

I pro de Gaulla byly geopolitické zájmy nadřazeny ideologickým rozdílům

Geopolitika, která měla nahradit ideologii se sama musela stát ideologií, bez ohledu na přesnost, hodnocení a nepopíratelnost  reality a významu  některých geopolitických faktorů. Ideologickou funkci nacházíme ostatně i u bezesporně exaktních věd, v předkládaných souborech faktů bez hodnocení, i směrované  empirii .Pro mnohé ,,dílčí,, marxisty vždy byla a  dosud je  geopolitika a především geostrategie pouze ideologie a ,,imperialistický mýthus,,  bez ohledu na ověřitelnost a nepopiratelné možnosti prediktibility http://www.marxists.org/history/etol/newspape/fi/vol03/no09/cadman.htm.Vedení Sov.svazu i když se k ní na veřejnosti nehlásilo,  zřejmě ji  nepodceňovalo .http://www.jeeas.org/index.php/current-issue/36-current-issue/59-martinmalek

V současnosti není zanedbávana docela jistě http://www.ciaonet.org/wps/mia01/index.html

O duši třeba psát, pravda.

Jedním z jednoduchých příkladů dobré avšak neúplné a nedostatečné snahy o pochopení Ruska, přesahující pouhé vnější geopilitické determinanty je  Russian Culturology: Continuing Where Marxism Left Off http://www.washprofile.org/en/node/4862

Eurasie, Oceánie, Eastasie a ...?

"Rebuild an original map of the "sacred concept of the world".

Odpovědí  na současnou unipolární mocenskou situaci a  ,,ideovou,, monokracii  je ze strany  nemála Rusů  idea  Eurasie  http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1594

projekt multipolárního uspořádání světa http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=86 které by mělo zabránit  globalizaci, standartizujícímu imperialismu http://evrazia.org/modules.php?name=News&file=article&sid=244 umožnilo podřízení ekonomiky civilizačním hodnotám http://evrazia.info/modules.php?name=News&file=article&sid=1884 a zabezpečilo  kulturní diverzitu

http://evrazia.info/modules.php?name=News&file=article&sid=1886

Neo-eurasijské hnutí  světa vidí své spojence v kulturně autonomních komunitách Třetího světa a vzdorujících enklávách Prvního. Vztah k marxismu má krajně kritický a selektivní a vybíravý.. Výraznou a svéraznou vůdčí osobností Neo-eurasianismu  je  kontroverzní a zpočátku nepřehledný, ale nepřehlédnutelný Alexandr Dugin   (Aлекса́ндр Ге́льевич Ду́гин) http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Alexander_Dugin/ ,Přes veškerou kritiku Duginova vize http://evrazia.info/modules.php?name=News&file=article&sid=454 získala podporu nejen některých představitelů Ruské pravoslavné církve, ale i budhistických, muslimských a židovských náboženských vůdců.  http://www.mod-langs.ox.ac.uk/russian/nationalism/shekhovtsov2.html

 

Průchodné hradby

We face more questions than answers.

Kritika západní civilizace je vcelku důkladná a důsledná a  navazuje na viditelné i punkevní  tradice, nejen Ruska a nejen z ruské pozice. Závazně dlouhodobé  tradice. Přinejlepším alespoň ty prvopočátně fotiánské..,,The Western civilization built its own system on the basis of the secularization of Western Christianity (Catholicism and Protestantism), bringing to he the fore such values like individualism, egoism, competition, technical progress, consumption, economic exploitation. The Roman-German civiilization founds its right to globality not upon spiritual greatness, as upon rough material force. Even the spirituality and strength of the other peoples are evaluated only on the basis of its own image of the supremacy of rationalism and technical progress.... V této souvislosti se zdůrazňuje Ideokracie.  Výčet předchůdců,  zdrojů, pramenů a cílů je nemalý...

 

The investigation on the origins of sacredness (M.Eliade, K.G.Jung, C.Levi-Strauss), the representations of the archaic consciousness as the manifestationist paradigmatic complex laying at the roots of culture.

The reduction of the many-sided human thinking, of culture, to ancient psychic layers, where are concentrated fragments of archaic initiatic rites, myths, originary sacral complexes.                                                                                             Interpretation of the content of rational culture  through the system of the ancient, pre-rational beliefs (A.Dugin, "The evolution of the paradigmatic foundations of science" [Evoljutsija paradigmal'nyh osnovanij nauki], Moscow 2002)........                     The search for the symbolic paradigms of the space-time matrix, which lays at the roots of rites, languages and symbols (H.Wirth, paleo-epigraphic investigations). This attempt to give a foundation to the linguistic (Svityc-Illic), epigraphic (runology), mythological, folkloric, ritual and different monuments allows to rebuild an original map of the "sacred concept of the world" common to all the ancient Eurasian peoples, the existence of common roots (see A.Dugin "Hyperborean Theory" [Giperborejskaja Teorija], Moscow 1993.

.......The assimilation of the social criticism of the "new left" into a "conservative right-wing interpretation" (reflection upon the heritage of M.Foucault, G.Deleuze, A.Artaud, G.Debord .. Assimilation of the critical thinking of the opponents of the bourgeois western system from the positions of anarchism, neo-marxism and so on.

Latinská Amerika  hlupácky přehlédnuta !

Tématický rozsah Duginových přednášek, jak z ukázky vidno, je zcela neskrupulózní                                                                                                           Ги Дебор: Кошмар Общества Зрелища (Александр Дугин, Finis Mundi)

Фридрих Ницше: путь к Сверхчеловеку (Александр Дугин, Finis Mundi)

Барон Унгерн: Бог войны (Александр Дугин, Finis Mundi)

Карл Хаусхофер: Континентальный блок (Александр Дугин, Finis Mundi)

Граф Лотреамон: Крылатые спруты сознания (Александр Дугин, Finis Mundi)

Невидимая Вселенная Парвулеско (Александр Дугин, Finis Mundi)

Пётр Савицкий: Идеолог Великой Евразии (Александр Дугин, Finis Mundi)

Густав Майринк: Дыхание костей (Александр Дугин, Finis Mundi) http://evrazia.tv/

!! MarxGramsciLevi-Strauss Marx !! This conceptual pole represents a new stage of development of the "left-wing" (national-bolshevik) tendencies existing also among the first eurasists (Suvchinskij, Karsavin, Efron), and also a method for the mutual understanding with the "left" wing of anti-globalism. "Third way" economics, "autarchy of the great spaces". Application of heterodox economic models to the post-Soviet Russian reality. Application of F.List's theory of the "custom..

Celkem nepřekvapí zájem o M.Eliade http://en.wikipedia.org/wiki/Mircea_Eliade a K.G.Junga, ale mimořádný význam C.Levi-Strausse pro formování a opodstatnění společnosti a zacílení dějin je všeobecně neviděn a pokud připomenut, zásadně nechápán i mezi marxisty a post-marxisty.

Podbízí se potlačovaná otázka, zda je možná .....The assimilation of the social criticism of the"conservative right-wing " into a  "new left interpretation" !  Všude tam, kde není možné jít k často takřka nezahlédnutelným  základům.

 

 

Nová revoluce, starý cíl, nebo stará revoluce, nový cíl?

,,In principle, Eurasia and our space, the heartland Russia, remain the staging area of a new anti-bourgeois, anti-American revolution." ..."The new Eurasian empire will be constructed on the fundamental principle of the common enemy: the rejection of Atlanticism, strategic control of the USA, and the refusal to allow liberal values to dominate us. This common civilizational impulse will be the basis of a political and strategic union. „The Basics of Geopolitics (1997) http://www.princeton.edu/~lisd/publications/wp_russiaseries_dunlop.pdf Některé ideje  euroasianismu  a neo-euroasianismu, přebírají i strany a skupiny samotnému  Mezinárodnímu euroasijskému hnutí vzdálené. http://evrazia.info/modules.php?name=News&file=article&sid=1915 A.G.Dugin, povětšinou mimo Rusko a mimo evropskou pravici jednoznačně odmítán http://www.cdi.org/russia/Johnson/6535-3.cfm neintegrovatelný, ale http://perspectivesonrussia.wordpress.com/2007/09/25/russian-geopolitics-of-2007/ http://perspectivesonrussia.wordpress.com/2007/09/25/russian-geopolitics-of-2007/ zbližující se s částí ruské levice, nabývá na významu pro kritickou dobu, zvláště tu blízkou Savkinovým obavám. http://www.jstor.org/pss/20049204. Bez hodnocení a komentáře.

viz Oskar Krejčí, Martin C. Styan, Geopolitics of the Central European region: the view from Prague

The August foreign policy thesis of the Russian president means a call to a geopoliti revolution http://evrazia.org/article/81

Russian Geopolitics of 2007  Volume 37, Issue 1, March 2004, Pages 85-96 Communist and Post-Communist  Studies, New Directions in Russian

 

Geopolitics in Russia-science or vocation?

International Studies Whose World Order? Russia's Perception of American Ideas

after the Cold War  Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2004)                 http://bss.sfsu.edu/tsygankov Research/WOrderBo.ht

Jako základní principy ruského euroasianismu jsou uváděny:                                          differentialism, the pluralism of value systems versus the conventional obligatory domination of one ideology (American liberal-democracy first and foremost);

tradition versus suppression of cultures, dogmas, and discoveries of traditional society ;·rights of nations versus the "gold billions" and neocolonial hegemony of the "rich North";ethnicities as values and subjects of history versus the depersonalization of nations, imprisoned into artificial social constructions; social fairness and human solidarity versus exploitation and humiliation of man by man.

Pochmurným čtením na vyvážení pocitů  je nepředvídající, politicky záměrná dystopie Vladimíra Sorokina, Den opričnika, ve které bývá viděn věrný předobraz ruské budoucnosti.http://kultura.idnes.cz/ze-sorokinovy-vize-budoucnosti-v-romanu-den-opricnika-jde-strach-pyx-/literatura.asp?c=A091210_203558_literatura_jaz#utm_source=idnes.cz&utm_medium=rss

http://www.dursthoff.de/book.php?m=3&aid=26&bid=110&PHPSESSID=e68d26c4c1a1b5834d13e438520845a9

Nezapomeňte, alespoň na ty ideologie !

„Control the Culture

is to control the Future."

John Gray

Rozhodně neplatí,,Zapomeňte na ideologie, zapomeňte na státy a národy, nevzhlížejte k náboženství, odhoďte všechny pakty a doktríny. Příští světová válka o takových malichernostech nebude,, Zde je další chyba Sivkovova vidění a interpretace !  Jedno totiž nevylučuje, ale podmiňuje druhé - krize  podmiňuje nárůst nebo ubýtě  hodnot, nárůst nebo ubýtě hodnot podmiňují krizi i v případech, kdy je krize zcela materiálního původu, a/nebo její příčina nijak nezávisí na lidech.

Pokud nedojde k samotným, pouhým reflexům. Forma, autenticita a charakter společenství, jeho opodstatněnost, sebereflexe, spiritualita, kultura, kultury a ideologie, rituály, soudržnost, ...a s a b i y a  http://www.guardian.co.uk/science/2005/aug/25/controversiesinscience ... , jsou v rámci daných materiálních podmínek přinejmenším nezanedbatelné, nebo dle charakteru krize rozhodující.

Kefalínův  problém Voda i jídlo už problémem jsou, ačkoliv by nemusely být.  Zprávy OSN  a řady kompetentních organizací jsou v tomto jednoznačné i když se liší pokud jde o   rozsah katastrofy a počet postižených..."

"Over the next 20 years, the average supply of water world-wide per person is expected to drop by a third."

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/2818615.stm "About 20 percent of the world's population does not have access to safe drinking water, which we take for granted," said Gordon Young, director of the World Water Assessment Program at UNESCO, the U.N.'s cultural agency, which compiled the report." "There is not sufficient water for adequate sanitation and hygiene for about 40 percent of the world's population," he told a news conference in Tokyo. "It is an absolute tragedy."  "More than 2.2 million people die each year from diseases related to contaminated drinking water and poor sanitation, the report said, but evidence of the problem was being ignored."

,"By 2050, the report said, water scarcity will affect between 2 billion and 7 billion people. This assumes a projected total of 9.3 billion, and also depends on what measures political leaders take to tackle the crisis".http://www.wired.com/politics/law/news/2003/03/57921

,,600 million people face water scarcity. Depending on future rates of population growth, between 2.7 billion and 3.2 billion people may be living in either water-scarce or water-stressed conditions by 2025: Saudia Arabia, for instance, produces 70 per cent of its drinking water from desalination plants,, http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=4662.php

Statistiky se různí, ale řešení není vylučováno, ba naopak "Towards 2050, the world could enjoy access to food for all. The fact that 815 million are presently ravaged by chronic undernourishment is not due to a lack of capacity to produce the required food". Neboť, nedostatek není absolutní ani  neodstranitelný.  A jsme zase u   paktů, doktrín,národů, států, ideologie, politiky, kultury a náboženství a ... http://www.wateryear2003.org/en/ev.php-URL_ID=3129&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html jak pokud jde o řešení, tak i pokud jde o nebezpečí řešení. Někteří jihoameričtí optimisté http://www.criticaradical.org/textos.htm vidí  všemu navzdory kolaps kapitalismu http://www.criticaradical.org/colapsoingles.htm na dosah  ruky, jen se trochu přičinit. http://www.criticaradical.org/collapse.htm Jiní optimisté vidí jednoduše jednoduché nezahraditelné možnosti  pro šarvátky v kulturním týlu, takto: 1. ... prolomení stupidity kreativní inteligence,
2. ... dostatečný časový interval stabilního kapitalistického prostředí ... ... pak nemá kapitalismus šanci - a začít je třeba právě v oblasti produkce a "obchodu" s duševními statky ... kupříkladu a hlavně typu softwaru a dalších podobných "čistých" duševních produktů - třeba všech designových duševních statků /třeba i architektura :) / a třeba i v oblasti technických patentů a vzorů

http://infundibulum.yc.cz/b2evo/blogs/index.phpblog=6&title=kmon&more=1&c=1&tb=1&pb=1

...současný "entertainment-software-průmysl" bez nadsázky zlikvidoval jakoukoli "nápaditost" a tvořivost v oblasti "interaktivních" zábavních programů - tedy hlavně ve hrách. http://infundibulum.yc.cz/b2evo/blogs/index.phpblog=6&title=kmon&more=1&c=1&tb=1&pb=1 ?b Pro střízlivější je varovné  následující

Planeta na odprodej " globálny kapitalizmus z logiky svojho vývoja sprevádzaný nekonečným rastom výroby a konzumu je pre budúcnosť planéty tým nebezpečnejší, čím lepšie funguje."

"Možno najčistejšie riešenie predložil bolívijský prezident Evo Morales, keď navrhol, aby o budúcnosti Zeme rozhodovali ľudia v celosvetovom referend" Jetotak-Le Monde diplomatique   http://www.jetotak.sk/editorial/budme-realisti-pripravme-sa-na-najhorsie

"Live the Indians alone. They have protected these forests for thousands of years. On the other hand, the so-called civilized people have destroyed the world in less than 100 years. Who are you fooling?"http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/carbonwatch/moneytree/ .

K realizaci reformovaného neo-orwellianismu máme asi blíže nežli jsme tušili...."Geoinžinieri si trúfajú vyriešiť aj globálne potravinové problémy. V roku 2017 bude na svete hladovať 1,2 miliardy obyvateľov sedemdesiatich najchudobnejších krajín. Kým v šesťdesiatych rokoch minulého storočia sa rozvojové krajiny vyznačovali obchodnými prebytkami v poľnohospodárstve, dnes patria medzi čistých dovozcov potravinových výrobkov. Desať výrobcov kontroluje 90 % svetovej výroby agrochemických produktov a viac ako dve tretiny exkluzívnych osív. Ich moc spočíva v absolútnej kontrole nad základňou potravinovej výroby vrátane osiva a jeho génov. Pokiaľ teda nedôjde k hlbokej reforme patentového a medzinárodného práva pre duševné vlastníctvo, poltucet nadnárodných spoločností sa bude môcť zmocniť svetového rastlinného bohatstva patentovaním jeho manipulácie na molekulárnej a nanometrickej úrovni." .... .. ".Nadchádzajúca bioekonómia vystupňuje konvergenciu bio-, nano- a infotechnológií a urýchli koncentráciu kapitálu do rúk niekoľkých firiem, ktoré disponujú know-how a duševným vlastníctvom. Pôjde o energetických, chemických a potravinárskych gigantov ako DuPont, BP, Shell, Chevron alebo Cargill. Post-naftovú dobu ovládne „cukrová ekonomika". Priemyselná výroba bude stáť na „cukroch" extrahovaných z biologických surovín (poľnohospodárske plodiny, lesy, riasy, atď...) a ich premene na chemické výrobky a nanoprodukty s vysokou pridanou hodnotou. Celá chémia napojená na naftu sa prispôsobí rastlinnému uhlíku."  Bajty + Atómy + Neuróny + Gény = BANG!http://www.jetotak.sk/le-monde-diplo/bajty--atomy--neurony--geny--bang Tvrzení, že výsledky testu dlouhodobých efektů gm potravin na lidi musi být před zveřejněním schváleny korporacemi, jak se domnívá William Engdahl, autor knihy A Century Of War : Anglo-American Oil Politics and the New World Order, http://3w.zvedavec.org/komentare/2009/08/3264-vysledky-testu-dlouhodobych-efektu-gm-potravin-na-lidi-musi-byt-pred-zverejnenim-schvaleny-korporacemi.htm?PHPSESSID=rslq8rgmkk8a3ivm8h4vb14d23http://3w.zvedavec.org/nazory-3284.htm? má jistou logiku, ale těžko říci nakolik je to prokazatelným faktem. A jako v litánii..... zase jsme u paktů, doktrín, národů, států, systémů, ideologie, politiky, kultury, kultur, kultu a náboženství .

Jaké je opravdu řešení v rámci   "Pozdního kapitalismu" ? A jak muže být realizováno vzhledem k jeho možnostem manipulace, která může být takřka totální, manipulovanými  často vyžadovaná, možnostem sledování, působení  kulturních kontrolorů a denominátorů, kulturního  klónování i případných mocenských zásahů ?

Pokud jde o potraviny je řada možnosti, byl připomenut kubánský model ,, jak čelit očekávaným krizím, způsobených postupným vyčerpáváním fosilních paliv". Tento model   ,,jde proti podstatě ortodoxního ekonomického myšlení, je Kuba někdy nazývána „antimodelem". ,, Existuje mnoho analytiků, kteří se domnívají, že kubánský experiment by mohl být klíčovým pro budoucí přežití civilizace. Nemusí jít nutně jen o důsledky poklesu těžby ropy. Bohužel je vždycky možné, že nějaká větší část světa se dočká katastrof způsobených změnou klimatu, vyčerpáním zásob vody",,Ve skutečnosti se zdá, že některé místní úspěchy, jichž bylo dosaženo většinou pod tlakem důsledků nějakých katastrof, nejsou až tak ojedinělé a dokonce se začínají rozšiřovat na regionální úroveň. Jinak řečeno, Kuba už možná není ve svém úsilí tak osamělá, jak by se mohlo zdát. Příkladem může být třeba Thajsko, kde se po finanční krizi r. 1997 někteří rolníci rozhodli odejít od monokulturního pěstování rýže, za kterou po zhroucení měn v regionu ani náhodou nebyli schopni dostat předchozí cenu. Vrátili se k samozásobitelství a prodeji všeho možného z místní produkce na místních trzích, včetně ryb z vlastních rybníků a produktů organického lesnictví. Nebo Indonésie, kde se rolníci navzájem učí hledat na sých rýžovištích užitečný hmyz podobný tomu, který Kuba zkoumá ve svých „low-tech" laboratořích "

Zatímco ,,Posledních 50 let krachuje 200 amerických farem denně a přesto se v USA pěstuje tolik obilí, že by v Kansasu bochník chleba klidně mohl být zadarmo. Ale na druhé straně, co ty vymírající okresy na Středozápadě, co spodní vody otrávené pesticidy, co mrtvé zóny v Mexickém zálivu, kam se v každém vegetačním období splachují přebytky dusíkatých hnojiv? Berete-li tyhle věci vážně, možná zjistíte, že mít 1% obyvatelstva v zemědělství není zase až tak zázračný výkon". ,,Kuba se náhle může octnout v pozici, z níž bude schopna pomáhat celému světu zavádět udržitelné zemědělství ...... V současnosti je sice jen málo zemí ochotno investovat po kubánském způsobu do lidí a infrastruktury, ale to se doufejme v blízké budoucnosti změní. Teď je ten pravý čas studovat agroekologii a permakulturu s perspektivou jejich zavádění do praxe. Pokles těžby fosilních paliv nevyhnutelně vyvolá krizi průmyslového zemědělství. Naše přežití bude záviset na naší schopnosti realizovat myšlenky a začít používat zkušenosti organického" zemědělství dříve, než se dnes používané zemědělské technologie definitivně zhroutí.                                                                                                                             Jindřich   Kalous, Kubánský model trvale udržitelného zemědělství http://www.blisty.cz/art/24259.html Pokud jde o potraviny, jsou jistě ještě další možnosti, a v budoucnu jich bude mnohem více, ale koncentraci kapitálu, moci, ve spojení s vědou, monopolem informací a spolehlivě podepřené narůstající, snadno stimulovanou a regulovanou stádností,  to samo o sobě pochopitelně nezabrání !

Udržovací válka

"Když se však válka stane doslova nepřetržitou, přestane být nebezpečná. Když je válka nepřetržitá, neexistuje nic takového, jako je vojenská nutnost" G.Orwell ,1984

Monopolizace vody, ať formou privatizace a/nebo mocenskými institucemi,  není možná v takovém rozsahu jako to je u zemědělských plodin, ale přesto   představuje nebezpečí mnohem větší . Jestliže se toto stane skutečností, mohou být války o cokoliv i při naprostém dostatku všeho. Války s tradičními i netradičními cíly, vojenskými, ale především nevojenskými. Už nám vlastně bylo ,,prozrazeno" , že žijeme v době Totální války http://www.blisty.cz/art/44410.html Dystopie a nepřímo i utopie, hlavně filmové a televizní nám prozradí více nežli projevy státníků a oligarchů http://www.blisty.cz/art/49408.html Zatím nelze vlastnit,    monopolizovat ani prodávat vzduch, ale ve sci-fi  literatuře se to už vyskytlo.http://www.scifiworld.cz/article.php?ArticleID=476, takže to je reálné.

 

malá Amazoňanka

Blahoslavenství na Hoře

A poslední budou prvními

Lukáš 13, 22-30

Blahoslaveni, kteří....

Mt 5, 1-12

Hodně se očekává od technologické singularity a ještě více od vojenství. Nepřátel je, bohudíky sdostatek a snadno se tvoří, tam kde jsou potřební. Pokud tyto prognózy, řečeno z neutrální pozice, nejsou pouhým katastrofismem  nebo psychopolitickým  depresantem a stimulantem pro zhoufování, pak  platí přibližně: "Vezměme to logicky. Nejrozumnější odhady vrdí, že - vzhledem k záchrannému programu a nejlepším předvídatelným technologiím

- obnovitelné zdroje mohou patrně Spojeným státům poskytnout kolem 15% energie, již nyní získávají z fosilních paliv. Protože každé zboží nebo služba v ekonomice jsou produktem energie, je velmi hrubé, ale funkční aproximativně říci, že v zelené ekonomice obdrží každý Američan ekvivalent 15% svého nynějšího příjmu. Udělejte si chvíli času a představte si důsledky pro váš život; pokud jste v roce 2009 vydělali 50 000 dolarů, představte si, že v roce 2010 to bude 7 500 dolarů. To je poměřováno standardy Třetího světa dost slušný výdělek, ale nebyl by schopen financovat životní styl, o němž velká většina Američanů napříč politickým spektrem věří, že na něj mají nárok. To je bomba, která tiká v centru amerického politického systému. Až se spustí, celý vládní systém založený na porcování medvěda s velkým rámusem exploduje, a pouze ve fantaziích reformátorů bude patrně nahrazen něčím lepším. (Můj odhad? Cokoliv od vojenského převratu následovaného po různých nepokojích novou a méně centralistickou ústavou, až k občanské válce a rozdělení Spojených států na půl tuctu zbídačených a znesvářených národů.) Mezitím můžeme očekávat, že se uplatní veškerá krátkodobá opatření usilující o odložení exploze byť jen o malou chvíli, a každé opatření, které může riskovat rozhoupání lodi dost silné na to, aby spuštění bomby bylo všestranně zmírněno. Smysluplná politická odpověď na rostoucí nestabilitu globálního klimatu je jedním takovým opatřením, a smysluplná odpověď na ropný zlom zase jiná. Žádný takový projekt však nemůže být uskutečněn bez přesměrování velkého množství peněz a zdrojů ze současných výdajů na výstavbu nové infrastruktury. Proponenti těchto opatření rychle odpovědí, že to znamená vznik nových pracovních míst, a to je samozřejmě pravda, ale zapomínají se přitom zmínit o tom, že mnohem více existujících míst zanikne, a zájmy, které si v současnosti činí nárok na příslušné peníze a zdroje, se jich zrovna snadno nevzdají. Politický systém založený na centralizované moci by mohl tento odpor snadno překonat, avšak systém, v němž je moc rozptýlena a fragmentována, to nedokáže. To že kolaps stávajícího systému bude patrně dlouhodobým důsledkem této neschopnosti"              http://www.blisty.cz/2009/12/30/art50494.html Takže na tom budou země Třetího světa  a všichni ti, kteří si nezvykli na prvosvětský způsob života, mnohem lépe. A ty země, které mají suroviny a umí zacházet kupř. s vodou, budou poslední, kteří se stanou prvními. O psychologické stránce a politických důsledcích nemluvě. Nutnost centralizace však bude v mocenských kruzích státních, nestátních i nadstátních vítaná.

Nutnosti jejich Globalizace nebo Globalizace jejich nutnosti?

Vždyť to není tak složité. Otázka je jistě jen řečnická. Autor článku "Globalizace, lék na poinfarktový stav sociálního státu?" samozřejmě  ví.

. "K čemu je zisk nadnárodní společnosti která nechává téměř celý výnos pro sebe, pro pár vyvolených jedinců, kteří disponují tak ohromnými finančními částkami, které ale stejně nemohou získat v hotovosti, tedy okamžitě a hned si nakoupit v ceně zisku zhodnocený majetek? Victor Keegan (v knize Zygmunta Baumana Globalizace a která je volně přístupná na internetu přeložená do češtiny, tvrdí že celkové bohatství horních 358 "globálních miliardářů" se rovná souhrnu příjmů 2,3 miliardy nejchudších lidí (45% světové populace), a nazval to dnešní přeskupování světových zdrojů "novodobou formou lupičství". Také Egon Bondy doslovně píše: „Nadnárodní monopoly dennodenně uzavírají finanční operace ve výši 1500 miliard $ (to je údaj z roku 1998) ...., ale to, co leží cash ve světových bankách, kryje 650 miliard $ k okamžitému proplacení, ostatní se vznáší v luftě a lítá po informačních sítích (tedy 850 miliard $ denně!) K čemu je zisk nadnárodních společností když „Evropská unie je společenstvím, ve kterém s vyloučením veřejnosti rozhoduje dvanáct tisíc byrokratů ovlivňovaných pěti tisíci průmyslovými lobbisty."- André Gorz, sociolog. Lobbisti lobují právě za nadnárodní firmy. Nacházíme se na konci civilizace, jak jí dosud známe? K čemu je zisk nadnárodních společností, když usilují o absolutní automatizaci výrobních linek? V lokalitě jejich továren budeme toliko sběrači odpadků a jedlíci zbytků, tak se z nás zvolna stanou globalizovaní sběrači a zbytkojedi? Blížíme se demografické genocidě? Strašlivější než השוא , děsivější než stěhování národů nastane vyvražďování, jaké nemá v dězjinách obdoby? Protože když nebudeme schopni uživit sami sebe a budou k nám přicházet uprchlíci ze zemí, které na stovky let dopředu zdevastovali nadnárodní společnosti, co nastane? Jak dlouho bude trvat, než zvoláme „Barbaři před branami!"   http://robertpoch.blog.idnes.cz/c/114239/Globalizace-lek-na-poinfarktovy-stav-socialniho-statu.html Jaké asi budou reakce vládnoucích a jaké budou reakce ovládaných? Tak dojemné shody jinak dosáhnout by snad ani nebylo možné. Zjednodušené politické poměry, sociální vztahy a systém hodnot, vytvoří pro vládnoucí skupinu žádoucí změnu norem sociálního chování a morálního klimatu, umožňí extensivní i intensivní kontrolu a selekci, povede k ochotě pro kolektivní i individuální oběť a vypětí sil, bude neutralizátorem třídních vztahů, odstraní nepotřebnou, nebo narušující heterogenitu, vytvoří z neorganické společnosti, nebo pouhého souhrnu atomizovaných, bezvztažných jedinců pospolitost, ztotožňující se s mocí a jejími reprezantanty; a dobrovolně se podřizující znevolňující státní mašinérii.http://www.blisty.cz/art/44410.html A povede k oboustranně touženému přetvoření národů v podnárody, lidu v masu     a proletariátu v lumpenpodproletariát..

 

Ekologicky  nebo egologicky? Pro posouzení skutečného dosažitelného, upotřebitelného a nutného množství vody  pro biosféru, biomy,  obyvatele jednotlivých zemí, ekosystému, eko(bio)regionů, ekozón  a rozsahu možné katastrofy je třeba vzít v úvahu řadu faktorů.Vedle faktorů přírodních a s nimi souvisejících  možností vědy a techniky, jsou to také faktory ekonomické, politické, ideologické, kulturní, náboženské, spiritualita, etika, životní styl, architektura, preferovaná jídla, hygiena sociální složení, stratifikace resp. třídní  složení a vztahy, druh společenství, hustota a způsob osídleni, systém, mentalita obyvatel daného území., primární a sekundární vztah  k přírodě  a  vzájemná korelace.těchto faktorů.  Pokud jde o kulturu, filosofii, ideologii, politiku, etiku, spiritualitu a náboženství, je důležitá jejich ekologická hodnota, forma a stupeň humanismu, soudružnost apod. Jejich závaznost, naléhavost, vliv a dopad. V případě filosofie jde kromě toho o její celkový charakter, axiologii, umistění člověka v kosmu, fragmentární nebo holistické vidění reality a  samozřejmě také její vliv a tlak na společnost.  Monotheistická náboženství a západní kultura a spiritualita mají celkově ekologickou hodnotu nižší a vztah k přírodě slabší a vzdálenější nežli náboženství animistická, pantheistická, některá polytheistická a některá asijská náboženství. Příkladné je  místo člověka v přírodě a s přírodou v holistickém myšlení  jihoamerických, tradičních a/nebo setrvale prvotních národů a komunit, pro něž kupř. zvířata jsou ,,osoby jiné než lidé". Jejich realita je živá a mystická  a archetypy transcendují stereotypy. V současnosti existuje křestanská  eko-theologie, ale pokud nebude mít místo jaké náleželo v západokřestanství, Augustinovi z Hippo, Tomáši Akvinskému, Kalvínovi, Lutherovi, Melanchtonovi a jim souřadným, bude jen zpožděnou přípravou na  nechtěnou budoucnost.  Vzácnou vyjímkou a nepřipomínaným pozitivním příkladem je Albert Schweitzer http://home.pcisys.net/~jnf/ a jeho filosofie úcty k životu. Lépe je na tom křestanství východní http://www.acd.edu.au/documents/D_Munteanu_ACD_lecture_5_Nov_2009.pdf

Tentokrát opravdu poručíme větru dešti?

"Ale i v rámci možností dneška se dá   hodně změnit. Rozkvetou pouště? Převratný vynález chce přinést vodu do pouště  pomocí speciálních větrných turbín.Zvyšováním vlhkosti  vzduchu se zvyšuje   pravděpodobnost deště. Když se proud vodní páry správně nasměruje, déšť  může zavítat i do pouště. Autor celého, na první pohled "velmi odvážného"  projektu  je dvaašedesátiletýprofesor Stephen Salter z britské Edinburské profesor Stephen Salter z britské Edinburské univerzity.

Zatímco cena jednoho kubíku pitné vody získané destilací, tedy odsolením mořské vody, je asi 2 dolary, prostřednictvím Salterových turbín se odhaduje na pouhé amerického centu".

http://www.zmenyklimatu.estranky.cz/clanky/klima-a-podnebi/rozkvetou-pouste_

 

Voda ze vzduchu a díky baktériím

V Izraeli zase vyzkoušeli jak získat  vodu ze vzduchu,, Israeli company creates drinking water out of thin air,, An Israeli company has developed a clean technology to extract water from the air while using little energy in the process.
The key to the project, launched by the Extraction of Water from Air (EWA), is in its unique water adsorption technology - which employs a solid desiccant to trap the water - and a special energy saving condenser that reuses more than 85 percent of the energy input to the system. http://www.haaretz.com/hasen/spages/1033882.html

Další, nám laikům neznámá možnost je hledat pomoc u bakterií ,,Vodní srážky umožňují mikroorganismy"http://www.denik.cz/ze_sveta/dest_bakterie.html "Vědci z Louisiana State University v Baton Rouge prostudovali vzorky sněhu z celého světa odebrané v různých nadmořských výškách.  Zjistili, že tyto „srážkotvorné"mikroorganismy jsou v 69 až stu procentech vzorků, a to i v těch z Antarktidy. Za déšť i sníh tedy vděčíme tomuto „vzdušnému planktonu" v mnohem vyšší míře, než kolik se dosud předpokládalo.„Bakterie jsou zdaleka nejúčinnější sněhohotvorná kondenzační jádra," konstatoval vedoucí univerzitního týmu, mikrobiolog Brent Christner, citovaný stanicí CNN. „Je načase, aby vědci zabývající se atmosférou a klimatem začali přemýšlet o možných implikacích."Nejrozšířenější z nich je bakterie Pseudomonas syringe, způsobující nekrózu, neboli skvrnitost listů.....Tento parazit dokáže narušit buněčnou stěnu rostlin tím, že ji zmrazí - stejný mechanismus způsobuje, že se v mraku vytvoří vločky, i když nemrzne. Správci lyžařských parků ji ostatně již léta používají při výrobě umělého sněhu.

Plodiny naočkované touto bakterií a vysazené v suchých oblastech by podle Christnera dokonce mohly přispět k větším dešťovým srážkám....   Další možnost  je přímé ovlivňování atmosférických srážek a  především deště "atmosférické srážky jsou vodní kapky nebo ledové částice vzniklé následkem kondenzace nebo desublimace vodní páry v ovzduší. Jde tedy o všechnu atmosférickou vodu v kapalném nebo tuhém skupenství, vypadávající z různých druhů oblaků. Pokud srážky vypadávají z oblaků, avšak nedosahují zemského povrchu, označují se jako virga (srážkové pruhy). K padajícím srážkám patří déšť, mrholení, sníh, kroupy a ledové jehličky, k usazeným srážkám pak rosa, jinovatka, námraza a ledovka "

http://www.meteocentrum.cz/encyklopedie/atmosfericke-srazky.php
Srážky představují rozhodující vstup vody do lesních aj. ekosystémů.

Lze je členit na kapalné a pevné, voda může ale do ekosystémů vstupovat i v plynné formě. Na celkovém úhrnu srážek se sice rozhodující měrou podílí srážky vertikální (déšť, sníh), za určitých podmínek mají větší význam rovněž srážky horizontální. Kromě úhrnu srážek hraje významnou roli i jejich intenzita a distribuce - rozložení během roku. Množství srážek se běžně uvádí v mm, čemuž odpovídá 1l vody. Vlastní dešťové srážky představují hlavní, rozhodující část srážkového úhrnu. Jedná se o produkty kondenzace nebo sublimace vodní páry atmosférického původu, klesající na povrch gravitační silou a sestávající z partikulí (kapek) o velikosti 0,5 - 5 mm, při tzv. mrholení pak 0,05 - 0,2 mm. Větší kapky nejsou při pádu stabilní a rozpadají se. Srážky jsou hodnoceny z hlediska intenzity, doby trvání a plochy, kterou zasahují. Deště z tepla, konvekční srážky, vznikají při ochlazování vlhkého ohřátého vzduchu při jeho výstupu do větších výšek. Jsou charakteristické relativně malou zasaženou plochou, krátkou dobou trvání a zpravidla vysokou intenzitou, až přívalového charakteru. Často díky přemrznutí obsahují i pevné částice (kroupy). Cyklonální deště mají regionální, krajinný charakter , vyznačují se delší dobou trvání a proměnlivou intenzitou. Srážky různého charakteru různým způsobem interagují s nadzemní složkou lesních ekosystémů. Horizontální srážky hrají významnou roli zejména ve výše položených oblastech. Jedná se o kondenzaci vody v kapalné či pevné fázi na nadzemních orgánech rostlin a o její okap či opad na zemský povrch. Vlhkost pochází především z mlhy nebo z oblaků ve vysoko položených oblastech a nízké oblačnosti. Množství zachycené vody záleží na mnoha faktorech: teplotách, frekvenci výskytu příhodných situací, intenzitě srážek, rychlosti proudění vzduchu, nárazech větru (okap a opad srážek) povrchu rostlin, který je dán druhem dřevin, jejich stářím a hustotou porostů a dále jejich strukturou. Relativní množství srážek, zachycených vegetací, klesá s rostoucí intenzitou srážky - při nízké intenzitě na volné ploše (okolo 1mm) mohou být srážky v porostu až trojnásobné, při vyšší intenzitě může být rozdíl zhruba kolem 1-4 mm (Krečmer 1968). V našich podmínkách představují horizontální srážky významný doplněk vodní bilance pouze ve vyšších, zejména hřebenových polohách, zpravidla nad 750 - 900 m n.m. Lokálně tak může být úhrn srážek zvýšen až o 16 - 30 % (Zachar et al. 1987). Negativní dopad tohoto typu srážek spočívá v poškození porostů námrazou a škodlivinami z ovzduší,které se v mlze výrazněji koncentrují atd.atd.atp. http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_EKOL/lesavoda/lesavoda.htm .  Dešťová voda může nahradit až 60 % spotřebované vody v Evropě. V Izraeli  v zemědělství i vodním hospodářství zavedli řady příkladných opatření. Jedním z nich je čištění dešťové vody http://eretz.cz/content/view/9385/, jak známo, podnebí, atmosférické srážky, transpiraci a evaporaci lze různě ovlivňovat, vědci a vojáci vědí více,. takže využít by se také mohlo zkušeností z meteorologické války   http://www.hartford-

hwp.com/archives/27a/index-deb.html .

"Environmental warfare is defined as the intentional modification or manipulation of the natural ecology, such as climate and weather, earth systems such as the ionosphere, magnetosphere, tectonic plate system, and/or the triggering of seismic events (earthquakes) to cause intentional physical, economic, and psycho-social, and physical destruction to an intended target geophysical or population location, as part of strategic or tactical war." (Eco News) http://www.globalresearch.ca/articles/CHO409F.html

Jistě nejsou uzavřeny možnosti využití podpovrchově vody, recyklace, filtrování, desalinace. Nadějí je nanotechnologie http://www.nature.com/nnano/journal/v2/n11/full/nnano.2007.350.html, která může snížit  vodní krizi http://www.shvoong.com/exact-v bojovém pásmu sciences/engineering/1839743-nanotechnology-solve-water-crisis-india/ a její možnosti budou v budoucnu nemaléttp://www.scidev.net/en/new-technologies/nanotechnology-for-clean-water Odborník doplní.Problém je zastavit mrhání s vodou, snížení spotřeby vody  a její kontrola. Problém  je  sdílení zdrojů vody a celosvětové projekty, které by nebyly zneužity k mocenské globalizaci. Je bezesporu třeba, ale takřka nemožné přizpůsobit osídlení a architekturu, ekologickým požadavkům. Chudé země  nemohou  bez pomoci  bohatších zavést moderní technologii . Pomoc není nikdy poskytována bez vedlejších úmyslů. Vyvolaná selekce a přesuny obyvatelstva žádoucím  jsou vítány. Suroviny, levná pracovní síla, odbytiště neprodejného, vojenské základny a válka v zastoupení jsou běžným platidlem.


Sůl není nad zlato

Saudská Arabie  produkuje desalinací asi 30% veškerého množství vody získaváného na světě tímto způsobem http://www.encyclopedia.com/doc/1G1-90293120.htmlhttp://www.arabenvironment.net/archive/2009/4/864408.html V zemědělství byla v SA rovněž využívána ,,fosilní voda,,  http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/spodnivoda.php zdá se však  že země dává přednost dovozu potravin před  http://europe.theoildrum.com/node/3520 rozvojem a udržováním vlastního zemědělství. V USA je více nežli 1.300 desalinizačních zařízení . V roce  2006,  celosvětově měla  zařízení  kapacitu  produkovat denně více než  11 miliard  galonů day (gpd) četrstvé vody..  V některých částech světa  desalinanace je jediným zdrojem vody.   V příštích  10 až 20 years,  pro hodně komunit na pobřeží USA  (tj Florida, Texas, California) bude desalinace  samozřejmým lokálně kontrolovaným přínosem  státu. http://www.wwdmag.com/The-Future-of-Desalination-article8785

Válka o budoucnost. "Naléhavě potřebujeme model, který překlene opozici mezi individuálním a sociálním, poněvadž žádná politická revoluce nemůže dovršena dokud charakterové  struktury zděděné po předrevoluční společnosti nebyly transformovány."..

"Lacanův model subjektu, umožnuje představit si odlišný význam, odlišnou subjektivitu a odlišný symbolický řád". volně dle Madana Sarupa.

Polopravdivě, přinejmenším, působí důkladná práce severoamerických zahalených všeznalců http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/globaltrends_2015.pdf, kterou je třeba znát. Optimisté http://www.waterencyclopedia.com/Ge-Hy/Globalization-and-Water.htmldocházejí k podmíněným závěrům, technika a politická vůle mohou vyřešit většinu problémů s vodu. Problém je ta politická vůle. Problém jsou ekonomické zájmy , především snaha o zisk využívající nedostatku a životní nezbytnosti. "In conclusion, there are three points to make. The first is that conventional technology and political will today could solve a lot, if not all, of the water problems the world is facing. At considerable cost. The second is that nanotechnologies, in theory, could make it easier to solve these problems if the hurdle of commercialization can be overcome; because as long as nanotechnology-enabled products are more expensive than their non-nanotech alternatives, we'll face the some problems that we already are having today. And lastly, no matter how promising a new technology is, if entrenched economic interests have different goals, it is hard to reap the benefits of the new."

http://www.bibliotecapleyades.net/archivos_pdf/globaltrends_2015.pdf Nezdá se tedy, že by k vodní krizi řešitelné pouze válkou nutně muselo dojít.

Problémem je, že dostatek vody samozřejmě není a sotva bude důvodem války o vodu se nezůčastnit, je-li země dostatečně silná a válka žádoucí, či pro fungování  nadstátu  a světové nadtřídy http://www.salon.com/books/review/2008/03/14/superclass/ nezbytná. Jde  o záminku a/nebo také o kontrolu. Ještě  méně je pravděpodobné že se hladové hordy vrhnou na bezmocné, civící Rusko, nebo že to budou dříve mocnosti, které Rusko bezvýhradně potřebují zničit, rozdělit na tři díly, okupovat, nebo pohltit. Řešení vodní krize je možné, jistě do značné míry i technickými, politickými, organizačními i administrativními opatřeními, občanským apelem. Pokud bude dovoleno.

Předznamenejme tedy Sivkovovo varování.

,,Nezapomeňte na ideologie, nezapomeňte na státy a národy, na naddějiná společenství a nově vznikající roje, triby, kmeny svobodnou volbou, městské novokmeny, autonomní komunity, pletiva a  rhizomy lidu trvalé budoucnosti a/nebo permanentní kulturní a etické subversivity vůči zneživotňujícímu a vůči každé formě Megamašinérie a  potencionálního, globálního Megaversa, společenství  která nejsou omezena pouze na osoby a vylučují vztah k bytí založený na pouhé znehodnocující utilitaritě, technicitě ničící technê , esenciální a nevyhnutelné neúctě k bytí a jeho heterogennosti vyplývající ze sebezáchovné rozpínavosti znevolňujícího Megasystému. Jejichž racionalita se nestala úzce instrumentální a  loutkově podřízenou  znevolňující a desakralizující limitované užitkovosti, vylučující harmonii s ne-racionálním. Jejichž svět nebyl zvěcněn k bezvyjímečné, takřka totální prodejnosti. Nezapomeňme na kulturu, kultury a kulty, rituály, kosmickou vizi a spiritualitu, nezapomeňme na "sacred concept of the world" a  přirodní kolektivní práva. Na práva ,,osob, které nejsou lidé". Na uvolnění možností, které  jsou vlastní soustředěnému Geovitalismu. Na pravdu věcí a dění mimo obrysy dané potřebou zvládnutelnosti a podřízení. V ústrety se žene fascinující svět mytologickétechnosingularity, transhumanismu, vstřícného ,,bodu Ω ,, a děsivý svět totální kontroly a dehumanizace.

Oskar Krejčí, Martin C. Styan, Geopolitics of the Central European region: the view from Prague

http://books.google.com.br/books?id=38ciAe4J4VMC&dq=Oskar+Krej%C4%8D%C3%AD,+Martin+C.+Styan,+Geopolitics+of+the+Central+European+region:&printsec=frontcover&source=bl&ots=NVqq0lYqxi&sig=15UgsMicoMX_CLceOlr7z2IuI9E&hl=pt-BR&ei=hy06S8y1CMaSuAey-eWnBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAoQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false

Ecotheology Book List http://www.cep.unt.edu/ecotheo.htm

Leonardo Boff, Ecology and liberation: A new paradigm

http://www.clas.ufl.edu/users/bron/PDF--Christianity/Maclean+Lorentzen--Leonardo%20Boff.pdf Celia Deane-Drummond   The Ethics of Nature, http://cke.chester.ac.uk/trs/celia.html

Development and Environment: in Dialogue with LiberationTheology L3EcOLuAewpPWVBw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CA8Q6AEwATgK#v=onepage&q=orthodox%20christianity%20and%20eco%20theology&f=false

Noel Preston, EXPLORING ECO-THEOLOGY, ECO-SPIRITUALITY and ECO-JUSTICE http://commondreams.org.au/documents/EXPLORING_ECO-PrestonW.p

Earth Bible Bibliography http://www.webofcreation.org/earth-bible/bibliograph y

Leonardo Boff, Ecology and liberation: A new paradigm

 

Will Non-humans be Saved?An Argument in Ecotheology

http://www.bruno-latour.fr/articles/article/113-MYERS-ECOTHEO.pdf

Eco-theology and environmental justice http://www.maryknollogc.org/economic/Fee%20bibliography.pdf

Seppo Kjellberg'Urban Ecotheology' http://www.antenna.nl/i-books/ib/pages/021.html

Patristic and ecology http://www.monachos.net/forum/showthread.php?1499-Patristic-views-on-ecology

...  "Animistic or 'relational' ontologies encountered in non-Western (i.e. premodern) settings pose a challenge to Western (i.e. modern) knowledge production, as they violate fundamental assumptions of Cartesian science. Natural scientists who have tried seriously to incorporate subject-subject relations into their intellectual practice (e.g. Uexk ll, Bateson) have inexorably been relegated to the margins. Surrounded by philosophers and sociologists of science (e.g. Latour) announcing the end of Cartesian objectivism, however,late modern or 'post-modern' anthropologists discussing animistic understandings of nature will be excused for taking them more seriously than their predecessors. It is incumbent on them to analytically sort out what epistemological options there are, and to ask why pre-modern, modern, and post-modern people will tend to deal with culture/nature or subject/object hybridity in such different ways. Animism, fetishism, and objectivism can be understood as alternative responses to universal semiotic anxieties about where or how to draw boundaries between persons and things. http://www.informaworld.comsmpp/content~content=a741430273~db=all~order= page ..... "emphasizes "spirituality", "nature", "harmony" between persons, and the recovery of bodily balance, psychically and cosmically lost. Two forms of this new mysticism in Brazil are briefly presented here: the ecological religiosity of the "tea community", Sanot Daime and União do Vegetal, from their indigenous origins to their syncretic dilution in large Brazilian metropolitan areas, and; the eco-theology of Leonardo Boff and the eco-feminism of Ivone Gebara, which deal with the new panentheistic "re-connection" of all experiences, spiritual traditions and forms of humanization in an inclusive and holistic planetary reality. In a second moment, these visions will be contrasted with the concept of auto-transcendent or ecstatic realism in Paul Tillich, emphasizing the necessity of not fleeing the history of the New Being in Jesus as Christ."

Etienne A. Higuet é Doutor em Ciências Teológicas e Religiosas, pela Université Catholique de Louvain, Bélgica e professor no Curso de Pós-Graduação em Ciências da Religião da Universidade Metodista de São Paulo. Coordena o Grupo de Pesquisa Paul Tillich, desde 1993

.http://www.metodista.br/ppc/estudos-de-religiao/estudos-de-religiao-20/misticismo-e-sincretismo-na-espiritualidade-ecologica-brasileira-justificacao-e-critica-a-partir-do-pensamento-de-paul-tillich...."Gebara proposes a new theological anthropology, model for God, trinitarian language, Christology, and "religious biodiversity" from the perspective of Latin American ecofeminism. Gebara received notoriety when silenced by the Vatican for two years in 1995.Gebara articulates an ecofeminist perspective that combines social ecofeminism and holistic ecology, promoting an "urban ecofeminism"Her strong critique of the anthropocentric and androcentric view of the world found    in the Christian tradition continued after her theological education, as she took on    the project of reinterpreting "key elements within the Christian tradition for the purpose of reconstructing earth's body, the human body, and our relationship with all living bodies" (Gebara, 6). In 1997-1998, she organized the Shared Garden theological program with the Latin American ecofeminist collective, Con-spirando, based in Santiago, Chile.Women theologians tended to identify with liberation theology and see themselves as oppressed historical subjects. During this stage the word "feminist" was rejected as a concept imposed from the North.
Construction of a more explicitly feminist consciousness grew during the second phase (1980-1990). Efforts were made toward the "feminization of theological concepts"as well as the reconstruction and questioning of biblical texts from a feminist perspective. The third phase (1990 onward) is characterized, according to Gebara and Tamez, by challenges to the patriarchal anthropology and
cosmovision in liberation theology itself and by the construction of a Latin American ecofeminism. . Gebara in particular has been critical in articulating the premises of holistic ecofeminismin a Latin American context.By holistic ecofeminism, Gebara means that the daily lives of women in slums of the south show the ways "that the exclusion of the poor is to linked to the destruction of their lands" and to women's oppression. For Gebara, just as holism in ecology means that all things are interdependent,so are all forms of oppression interdependent.
All oppressions however, are not the same and not experienced by all groups with the same intensity." Gebara, Ivone. Longing for Running Water: Ecofeminism and Liberation. Minneapolis, MN: Fortress Press, 1999. Gebara, Yvone and Maria Clara Bingemer. Mary: Mother of God, Mother of the Poor. Maryknoll, NY: Orbis Books, 1989. http://www.clas.ufl.edu/...20Gebara.pdf a další  http://en.wikipedia.org/...Jung_Mo_Sung: Global Capitalism, Liberation Theology and the Social Sciences, eds. P. M. Zulehner, A. Tausch, A. Müller. Nova Science, 2000Introduction to the Shared Garden Seminar, Washington 1997
Judith Ress1. Historical focus: Sharing our personal histories, then placing
them in the socio-political, economic, cultural and religious contexts
in which participants live and the global context we share.
2. Theo-ethical focus: Reflecting from an ethical and theological
perspective related to the questions raised by participants.
3. Deconstruction and reconstruction: Taking a critical look at religious
myths, symbols, sacred texts and images of the divine, giving
attention to how these perpetuate and/or help to eliminate violence.
We also examined religious violence, including how this takes place
80 Ecotheology in churches, as well as how religious ideas influence the larger culture.
4. Focus on action: Examining ethics and spirituality, giving attention
to ways of bringing about change as we try to undo violence. We
evaluated what spiritual resources can be useful here. Finally, we
concentrated on strategies and concrete political actions we can take
to assure that we, our children and our planet can live beyond violence.
Theological context: Why the emphasis on violence? Today, violence
is a daily occurrence in our modern societies: there is a growing
awareness of the upsurge in violence against women, violence within
the family and child abuse, as well as the destruction of the environ -
ment. Indeed, we live in a system of violence, of power relations which
demand our participation as either victims, perpetrators or accomplices.
These different ways of participating in violence have to do
with our patterns of power relationships characterized by hierarchies
and dualisms.This program is designed to unmask and critically examine those
religious myths, symbols, images and biblical texts in traditional Christian
theology and in the teaching of our churches that establish,
tolerate and even justify violence. Recent feminist 
research raises the question, for instance, of the image of an allpowerful
father God who so loved the world that he sent his only son
to die on the cross for our sins as in fact justifying violence and even
child abuse.Feminist theology is also pointing to the iron-clad control patriarchal
societies have held over women's sexuality and reproduction,
always emphasizing maternity to the detriment of women's integral
development. Symbolically, this ideal is expressed by contrasting two
models of woman: Eve and Mary-the woman who disobeys God's
law, the temptress, the prostitute, versus the submissive woman, the
saintly, silent, faithful virgin...Related authors Alfredo Burgos, Joaquin Arriola Palomares, Jose Victor Aguilar, Kathy Ogle, Miguel Cavada, Miguel Cavada Diaz, Miguel Cavada Diez, Oscar Chicas, Otto Meza, Renato Mira, Roberto Quinteros, Latest Authors Amado Salgueiro, Bill Hare, Euan Macdonald, Gerald Anderson, Jesus Garcia, Julio Mercader, Luke Hunter, Michael Grey, Sergio Los, Stanley, Hoffman, Susan Brittain

 

Pro doplnění o dosud značně nedůsledném transmodernismu, který však přesto patří do mosaily subkultur a obranných struktur humánní sebezáchovy.

The emerging Transmodern or Integral Culture is summarized by Paul H. Ray as follows:

[1 Ecological sustainability, beyond environmentalism: If you can name an aspect of ecology and sustainability, they are emphatically for it, and are leading the way. Cultural Creatives demonstrate awareness of a large range of issues, including wanting to rebuild neighborhoods and communities, ecological sustainability and limits to growth, seeing nature as sacred, wanting to stop corporate polluters, being anti-big-business, wanting voluntary simplicity, being willing to pay to clean up the environment and to stop global warming.

[2] Globalism: Two of the top values for Cultural Creatives are xenophilism (love of travel to foreign places, of foreigners and the exotic) and ecological sustainability, which strongly includes concern for the planetary ecology and stewardship, and population problems.

[3] Feminism, women's issues, relationships, family: The fact that Cultural Creatives are 60 percent women is a major key to understanding this subculture. Much of the focus on women's issues in politics comes from them-including concerns about violence and abuse of women and children, desire to rebuild neighborhoods and community, desire to improve caring relationships, and concerns about family (though they are no more family-oriented than most North Americans, it is near the top in their list of values).

[4] Altruism, self-actualization, alternative health care, spirituality and spiritual psychology: This is a complex of highly interrelated beliefs and values centered on the inner life. In reality, this is a new sense of the sacred that incorporates personal growth psychology and the spiritual and service to others as all one orientation. It also includes a stronger trend toward holistic health and alternative health care as part of this complex.

[5] Well-developed social conscience and social optimism: Contrary to some social critics, an emphasis on the personal does not exclude the political or social conscience, though individuals may focus on them in sequence. Cultural Creatives are engaged in the world just as much as in personal and spiritual issues. Rebuilding and healing society is related to healing ourselves, physically and spiritually. With that goes a guarded social optimism.http://en.wikipedia.org/wiki/Transmodernism

Mike Cole ,"Transmodernism, Marxism, and Social Change: Some Implications for Teacher Education

 

Tjames Canton, THE EXTREME FUTURE: The Top Trends That Will Reshape the World for ...

www.theextremefuture.com/docs/exfupr.doc

http://www.globalfuturist.com/more-on-the-extreme-future.html

http://www.globalfuturist.com/keynotes/the-extreme-future-top-trends.html

"The new monk is a sacred/secular humanist, dedicated not to slogans or the

fashionable patois of postmodernism, but to Enlightenment values that lie at the heart of our civilization: the disinterested pursuit of the truth, the cultivation of art, the commitment to critical thinking." ...

"Post-cultural America"The most satisfying recent book on the culture wars may be Christopher Clausen's Faded Mosaic: The Emergence of Post-Cultural America

It combines Ray and Anderson's sense that millions of us are socio-culturally creative now, with Berman's sense that genuine creativity is an individual thing that has little to do with meeting the norms of an alternative culture."http://www.radicalmiddle.com/x_ray_berman.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře