Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Zrušme češtinu!

Pirátský poslanec Ondřej Profant podal návrh, abychom zrušili koncovku – ová u ženských jmen, že je to šikana.

Soudím, že pan Profant je troškař, který přichází s křížkem po funuse. Už dávno se v naší zemi stalo módou odstrkovat český jazyk do pozadí.

Anglické názvy nesou četné české obchodní společnosti, maloobchodní prodejny, novostavby i
názvy televizních stanic a jejich programy.

  • zrusme-cestinu

V obchodech se prodává nejen zahraniční, ale i české zboží s anglickými názvy a obyčejný Čech v krámě často ani neví, co se to vlastně prodává.

Když čtu noviny nebo poslouchám televizi nevycházím z údivu. Pisatelé neumějí řádně sestavit českou větu, tradiční slovní pořádek je pro ně věcí naprosto neznámou. Hlasatelé i jejich hosté neumějí skloňovat číslovky, stupňovat přídavná jména, neznají skutečný význam použitých slov a často ani běžný pravopis.

V mnoha evropských zemích mají jazykový zákon, který tamní mateřštinu ochraňuje před zbytečným užíváním cizí řeči a přispívá k uchování národních tradic a svébytnosti. To u nás takové lidi v parlamentu abys prstíčkem hledal. Když se před lety takový zákon měl projednat, nestalo se tak. Navrhli ho totiž komunisti, a s těmi se přece nemluví, když kdysi popravili dr. Horákovou a zbohatlíkům odebrali majetky.

Ocitli jsme se v situaci, kdy dokonalá znalost mateřštiny už není ukazatelem kulturní úrovně mluvčího, a ani se o to téměř nikdo nesnaží. Svoji pokrokovost a světoobčanství dává najevo častým používáním anglických slov, aby ho snad někdo nepovažoval za stoupence zastaralých marxistických ideologií. Naopak, častým užíváním anglických výrazů demonstrativně ukazuje, že je politickým i kulturním příznivcem nových pořádků, kde už na nějakém vlastenectví nezáleží, protože mezinárodně uznávanou veličinou jsou přece pouze zisk a peníze.

Vyvstává tedy otázka, zda by nebylo lepší tu složitou češtinu, obtěžkanou např. tvrdým a měkkým i zrušit, a zavést jako státní jazyk angličtinu, jazyk mezinárodního obchodu a internetu. Angličtina je přece daleko jednodušší, má méně slov a jejich odstínů a snadno se jí domluvíte po celém světě. A ve školách by odpadla i spousta vyučovacích hodin věnovaných Dobrovskému, Jungmannovi, Tyršovi a stovkám dalších zasloužilých vědců a spisovatelů, kteří dovedli český jazyk k bohatství, kráse a výrazové dokonalosti.

Kdybychom tedy češtinu definitivně odsunuli do pozadí a zavedli jako státní dorozumívací jazyk angličtinu, bylo by po šikaně, ne?

Co tomu říkáte, pane Profante?

Ivo Krieshofer

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře