Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

5G siete sú hazardom našej vládnej garnitúry so zdravím obyvateľov

5G siete sú hazardom našej vládnej garnitúry so zdravím obyvateľov.

Odborníci hovoria o poškodení DNK, rakovine, spálení tkanív kože a očí, o srdcových problémoch.

Slováci a Slovenky,

bruselská byrokracia a globálna korporatokracia systematicky nanucujú aj našej vlasti svoje projekty, ktoré slúžia jej záujmom. Slovensko musí vedieť rozpoznávať prospech a nebezpečenstvá toho-ktorého projektu a v každom jednom prípade sa rozhodovať v prospech občanov Slovenska. Nie v prospech nadnárodných koncernov či ich bruselských lobistických skupín.

  • 5g

Odborníci hovoria o poškodení DNK, rakovine, spálení tkanív kože a očí, o srdcových problémoch.   

Slováci a Slovenky,

bruselská byrokracia a globálna korporatokracia systematicky nanucujú aj našej vlasti svoje projekty, ktoré slúžia jej záujmom. Slovensko musí vedieť rozpoznávať prospech a nebezpečenstvá toho-ktorého projektu a v každom jednom prípade sa rozhodovať v prospech občanov Slovenska. Nie v prospech nadnárodných koncernov či ich bruselských lobistických skupín.

Dnes, 25. januára pri príležitosti Svetového dňa boja proti 5G, vás upozorňujem na jeden z takýchto projektov, o rizikách ktorého je veľmi dobre oboznámená časť ekologicky zameranej a informovanej spoločnosti, ale veľká časť občanov Slovenska ešte tieto informácie nemá. 

5G siete sú nová generácia telekomunikačného spojenia, ktorá sa od predošlých líši vysokou hustotou rozmiestnenia vysielačov signálu – každých cca 150 metrov a novým druhom žiarenia, ktorého účinok je vysoko rizikový pre zdravie ľudí, živočíchov i rastlín. Sú známe úhyny včiel, hmyzu, vtákov, vysychanie stromov pod vplyvom tohto žiarenia. Informácií aj videodokumentácie konkrétnych poškodení prírody je množstvo. V lokalitách, kde sa 5G spustilo, ľudia hovoria o absolútnej vyčerpanosti organizmu a rôznych zdravotných ťažkostiach. Preto celosvetovo vzniká vlna odporu proti 5G.

No obrovská sila korporatokracie – čiže svetovlády megakoncernov a finančného kapitálu – diktuje povinnosť zavádzať 5G pre všetky štáty sveta. Svedkovia rokovaní na Slovensku hovoria o veľkom nátlaku Bruselu a o absolútnej servilnosti slovenských štátnych úradníkov.

Príšerné je to, že niekoľko osôb si uzurpovalo právo rozhodovať o takomto rizikovom projekte s dopadom na život každého z nás! Iba jeden portál 18. 12., čiže tesne pred Vianocami informoval, že do 3. februára 2020 prebieha verejná diskusia odborníkov a hneď potom, ešte v prvom štvrťroku má konať aukcia o frekvenčné pásma. 

Už samotná rýchlosť celého procesu je podozrivá a zaváňa túžbou súčasných vládnych úradníkov získať provízie z tohto megabiznisu! Navyše, celé sa to deje v čase, keď je parlament nefunkčný, a nie je k dispozícii sila, ktorá by legislatívnym spôsobom tento proces pozastavila do toho času, kým sa nevyjasnia všetky sporné otázky, ktorých je pri 5G neúrekom. 

Slovenským občanom by mali byť prezentované štúdie bezpečnosti tohto nového druhu elektromagnetickej záťaže, aj keď už videá včiel, ktoré žiarenie zabíja vo vzduchu a mŕtve padajú na zem, je dostatočne varovným signálom a dôvodom na zastavenie 5G, za zákaz 5G na Slovensku. Veď ak keby išlo len o včely, aj vtedy je ohrozené obyvateľstvo, úroda ako taká. A pritom zďaleka nejde len o včely. Odborníci hovoria o poškodení DNK, rakovine, spálení tkanív kože a očí, o srdcových problémoch… 

Slováci a Slovenky,

nepochopiteľný mechanizmus, ktorý obchádza parlament aj portál právnych predpisov, nám chce nanútiť vysoko rizikové 5G siete na povel z Bruselu bez toho, aby sa zisťovalo, či na Slovensku vôbec občania majú záujem o túto nepreskúmanú formu mobilnej komunikácie. Bez toho, aby verejnosť dostala možnosť diskutovať, či si viac ceníme zdravé životné prostredie, alebo „nutne potrebujeme“ zvyšovať rýchlosť sťahovania filmov z internetu a mimoriadne nám chýba, že sa naša chladnička nemôže porozprávať s naším vysávačom. Áno, táto absurdnosť, tzv. internet vecí, keď môžu výrobky komunikovať medzi sebou, s nami a s riadiacimi systémami štátu – to sú údajné pre nás vraj nevyhnutné výhody, pre ktoré musíme za tri mesiace na Slovensku etablovať 5g siete.

Kým nie sú k dispozícii zaručené bezpečnostné štúdie, považujem 5G za hazard vládnej garnitúry so zdravím obyvateľov. 5G je súčasne téma, v ktorej by sme mali zjednotiť sily – nech máme akékoľvek politické názory, nech sme Slováci, Maďari, Rusíni či Rómovia, bez rozdielu veku, vierovyznania – všetci sa potrebujeme zjednotiť k obrane našej vlasti. Pretože len mocný hlas zdola môže prekričať hŕstku úradníkov na ministerstve vnútra, na úrade podpredsedu vlády pre informatizáciu a v ďalších štátnych orgánoch, ktorí si uzurpovali právo rozhodnúť za nás, bez nás!

Priznávam, že táto téma je pre mňa relatívne nová a nemal som čas urobiť hĺbkovú analýzu právneho stavu a poradiť sa z odborníkmi, aby som mohol predniesť kompetentné právne stanovisko. Ale už na prvý pohľad vidno, že pri 5G ide minimálne o konflikt s ústavným právom na zdravé životné prostredie. Nehovorí sa otvorene o tom, či nám niekto bude môcť len tak postaviť pred okno vysielač signálu a občania to budú musieť strpieť – absentuje jasné stanovisko kompetencií obcí a miest voči záujmom telekomunikačných gigantov. Rýchlosť konania úradníkov – pri zhruba päťkrát rýchlejšom aukčnom procese o frekvenčné pásma, než plánujú v ČR – vytvára dojem korupčného prostredia. A utajenie procesu pred verejnosťou považujem za zneužitie právomoci verejných činiteľov, pretože tí majú predovšetkým slúžiť občanom a nie telekomunikačným gigantom. Celú diskusiu nevedú v rovine či áno, či nie 5G, ale sa rokuje len o tom, či pôjdeme pod USA alebo pod Čínu.

Áno, používam predložku „pod“, pretože 5G vnímam aj ako prvok poddanstva, elektronickej kontroly obyvateľstva s ambíciou elektronického riadenia štátu.

Osobne si myslím, že sa Slovensko nemusí v týchto technológiách nikam ponáhľať a pokojne čakať, napríklad na to, že sa vytvorí povedzme nejaký slovanský poskytovateľ podobnej služby, ale výrazne bezpečnejšej. 

Dovtedy som rozhodne proti 5G!

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře