Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Jednička v léčbě HIV-AIDS se jmenuje Kuba, ale Češi budou lhát dál…

  • kuba-doktori
Od roku 1962, kdy USA zahájily ekonomickou blokádu vzpupné Kuby, neslyšíme ze zahraničních médií nic jiného než plivání na snahu Kubánců. Chvála z úst KSČ byla vždycky jen "španělskou vesnicí", víc škody než užitku. Přitom soudní lidé, nejen komunisté, co si tím honí své předvolební body, vědí, že žít bez toho, aby země dostávala základní potřeby pro život, prostě nejde. A když, tak jen s velkým úsilím...

Trestán tak není Castrův klan, ale nevinní obyvatelé tohoto ostrova Velkých Antil. Při jedné ze svých cest po Kubě jsem měl moc šikovného průvodce Oriola, který vystudoval v Praze, takže česky mluvil, jako když bičem mrská. Avšak místo toho, abych kladl většinu otázek já, ptal se též on. Třeba jak bychom existovali přes půl století v Česku bez dodávek základních surovin, léků, ovoce, ropy či s polovinou negramotných obyvatel. Krčil jsem rameny jako při mnohých jiných pokusech o kloudnou odpověď. A tak jsme navštívili Cienfuegos, Havana a dům Ernesta Hemingwaye i kabaret Tropicano s několika stovkami tanečnic.

Po úspěšném přenesení partyzánské války v srpnu 1958 do ostatních provincií došlo na ostrově v říjnu téhož roku k celonárodnímu povstání. 2. ledna 1959 revolucionáři obsadili Havanu a boje skončily jejich vítězstvím, Batista opustil zemi již v noci na 1. ledna. A Kuba pod vedením Fidela Casta začala žít z toho, co dům dá. Některé záležitosti se však nedají zamlčet. Proto v neděli 18. března 2012 musela ČT odvysílat fakt, který hýbe světem, že Kuba je na předním místě ve světě v léčbě viru HIV, resp. AIDS.

Snad poprvé vůbec šlo o samá pozitivní fakta, ovšem s tradičním plivancem ze starých archivních záběrů. Kuba léčí nemocné AIDS, ale pouze ty bohaté, obyčejní Kubánci jsou na tom prý pořád stejně uboze. Celá tato propaganda hrůzy spuštěná Washingtonem a jeho satelity se týká také „osudu“ Kubánců nakažených virem HIV, kteří prý měli skončit v „koncentrácích“. Ve skutečnosti může být přístup Kuby k zvládnutí epidemie HIV infekce a zákeřného syndromu AIDS dáván světu za vzor. Infekce virem HIV a AIDS byla díky skvělé prevenci na Kubě včas podchycena a zároveň bylo učiněno maximum k zabránění sociální stigmatizace či vyloučení těchto lidí, a to cestou osvěty na školách i vznikem filmů, dokumentů a pořadů s postavami HIV pozitivních lidí v běžných životních situacích.

V naprostém kontrastu k prakticky všem ostatním zemím regionu má 100 % HIV pozitivních Kubánců přístup k antiretrovirové léčbě, a to zdarma. Nemocní AIDS navíc pobírají v době, kdy jsou nuceni se léčit doma, 100% výši své mzdy a nemohou být propuštěni z práce. Co se týče obyvatelstva ve věku od 15 do 49 let nakaženým virem HIV, v Latinské Americe tvoří 0,6%, v Karibiku 1,6 %, na Haiti přes 3 %, zatímco na Kubě 0,05 %. Jinými slovy, na Kubě je zastoupení HIV pozitivních v populaci 32krát nižší, než je průměr okolních států karibského regionu. Momentálně 30 nemocným HIV prochází pokusy s novou unikátní vakcínou…

V čem byl Oriol velký suverén, bohužel nadčasový, když byl v některé ze svých odpovědích v úzkých, ukázal na obzor, kde pluly konvoje ruských lodí, přivážející ropu či léky a další USA blokované komodity. V posledních letech Batistovy diktatury byl kubánský venkov v oblasti zdravotnictví totálně zanedbaný. To věděli i Američané, a proto si Castro osobně přiletěl do Washingtonu pro 10 tisíc dolarů podpory jeho vzpoury proti zkorumpovanému Batistovi. Jako ve Vietnamu, kde USA nechala zastřelit tamního jihovietnamského bosse Diema, jelikož byl pokryteckým katolíkem a ostudou celé Indočíny, a tím pádem i US Army, a buddhističtí mniši se kvůli němu upalovali. Kdo z vás byl na Pláži sviní, na Náměstí revoluce, když se na něm mačkal milion Kubánců, které nikdo nenutil, aby tam přišli. To vám řekli jen hrdinný zpravodajové ČT, co to měli zprostředkováno z teploučkých studií v USA. Nebyly žádné internety, facebooky, mobilní telefony... Stačilo pár billboardů a oddanost Fidelovi... Byl snad Hemingway padlý na hlavu, aby veřejně prohlásil, že Kubánce miluje... Zásadně protestoval proti Quantánamu.

V zemi za Batisty působilo celkově 6 286 lékařů a 826 zdravotních sester a pečovatelek. Bezplatná lékařská péče se na venkově vztahovala na necelých osm procent obyvatel, třetina z této populace trpělo parazitárními onemocněními a 14 % tuberkulózou. Dětská úmrtnost dosahovala 60 promile. Přátelil jsem se s Jarmilou Eliášovou. Turistka v sedmém měsíci. Chtěla si ještě užít měsíc ve Varaderu. Poznal jsem, že chce zůstat v Montrealu při mezipřistání na cestě zpět. Vyděsila se na smrt, málem potratila, pak mě vzal autem otec jejího dítěte z Ruzyně do Olomouce. Chystal se oženit s její kamarádkou Kanaďankou, co měla přiletět do Olomouce. V Montrealu by se rozvedli a Patrik by si vzal Jarmilu a byly by to…

Umínil jsem si, že zabráním dalším podobným emigracím. Zabráním tomu tak, že budu psát pravdu o Kubě. Jaká byla před a po revoluci? Nejen podle hodnotících zpráv je kubánské zdravotnictví na lepší úrovni než zdravotnictví USA. Jen mezi lety 1958 a 1967 vzrostl příspěvek na podporu zdraví celkově osmkrát. Průměrná délka života vzrostla z 59 let v roce 1958 na 76 let v roce 2002 (u ženy na 78,2 let).

Zdravotnictví je pro všechny občany bezplatné, nemocnice a polikliniky jsou k dispozici ve všech provinciích, přičemž na každých 169 obyvatel, více než 11 milionů, připadá jeden rodinný lékař (pro srovnání – v USA připadá na 1 lékaře 358 lidí, v Německu 268, ve Francii 330, v Anglii 610, v Kanadě 437, v Mexiku 538, v Chile 909). V Havaně jsem se seznámil s MUDr. Kantorkem. Byl bezradný z toho, jak mu nikdo nevěřil, co věděl skutečného o kubánském zdravotnictví. Zvláště když Středoevropan má chřipku několikrát do roka a přežije, zatímco Kubánec může na virové onemocnění zemřít. Obraceně je to se syfilidou (příjice či lues), s níž Kubánci bez zásadních potíží žijí, zatímco Češi umírají....

Asi též nevíte, že zdravotních sester zde působí přes 80 000. Dětská úmrtnost klesla ze 60 dětí z tisíce v roce 1959 na 10 z tisíce na konci 80 let. Dnes dětská úmrtnost dosahuje kolem 6 promile, desetkrát míň než za Batisty, čímž je nižší než v USA, navíc průměrná úmrtnost dětí do pěti let dosahovala v Latinské Americe a Karibiku například v roce 1998 39 promile!. Z 267 kubánských nemocnic jich je 62 venkovských, 4 158 rodinných lékařů pracuje ve venkovských a 974 v horských obcích. Na Kubě ročně promuje více než 3000 lékařů, studium zde mají kompletně bezplatné, včetně ubytování a stravování. Funguje 22 fakult medicíny s kapacitou více než 40 000 studentů, ještě v roce 1962 byla na Kubě pouze jedna. A žádný místní doktor neví, co je to česká hurá vydaračská akce českých felčarů: „Děkujeme, odcházíme aneb Náš exodus, váš exitus?“ Nikdy by jim jejich hrdost nedovoluji něčeho takového se dopustit. Vědí a chtějí vědět, čím vším jejich ostrov prošel, prochází a ještě bude procházet. Soukromá letadla, jachty a konta pro Forbes je nezajímají. Jejich vlastenectví není jen exhibicionismus holých lebek a neonacionalistů typu Landa či Vandas a další pomatenci.

Na kubánských lékařských fakultách studují mladí lidé nejen z Latinské Ameriky nebo Karibské oblasti, ale také z USA. Například ve Škole základních lékařských a předklinických věd Victoria de Girón vystudovalo od počátku šedesátých let do roku 2001 přes 40 000 studentů, vedle Kubánců jí absolvovali také studenti z 55 zemí. Kuba dosahuje špičkových výsledků v oboru biotechnologie, ve kterém má již 600 světově přihlášených patentů na špičkové léky, především očkovací vakcíny, léky proti rakovině a testovací systémy na AIDS.

Tyto produkty Kuba vyváží do 40 zemí. Kubánské zdravotnictví se ostatně neomezuje pouze na péči o své občany. Dnes pracuje (bezplatně) zhruba 15 000 kubánských lékařů a zdravotníků ve více než 60 zemích světa (Latinské Ameriky, Karibské oblasti, Afriky, Asie, Oceánie i Evropy). Po černobylské havárii poskytla Kuba rehabilitaci více než 25 000 dětí a dospívajících, více než všechny ostatní země světa dohromady. U každého tragického zemětřesení jsou mezi orvními kubánští záchranáři i se zdravotním personálem a mobilními nemocnice. Věděli jste to..?

Předpoklady pro výrobu léků vytváří odvětví biotechnologie, které má již 600 světově přihlášených patentů na špičkové léky, především očkovací látky, léky pro boj proti rakovině a testovací systémy na AIDS. Tyto produkty Kuba vyváží do 40 zemí. Aby se zlepšila dostupnost obyvatelstva k ošetření, bylo v hlavním městě opraveno a rozšířeno 27 poliklinik. Šokuje vás to? Že znáte kubánské lékárny zásluhou našich televizních zpravodajů Bradáčů, Etzlerů, Kubalů, Zavadilů, Karasů a jiných poněkud jinak, zanedbaně? To jistě nevíte, že první televizní štáb v horách mezi Fidelovými povstalci byl z USA...

A to nemáte tím pádem ani ponětí, jaké jsou excelentní výsledky Kuby v oblasti vzdělání. To, že se Kuba v této oblasti dodnes drží na světové špičce, potvrzuje závěr výroční zprávy UNESCO – organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu za rok 2007, ve kterém se uvádí, že Kuba je jedinou zemí latinskoamerické a karibské oblasti, jež plní miléniový cíl Vzdělání pro všechny. Do základních škol bylo dodáno další technické vybavení, takže v současnosti má každá třída 1 barevný televizor a na každých 100 žáků připadá i 1 videorekordér. V základních školách je přes 24 000 počítačů. Celkový počet počítačů na školách prvního a druhého stupně překročil počet 45 000. Na základních školách nesmí být víc než 20 žáků na jednoho učitele. Že takové vybavení má u nás kdekdo? To je sice fakt, ale kolik u nás bylo negramotných před půl stoletím, kolik na Kubě, kde bývaly školy jen z bambusu a palmového listí......

Kubu a Mexiko má navštívit letos před Velikonocemi 8. dubna papež Benedikt XVI. Komunistický režim výrazně zlepšil náboženský život Kubánců, katolická církev zde má ale stále silný vliv. Vztahy mezi státem a církví se navíc pozvolna zlepšují od roku 2008, kdy vládu Fidela Castra převzal jeho bratr Raúl. Zákon z roku 1979 umožňuje odsoudit Kubánce k trestu smrti za trestný čin proti míru, za sabotáž, terorismus nebo pokus o převrat. Dnes popisuje trestní zákoník 19 článků, za které může být uložen trest smrti. Trest smrti byl naposledy použit v dubnu 2003 proti třem kubánským občanům, kteří unesli loď a pokoušeli se s ní přeplavit na Floridu.

Existuje 88 zemí, které nemají trest smrti ve svých trestních řádech a popravy nevykonávají, 11 zemí, které mají trest smrti jen ve výjimečných stavech, 29 zemí, které trest smrti v trestním řádu mají, ale za posledních 10 let neprovedly žádnou popravu, a 69 zemí, které trest smrti využívají. Ve 22 zemích bylo loni popraveno 2148 lidí. Kriminalita na Kubě je téměř nulová, je to dáno zásluhou vysoké kulturní úrovni obyvatelstva. Také s přispěním bezplatného vzdělávacímu systému. Na Kubě je rovněž zakázáno vlastnit zbraně. Existuje zde sice trest smrti, ale není téměř používán. Jedním z největších trestů je tedy trest odnětí svobody na 30 let, ale pouze ve vážných případech, kdy si to dotyčný zaslouží za těžký zločin, který spáchal. Proto z ostrova prchají lidé, kteří se dopustili zločinu a vědí, že by dostali absolutní trest nebo třicet roků káznice...

Bushové, Aznarové, Havlové, Bubníkové, Štětinové, Schwarzenbergové, Pilipové a další pseudozachránci Kuby se dnes v důsledku krize tak tragikomicky upadajícího kapitalismu a jeho zájmům odpovídajících „lidských práv“ ve svém protikubánském štvaní snaží zbytečně. Kuba navzdory blokádě a dalším útokům imperialismu se jako, řečeno jejich intelektuálně vytříbeným slovníkem, „bolševický skanzen“ nadále úspěšně drží a mnoho let ještě držet bude. Socialistická cesta Kuby se zkrátka osvědčila. Proč ne, kdy světu nyní vládne socialistický trh v Číně. Zvláštní pozornost byla věnována oblastem, o které se plán „Boje Idejí“ opírá.

Jde v prvé řadě o školství. Na 98 školách bylo postaveno 567 nových místností pro vyučování. V Havaně se postavilo 13 budov pro zajištění ubytování nových učitelů a profesorů a jejich rodin.

Paradoxně jsem dost statistických údajů objevil také na tiskovém středisku OSN v New Yorku. Španělština, angličtina a ruština. OSN má kupodivu objektivní vztak ke Kubě, zvláště již zmíněné UNESCO. Na základních školách nesmí být víc než 20 žáků na jednoho učitele, na středních 15. S cílem snížit nezaměstnanost a dát mladým lidem mezi 15 a 27 lety možnost získat vyšší až vysokoškolské vzdělání bylo zavedeno tzv. placené studium jako forma zaměstnání. Do tohoto programu je zapojeno 107 302 studentů, přes 8 000 učitelů a profesorů. Výuka se provádí v 508 školách v celé zemi. V současnosti 30 000 z těchto žáků studuje na vysokých školách, které v počtu 732 existují ve všech větších městech. Celkem je v nich zapsáno 146 913 posluchačů. Výdaje na školství představují 7,5 % státního rozpočtu.

Média je třeba koupit za třicet Jidášský stříbrných, aby poté "svobodně" psala jen to a tak, jak to chce momentální politická elita země, co ještě pořádně neví, jestli už ta zatracená studená válka skončila... Zato já vím zcela určiět, že k mímu novému titulu židočíňan po dnešku přibude i židokubánec... Zbožňuji prostě své velmi vynalézavé nicky, za což jsem jim neskonale vděčen a zavázán.

Inu, píši přece jen pro ně, abych měl nějaké rozptýlení z jejich prostomyslných úvah a mohl poděkovat řediteli ústavu v Bohnicích, že jim dovoluje používat wi-fi a internet...

Snímky Břetislav Olšer (5) a jeho archiv (3)

USA: “Nemáme Kubu rádi, ale můžeme mít rádi její ropu…”

Když je hrdinstvím zrada vlastní krve…

Už víte, proč se Hemingway bratřil s Castrem a Kundera s komunisty?

Rakety, rakety, hejbejte se, aneb Bajka, co třeba ani bajkou není

Další reportáže, glosy, komentáře, ukázky z knih na webech a také v elektronickém vydání na eReading.cz: (http://www.ereading.cz/cs/detail-knihy/izraelske-osudy?eid=1135)-
http://bretislav-olser.enface.cz - http://olser.cz - http://www.ltv-plus.cz/ http://www.facebook.com/profile.php?id=10000053041104#!/profile.php?id=100000530411044

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře