Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Předvolební maraton začíná, aneb: Schwarzenberg chce využít hlasů z prezidentské kampaně.

Začnu úplně od konce: „Byl bych rád, kdybyste přijali pozvání k účasti na této činnosti a přispěli tak ke zlepšení stavu naší politické scény." To je poselství ministra zahraničí, šéfa TOP 09 Karla Schwarzenberga k občanům. Zda je to ten pravý, který je schopen a potažmo oprávněn vyzývat občany k nápravě stavu české politické scény lze sice velmi úspěšně pochybovat, nicméně, protože máme (prý) demokracii, respektuji jeho vůli a ochotu se pro takovou věc angažovat. Osobně však o výsledku silně pochybuji, leč děj se vůle “Šláfenbergova”. Pochopitelně musím uvést další souvislosti a protože citovaná věta sama o sobě říká mnoho, je na místě zmínit, co je tím mj. myšleno. Takže nyní již od začátku.

  • predvolebni-maraton-zacina-aneb-schwarzenberg-chce-vyuzit-hlasu-z-prezidentske-kampane

Ministr Karel Schwarzenberg se rozhodl, že i přes porážku v prezidentských volbách má u mnoha občanů ještě stále dobré renomé. Tak si zřejmě řekl, (nejspíše na popud nebo radu jeho stranického kolegy, jinak neoficiálního předsedy TOP 09 Kalouska), že by toho měl jak se patří využít a tak mu také zřejmě poradil, aby kromě spánku a jiných neplodných činností  ve vládě a parlamentu zahájil předvolební klání, které by pomohlo TOP 09 udržet své postavení na české politické scéně . Zda sám Schwarzenberg, alias Šláfenberg, nebo jeho pravá ruka (spíše však hlava) Kalousek zvolil(i) zcela nenápadnou a  nenásilnou formu, nevím. Faktem zůstává, že jde falešné podbízení se občanům poměrně lacinou, ale na druhé straně poměrně účinnou a efektivní formou oslovit ty voliče, jejichž srdce bije „pro Karla“, potažmo pro TOP 09. Netroufám si odhadovat počet jeho příznivců, ale z pohledu výsledku prezidentských voleb, byla porážka co do počtu hlasů  sice významná, ale zase ne takocvá, aby se toho nedalo využít. Pan kníže nejspíše předpokládá, že těch jeho „věrných“ je ještě dost a dost, ale nebude ke škodě, když veřejnost osloví  v naději udržet si i nadále jejich přízeň, případně získat další potenciální sympatizanty. Tomu také napovídá (falešný) obsah jeho osobní aktivity, se kterou vystoupil před veřejnost se svou (?) platformou, kterou nazval „FÓRUM KARLA SCHWARZENBERGA“, zde: www.karlovoforum.cz.

     Jistě mnozí z nás (vás) víme a známe, kdo je Karel Schwarzenberg, jaké má osobní renomé jako I. místopředseda kolaliční vlády, ministr zahraničích věcí a v neposlední řadě jako šéf politické strany TOP 09, potažmo neúspěšný kandidát na prezidenta ČR. Známe nebo také víme, jaké má osobní charisma, přednosti a nedostatky, ale také jaké má “průsery” a  problémy při výkonu funkce ministra zahraničních věcí. Protože však tyto názory jsou, vzhledem k rozložení poměru sympatizantů a antisympatizantů rozdílné, bude také rozdílný přístup k jeho vyhlášenému fóru. Nepochybuji, že vzhledem ke způsobu  jaký upřednostňuje, půjde nejspíš o setkání s občany (spíše pivními skauty) v prostorách pražských (či jiných) hospod a podobných společenských zařízení, jako tomu bylo např. v tomto případě http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Predposranost-a-bordel-Byli-jsme-na-pivu-s-Karlem-Schwarzenbergem-273738. Nelze pochybovat, že takové prostředí povzbudí řadu sympatizantů a příznivců “zlatého moku”, aby se mu vetřeli do přízně (v krajním případě projevili náklonnost) a možná i příslib (něco za něco), že jeho i topáckou partaj ve volbách podpoří.

       Každý svého štěstí strůjce, nic jiného k takovému případnému rozhodnutí nelze říci. Je ale K. Schwarzenberg opravdu hoden takové pozornosti a podpory, jak se nám snaží jak masmédia, tak řada významných osobností, inklinujících k osobě “Karla” přesvědčit? Jak ukázaly výsledky voleb, ne málo občanů se nachalo unést údajným charismatem , bodrostí, taťuldovstvím, jeho nejasnou, mnohdy nesrozumitelnou mluvou  ( prý milým šišláním), ale dokonce prý i národovectvím, vlastenectvím přesto, že jde o německého rodáka jako poleno.  Jedná se však  o lidi, kteří naprosto podléhají mediální manipulaci a jedinými argumenty pro K.Schwarzenberga jsou prázdné fráze o slušnosti, noblese a nesmyslná a nepravdivá tvrzení o nezapojení se K.Sch. mezi českou mafii. Připomeňme si tedy některé skutečnosti, o kterých se nejen nemluví, nepíše (na rozdíl od jiných “hovadin”),  ale které také jeho “fandové”, neznalí věcí a nerozumějící politice,  odmítají. Jen stručně:

    K. Schwarzenberg na 100% plní zadání nadřízených z Bilderbergu, kteří rozpoutávají války, ekonomické krize, uvrhávají celé státy do dluhového otroctví, pořádají masivní mediální kampaně pro své plány na uskutečnění globální totalitní diktatury. Karel Schwarzenberg stejně jako Václav Havel vždy podporoval, prosazoval a odhlasovával všechny ilegální války NATO či Izraele, vyvolané a vedené USA a jejich spojenců. Stálo to životy sta tisíce nevinných lidí a ovlivnilo to I vznik současné světové krize.

      Popsal bych asi několik stran, kdybych měl vypsat vše, s čím je K.Schwarzenberg spojen, co učinil, co zavinil a co si o něm občané zaslouží dozvědět. Pro ty zvídavé a nedostatečně nebo spíše nesprávně informované čtenáře pak dávám možnost k nahlédnutí zde: http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=karel-schwarzenberg-je-soucast-planu-na-globalni-totalitni-system&;cisloclanku=20130.

     Nepochybuji, že řada lidí bude tyto informace již z principu odmítat, považovat je za irelevantní, smyšlené, pomlouvačné atd. Nemám v úmyslu někoho o opaku přesvědčovat, je na každém, aby uplatnil své IQ, své schopnosti rozlišovat lež od pravdy, zlo od dobra, prospěch od škodlivosti atd. Jen jim nepřeji hluboké zklamání, ke kterému by mohli, za předpokladu objektivního pochopení a přiznání či uznání špatného “odhadu”, dospět. Je to však jejich volba a ač nerad, respektuji ji.

    Pokud ovšem K. Schwarzenberg v souvislosti se spuštěním svého “fóra” říká, že “Hlavním cílem této platformy je otevřít občanům svět politiky, podpořit zájem o ni, a zapojit je do fungování našeho demokratického státu”, je to falešné a nepravdivé tvrzení o jeho záměru, neboť vzhledem k jeho osobní minulosti i současnosti, potažmo politikou, reprodukovanou TOP 09, jde jen o rafinovanou blamáž, jak si podmanit (oblbnout) občany, resp. jak je “zatáhnout” do systému špinavé politiky, ve které TOP 09 zvlášť vyniká.  Není proto od věci připomenout obezřetnost v případě, že občané “sednou na lep” a budou slepě následovat a důvěřovat člověku, jehož fungování na české politické scéně několika posledních let přineslo málo, neřku-li  nic dobrého, přičemž to špatné zcela evidentně převládá. K. Schwarzenberg není skutečný český politik, ale falshpolitik, pracující nikoliv ve prospěch občanů a českého státu a už ani zdaleka není  takové “dobračisko”, jak se jej snažili masmédia a někteří lidé vypodobnit v předvolebním klání o prezidentský post.

     Ministr „Šláfenberg“ má kolem sebe nemalou řadu věrných a oddaných spolupracovníků, na které může vždy spolehnout. Zvláště na již zmíněnou pravou ruku (a hlavu) Kalouska, který na něj nedá dopustit a pro kterého by byl (je) ochoten snad i položit život. V kauze ruského podnikatele Torubarova, ve které se exponoval nad rámec svých pravomocí (zablokování odletu letounu s deportovaným Torubarovem), notabene bez postihu s tvrzením, že postup Schwarzenberga při projednávání Torubarovy žádosti o politický azyl, resp. rozhodnutí o vydání Torubarova do Ruska bylo „nestandardní“, na rozdíl od názoru premiéra Nečase, že o vydání Torubarova bylo rozhodnuto (ministerstvem spravedlnosti – ODS) „standardním“ způsobem. To jej vedlo k zmíněnému rozhodnutí, kdy na své riziko nechal  na letišti provést  opatření ke znemožnění  deportace Torubarova do Ruska, což se mu  jak známo, nepodařilo. Pan ministr zůstal čistý a neposkvrněný,  byť si premiér Nečas a ODS myslí, že pan Schwarzenberg zaspal a že nedodal ministerstvu spravedlnosti kvalitní podklady a proto bylo rozhodnuto, jak bylo rozhodnuto. To je jen důkaz, kam až může Kalouskova „psí věrnost“ zajít v zájmu zachování „ Karlova“ dobrého jména, ale rovněž důkaz, jak si na tom koalice ve spolupráci s ODS skutečně stojí.

     A ještě jeden postřeh, který dokumentuje Kalouskův mimořádný vztah ke svému spolustraníkovi-zakladateli TOP 09. Ten v rozhovoru pro sobotní vydáni deníku PRÁVO na poznámku, že „Před prezidentskými volbami (K.Sch.) říkal, že vzhledem ke svému stáří nemá na to, aby dělal čtyři roky opozičního poslance (pardón, to by zřejmě bylo pod jeho úroveň, pozn.autora)“ Kalousek odpověděl: „Změnil názor po prezidentské volbě. Pojďme prožít jeden pracovní den a pak ještě vyrazíme do noční Prahy (rozuměj hospody, pozn.autora) a uvidíte, jakou má ještě Karel sílu. Já už dávno odpadám a on je stále čerstvý“. Z toho vyplývá, že nám tady „Karel“  asi bude „sloužit“ v plné síle do sta let. Pak jen nechápu dvě věci: za prvé, jaká je skutečná výkonnost, náročnost a využití pracovního dne, jestliže je, podle Kalouska, ještě o půlnoci stále čerstvý? Za druhé, proč když je tak čerstvý a má tolik síly, usíná kam jen sedne? (Vysvětlení je samozřejmě nasnadě: je-li „čerstvý“ v hospodě, je nutně „zvadlý“ na pracovišti či kde jinde).To nemá s jeho zdravotním stavem nic společného?

      Zvedám proto varovně prst před neuváženou podporou, o kterou ministr usiluje. Stejně varovně jej zvedám v případě II. pilíře důchodové reformy a jiných aktivit TOP 09, ve kterých se K. Schwarzenberg  (potažmo celá TOP 09 a koaliční vláda) angažuje, jdou proti občanům, proti národu, proti státu. Nicméně rozhodování je na občanech samotných. Jedno staré české přísloví praví : “Když ptáčka chytají, pěkně mu zpívají” a v podobě Schwarzenbergovy platformy je toto rčení naplněno měrou vrchovatou. Občané, opatrnosti a obezřetnosti  není nikdy dost! Budeme (budete) to respektovat? 

PS: Původně jsem tento článek psal pro BL, avšak jeho šéfredaktor pan Čulík mne odbyl s tím, že to jsou „takové banální kecy, které nepřinášejí nic nového”. Nakolik má pravdu, posuďte sami.

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře