Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Sedm mýtů o trávě

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

  • marihuana
Po trávě se nechodí, po trávě se směje. Kromě této moudrosti se říká, že marihuana způsobuje ztrátu paměti a odumírání mozkových buněk. Většina z nás těmto mýtům věří, protože pohled na zhulené milovníky reggae nás nutí o neškodnosti trávy pochybovat. Jak to je s marihuanou ve skutečnosti?

 

Mýtus: Konopí způsobuje ztrátu paměti, logického uvažování a inteligence.

Fakt: Tráva skutečně snižuje schopnost krátkodobé paměti, ale jen v případě, že je jí člověk předávkován. Během "létání v oblacích" se snižuje schopnost paměti jako takové, ale v případě jasné mysli neexistuje žádný vědecky podložený důkaz o dlouhodobém negativním vlivu marihuany na paměť.

Mýtus: Tráva způsobuje apatii a ztrátu motivace.

Fakt: Opět jde o ne zcela pravdivou informaci. Tráva z dlouhodobého hlediska nezpůsobuje ztrátu motivace ani schopnosti reagovat na vnější podněty. Pravdou je, že její dlouhodobé nadměrné užívání ovlivňuje člověka, ale účinky trávy nejsou podle výzkumníků o nic horší, než cigarety, či alkohol.

Mýtus: Tráva podněcuje agresivitu.

Fakt: Někteří lidé věří, že člověk pod vlivem marihuany projevuje výrazněji tendence k agresivnímu chování. Vědecké studie a experimenty však dokázaly přesný opak - tráva prý organismus zklidňuje a agresivní projevy spíše utlačuje, než posiluje.

Mýtus: Marihuana zabíjí mozkové buňky.

Fakt: Neexistuje vědecký důkaz o tom, že by látky v marihuaně jakýmkoliv způsobem poškozovaly mozkové buňky člověka. Je pravda, že do velké míry způsobují různé emoční stavy, paranoiu, či strach, ale počet mozkových buněk rozhodně následkem marihuany neubývá.

Mýtus: Kouření trávy je nebezpečnější, než cigarety.

Fakt: V první řadě je důležité si uvědomit, že kuřáci táhnou cigarety mnohem častěji než fanoušci marihuany. Komerční cigarety obsahují škodlivější látky než přírodně ubalený joint. Vědci potvrzují, že kouř z marihuany nemá na plíce takový ničivý efekt, jako kouř z cigaret.

Mýtus: Marihuana je nebezpečná.

Fakt: Marihuana se nachází někde mezi ilegálními látkami a léčivy. V mnoha zemích je zakázána, ale jinde se běžně používá pro své léčivé účinky. Ti, kteří tvrdí, že je pro zdraví člověka nebezpečná nemají pro své výroky žádný důkaz. Neexistuje informace o tom, že by někdo někdy zemřel na předávkování se trávou.

Mýtus: Tráva je branou do světa drog.

Fakt: Tento mýtus je poměrně zažitým, ale statistiky jeho důvěryhodnost značně zpochybňují. Přesto, že mnozí lidé, kteří užívají tvrdé drogy, si prošli zelenou fází, jejich množství je oproti konzumentům marihuany nesrovnatelně větší. To dokazuje, že marihuana nemá vliv na tendenci k užívání tvrdých drog. Přestože o marihuaně toho víme celkem dost, její léčivé účinky jsou neustále předmětem sporů a pochybností, stejně jako její zařazení mezi zakázané látky. Zda je skutečně nebezpečnější, než alkohol, nebo cigarety, o tom se dá pochybovat. Ti, kterým pomohla při překonávání bolestí a nemocí jednoznačně tvrdí, že je darem z nebes.

http://magazin.atlas.sk/zdravie/7-mytov-o-trave-/752461.html

 

Podpořte CFP QR Kód ŽLUTÁ oranžová

 

Facebook komentáře