Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

„Kvalita života“ občanů měst a obcí poněkud zkreslená.

Hodnocení uživatelů:  / 1
NejhoršíNejlepší 

Zaujala mě zajímavá analýza o kvalitě života občanů v ČR , která porovnává dostupná data z oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi ve 206 obcích s rozšířenou působností v České republice (https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/kvalita-zivota-porovnani-mest-v-cesku/r~6b56f4ec6b2511e892700cc47ab5f122/).

K porovnání „kvality života“ byly použity data z oblasti zdraví a životního prostředí, materiálního zabezpečení a vzdělání a rovněž z oblasti vztahů a služeb.

  • kvalita-zivota-obcanu-mest-a-obci-ponekud-zkreslena

Tento Index porovnává veřejně dostupná data v oblasti zdraví, materiálních podmínek a vztahů mezi lidmi ve všech 206 českých obcích s rozšířenou působností. Zahrnuje celkem 29 ukazatelů vyjadřujících úroveň životního prostředí, dostupnosti zdravotní péče, práce, bydlení, vzdělání či dostatečnost služeb. V přehledu pak jsou u jednotlivých obcí a měst uvedeny kritéria pro vyhodnocení konečného výsledku a pořadí„kvality života:

1) zdraví a životní prostředí;

2) materiální zabezpečení (práce, bydlení) a vzdělání;

3) služby a vztahy (například existence místních spolků).

Pokud budeme vycházet z uvedeného přehledu umístění jednotlivých měst a obcí s rozšířenou působností, naskýtá se otázka, z jakého celkového indexu bylo stanoveno pořadí. Přehled uvádí tři kritéria u kterých je klasifikována bonita úrovně ukazatelů od 0 do 10 bodů. To by mělo znamenat, že výsledné číslo (body) je průměr hodnoty bodů tří hodnocených ukazatelů. Mělo, leč tak tomu není. Zde je názorný příklad:

1. místo v kvalitě života Říčany:

Zdraví a životní prostředí 10

Materiální zabezpečení a

vzdělání 7.6

Vztahy a služby 7.5

Kvalita života 10

Jak je z tabulky patrné, kvalita života občanů v obci Říčany je ohodnocena indexem 10 bodů., avšak při sčítání bodů 3 ukazatelů je jejich celkový součet 25,1 bodu. Pokud tento součet podělíme s výsledky 3 hodnocených ukazatelů, vyjde nám průměr 8,366, nikoli 10! Z čeho tedy byl vypočten, resp. stanoven výsledek rovných 10 bodů?

Dal jsem si práci a vyhodnotil jsem pořadí první dvacítky měst a obcí způsobem, že jsem sečetl tři hodnocená kritéria a jejich celkovou hodnotu jsem dělil 3, což by měl být reálný výsledek pro stanovení „kvality života“ v daném městě či obci. Pro snadnější pochopení uvádím (jako příklad) můj způsob výpočtu:

a) Zdraví a životní prostředí ….............. např. 7,5 bodu

b) Materiální zabezpečení a vzdělání např. 5,5 bodu

c) Vztahy a služby …................................ např. 2,5 bodu

Celkem ….................................................... 15,5 bodu : 3 = 5,166 bodu

Zde jsou výsledky podle mého výpočtu (za použití hodnot 3 sledovaných kritérií, vypracovaných autory analýzy, viz přehled v odkazu):

1) Říčany …......................................................... 8,366 (původně dle analýzy: 10,0)

2) Praha …........................................................... 8,133 …............... 9,8

3) Černošice …................................................... 7,000 …............... 8,3

4) Třeboň …........................................................ 7,133 .................. 8,2

5) Trhové Sviny …............................................. 6,800 ................. 7,7

6) Beroun …........................................................ 6,300 .................. 7,5

7) Brandýs n/L, St. Boleslav …....................... 6,366 …............... 7,5

8) Čes. Budějovice …........................................ 6,400 …............... 7,3 9) Hustopeče …................................................. 6,166 …............. 7,3

10) Turnov …......................................................... 6,300 …............... 7,2

11) Plzeň …............................................................. 6,000 …............... 7,0

12) Litomyšl …....................................................... 6,033 …............... 6,9

13) Rychnov n/Kněž. …...................................... 6,133 …............... 6,9

14) Židlochovice ….............................................. 5,933 …................ 6,9

15) Domažlice ….................................................. 6,033 …................ 6,9

16) Brno ….............................................................. 5,733 …................ 6,8

17) Nové Město n/Met. …................................. 6,033 …................ 6,8

18) Kralupy n/Vlt. …............................................. 5,866 …................ 6,8

19) Vyškov ….......................................................... 6,433 …................. 6,8

20) Prachatice …................................................... 5,933 …................. 6,8

Z porovnání původního výpočtu autorů a přepočítaného výsledku vyplývá, že se v uvedených městech a obcích snížila konečná bodová hodnota „kvality života“! Ve srovnání s výpočty hodnoty podle autorů analýzy způsobené nepřesnosti poškozují města a obce v jejich umístění. Z 20 obcí a měst (vyhodnocených mým, mohu říct správnějším a spravedlivějším způsobem), pokud ovšem i hodnocení v každé ze tří kritérií bylo správné je patrné, že celá polovina 10 měst a obcí z 20, bylo sice ne až tak zásadně, nicméně přece jen v konečném umístění co do pořadí v ČR poškozeno. Otázka tedy je, jaký je či bude stav v pořadí po eventuálním přepočítání výsledků způsobem, jak jsem naznačil.

Nechápu, jak a z čeho autoři vycházeli při stanovení konečného počtu bodů, které určovaly pořadí v umístění ze všech bodovaných 206 obcí a měst. Jedno je však naprosto jasné a sice, že autory uvedené konečné bodové ohodnocení pro stanovení

„kvality života“ rozhodně neodpovídá průměru hodnot hodnocených kritérii. Také není zřejmé, jak bylo jimi určeno pořadí při shodně či rovnosti bodů, viz např. u pořadí 12 až 15, resp. 16 až 20 a pod. Nebylo by proto od věci, kdyby autoři způsob výpočtu objasnili, případně uvedli věc na správnou míru. Že by se také měli poškozeným obcím a městům omluvit, je snad samozřejmostí.

Facebook komentáře