Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Není nad internacionální (že by až bratrské?) cítění, aneb tvrdě proti Rusku!

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Projevy falešné či neupřímné solidarity, stejně tak falešných internacionálních sympatií, případně spřízněnosti s Ukrajinou a jeho lidem, kdy jsou i mediálně vydávány falešné sympatie na základě demagogických, jednostranných a neobjektivních informací, jsem se setkal už několikrát.

Vzhledem k cíleným protiruským demagogickým a lživým informacím našich médií je celkem pochopitelné, že řada lidí, nemaje jiných informací „z druhého břehu“ se nechá ovlivnit touto propagandou a výsledkem jsou různé pochybné činy, končící až diskriminačními opatřeními, nebo dokonce sankcemi. Nezřídka se pak stává, že přehnané, falešné sympatie pro jednu stranu vyvolává nacionalistickou nebo jinou nenávist a odpor ke straně druhé. Co horší, že taková opatření se mění v diskriminaci, šíří nesnášenlivost mezi národy a vyvolává efekt kolektivní viny a diskriminaci nevinných lidí, kteří s událostmi na Ukrajině či Krymu nemají vůbec nic společného.

  • neni-nad-internacionalni-ze-by-az-bratrske-citeni-aneb-tvrde-proti-rusku

To je případ hotelu Brioni v Ostravě, kde jeho majitel Tomáš Krčmář, mající údajně předky na Ukrajině, již měsíc neubytovává občany Ruska ve svém hotelu Brioni. (http://zpravy.aktualne.cz/regiony/moravskoslezsky/rusum-vstup-zakazan-hlasi-hotel-v-ostrave-kvuli-anexi-krymu/r~3a690c1ac62611e3b2520025900fea04/?u). Svérázné (pochybné) rozhodnutí zdůvodnil tím, že nesouhlasí s politikou Ruska na Ukrajině a anexí Krymu. A je vymalováno! Zda je to ten pravý důvod je otázka, protože prý ač si je vědom, že je to pro něho výrazná ekonomická ztráta (Rusové tvořili až patnáctiprocentní klientelu hotelu a je známo, že nejsou žádní skrblíci), na svém opatření trvá. Zda to však bude jediná finanční ztráta, není jisté protože není vyloučeno, že jeho čin bude posuzovat policie, nebo jiný státní orgán. Tento čin však ukazuje, jak krátkozraké a pošetilé bylo a je jednání majitele hotelu, protože tím, že neumožní ubytování ruským občanům zcela určitě nedonutí změnu politiky Ruska vůči Ukrajině.

Podobnou pochybnou aktivitu vyvíjí i Technická univerzita v Liberci. Jak píše Karel Dolejší v Britských listech (http://blisty.cz/art/72906.html), Technická univerzita prý, vzhledem k současné politice Ruska na Ukrajině, již nebude lákat (rozuměj přijímat) ruské studenty ke studiu ta této škole. Opět se nabízí otázka, zda tím, že nebude škola přijímat ruské studenty ke studiu, ruská vláda změní postoj, resp. politiku vůči Ukrajině a ke všem skutečnostem s tím spojených. Zcela jistě ne, leč asi marné bude přesvědčovat vedení školy o zcela pochybném rozhodnutí, protože jej považují, v rámci nějaké loajality s falešnou politikou některých politiků, za „součást sankcí vůči Rusku“. Vedení školy si však neuvědomuje, že jejich (ne)demokratické opatření je

vlastně proklamace kolektivní viny, tedy princip kolektivního trestu za něco, co mladí lidé - ruští studenti nezpůsobili, ale jsou za činy jiných postihováni.

Pozoruhodné, ale nepřekvapující je, že nejen od hoteliéra Krčmáře, představitelů TU v Liberci, ale ani jiných případných sympatizantů s Ukrajinou není ani náznakem zmínka byť jen o částečné vině politických představitelů Ukrajiny, kteří mají lví podíl na událostech v Kyjevě, Majdanu či jinde, nepřiznají zainteresovanost USA a EU na evidentní destabilizaci Ukrajiny (pod záminkou přínosu demokracie a svobody občanům Ukrajiny), ale rovněž účast na bezprecedentním způsobu uchvácení moci, navíc za účasti fašistických a neonacistických přívrženců (Pravý sektor, benderovci, žoldáci apod.) vyvolání situace, která byla mimo jiné důsledkem jejich nelegitimních a tragických kroků. Není divu, jestliže (kromě jiných) např. „rusofil“ senátor Štětina (TOP 09/STAN), prolhaný a zavilý antikomunista a Putinův odpůrce, ohlupuje občany neseriozními lživými prozápadními názory na jedné straně a vyloženě protiruskými výpady a obviňováním Ruska a prezidenta Putina z imperialistických a uchvatitelských tendencí, popírání existence fašistických elementů a jejich účast na Majdanu a jinde v Kyjevě na druhé straně, apod.

Protože oficiální masmédia informují ve smyslu západních (USA, EU) tendencích, tedy jednostranně, neobjektivně, vyloženě s cílem vyhrotit vztahy mezi USA a Ruskem, aby měli důvod či záminku vojensky expandovat do blízkosti ruských hranic, jsou relevantní informace „z fronty“ výrazně potlačovány a občanům předkládány účelově zkreslovány „k obrazu svému“. Snad jen několik soukromých internetových portálů je schopno podávat relevantní a věcné informace, což ovšem nenahradí oficiální média, které také více méně vyjadřují oficiální postoje a názory politické reprezentace.

Je otázka, kolik případů podobným těm výše uvedených, již bylo realizováno, event. ještě v rámci aktivity tvrdých postihů a sankcí proti Rusku realizováno bude. Že je to zbytečné, marné, pošetilé a falešné aktérům snad dojde až poté co zjistí, že ani ekonomické, surovinové sankce a opatření, případně nějaké omezení či zákazy ubytování nebo studia ruským občanům v ČR nikam nevedou kromě toho, že to zkomplikuje život nám všem tj. v USA, v EU i v ČR a jinde. Tak k čemu ty ramena? Nebo snad žijí v naději či přesvědčení, že to jejich počínání Rusko donutí změnit svou zahraniční politiku? Nebo, což je pravděpodobnější, sbírají body ve snaze se někomu zalíbit! Vzhledem k české morálce a mimořádným výkonům některých politiků a osobností v oboru rektálního alpinismu (vlezdoprdelismu) to není vůbec vyloučené!

Facebook komentáře