Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Ministr Petříček našel řešení. A že stojí za to!

Za co stojí, v rámci korektnosti pomlčme. Je zde ovšem otázka, co pana ministra zahraničí vedlo k tomuto názoru (ne-li dokonce k rozhodnutí), že bychom se mohli postarat, aby místo čtyřiceti 6ti až 12ti letých sirotků ze Sýrie, o jejichž přijetí usiluje zakomplexovaná europoslankyně paní Šojdrová, přijali několik mladých, osmnáctiletých Afghánců.

Tento názor, úvaha nebo myšlenka je nejen zcestná, ale také naprosto nepřijatelná. Pan ministr Petříček by měl především vědět, jaké peripetie a problémy mohou nastat v případě, že by stát přijal několik mladých lidí, konkrétně osmnáctiletých Afghánců, i když neřekl, zřejmě z opatrnosti, kolik by těch „několik“ Afghánců mělo asi být! Že by také čtyřicet?

  • ministr-petricek-nasel-reseni-a-ze-stoji-za-to


    Svým poněkud „siláckým“  výrokem si pan ministr zřejmě chtěl přihřát svou polívčičku u představitelů EU navzdory tomu, že  svým výrokem jde také proti názoru, resp. zásadnímu nesouhlasu svého šéfa, předsedy ČSSD Hamáčka. Lze tedy usuzovat, že svůj nárok asi nebude brát příliš vážně, ale kdo ví, co se mu honí hlavou, že? Pokud to však vypustil jen jako jistou možnost či úvahu, pak by  takovém případě udělal lépe, kdyby mlčel a  tuto myšlenku vůbec nevypustil z úst (kulantně řečeno).  

     Nicméně, jak bylo výše zmíněno, pan ministr Petříček nedomyslel (nebo mu to snad nedošlo?), jaké problémy by s přijetím „několika“  Afghánců nastaly, pak nebude od věci mu to touto cestou připomenout:

* mladí Afghánci by s největší pravděpodobností byli bez platných dokladů

* proto by také s největší pravděpodobností, tvrdili, že jsou sirotci,

* rovněž  by tvrdili, že je jim 18, možná i méně let let, i když by podle vzezření

   vypadali na 25 až 30 let, 

* po jejich přijeti by nastalo dilema, zda se hodlají adaptovat na české

   podmínky, zda by měli zájem učit se česky a respektovat české zákony,

* po nějaké době by se rozpomenuli, že mají v Afghánistánu příbuzné a že by

   chtěli, aby přicestovali za nimi do ČR, aby se jako rodina spojili,

* téměř se stoprocentní jistotou lze předpokládat, že by byli muslimové,

   vyznávající islám, což by také mohlo mít vliv na jejich adaptaci  k našemu

   prostředí a společnosti vzhledem k naší katolické veřejnosti a  jejich 

   islámským vírou,

* byly by reálné předpoklady, že by se zrovna o práci nezajímali, pokud by se

   jí přímo nevyhýbali,

* protože by šlo o mladé lidi, předpokládejme 18 leté, podle našich zákonů by

   byli již plnoletí a tedy zodpovědní za své činy,

* s největší pravděpodobností by ve svém věku sotva projevili eminentní zájem o

   práci nebo o studium na škole, ale daleko pravděpodobnější by bylo, že by se

   dopouštěli nezákonného jednání, tedy trestných činů,

* ať už by byl jejich pobyt  v ČR více či méně komplikovaný nebo problematický,

   ze zákona by pobírali veškeré finanční náležitosti, jak nám je nadiktovala EU,

* z výše uvedeného vyplývá, že jejich přijetí do České republiky je naprosto

   nežádoucí, neboť jejich pobyt by pro  českou společnost nebyl naprosto

   žádným přínosem, zato by nás jejich pobyt stál statisíce, ne-li miliony korun

   na jim poskytovaným finančních příspěvcích, jak nám to ukládá EU,

    notabene bez možnosti je ze země vyhostit!

Pokud pan ministr zahraničí při vyslovení této irelevantní myšlenky nevzal tyto skutečnosti v potaz, nebo o všech těchto skutečnostech nevěděl, nebo nedej bože věděl a přesto se takto vyjádřil, pak je to ministr na dvě věci: ze strany vlády na okamžitou demisi, ze strany jeho postavení (funkce) v ČSSD    suspendování na řadového člena! Protože ministr zahraničí, který nezná následky a důsledky byť jen nevážně myšlené či naznačené úvahy o možnosti přijetí 18letých Afghánců, si nic jiného nezaslouží!


Jiří  B a ť a , 3. února 2020

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře