Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Mattoni versus ASKORD...bitva pokračuje!

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Památková asociace (ASKORD) se rozhodla zakoupit tzv. CLV reklamy u vstupu do třech supermarketů a znovu tak upozorňuje na devastaci kulturních památek, které jsou ve vlastnictví Karlovarských minerálních vod (KMV). V supermarketech Interspar v Plzni, Brně a Ostravě mohou zákazníci vidět tristní stav památkově chráněných domů, které nápojářská firma vlastní již dvě desetiletí. Mattoni asociaci vyzvala ke stažení těchto reklam. Přečtěte si dopis právničky Karlovarských minerálních vod a následné stanovisko asociace AKORD.

  • mattoni

Dopis právničky Karlovarských minerálních vod

Věc: Žádost o zdržení se šíření nezákonné reklamy Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR

Vážení,
obracím se na Vás v zastoupení našeho klienta – Karlovarské minerální vody, a. s., IČO: 147 06 725, se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, PSČ: 360 21, v následující záležitosti:

Náš klient v těchto dnech zaznamenal reklamu identifikující jeho výrobek na třech reklamních plochách typu Citilight u vstupů do prodejen Interspar situovaných ve městě Plzeň (ul. Rokycanská 256/2), Ostraba-Dubina (Horní 283/87) a Brno-Zábrdovice (Tkalcovská 869/1). Tato reklama v jednotlivých případech spočívá v plakátu o rozměrech cca 1290x1734 mm, na němž je vyobrazen interiér nebo exteriér budov spolu s velkým a lehko pozorovatelným písmem napsáno: "VIZITKA TĚŽAŘE MINERÁLKY MATTONI". Pod tímto nápisem je menším písmem uvedeno „Více na www.zachrante-lazne-kyselka.cz". Ve spodní části plakátu je pak malým písmem doplněno: „'Vkusné' napojení kulturní památky na novou stáčecí halu v památkovém areálu Mattoniho stáčírny, která je ve vlastnictví Karlovarských minerálních vod již, 20 let!" (Interspar Brno), resp. „Kulturní památka hotel Korunní princ Rudolf se nachází v památkovém areálu Mattoniho stáčírny a ve vlastnictví Karlovarských minerálních vod je 20 let!" (Interspar Ostrava). Grafické znázornění předmětných vyobrazení přikládáme jako přílohu tohoto dopisu.


Podle našich informací je zadavatelem této reklamy občanské sdružení Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, IČO: 22839721, se sídlem Praha 1, Karolíny Světlé 5, PSČ: 110 00 (dále jen „ASKORD"), jak lze vyčíst z webových stránek AKORD (www.zachrante-lazne-kyselka.cz).


Předmětná reklama ASKORD je manipulativní, klamavá a jejím jediným cílem je poškodit majetkové a nemajetkové zájmy klienta. Je nade vší pochybnost zřejmé, že ASKORD účelovou reklamou – spočívající v jejím umístění přímo v místech prodeje minerálek Mattoni – nesleduje společensky uznávaný cíl (záchranu kulturních nemovitých památek), nýbrž odradit spotřebitele od koupě výrobků klienta. Je zjevné, že reklama je součástí cílené útočné kampaně ze strany ASKORD, která hrubě poškozuje řadu let budovanou dobrou pověst a jméno klienta a jeho výrobků. O protiprávním charakteru reklamní kampaně svědčí i mediálně známý případ reklamy na pražských tramvajích z července letošního roku, kterou byla ASKORD povinna stáhnout na základě soudního příkazu. Vzhledem k mediálnímu rozměru, který však reklamní kampaň ASKORD vyvolává, dosahuje hrozící majetková i nemajetková újma klientovi značných rozměrů.


S ohledem na skutečnost, že jste šiřitelem předmětné reklamy prostřednictvím reklamních ploch, se na Vás obracíme s naléhavou žádostí o okamžité ukončení šíření závadné reklamy. Rovněž žádáme o potvrzení, zda je zadavatelem předmětné reklamní kampaně ASKORD, a o sdělení informací o délce trvání předmětné reklamní kampaně. Vzhledem k tomu, že tento dotaz souvisí s připravovanými právními kroky vůči zadavateli této reklamy a případně i dalším subjektům, které se na výrobě/šíření reklamy podílí, bychom i v tomto ohledu uvítali Vaši reakci co možná nejdříve. Tento korespondenční dotaz činíme v zájmu urychlení postupu vyřízení této nepříjemné záležitosti.


Děkuji
V úctě
JUDr. Dagmar Dubecká, Ph.D.
Advokátka v plné moci

 

Reakce ASKORD

Mattonka žádá další stažení reklamy

Praha, 11. září 2012
Karlovarské minerální vody, a.s. (KMV) vyzvaly společnost MAGNIFICA, aby okamžitě zrušila námi zaplacenou reklamu v supermarketech v Plzni, Brně a Ostravě. Podle KMV se jedná o reklamu „manipulativní, klamavou a jejím jediným cílem je poškodit majetkové a nemajetkové zájmy klienta."


Reklama v supermarketech je zaplacena od 16. srpna do 15. září. „Jednáme s prodejcem reklamy tak, aby ji nestáhnul dřív než je dohodnuto, tedy 15. září. Hysterické chování Mattonky dokazuje, že tato podivná firma má panický strach z toho, že se občané a její spotřebitelé dozví, jak barbarsky se ke kulturnímu dědictví naší země chová. To nás utvrzuje v tom, že jdeme správnou cestou a podobné reklamy budou následovat i v budoucích měsících," řekl Martin J. Kadrman.


„Obrazová dokumentace použitá na poutačích je autentická a pravdivá. Jde podle celkového kontextu o informování veřejnosti, že producent minerální vody vlastní již po dvě desetiletí zcela se rozpadající kulturní památky," dodal Petr Kužvart, šéf právního oddělení ASORKD s tím, že je zajímavé, že Mattonka již nežádá soud o vydání předběžného opatření tak, jak to žádal v případě reklam na tramvajích. Zřejmě ví, že soud by takovou žádost zamítl s tím, že reklama v supermarketech není v rozporu s právními předpisy. Na další soudní proces s KMV je ASORKD připravena.


Chápu, že pro KMV je z hlediska PR a léta budovaného dobrého jména více než nepříjemné, že spotřebitel má možnost vidět odvrácenou tvář této známé firmy. Proto jsme přesvědčeni, že čím dříve KMV zprůhlední své vztahy se společností RIS, která vlastní druhou část areálu Mattoniho lázní Kyselka a začne s technickým zabezpečením kulturních památek v Kyselce, tím dříve skončí tato etapa, která se pro italsko-holandskou firmu KMV stává dobou temna," uvedl Pavel P. Ries, prezident ASORKD.

Zdroj: http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz

Facebook komentáře