Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Vláda v agitaci pro vstup do II. pilíře nelení.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Odmítání a nezájem o II. důchodový pilíř, který v polovině května 2013 čítal něco kolem 32 tisíc přihlášených zájemců, vyvolalo paniku ve vládě. Podle předpokladu koaliční vlády bylo očekáváno, že do konce června se do II. pilíře soukromých penzijních fondů přihlásí zhruba půl miliónu občanů.

  • vlada-v-propagaci-pro-vstup-do-ii-pilire-neleni

To se nestalo a tak se vláda rozhodla zahájit účinnou propagaci a agitaci pro vstup občanů do tohoto pilíře. Ústy samotného premiéra bylo sděleno, že do kampaně vláda uvolní 20 milionů korun, jen aby se jejich předpoklady naplnily. Že to jde „jen ztuha“, je nasnadě. Nicméně, občan se může dnes a denně na všech úrovních médií setkává s reklamou a pobídkami pro vstup do II. pilíře, i když ne vždy s otevřeným hledím. Tím chci říct, že ne vždy taková reklama oslovuje občany přímo, ale mnohdy pod různými pseudo nabídkami. Např. Česká penzijní společnost tuto nabídku uvádí jako svůj nový produkt, která nazývá „Nové Důchodové spoření“. To samozřejmě poněkud odvádí pozornost od skutečnosti, že se vlastně jedná o proklamovaný II. pilíř důchodového spoření. U jiných fondů to není jiné. Na pohled pouze nový obal, obsah stejný.

Kromě reklam se však čtenáři snad všech deníků setkávají i s pobídkami ve formě různých úvah, analýz, studií a konkrétně zaměřených článků k tomuto tématu. Jakkoliv řada občanů již dávno pochopila „výhodnost“ spoření ve II. pilíři (což dokazuje enormně nízký či malý zájem o vstup do II. pilíře), nesouhlas opozice a v neposlední řadě negativní hodnocení mnohých významných osobností, mj. i ekonomů, finančníků apod., se objevují zcela dezinformační a nepravdivé články a pojednání, které sice poukazují na poněkud neobvyklý způsob zabezpečení na stáří, přesto převládají zavádějící, irelevantní informace. Od koaliční vlády a jejich politických podržtašek to sice není nic až tak nového, nicméně při vědomí, že do propagace je vkládáno až 20 milionů korun a o úspěchu lze úspěšně pochybovat, je to postup neseriózní, klamavý a především nezodpovědně rozhazovačný.

Již dlouho omílaná lež a strašení o tom, že stávající základní systém penzí bude v příštích letech fungovat čím dál méně, jsme slyšeli nejen z úst bývalého ministra Drábka, ministra financí Kalouska, ale i samotného premiéra Nečase. Zopakujme si nepravdivé fráze, názory a nepostradatelnou demagogii, účelově šířené za účelem zabezpečení klientely pro II. penzijní pilíř, který by měl zajistit dostatek financí pro existenci, resp. zisk soukromým penzijním fondům. To vše lze shrnout do několika základních bodů:

* Slabá porodnost, nedostatečná reprodukce obyvatelstva v poměru mladí-staří.

* Nárůst počtu starobních důchodců

* Neuspokojivý poměr důchodce kontra aktivní člověk (dnes na 1 penzistu 1,8 ekonomicky aktivní člověk, v r. 2050 už prý jen 1,2 pracujícího člověka na 1 důchodce)

* Propad by vyvolal potřebu razantního zvýšení daní

* Nynějších sazba sociálního pojištění 28% by prý musela být zvýšena na 40%

* Variantou by mohla být jednotná sazba DPH 26%, což by vyvolalo zvýšení nezaměstnanosti a skokový nárůst cen

* S ohledem na skutečnost, kdy dnes chybí na důchody téměř 50 miliard by bylo nutné přijmout opatření bez zvýšení odvodů na penzijní pojištění, musely by penze klesnout o 15%, v delším horizontu až o třetinu (cca 33%)

Výše uvedené faktory jsou typické pro současnou koaliční pravicovou vládu jako přesvědčovací (oblbovací) prostředek k zachování naděje na zisky soukromých penzijních fondů, které většina členů vlády (zvláště ODS a TOP 09) vydatně podporuje a které jsou v příkrém rozporu s názory a hodnocením renomovaných odborníků a ekonomů z této oblasti. To dokazují i výroky premiéra Nečase:

„Stávající systém penzí je tak trochu jako pyramidová hra. Kdo do něj přistoupí později, prodělá.“ Tento výrok je zcela irelevantní, protože pan Nečas míchá hrušky s jablky, přičemž chce poukázat na jistá rizika, které ovšem neplynou ze stávajícího systému penzí, ale ze zoufale prosazovaného systému II. penzijního pilíře. Pozoruhodný je však slovosled, kde významnou roli hraje čárka před posledním slovem v poslední větě. Pokud bychom posunuli čárku o slovo dopředu, vznikl by zcela pravdivý, tedy relevantní výrok: „Kdo do něj přistoupí – později prodělá!“ Neboli by se tím potvrdil fakt, že kdo do takového systému (myšlen II. pilíř) vstoupí – později evidentně prodělá.

Zajímavé je také odvolávání se na ekonomy. Pochopitelně nejsou záměrně jmenováni, jednak proto, že jich není mnoho, ale také proto, že jsou to ekonomové z tábora propagandistů, tedy lidí, kteří jsou na straně soukromých fondů. Pak je také jasné, proč se za věc II. pilíře angažují. A to přesto, že sami uznávají, že pro mnoho lidí je to složité. „Část populace není schopna vytvářet dostatečné úspory na stáří, ale ne vždy to souvisí s výdělky. Jsou i daleko chudší národy, kde si lidé rezervu sami vytvářejí“, říká třeba známý ekonom Miroslav Zámečník. Škoda jen, že neuvedl jména těch zemí a nepopsal, jak si lidé ty rezervy vytvářejí. Tím chtěl bezpochyby říct, že „není tak zle, aby nemohlo být ještě hůře“. Zapomíná však, že vytvářet si nějaké krizové rezervy je vlastně pud (člověka-národa) sebezáchovy. Pokud si myslí, že už jsme ve stadiu takové situace, pak pánbůh s námi a zlí pryč!

Na straně druhé pak jsou reálně uvažující, odpovědní, zájmů soukromých fondů a rizik si vědomi ekonomové, kteří to vidí reálně, bez růžových brýlí a falešných předpokladů. Je samozřejmé, že rétorika vládní pravice má své důvody, proč systém II. pilíře uvést v život. Ovšem domnívat se, že jde o nějaký humánní a sociální přístup a hlediska, soucítění či pochopení stavu a situace ohrožených občanů, potenciálních penzistů, by byl velký omyl. Celá dosavadní činnost koaliční pravicové vlády jak Nečasovy, tak předchozí Topolánkovy, neměly jiný cíl, než dostat lidi „do rohu“, naložit jim na bedra důsledky svého nezodpovědného vládnutí, tunelování, podvodů, rozkrádání, korupce a prosazování osobních zájmů, které byly vždy na úkor občanské veřejnosti. O nějaké světlé budoucnosti, šťastného a spokojeného života jim šlo až v poslední řadě, spíše však vůbec. I přes proklamace, že to pro blaho národa činí. Snad občané pochopí, že „lež má krátké nohy“. Zvláště ta Nečasova, Kalouskova, Schwarzebergova, Müllerové a dalších. Já o tom vůbec nepochybuji. Stačí si srovnat plnění jejich programového prohlášení abychom zjistili, kolik slibů a plánů šlo do kopřiv.

Facebook komentáře