Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Slovo obrazem mysli

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Toto rčení mi utkvělo v hlavě už dávno, po shlédnutí filmu Poslední císař. Vyslovil je anglický profesor, který posledního čínského císaře vyučoval. Že je pravdivé jsme si v minulosti mohli ověřit mnohokrát, počínaje „vbrzku bude masa dost“ někdejšího prezidenta Antonína Novotného, přes Jakešův kůl v plotě či bojlery namísto brojlerů.

  • slovo-obrazem-mysli

Čas oponou trhnul, ale ukazuje se, že slovo opravdu obrazem mysli je. Téměř denně se o tom můžeme přesvědčit na tiskových konferencích či brífincích, kde vystupují vládní, političtí i hospodářští činitelé. Je to patrné na připravených a zejména nepřipravených vyjádřeních ministerského předsedy Nečase, ministra Bendla a některých dalších potentátů. Buď se jim myšlenky honí hlavou, nestačí je uspořádat a vyslovit, nebo je neumějí formulovat a vypomáhají si prázdnými slovy či frázemi. Namísto jasných slov s konkrétním významem používají výrazy cizího původu či hromadí abstraktní pojmy, které vyslovené ještě více zamlžují. Nezřídka po první části souvětí následuje pokračování, které vůbec na předchozí nenavazuje, slovesa se třeba vůbec nevztahují k podmětu a věta nemá konce. Poměrně jasně se vyjadřuje ministr Kalousek, pokud je střízlivý. Zato jeho intonace a výslovnost připomíná stálého návštěvníka lokálu čtvrté cenové skupiny. I jemu, jako mnoha jeho kolegům schází to, čemu se říkávalo Kinderstube. Je ale inteligentní a s mnohým se vyrovnal.

Chápu, že ne každý politik je schopen takových řečnických výkonů jako presidenti Zeman a Klaus, nebo uvězněný poslanec Rath. Politici by si však měli uvědomit, že slovo je opravdu obrazem mysli. Jejich výkon ve státní a politické funkci to zpravidla potvrzuje.

Bohužel, právě při současných povodních jsme také svědky desítek vystoupení mnoha televizních reportérů, kteří se také právě nevyznamenávají, ač by precizní výslovnost a přesné vyjadřování myšlenky mělo být základním předpokladem pro výkon povolání. Snaží se navodit dramatičnost situace rychlou mluvou a vůbec nerespektují skutečnost, že slovo je především prostředkem komunikace, a to i pro diváky starší či nedoslýchavé. Takové kulometné vyjadřování brání pochopení mluveného slova, a je kontraproduktivní, protože po několika sekundách posluchače unaví a pozornost ochabuje. Vypadá to, jakoby tací reportéři byli odměňováni podle počtu vyřčených slov. Nebo snad soutěží kdo více a rychleji?

Musím ale připustit, že současný bědný stav vyjadřování a mluvy není jen následek nedostatku inteligence, ale je způsoben celkovým úpadkem jazykové kultury. Ta už dostávala

na frak za minulého režimu. To však ještě žili učitelé, kteří považovali kultivované vyjadřování za znak svého sociálního a kulturního zařazení ve společnosti. V kvalitní škole se studenti učili nazpaměť dlouhé básně a byli hodnoceni nejen podle toho, zda si všechno zapamatovali, ale také podle výslovnosti, dynamiky řeči atp. Součástí výuky byla řečnická cvičení, kdy žáci museli souvisle hovořit několik minut na dané téma.

Dnes i známí herci, kteří určitě byli náležitě vyškoleni, užívají toho, čemu se naučili, jen při hraní nějaké role na divadle či ve filmu. Pokud ovšem vystupují na obrazovce televize sami za sebe, zapomenou na dobré vychování a od primitivních nevzdělanců je téměř nerozeznáte.

O tempora, o mores!

Ivo Krieshofer

Facebook komentáře