Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Sdělení národu. Aneb: co všechno ještě všichni nevíme.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

„Není problém nasytit chudé, problémem je nasytit ty bohaté“( Blahoslavená Matka Tereza).

Vážení občané,

Zanedlouho si budeme připomínat významné 25. výročí Velké balzámové listopadové revoluce 1989. Dovolte, abychom si u této příležitosti předběžně zrekapitulovali výsledek našeho úsilí a snažení kterého jsme my, kteří jsme stáli u zrodu či transformaci společnosti socialistické v tolik námi vysněnou společnost kapitalistickou, dosáhli. Kapitalistický systém a jeho demokratický režim je jediný, který nám umožnil naplnit naše dávné sny a touhy po moci, penězích, majetku. Díky našemu talentu, umu, schopnostem , úsilí (ale také drzosti, odvaze a tvrdým loktům), které nám bývalý režim nedovolil realizovat, jsme byli schopni tyto naše přednosti uplatnit.

  • sdeleni-narodu-aneb-co-vsechno-jeste-vsichni-nevime

Nyní, když již máme, co jsme chtěli, s uspokojením a hrdostí můžeme hlásit, že našeho cíle – rozložit a rozkrást tuto republiku, bylo úspěšně dosaženo. Jsou sice ještě nějaké rezervy, které nebyly z jistých politických, ale i praktických důvodů realizovány avšak máme za to, že z pocitu jisté solidarity bylo zapotřebí nějakou část národního hospodářství a majetku, který jsme velkoryse v našich transformačních plánech neakceptovali , ponechat také vám, vážení občané, na které se jaksi při rozdělování štěstí nedostalo a jsme přesvědčeni, že se i s tímto málem nějak vyrovnáte, poperete a při známé české šikovnosti, pracovitosti, vytrvalosti a naivitě na to svoje „štěstíčko“ také, dříve či později, dosáhnete.

Chce to jen po jistou dobu skromnost, trpělivost, ale i potřebnou odvahu začít budovat své lepší zítřky jak pro sebe, tak pro své potomky. Že to jde dokazují úspěchy, kterých jsme my za dlouhých 25 let úsilí, odvážných až riskantních kroků a díky bohu rozumné politice, ohleduplnosti policie a justice, ale také jisté prozíravosti s vyhlášením amnestie, dosáhli.

Vašemu úsilí přejeme hodně pevné zdraví, dobré nervy, dostatek sil a hlavně nelekat se překážek, které se budou stavět do cesty vašemu úsilí. Ani my jsme to neměli jednoduché a vidíte, byli jsme schopni je ve zdraví a k plné spokojenosti překonat. Bůh, je-li jaký, vám buď ne vašem snažení nápomocen.

Vážení občané, děkujeme za vaši trpělivost, sebezapření a vaši tupou omezenost!

Jménem úspěšného zlodějsko-transformačního sdružení „ Všechno sobě berem , na občany serem!“

Ing. V. Klaus, realizátor kuponové privatizace, autor tunelového systému a spásonosné amnestie, představitel polistopadových zlodějských a podvodnických struktur a politických kreatur , v.r.

Ing. M. Kalousek, zástupce, představitel reformátorských koncepcí, ožebračujících systémů a opatření, ideologický představitel systémového utahování opasků pro dobro občanů, v.r.

PS: Za vydatnou a obětavou pomoc a účast na dehonestační transformaci státu patří in memoriam dík u sice malému postavou, velkému duchem, exprezidentovi Václavu Havlovi , čest jeho památce!

_________________________________________________________________________

Rekapitula vývoje státního zadlužení České republiky

1989 + 280,0 mld. Kč (aktiv) a to nehovoříme o zahraničních aktivech, které činily asi 120 mld Kč z toho 70% v Rusku, dnes je ze 40% splaceno ropou a železnou rudou, kde ale skončila, za kolik je otázkou.

1993 - 158,8 mld. 

2003 - 493,2 mld. Kč

2007 - 892,3 mld. Kč

2009 - 1 178,2 mld. Kč

2010 - 1 344,1 mld. Kč

2011 - 1 499,4 mld. Kč

2013 - 1 700,0 mld. Kč (odhad ČNB duben 2013)

Výdaje za dluhovou službu:

2001 17 mld. Kč

2006 31 mld. Kč

2011 72 mld. Kč

2012 82 mld. Kč

V žebříčku konkurenceschopnosti dle WEF propadla ČR za poslední dva roky z 31 na 46.místo na světě!

- ČR, která je počtem obyvatelstva 48 x menší než celá EU, má 6 x více heren a kasin než zbytek EU dohromady ! - zahraniční kapitál vlastní cca 80 % klíčových firem a je kontrolován ze 40 % z daňových rájů!

- 56 tun českého zlata bylo po roce 1989 vyměněno za dluhopisy. (Německo má stav zlatých rezerv 3 396 tun), ČR má dnes pouhých 12 tun zlata a rezervu, tzv. “zlaté žíly u obyvatelstva" .. - hospodářské škody vzniklé na území ČSR po 2. Světové válce byly vyčísleny (v dnešních cenách) na 1 bilion 351 miliard Kč. Zmizelé (zdefraudované) národní bohatství a jmění od r. 1989 představuje téměř 4 násobek hospodářské ztráty ČSR za druhé svět. války !!!

TAK TO BYCHOM MĚLI, VÁŽENÍ OBČANÉ.

Asi tak nějak by nám mohli zmínění polistopadoví experti a ekonomické elity chrstnou do xichtu zprávu o stavu našeho hospodářství, alias ekonomiky. Bez uzardění, studu, vyčítek svědomí by nám, se sebejistým Klausovským úsměvem bylo sděleno, že de facto bylo dovršeno jejich úsilí o zničení nejen “socialismu”, tedy socialistického způsobu hospodaření a vládnutí, ale že také jejich zásluhou byla zničena veškerá schopná, fungující ekonomika a společnost (viz čísla a údaje výše), ve světě uznávané a oceňované české výrobky a práce českých rukou. Lakonicky by nám prostě sdělili, že “kdo umí, umí, kdo neumí, čumí” a že “Štěstí přeje připraveným”!

Výše uvedené údaje jsou, bohužel, reálným výsledkem hospodaření našich předních národohopodářských elit a expertů, kteří se exponovali při transformaci socialismu na kapitalismus. Jakkoliv jsou tyto údaje pravdivé a zdrcující, jsou čerpány z veřejně dostupných zdrojů. Národ, tedy občané ale nic! Omluvou jim může být skutečnost, že tyto zdroje nepochází z denního tisku, ale byť veřejně, přece jen ne každému snadno dostupných. Občané jsou ochuzeni o vědomí a o skutečnostech, které se v důsledku výše uvedených údajů promítají nejen do státního rozpočtu k nemalé nespokojenosti občanů a jisté části politického spectra, ale mají velmi negativní dopad na celou občanskou společnost.

Ve svých důsledcích se to negativně , tj. v nedostatku financí, projevuje ve zdravotnictví, školství, důchodovém a sociálním zabezpečení, v dopravě , armádě, policii, kultuře, zemědělství, zkrátka všude, ve všech oblastech lidské činnosti. Kromě těch sfér, v nichž se etablují výše zmínění zloději, lumpové a darebáci (jména si dosaďte sami), kteří místo za katrem si užívají nečestně a bezpracně nabité peníze a majetky, vytvořené úsilím cizí lidské práce. Notabene, část jimi “solidárně” ponechaného (nezcizeného) majeteku, ještě dali k dispozici církvi!

Zda politika současné vlády, která přece jenom poněkud otočila ekonomické kormidlo směrem k úsporám, povede k očekávanému zlepšní, je otázkou a víceméně zbožným přáním. Vysekat se z dluhů do pozitivní reality je sice reálné, ale velmi zdlouhavé. Za předpokladu, že se zase neobjeví podobní experti, jako při transformaci socialismu na kýžený kapitalismus. Přesto, nebo právě proto bychom měli, vážení občané, vynaložit veškeré úsilí, aby tato do nebes volající nespravedlnost a trestná činnost výše zmíněných lidí nebyla zapomenuta, zametena pod koberec, ale aby byli popohnáni ke spravedlivému potrestání a hlavně, aby byli donuceni všechen, nekalým způsobem nabitý majetek a peníze vrátit, nebo 90ti procenty zdanit! Máme možnost to vyjádřit ve volbách, tak toho využijme! Nebo budeme dál čumět a stěžovat si. Ale bude na co?

(Z nevyžádaného emailu volně zpracoval a upravil Jiří B a ť a , 3.5.2014)

Facebook komentáře