Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Byl jednou jeden ouřad a ten…

  • bata-blog
Budu na osoby neadresný, ale konkrétní při pojmenování organizace či instituce. Stalo se, že jsem s počestným úmyslem navštívil jeden MÚ (městský úřad) s cílem zaregistrovat (a zpoplatnit) naši milou půlroční fenku Kessy.

Poznamenávám, že jsem tuto instituci navštívil den první toho týdne, tedy v pondělí, což je podle všech úředních pravidel den „úřední". Jak probíhala má návštěva, popíši níže. Než tak učiním, zmíním podstatu tohoto článku. S návštěvou jsem byl nejen nespokojen (nic jsem nevyřídil), ale i překvapen reakcí představitelů MÚ, když jsem si na neúspěšnou návštěvu formou „podání" (v souladu se zák.č. 128/2004 Sb. Zákona o obcích) stěžoval. Podáním mám na mysli „stížnost" na průběh a skutečnosti zjištěné v době mé návštěvy MÚ.

Abych věci nezkresloval, dovolím si uvést (citovat) přesně obsah své stížnosti, pak zmíním i oficielní část odpovědí jednoho z představitelů MÚ na mé podání.

Dne 2.11.2009, tedy v úřední den, v cca 9,00 hod. jsem po delší době navštívil Městský úřad abych vyřídil jistou osobní věc.Tou bylo přihlášení domácího psa.  Za tím účelem jsem byl z informací odkázán na kancelář č. 212, kde tuto agendu (poplatků) zpracovávají.Po několikerém klepání a přesvědčení se, že kancelář je zamčená a že mi tedy nikdo neotevře a nepozve dál, zašel jsem zpět na informace s dotazem, zda tam někdo, v tuto dobu a úřední den, pracuje. Paní informátorka mi sdělila, že by tam sice měly být obě pracovnice, ale že jednu z nich dnes (pondělí, 2.11.09) ještě neviděla, ale že ta druhá musí na úřadě být, jen si zřejmě někam odskočila. Poděkoval jsem a odkráčel zpět na I. etáž , kde jsem nějakou chvíli postával a vyčkával návratu pracovnice do kanceláře. V tu dobu jsem náhodou pohledem na dceře č. 210 zjistil, že na štítku je shodné jméno se jménem na dveřích č. 212, zaklepal jsem a vstoupil. Na dotaz, co si přeji jsem sdělil, že chci přihlásit psa, ale že v kanceláři č. 212 se nikdo nenachází. Jedna ze starších pracovnic (jméno jsem nezjišťoval) mi sdělila, že mají nějaké mimořádnosti, že tam nyní nikdo není a nebude a ještě nějaké blekotání, že abych přišel příští týden. S pokleslou bradou jsem poděkoval za sdělení a odešel.

Souběžně s tímto popisem mé návštěvy jsem položil tyto otázky:

- jak je možné, či lé, že v úřední den nejsou pracovníci lépe řečeno pracovnice, schopny vyřídit požadavek občana.,
- jak je možné, že ze dvou pracovnic, uvedených na štítku dveří, se žádná nezdržuje  v kanceláři,
- jak je možné, že v případě akutní potřeby neúčasti na pracovišti, není v tomto případě druhá pracovnice na            pracovišti

- jak je možné, že ani jiná pracovnice (ve stejném resortu služeb MÚ) v zastoupení není schopna na tuto činnost vyřídit,
- jak je možné, že jsem byl odkázán až na příští týden, kdy můj požadavek mohou realizovat
.

Na výše uvedené jsem obdržel po měsíční lhůtě k vyřízení podání (dle Zákona o obcích) odpověď.Abych to zkrátil, uvedu (cituji) odpověď jednoho z pracovníků MÚ, samotného pana tajemníka:

 

Vážený pane,
byl jsem pověřen starostou města odpovědět na Váš e-mail označený "Odpověď na stížnost". Z Vašeho podání, které bylo učiněno e-mailem a označeno jako "Stížnost" však nevyplývá, že si stěžujete na nevhodné chování úředních osob nebo na nesprávný úřední postup správního orgánu, ale že se dožadujete odpovědi na to " ... jak je možné, že v úřední den nejsou pracovníci, či lépe řečeno pracovnice, schopny vyřídit požadavek občana; jak je možné, že ze dvou pracovnic, uvedených na štítku dveří, se žádná nezdržuje v kanceláři; jak je možné, že v případě akutní potřeby neúčasti na pracovišti, není v tomto případě druhá pracovnice na pracovišti; jak je možné, že ani jiná pracovnice (ve stejném resortu služeb MÚ) v zastoupení není schopna tuto činnost vyřídit; jak je možné, že jsem byl odkázán až na příští týden, kdy můj požadavek  mohou realizovat."  A očekáváte, " ....že k těmto několika dotazům mi bude podáno vyčerpávající vysvětlení včetně sdělení, jak byla záležitost s pracovnicemi zmíněného úseku vyřízena." Mám tedy za to, že se nejedná o stížnost ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb., správní řád.

Vzhledem k Vašemu požadavku na podání vyčerpávajícího vysvětlení včetně sdělení, jak byla záležitost s pracovnicemi zmíněného úseku vyřízena mám za to, že odpověď Ing. D. L. byla vyčerpávající. Pro úplnost dodávám, že pracovnice z kanceláře místních poplatků neporušily žádnou povinnost proto nebylo potřeba danou věc řešit v souladu se zákoníkem práce.

K Vašemu názoru, že pracovnice v kanceláři, kterou jste navštívil mohly podle Vašeho názoru Vaši záležitost vyřídit Vám sděluji, že nemohly. Správní činnosti, kterými místní poplatky jsou mohou vykonávat jen a pouze správní orgány, kterým  pracovnice v kanceláři, kterou jste navštívil, nejsou.

 

Jak uvedl pan tajemník ve své odpovědi má za to, že se nejedená o stížnost ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb,. Správního řádu, jinými slovy, k ničemu vlastně nedošlo, nic se nestalo, všechno je OK. Jen jaksi opomenul vysvětlit, proč

- v úřední den MÚ, v pracovní době (v cca 9,00 hod) je nefunkční kancelář s dvěma pracovnicemi úseku poplatků (a registrace psů)?

- proč není v případě akutní nepřítomnosti obou (!) pracovnic stanovena jiná pracovnice téhož odboru pro zastoupení nepřítomných ( jak je vůbec možné, že někdo dal souhlas k absenci obou pracovnic najednou v úřední den, dle vyjádření jedna z pracovnic na celý týden a ještě to považuje za nic mimořádného!!!)?

- proč pracovnice nepodávají informace o jiné formě vyřízení záležitosti (podáním příslušného formuláře apod.)?

- pan tajemník sděluje, že pracovnice z kanceláře místních poplatků neporušily žádnou povinnost a proto nebylo třeba danou věc řešit v souladu se zákoníkem práce, kdo tedy zavinil vzniklou situaci, že v úřední den byla kancelář místních poplatků zavřena a nesloužila veřejnosti? Nebo to pan tajemník považuje za normální a běžné, že některá kancelář, která má úřední den má, protože to někdo potřebuje jen tak  mirnix-tirnix volno?

- jak to, že pracovnice místních poplatků jsou vedeny jako správní orgán, zatímco pracovnice na stejném úseku místních poplatků, jen v jiné kanceláři, nikoliv?

 

K poznámce pana tajemníka, že odpověď pana Ing.D.L. považuje za vyčerpávající jen stručně dodávám, že jeho názor na mou stížnost přehodnotil ze stížnosti na „nedorozumění", čímž dostal mou stížnost do roviny nějakého pardónu mezi mnou a MÚ. Tedy hodně ve shodě s názorem samotného pana tajemníka, či naopak.

 

Poněkud mnoho sody do sklenice vody. Tímto chci naznačit, jak se naše vrchnost chová a staví k občanům, notabene jako orgán veřejné správy či služby veřejnosti. Zkrátka páni „ouřadové" nás občany mají, jak je dnes moderní a „cool" za obyčejné ovčany! Dá rozum, že jsem se s tímto „vrchnostenským" stanoviskem coby odpovědí neztotožnil a dal to také ve své odpovědi najevo. Protože mám s našimi (místními) ouřady svoje zkušenosti očekávám, že to bude souboj nejen na „ostří nože", ale také „na dlouhé lokte". Protože přiznat pochybení pro ně znamená nejen porážku, ale i ponížení. Vždyť zatím (a otázka: jak ještě dlouho) je jejich moc silná, neomezená a pravdu? Jak jinak, tu mají přece „vždycinky" jenom oni. Je vám to jasné, ovčané?

Jo a ten jeden úřad nejen byl, on  je i nadále a jak patrno i s pěkně vyčůranýma ouřadama!

 

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře