Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

Rabín Baruch Efrati: Islamizace Evropy je správná věc

Rabín Baruch Efrati zastává názor, že by se Židé měli “radovat nad skutečností, že Evropa platí za to, co prováděla po staletí nám, ztrátou své identity.” Uznává islám za to, že prosazuje umírněnost a úctu k Bohu.

Tak jak vzrůstají obavy z nárůstu počtu muslimů v Evropě, tak to vypadá, že ne každý je tímto problémem znepokojen. Včetně rabína, který dokonce tento fenomén vítá.

  • rabin-baruch-efrati-islamizace-evropy-je-spravna-vec
  • Rabín Baruch Efrati

Rabín Baruch Efrati, rabín ješivy (náboženského učiliště) v izraelské osadě Efrat na Západním břehu Jordánu, věří že islamizace Evropy je vlastně dobrá věc. “S pomocí Boží přijmou gojové v Evropě zdravější způsob života, mnohem více zdrženlivější a počestnější. Ne jako tomu je u pokryteckého křesťanství, které se jeví čisté, avšak je od základu zkažené.”


Rabín Efrati byl dotázán jedním studentem orientalistiky, aby se vyjádřil k postoji judaismu k procesu islamizace, kterým Evropa prochází během posledních let. Ve světle nedávné události, kdy byla poprvé zvolena starostkou bosenského města Visoko muslimka nosící hidžáb, se student zeptal rabína na stránkách Kipa: “Jak můžeme bojovat s islamizací Evropy a navrátit ji do rukou křesťanů a umírněných?”

Efrati v odpovědi napsal, že islamizace Evropy je lepší než Evropa křesťanská z etických a teologických důvodů – jako trest křesťanů za jejich perzekuci Židů a z důvodu, že křesťanství, oproti islámu, je z hlediskahalachy považováno za “modlářství”.

“Židé by měli jásat nad skutečností, že křesťanská Evropa ztrácí svoji identitu jako trest za to, co nám bylo po staletí činěno v exilu.” Takto rabín vysvětlil etický důvod pro upřednostňování muslimů, citujíc šokující ukázky zrišonim (texty, napsané předními rabíny v 11. – 15. století) o pogromech a hromadném vraždění, pacháného křesťany na Židech.

“Nikdy neodpustíme křesťanům v Evropě vyvraždění milionů našich dětí, žen a starých lidí… Ne jen během nedávného holocaustu, ale po celé generace, shodným způsobem který je charakteristickým pro všechny odnože pokryteckého křesťanství… A nyní Evropa ztrácí svoji identitu ve prospěch jiných lidí a náboženství. Nezůstanou žádné pozůstatky nebo přeživší po špinavém křesťanství, které prolilo mnoho krve a které nebude schopné tuto vinu odčinit.”

Teologickým důvodem je podle rabiho Efratiho že křesťanství – které osobně považuje za modlářství – má “na jedné straně sklony ničit normální život a stranit se ho, zatímco na straně druhé ztrácí svoji skromnost,” když“sahá od radikálního monasticismu až po radikální západní mravní zpustlost.”

Rabín dodal, že islám je “náboženství, které nesprávně posuzuje své proroky, avšak je relativně řádné. Zasazuje se více za tradiční manželské soužití a stvoření, kde zastává jistou řádnost a úctu k Bohu.”

Efrati proto soudí, že “i když jsme ve válce s místními Araby o Zemi izraelskou (Erec Jisra’el), islám je pořád lepší gójimskou kulturou než křesťanství.”

Dodal však, že se Židé musí modlit za to, aby islamizace většiny Evropy neublížila lidu Izraele.

Článek ‘Islamization of Europe a good thing’ vyšel dne 11. listopadu 2012 na stránkách Ynetnews.com.

zdroj:http://deliandiver.org/2013/06/rabin-baruch-efrati-islamizace-evropy-je-spravna-vec.html

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře