Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Obchodní dohoda TTIP umožní americkým firmám vysoudit na evropských vládách miliardy dolarů

See more at:http://www.blisty.cz/art/75062.html#sthash.YtgZsi0l.dpuf

Otevřený dopis českým politikům.

Vážení politici !

Obchodní dohoda TTIP umožní americkým firmám vysoudit na evropských vládách miliardy dolarů !

  • obchodni-dohoda-ttip-umozni-americkym-firmam-vysoudit-na-evropskych-vladach-miliardy-dolaru

 

Co proti tomu dělají naši demokraticky zvolení poslanci, senátoři a europoslanci  a vláda ? Podle ústavy jste byli pověřeni  svým zvolením, abyste prosazovali zájmy lidu, který je výhradním zdrojem moci v ČR ? Proč o smlouvě TTIP není podrobně informováno v ČT a ČRo ? Proč bruselští úředníci a Evropská rada jednají o smlouvě tajně ?? Proč vláda tají tyto skutečnosti ? Nebo si to mám vysvětlit tak, že po Vašem zvolení Vám do toho občané nemají již co mluvit ?

Na internetu je zveřejněna europetice, založená občanskými iniciativami Německa proti uzavření této smlouvy. Za pouhé dva dny ji podepsalo 405.610 občanů napříč Evropou !! V Německu budou 11.10. demonstrace německých občanů proti uzavření této smlouvy ! Proč naše média a vůbec naši politikové občany neinformují ?

 Žádám naše europoslance, poslance a senátory PČR, pana prezidenta a vládu ČR, aby se rázně a jednoznačně postavili proti podpisu této diskriminující smlouvy  EU s USA. Sjednoťte se s ostatními vládami zemí EU a postavte se už konečně proti tomuto zámořskému agresorovi, který podle veřejného prohlášení viceprezidenta USA Joe Beidena donutil politiky EU k prosazení sankcí proti RF ! Vytvořte spolu s ostatními evropskými státy společné evropské ozbrojené síly a zrušte členství v NATO, které je z důvodů vůdcovství  USA paktem, který ohrožuje světový mír. USA Evropu stejně není schopno ochránit. Proč si USA osobují právo dirigovat politické poměry v Evropě a nařizovat svobodným státům, jak se má jeden k druhému chovat ? Jsme snad nesvéprávní nebo jim něco dlužíme ?

 Zrušte sankce proti RF, uzavřete dohody o neutralitě Ukrajiny a dodržujte je a zahajte mírovou spolupráci EU s RF. Evropa Rusko potřebuje, stejně tak jako RF Evropu. RF je evropský stát. RF není Evropě nebezpečím, jak stále tvrdí někteří naši zarytí rusofobové, kteří jsou i ve Vašich řadách a není jich málo. RF není SSSR a Putin není Brežněv.  Podpořte konečně pád amerického dolaru a připojte se k BRICS ! Potom bude na světě klid ! Pokud se bojíte RF, přijměte ji do EU  a nechte ji také spolurozhodovat. Pak můžete přijmout také Ukrajinu, která musí mít demokratickou vládu na základě svobodných voleb a ne vládu pučistickou, vzešlou z fašistického převratu a podporovanou fašistickými stranami.

 Celý svět se musí postavit USA, jinak to skončí světovou válkou, která asi bude na dlouho poslední ! Pokud budou státy EU v postoji k USA jednotné, může se Evropa emancipovat. Zatím je EU v područí vlády USA. Smlouvy s USA musí být na úrovni rovnosti a vzájemné výhodnosti všech zúčastněných, nejen výhodná pro samozvané světovládce. Evropa musí Ameriku naučit slušnému chování. Nikdo jiný to nedokáže.

Současně se přimlouvám o vyhovění žádosti volyňských Čechů na jejich repatriaci. Bude pro nás jistě výhodnější, než přijímání imigrantů z islámských zemí. Nebojte se ukrajinské pučistické vlády a konejte v této věci neodkladně konkrétní kroky. Naši krajané to potřebují vyřešit co nejdříve ! Je hanba Ministerstva zahraničních věcí, ministra Zaorálka osobně, a velvyslanectví ČR v Kyjevě, že se všelijak vymlouvají, aby repatriaci oddálili. Bojí se snad pan ministr ukrajinské pučistické vlády s podporou fašistů a banderovců ? Zraněné příslušníky pučistů jsme po Majdanu velice rychle letecky dopravili do našich nemocnic a poskytli jsme jim léčení, na krajany jaksi nemáme čas a o zraněných z Doněcka a Luganska jaksi zájem také nemáme.Na čí straně je tedy ČR ? Na straně fašistů ?

Zabraňte pokračování pražského Majdanu na Staroměststkém náměstí a povolejte k odpovědnosti úředníky, kteří jeho konání povolili. Pražský Majdan může být zdrojem střetů se skupinami radikálních občanů a rozumní občané si nepřejí, aby se v Praze dělo to, co v zimních měsících v Kyjevě.

Současně bych se chtěl zmínit o narušení demonstrace"Odmítáme protiruské sankce! Nechceme válku!" na Václavském náměstí dne 28.9.2014 při projevu jednoho z řečníků skupinou motorkářů, kteří tam byli někým cíleně navedeni, aby jeho projev přeřvali svými motory. Po skončení jeho projevu motorkáři organizovaně zmizeli. Městská policie, která měla dohlížet na povolené shromáždění, při zahájení tohoto projevu zmizela a po jeho skončení a odjezdu motorkářů se opět vrátila, asi aby to neviděla. Připadá mi to stejné, jak za totality při pohřbu Jana Patočky, kdy STB zorganizovala na sousedním motodromu závod terénních motocyklů, aby účastníci pohřbu neslyšeli projevy. Již jsme dospěli opět tak daleko ve vztahu ke svobodě projevu ? Samozřejmě, byla to pouhá náhoda. Nikdo nic neví, nikdo za nic nemůže. Nakonec motorkáři mají také právo jezdit po Václavském náměstí, že ?
Zdroj uveden dole.

Očekávám, že neprodleně provedete rázné kroky vůči smlouvě TTIP a uděláte vše, co je ve Vašich silách, aby volyňští krajané byli co nejdříve v bezpečí.Myslím si, že to je nejen přání moje, ale všech normálně myslících občanů naší vlasti.

Závěrem vyjadřuji podporu a poděkování panu prezidentovi Zemanovi za jeho vystoupení na Rhodu, na summitu NATO a za jeho postoj k žádostem našich  ukrajinských krajanů o repatriaci. Mnoho občanů to hodnotí velice pozitivně.


Jaroslav Martínek, občan ČR


Zdroje :
-Obchodní dohoda TTIP umožní americkým firmám vysoudit na evropských vládách miliardy dolarů !
http://www.blisty.cz/art/75062.html
-Jak nám EK lže o obchodní dohodě, která bude mít katastrofální následky :<http://www.blisty.cz/art/71238.html>;
-EK se chystá podepsat mezinárodní obchodní smlouvu, která dá globálním podnikům neomezená práva nad vládami : <http://www.blisty.cz/art/70871.html>;
-EuroPetice za zákaz uzavření TTIP : < http://www.vttip.cz/>;
-Volyňské otevírání očí, srdcí a rozumu  <http://www.blisty.cz/art/75068.html>;             
-http://protiproud.parlamentnilisty.cz/svet/politika/komentare/1249-demonstrace-o-ktere-media-mlci-odmitame-protiruske-sankce-nechceme-valku-na-vaclavskem-namesti-rvaly-motorky-jako-pri-pohrbu-jana-patocky-stb-v-novem-prevleku.htm

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře