Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Právě vrcholí boj TCP s „Jančíkovou“ radnicí Prahy 5 o sídlo na Žvahově

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Konzervatoř TCP sděluje médiím a veřejnosti, že byla hrubým způsobem napadena a poškozena (nyní již bývalým) starostou Milanem Jančíkem a jeho následovníky ve vedení Městské části Praha 5. Konzervatoř opakovaně poukazovala na korupční a protekční prostředí, manipulaci s obecním majetkem a hrubé chyby při jeho správě – za to byla a je šikanována a dokonce bylo zpochybněno její sídlo ve školním areálu Žvahov, kam již investovala přes 5 mil. Kč. Je to jednoznačně snaha o umlčení a potrestání zodpovědného a poctivého uživatele obecního majetku. Je zřejmé, že „whistleblowing", resp. důsledné upozorňování na nešvary komunální politiky je v Praze 5 velmi nebezpečné a může mít fatální důsledky .... pokud nenajdeme osvícené a odvážné partnery mezi politiky a novináři ... a občany?!

  • prave-vrcholi-boj-tcp-s-jancikovou-radnici-prahy-5-o-sidlo-na-zvahove

V červnu 2006 nabídla radnice Prahy 5 konzervatoři k užívání část školního areálu Žvahov, schválila „záměr pronájmu", zpracovala nájemní smlouvu, vydala usnesení a oficiálně sídlo TCP potvrdila i Ministerstvu školství. Starosta JUDr. Milan Jančík smlouvu zveřejnil 11. října 2006, konzervatoř ji bez výhrad podepsala a dosud všechny její podmínky důsledně dodržuje!

V průběhu roku 2007 ale konzervatoř odmítla podílet se na (trojnásobně!) předražené 3. etapě rekonstrukce, opakovaně poukazovala na korupční prostředí a porušování pravidel při správě obecního majetku a další nepravosti. Místo nápravy ale Jančík vůči TCP zásadně změnil přístup: zrušil stavební povolení, zakázal další etapy rekonstrukce a nakonec – těsně před nuceným odchodem z komunální politiky v červenci 2010 - ještě prosadil podání žaloby na vyklizení TCP z areálu Žvahov pro neplatnost nájemní smlouvy. Obvodní i městský soud překvapivě (?) žalobu radnice potvrdily: nájemní smlouva je neplatná a konzervatoř musí areál vyklidit do 15. 7. 2012. Nejvyšší soud pouze konstatoval, že se příčinami neplatnosti smlouvy nebude zabývat (přesto, že viníkem je veřejná samospráva)!? TCP navrhuje zastavení exekuce, o kterou radnice požádala, podává trestní oznámení na Milana Jančíka a ústavní stížnost. Věříme, že Ústavní soud vyjádří jasný právní názor a celou absurdní kauzu vrátí úplně na začátek ... a snad i do úplně jiné doby!?

Postup radnice Prahy 5 je přímým útokem a šikanou proti škole, která se snaží důsledně a efektivně spravovat obecní majetek. Radnice se dopouští „porušení etiky veřejné služby", „poškozování cizích práv", jednání „v rozporu s dobrými mravy" a hrubě porušuje Zákon o hl. m. Praze tím, že neplní vlastní rozhodnutí a navíc žaluje neplatnost nájemní smlouvy, kterou sama zpracovala a předložila partnerovi – občanské a vzdělávací instituci! O morální úrovni představitelů Prahy 5 nejlépe vypovídá jejich vlastní oficiální vyjádření: „Žalovaný užívá nemovitosti bez právního důvodu, nikoliv na základě údajné nájemní smlouvy datované 11.10.2006, tato smlouva není vedena v evidenci smluv žalobce, žalobce ji nemá k dispozici. V případě, že by přes výše uvedené bylo shledáno, že předmětná smlouva byla skutečně uzavřena a existuje, uvádí žalobce, že je absolutně neplatná pro neurčitost."

Konzervatoř kromě vlastní rozsáhlé odborné a umělecké činnosti zajistila a uhradila technické plány hlavní budovy a tří pavilonů, čtyři projekty rekonstrukce a připravila studii kompletní revitalizace areálu – celkové investice již přesáhly 5 mil. Kč, ale radnice zatím odmítá jakékoliv náklady vyúčtovat.

Na Žvahově by mělo vzniknout vzdělávací a kulturní centrum evropské úrovně – od roku 2005 zde již pracovalo přes 200 zahraničních hostů a stovky partnerů z ČR, proběhly zde mezinárodní workshopy, pedagogické semináře i představení pro děti – ročně mimo vlastní konzervatorní výuku připravíme nebo přímo realizujeme přes 120 akcí. TCP je jednou z nejaktivnějších evropských konzervatoří s dlouhodobými a periodickými závazky v ČR i v zahraničí a musí proto cílevědomě budovat odpovídající prostorové a materiální zázemí. V rámci loňských oslav 50. výročí založení centra převzalo záštitu nad našimi aktivitami UNESCO, MŠMT, MK, ND a AMU.

Agresivita a nemravnost komunálních politiků v Praze 5 dosáhly již takové míry, že se bez masivní podpory médií, občanských aktivit .... a snad i slušných politiků ... nemůžeme obejít. Není zcela jasné, proč právě komunální politici v Praze 5 postupně páchají evidentní politické sebevraždy, je ale zřejmé, že to nemohou dělat zcela dobrovolně a zadarmo!? Bohužel nemáme peníze na detektivní agentury, nemůžeme nasadit žádné zpravodajské prostředky ani spolupracovat s hackery, abychom to přesně vyšetřili .... můžeme jen poctivě a upřímně informovat politiky o zřejmých indiciích, varovat veřejnost a média před hrozícími následky .... a doufat, že nás to po 50 letech existence nezničí!

Podrobně – viz www.tanecnicentrum.cz (banner „Mayday Žvahov 2012").

Děkujeme za pozornost, kterou budete kauze „Mayday Žvahov" věnovat.
Na vyžádání vám poskytneme veškeré podrobnosti a dokumentaci.

Facebook komentáře