Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Oprávněný distanční postoj k islámské (plíživé) přítomnosti.

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Až neúnosně opatrně a jako by po špičkách se u nás dlouho chodilo okolo problému, zvaný islám (romský problém je v to tomto případě podobnost čistě náhodný). Každé negativní vyjádření, které se týkalo islámu a muslimů, narazilo buďto na zastánce islámu, nebo ochránce práv svobodného náboženského vyznání. Lidé, kteří nesouhlasí s legalizací a šíření islámu v ČR se stali terčem kritiky, jsou často obviňováni z podněcování nenávisti, diskriminace, vyvolávání islamofóbie a dokonce i násilí proti muslimům pro jejich víru.

  • opravneny-distancni-postoj-k-islamske-plizive-pritomnosti

Velmi svérázně ťal do živého prezident Zeman, když se na adresu muslimů a islámu vyjádřil, řekněme skoro kacířskými slovy, za které představitelé Organizace islámské spolupráce žádají M. Zemana, aby se za svá hluboce urážlivá a nenávistná prohlášení proti islámu omluvil milionům muslimů po celém světě. Vysoce hodnotím postup M. Zemana když se nechal slyšet, že se v žádném případě omlouvat nehodlá, neboť k tomu nevidí žádné důvody. Bravo.

Nicméně prezident Zeman je přece jen něco víc, než řadový občan a jeho slova mají jinou váhu než obyčejného člověka z ulice. V každém případě je to až téměř něco výjimečného, když i hlava státu (na rozdíl od některých politiků) vnímá islám jako konkrétní nebezpečí, což veřejně a jasně pojmenoval a deklaroval. Problematika imigrace muslimů a s nimi i islámu do Evropy je hodně podobná problematice Romů. Ani tam se nerespektují reálné fakta a skutečnosti, kritika a nesouhlasné postoje s romskou komunitou se setkává rovněž s podobnými postoji, jako v popisovaném případě s islámem. Přesto je u nás řada lidí, kteří před touto záležitostí strkají hlavu do písku, nebo naopak vyskakují jako čertíci z krabice na obranu mírumilovných muslimů (event. Romů) a jejich islámu (resp. života romské komunity).

V názorech na islám, které vyslovili někteří současní politici, je však patrné anticivilizační chápání islámu, když jej obhajují jako neškodné náboženství arabského světa, ale již nevidí či nezmiňují jeho militantní náboj jak k lidské rasové a náboženské nenávisti, tak nacionální, ne-li až rasistické nesnášenlivosti. Dostatečně realisticky jejich aktivity dokumentují snímky z Anglie, na nichž je patrné, jak se „hodlají“ islámští bojovníci za svaté práva islámu vypořádat se svými nepřáteli a také s nenáviděnou křesťanskou a židovskou konkurencí v Evropě, zde Rasizmus HP.PPS.

Vrátím-li se k názoru, vyjádřeném prezidentem Milošem Zemanem, musím konstatovat, že, president udeřil tzv. hřebík na hlavičku! Tím chci říct, že dostatečně jasně zmínil ty aspekty islámu, o kterých nelze ani diskutovat, natož se s nimi ztotožňovat. Posvátné texty v Koránu muslimové nejen ctí a respektují, ale také je oddaně a věrně praktikují, v lepším případě (zatím) jimi veřejně vyhrožují. Pak je na místě otázka, máme se islámu bát, nebo to chápat jen jako nevinné škádlení jinověrců? Jsou islámské vyhrůžky o likvidaci Eropy myšleny vážně, nebo je to ze strany muslimů jen pouhá recese?

Neupírám lidem právo vyjádřit svůj názor, se kterým však nemusím(e) souhlasit. Jde však o to menšinový názor relevantně vyvrátit a prosadit názor, odpovídající realitě a závážnosti islámského problému, protože jak říká M. Zeman, v případě teroristických akcí nejde jen o okrajové skupiny, ale o rasismus nebo antisemituzmus, který vyplývá ze samé podstaty islamistické ideologie. Lidé, kritizující vyjádření M. Zemana, se tak vlastně zastávají islámu a souhlasí s jeho anticivilizačními a nelidskými praktikami, ale také s jeho militantním obsahem a cíly, tedy teroristickými akcemi. K dokreslení islámu Miloš Zeman ocitoval take některá xenofobní slova z Koránu, které muslimové mají za svaté:

“Vyhlaďme všechny nevěřící! Zotročme všechny nevěřící! Podrobme si nevěřící! Uvrhněme je do řetězů! Uvrhněme je do rozpáleného ohně, ať se vysuší jejich pokožka, a potom tam přijdou další nevěřící! Súra za súrou, která vyjadřuje nenávist,“ Tato slova jsou dostatečně burcující, abychom nezůstali k problému imigrace muslimů a islámu do Evropských zemí a k nám zvlášť, nečinní a lhostejní. Své k tomu také řekl a význam slov prezidenta Zemana podpořil Lukáš Lhoťan, bývalý muslim:

„Generální tajemník OIC Ijád Amín Madání nám vlastně tvrdí, že islám židům neubližoval. Ano, asi sází na nevzdělanost české populace, která té pravdy o počátcích islámu moc neví. Třeba o tom, jak Mohamed vyvraždil několik židovských oáz a ty z žen a dětí, co přežily vyvražďování, prodal do otroctví či si je ponechal pro muslimy jako sexuální otrokyně. A před svou smrtí přikázal svým následovníkům, aby “vyčistili” celý Arabský poloostrov od židů a křesťanů. Inu nádherný příklad tolerance, že? Varováním by také mělo být to, že podle muslimů prezident Zeman svými slovy škodí multikulturalismu. Ano, oni totiž potřebují, aby v Evropě vládl multikulturalismus, který podporuje jejich islamizační aktivity. A cokoliv tedy ohrožuje multikulturalismus, tak vlastně ohrožuje i vítězství islámu,“ uvedl bývalý český muslim Lukáš Lhoťan, který monitoruje projevy islámského extremismu!” Je třeba něco k tomu dodat? Myslím, že ne.

Obecně řečeno mě, ale i mnohým jiným lidem je či může být islám tak říkajíc „ukradený“. To ovšem za předpokladu, že muslimové a jejich islám zůstanou doma, ve své vlasti. Pokud už z jakýchkoliv důvodů imigrují ze své země do evropských států tak s tím, že muslimové

a) imigrující do evropských států s jinými mravy, kulturou, zvyklostmi, zákony, budou bezpodmínečně respektovat zákony, ústavu a mravy té které země, v níž požádají o azyl či pracovní pobyt a výkon islámského náboženství budou praktikovat pouze jako součást jejich soukromého (nikoliv veřejného) života

b) nebudou si v ČR vyžadovat uznání islámu jako rovnocenné náboženství jinému náboženství v ČR či v jiné evropské zemi, jakkoliv se i na islám vztahuje ústavní ochrana práva na víru(°), nebudou požadovat stavění mešit ve městech ČR a nebudou provádět pokoutné šíření islámu mezi občany ČR

c) muslimové, kteří v České republice budou žít a pracovat, nebudou vyžadovat tolerování islámu ve smyslu praktikování jejich náboženství, včetně všech zvyklostí a rituálů z islámu vyplývajících, pokud by to mělo mít vliv na jejich okolí

d) nebudou v ČR ani na území jiných evropských států praktikovat zvyklosti, které jsou v rozporu s úrovní vyspělé civilizace 21. století, především s lidskými právy, lidskou důstojností, obchodování s bílým masem, zneužívání práv žen a dětí apod. a všeobecně budou respektovat prvky a standardy kulturně vyspělých národů

e) budou veřejně deklarovat, že si jsou vědomi svého postavení imigrantů včetně všech důsledků z toho vyplývajících a že i v případě získání trvalého pobytu či

státního občanství nebudou prosazovat islám, jeho praktiky a náboženské rituály jako součást českého klerikálního systému,

f) bezpodmínečně se zřeknou (zastaví, skoncují) teroristických akcí či podobných aktivity jak v ČR, tak především jinde v Evropě a ve světě

g) budou schopni svým (případným) příkladným a bezproblémovým životem ve společenství s jim významně odlišnou kulturou, náboženstvím a tradicemi, tj. ve smyslu výše uvedených podmínek, přesvědčit občany a orgány ČR, že jsou skutečně mírumilovní a neškodní a že si zaslouží stejného, tj. rovnoprávného postavení, jako jiní občané ČR.

Těchto několik bodů by zcela jistě bez problémů odsouhlasila velká část občanů ČR, aniž by to považovali za diskriminaci, islamofobii, nacionalismus či násilí vůči muslimům jenom kvůli islámu. Nejsem si však jistý, že by to stejně přijala i většina politiků, protože mínění a názory politiků se s názory a míněními občanů často (z pragmatických důvodů) rozcházejí. Občané ČR však již dnes mají oprávněné obavy z šíření a uplatňování islámu, protože je dost důkazů a faktů z událostí (včetně tragických) ve světě (viz příloha). Praktiky islámského náboženství a potažmo specifičnost jejich života jsou pro životní styl, tradice, historii a českou kulturu pro občany těžko, zda-li vůbec přijatelné, stejně jako islamistická militantní, teroristická činnost a aktivita muslimů pod praporem islámu, kterou lze považovat za nevyhlášenou válku s křesťanským světem ve jménu islámu a Alláha!

Pozn. autora: (°) = Ústavní ochranu práva na víru lze však akceptovat za předpokladu, že víra není spjata s jistými nelidskými, evropské kultuře cizími a nepřijatelnými prvky a praktikami, militantními a teroristickými tendencemi, které jsou v rozporu s mezinárodně uznávanou deklarací lidských práv.

Facebook komentáře