Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Tys mi zastavil novostavbu, já ti zastavím vodu

Zdeněk Struhovský z Liblína na Rokycansku se přesně před rokem jako jediný z obyvatel malé vísky ohradil proti plánované necitlivé novostavbě v zámeckém areálu, se kterým sousedí. Areál i s pozdně barokním zámkem vlastní Plzeňský kraj. Ten v zámku provozuje Dům s pečovatelskou službou. Pan Struhovský však narážel na zavřené dveře a všechny úřady včetně toho krajského jeho námitky proti necitlivé novostavbě odmítal. Přitom se na jeho stranu postavily takové veličiny, jako jsou Václav Girsa, vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT v Praze nebo v září zesnulý Tomáš Durdík z Archeologického ústavu AV ČR.

  • tys-mi-zastavil-novostavbu-ja-ti-zastavim-vodu

Pan Struhovský se proto v srpnu obrátil na asociaci ASORKD s žádostí o pomoc. „Shledali jsme několikero porušení zákonů ze strany úředníků památkového odboru města Rokycany, ihned jsme se také spojili s ředitelem NPÚ v Plzni. Ten po jednání vědecké rady původně souhlasné stanovisko s novostavbou přehodnotil a vydal k novostavbě negativní vyjádření," říká Pavel P. Ries, prezident ASORKD.

V lednu letošního roku nakonec Krajský úřad Plzeňského kraje stavební povolení k umístění novostavby zrušil. Podrobnosti zde:

http://www.asorkd.cz/k-novostavbe-v-zameckem-parku-v-libline/

Ředitel sociálního ústavu v Liblíně se chová asociálně!

Ředitel DSS Liblín Petr Kounovský neskrývá vůči panu Struhovskému svoji averzi. Napjaté osobní vztahy však překročily pomyslnou hranici na Silvestra. 31. prosince byl totiž panu Struhovskému do domu zastaven jediný přívod vody – ten ze zámku. A Struhovský tak nemá již druhý měsíc přístup k vodě. Původní smlouva mezi DSS a soukromníkem o dodávce pitné vody vypršela právě na Silvestra. „S touto pomstou jsem počítal. V dubnu mi ředitel Kounovský vyhrožoval, že jestli v boji budu pokračovat, zastaví mi vodu. Proto jsem se obrátil na obec s žádostí o povolení vrtu, abych měl vlastní vodu. Kolem mého domu jsou jen obecní pozemky, takže jsem závislý na rozhodnutí obce. Jenže zastupitelstvo, jehož většina členů pracuje v pečovatelském domě moji žádost bez zdůvodnění zamítlo," říká Zdeněk Struhovský, který si dnes do domu nosí vodu v kanystrech. Poslední zamítnutí obce zřídit vrt dostal pan Struhovský na začátku února.

Zdeněk Struhovský se dopisem obrátil na ředitele Kounovského s žádostí o uzavření nové smlouvy na dodávku vody pro další roční období. Odpověď ředitele přišla obratem: „Na dodávku upravené vody máme sice řádné oprávnění, ale přesto nejsem povinen dodávat vodu každému subjektu. Domov v současné době nemá potřebu nabízet vodu dalším subjektům v obci," napsal v lednu Kounovský.

Hydrogeolog Vladimír Dyk z Třemošné provedl průzkum, kterým zjistil, že pokud by byl panu Struhovskému obcí vrt povolen, vydatnost vodního zdroje by dvakrát převyšovala průměrnou roční spotřebu domácnosti.

Krajský radní Honz (ČSSD): „Ať pan Strahovský zajde s lahví vína na zámek"

Vzhledem k tomu, že zřizovatelem DSS Liblín je Plzeňský kraj a přímým nadřízeným pana Kounovského je radní pro sociální věci Zdeněk Honz (ČSSD), telefonicky se na něho obrátil prezident ASORKD Pavel P. Ries: „Pan radní mi s klidným hlasem řekl, že o celé věci ví a že když zajde pan Struhovský s lahví vína nebo Kofolou na zámek a pokusí se vše urovnat, snad se cesta najde. Myslel jsem si, že pan ředitel Kounovský je placen z veřejných peněz a slouží občanům kraje. Podle slov pana radního má však pan Kounovský statut zámeckého pána, který se cítí být uražen."

Viceprezident ASORKD Martin J. Kadrman dodává: „Ředitel sociálního zařízení by měl mít elementární lidský cit. Takovéto asociální chování a pomstychtivost ve mně evokují dobu normalizace. Takový ředitel by měl být okamžitě odvolán. A pan radní Zdeněk Honz, který toto odsouzeníhodné chování pana ředitele Kounovského kryje a toleruje, by měl zvážit své setrvání ve funkci."

Starostka a zastupitelé na svůj slib zapomněli

Když současní zastupitelé obce skládali na ustavující schůzi slib, na svoji čest mj. řekli, že svoji funkci budou vykonávat v zájmu města a jeho občanů. „Jenže namísto aktivního řešení kritické situace pana Struhovského, jejich občana, přijímají usnesení, která jdou přímo proti jeho zájmům. Na postoji starostky Ester Lalákové a ostatních zastupitelů je vidět, že jim je bližší udržení přátelského vztahu s ředitelem Kounovským, který většinu z nich zaměstnává, než zájem jejich vlastního občana. Pak ale ve svých funkcích nemají co dělat, protože zastupitelé mají hájit zájem občana, nikoliv mu životní podmínky ještě zhoršovat," řekl Ries a ocenil občanskou odvahu pana Struhovského. „Je s podivem, že zastupitelé nejsou schopni ocenit postoj občana, kterému jako jedinému v obci leží na srdci vzhled kulturní památky. Naopak ho za tento postoj trestají."

ASORKD důrazně vyzývá liblínské zastupitele, aby okamžitě začali řešit neudržitelné životní podmínky Zdeňka Struhovského a přestali se chovat jako legendární kocourkovští konšelé, kteří také dělali věci, nad kterými zůstal zdravý rozum stát.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře