Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Užitečná informace k situaci na Ukrajině

Situace na Ukrajině je značně nepřehledná, mnohdy až záměrně dezinformativní. O Ukrajině dnes nelze mluvit jako o státu, kde existuje relevantní politická scéna, díky radikálům jsou de facto všechny orgány státní moci ochromeny včetně vlády a funkce prezidenta. Zvláště pozoruhodné je prohlášení tzv. nového ukrajinského vedení, že Viktor Janukovyč byl zbaven funkce prezidenta Ukrajiny.

  • uzitecna-informace-k-situaci-na-ukrajine

Toto prohlášení má čistě populistický charakter, protože jakkoliv byl či je právní a ústavní systém na Ukrajině silně dehonestován, má stále platnost, protože žádný nový oficiální orgán neexistuje, nebyly uskutečněny řádné demokratické volby, které mohou cestou parlamentu změny provádět. Na Ukrajině panuje revoluční duch a anarchie bez jakýchkoliv tendencí respektování existujících právních norem, které však mnozí demonstrující radikálové svévolně a záměrně prohlašují za právoplatná. Stejný osud postihuje i V.Janukovyče, jako prezidenta Ukrajiny. K tomu, aby mohl bát prezident, tedy Viktor Janukovyč oficiálně a legální cestou odvolán z funkce, je třeba vycházet z dosud platné ukrajinské Ústavy. Ta přesně definuje, jakým způsobem může být prezident odvolán.

Vzhledem k tomu, že prezident je rovněž volený občany Ukrajiny, má srovnatelnou legitimitu a validitu jako parlament. Přesto, že pro odvolání prezidenta podle čl. 111 ukrajinské ústavy není zapotřebí referendum, je potřebné dodržet přesné postupy. Platí, že parlament může kvůli taxativně stanoveným důvodům (vlastizrada nebo jiný těžký zločin) činů prezidenta vytvořit dočasnou vyšetřovací komisi, která by měla zkoumat a posuzovat činnost prezidenta. Součástí této komise by měl být i speciální prokurátor a speciální vyšetřovatelé. Takto vytvořená komise by měla posoudit podezřelou činnost (formální obvinění) prezidenta. Na základě zjištění pak předložit své poznatky a závěry parlamentu. Teprve na základě relevantních zjištění a závěrů vyšetřovací komise může parlament po zvážení všech okolností a skutečností dvoutřetinovou většinou obžalovat prezidenta. Soulad vyšetřování prezidenta s ústavou následně schválí Ústavní soud Ukrajiny. Znamená to, že v tomto okamžiku může parlament svou tříčtvrtinovou většinou všech členů odvolat prezidenta.

Tříčtvrtinovou většinu při „rádoby odvolání“ prezidenta poslanci však neměli: tři čtvrtiny ze 450 poslanců tvoří 338 členů parlamentu. Při aktu „odvolávání“ prezidenta jich participovalo pouze 328. Parlament tedy nejen že nedodržel ústavní postup, ale ani potřebné ústavní kvórum pro odvolání prezidenta. Z hlediska ústavnosti je tedy nejen formálně, ale i oficiálně nadále prezidentem Ukrajiny V. Janukovyč. Otázka je, zda si jsou opoziční radikálové těchto skutečností vědomi, protože veškerá politická činnost, případě rozhodnutí, opírající se o tzv. převzetí moci ve státě, směřuje jen k destabilizaci země, útokům na lidská práva a základy svobody. Pokud nová ukrajinská vláda, vytvořená na základě nových parlamentních

voleb neprosadí ústavní reformu, která určí další celkové směřování a vývoj Ukrajiny, která by měla projít všelidovým celostátním referendem, bude v zemi panovat anarchie, zmatek, bojůvky a celkový neklid. Současné nové ukrajinské vedení je jen prozatímní a dočasné, nemělo by tedy dělat žádné státotvorné opatření, protože nemá potřebnou ústavní a parlamentní legitimitu. Že této situace využívají a zneužívají jisté západní kruhy není pochyb. Lid Ukrajiny by se měl mít na pozoru, aby z louže neupadl přímo do bláta.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře