Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

Pátá a šestá kolona

Hodnocení uživatelů:  / 8
NejhoršíNejlepší 

Ve sdělovacích prostředcích se opět začíná objevovat sousloví „pátá kolona“. Tento termín poprvé použil frankistický generál Mola za občanské války ve Španělsku v letech 1936 -39. Zeptali se ho, která ze čtyř fašistických kolon dobude Madrid. Odpověděl, že to bude kolona pátá, složená z Frankových přívrženců ve městě. Od té doby se pátá kolona stala vžitým termínem pro označení politické skupiny víceméně tajně působící proti svému státu a rozšiřující ideologii či politiku protivníka.

  • pata-a-sesta-kolona

K prosazování svých zájmů využívají nátlakové skupiny uvnitř jiného státu všechny vlády. Sověti podporovali své příznivce v kapitalistických státech ve formě mírových hnutí, stoupenců jaderného odzbrojení atp. Samozřejmě i západní vlády podporovaly různé odpůrce režimů v tzv. táboře míru a socialismu. Nikdo dnes nepopře přímou finanční podporu chartistům u nás, či vysílače Hlasu Ameriky a Svobodné Evropy, které šířily myšlenky socialismu nepříznivé a pomáhaly ideovému rozvratu. Pro mnohé lidi, např. Jefima Fištejna, se to stalo celoživotním posláním.

V článku na Parlamentních listech odpověděl Štěpán Kotrba na dotaz, zda chce Putin rozdělit Evropu a podrobit ji prostřednictví svých pátých kolon mocenským hrátkám Kremlu, že to je tvrzení šestých kolon v Rusku, papouškované pátými kolonami u nás.

Podle Kotrby se pátá kolona chopila v Rusku moci za Jelcina, kdy ruský ministr zahraničí Andrej Kozyrev otevřeně deklaroval svou „atlantickou" orientaci. Vznikl režim liberálních reformátorů a likvidace sovětské společnosti ekonomicky, vojensky i sociálně. Bez svých patronů v Kremlu poté, co je Putin zlikvidoval, je pátá kolona velmi zranitelná a neudržitelná.

„Šestá kolona je charakteristická nesouměřitelností hodnot. Snaží se o likvidaci myšlení, útočí na sémantický rámec slov. Pracuje komplexněji a dlouhodoběji. Ideolog ruského „euroasijského hnutí" a velký propagátor Novorossije Alexander Dugin popisuje šestou kolonu v Rusku jako existenciálního nepřítele. Globalismus, globální finanční oligarchii. Zahrnuje ty, pro které stále nelze přesně stanovit místo v našem politickovědním slovníku, protože nevíme, jak myslí. Víme ale, jak škodí. Mění civilizační rámec. I u nás.“

Tolik Štěpán Kotrba a pokračuje:

„Podívejte, jak změnili naše myšlení za dvacet pět let. Od Ewingů a jejich pažravého Dallasu ke komunální Ulici. Čumíme na bednu a nevadí nám bezdomovci, nevadí nám zbídačení důchodci, když to jsou naši dědové či otcové. Nevadí nám stále klesající úroveň vzdělání našich dětí a nevadí nám stále více informací bez obsahu, kterými jsme denně zaplavováni.

Nehledáme souvislosti a spokojujeme se s konzumem informačních jednotlivostí. Ztrácíme smysl pro vnímání souvislostí a zjevné nesmysly bereme jako realitu bez údivu. Šestá kolona jsou všichni ti vtipálci, kteří se vysmívají ideálům v politice, ekonomice, kultuře, vzdělání, morálce.

Pro mne jsou šestá kolona ti, kvůli kterým nevím, zda je něco špatný vtip nebo tragická realita. Řečeno česky – oblbovači a rozesírači, většinou placení ze zahraničních grantů.“

Soudobá pátá kolona však působí i v Ruské federaci. Patří k ní mj. i občanská organizace Výbor matek vojáků Ruska, která je výrazně podporovaná ze západu . Tato organizace působila už za afgánské a čečenské války a její protesty proti údajně vysokým počtům zemřelých ruských vojáků přebírají západní média jako důkaz ruské vojenské přítomnosti na Ukrajině.

Rusko však čelí i vnitřním problémům vyvolaným realizací podrobně zpracovaných amerických plánů na vnitropolitický rozvrat. Ty vycházejí z osvědčené techniky oranžových revolucí a jejich řídicím činitelem je v současné době nový americký velvyslanec. Ten už svrhl dva prezidenty, gruzínského a ukrajinského, a měl významnou roli při dalších dvaceti převratech. Jeho hlavním současným úkolem je destabilizovat Ruskou federaci. Prvním místem, kde to má realizovat je Petrohrad. Je to město Putinovo, město s tradicí tří revolucí, město s největším procentem odpůrců současné vlády. Úspěch by byl jasnou odvetou za destabilizaci dolaru prostřednictvím BRICS.

Jak by tento útok měl vypadat představil Jevgenij Alexejevič Fjodorov, poslanec ruské státní Dumy. Na zářijové volby gubernátora by do Petrohradu mělo dorazit několik desítek tisíc na Ukrajině vyškolených mladých lidí nemajících žádné zábrany a ochotných třeba střílet na lidi z jedoucích aut. Proti údajně zfalšovaným výsledkům voleb by se měly konat masové demonstrace, proti nově zvolenému gubernátorovi se šířit občanská neposlušnost. Na mnoha místech státní správy už nyní pracuje množství uplacených lidí namočených v korupci, na něž není spolehnutí, kteří by spolu se zkompromitovanými politiky mohli ze dne na den změnit o 180 stupňů své politické názory. Právě tací, spolu s mediálními presstituty, by byli onou pátou kolonou, která by destabilizovala stát a umožnila pozdější vojenské napadení zvenčí. Následoval by rozklad policie, pouliční válka, která by se přenesla i na další choulostivá místa, např. do Kaliningradu, Moskvy, Jekatěrinburgu či na Kavkaz.

Fjodorov poukázal také na skutečnost, že události na Ukrajině, nepřipravenost státního aparátu i ozbrojených složek na možné varianty vývoje se v RF veřejně nerozebíraly, což je pro budoucí možné události v RF nepochopitelné.

Letošní podzim zřejmě bude velmi bouřlivým dějinným údobím a ani astronomické jaro asi mnoho klidu a míru nepřinese.

Kéž bych se mýlil!

(http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Analytik-Kotrba-Prolhane-devky-rozesiraci-a-oblbovaci-placeni-z-ciziny-tvrdi-ze-je-tu-Putinova-pata-kolona-Obeti-na-vrahy-z-Kyjeva-nezapomenou-333147)

https://www.youtube.com/watch?v=WNAPbuwLMHg

Ivo Krieshofer

Facebook komentáře