Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

Czech English French German Russian Spanish

ads

PROSÍM O ODPUŠTĚNÍ NAŠE DĚTI A VNUKY, ŽE JSME MIGRANTY ZNIČILI NAŠI CIVILIZACI

Hodnocení uživatelů:  / 12
NejhoršíNejlepší 

Německý režisér a scenárista libanonského původu Imad Karim patří mezi nejostřejší kritiky islámu. Pokusila jsem se přeložit co nejvěrněji jeho fb příspěvek…

  • prosim-o-odpusteni-nase-deti-a-vnuky-ze-jsme-migranty-znicili-nasi-civilizaci
  • ‼
  • prosim-o-odpusteni-nase-deti-a-vnuky-ze-jsme-migranty-znicili-nasi-civilizaci
  • prosim-o-odpusteni-nase-deti-a-vnuky-ze-jsme-migranty-znicili-nasi-civilizaci
  • prosim-o-odpusteni-nase-deti-a-vnuky-ze-jsme-migranty-znicili-nasi-civilizaci

Prosím dnes o odpuštění! 

Stromy pláčí, budou po vás ponechány k vyžíznění. Kameny křičí, brzy se budou házet po ženách a homosexuálech. Řeky vysychají, budou se po vás přeměňovat ve stoky. Tito mladí muži nenaleznou ve většině případů vztah k Německu, k jeho stromům, kamenům a řekám, protože neměli vztah ani k vlastním stromům, vlastním kamenům a k vlastním řekám. 

Přicházejí jako divocí dobyvatelé, aby pustošili, a ani si toho nejsou vědomi. Jednají instinktivně, protože celý život jen bojovali o své přežití. Jednají agresivně, protože cítí, tuší a vědí, že potkávají společnost, jež zapomněla, co je vlastní obrana. Oni chtějí podíl bez toho, aby se podíleli. 
 
Oni nemají bohužel schopnost poznání – rozvíjet dále objevené nádherné struktury. Oni nepřicházejí budovat, nýbrž ničit!
 
Vrátili-li by se Merklová a všichni zastánci těchto „humánních“ zachraňování, otevírání hranic a „refugees-welcome kultury“ jednoho dne z říše mrtvých zpět, hořce by plakali, ale nebudou. Budou jim chybět jak oči, tak slzy. 
 
Je zabíjen celý národ, jenž nechce nic jiného než život v bezpečí, svobodě a vzájemné úctě. Je zabíjena velkolepá kultura, které lidstvo za vše vděčí, a člověk se dobrovolně odevzdává době kamenné. 
 
Toto stěhování národů nepomůže nikomu a uškodí všem. 

Tito, již ve svých zemích vykořenění mladí muži budou v Evropě ještě jednou vykořeněni. Oni budou požadovat a požadovat. A když se ocitnou opět ve svých, jim už známých, slepých uličkách, budou se radikalizovat a volat svého virtuálního Boha, aby jim pomohl k poslednímu vítězství. 
Ne, oni nejsou žádní pionýři, kteří chtějí něco nového vystavět, nýbrž ničitelé, kteří chtějí zničit to, co místní staletí pracně vystavěli. Oni ničí, protože to je jediná dovednost, kterou se naučili. 
Ne, oni nenechají svou bídu ve svém „uprchlickém“ člunu, také ne svou nenávist a svůj fanatismus. Oni přistanou na evropských plážích a vlečou své důvody, jež je donutily opustit své domovy, s sebou. 
Tito Severoafričané, stejně jako Syřané, Iráčané, Afganistánci a a a nezvládli – vlastní či nevlastní vinou – ve svých zemích vybudovat civilní společnost, protože v převážné většině žijí a umírají v prostředí 1400 let starých toxických šaria-textech. Ne málo z nich bude zde trvalými hosty na soudech a bude se starat o vysokou konjunkturu obhájců, tlumočníků, psychologů a sociálních pracovníků. 
Z organizací UNO, EU, Amnesty International a z mnoha neziskovek se staly centrály pro smýšlení. Tyto organizace berou „uprchlíkům“ vlastní zodpovědnost za kontrolu porodnosti, ochotu vzdělávat se, učit se upřímnosti, úctě k druhému, k ženám a jinak sexuálně orientovaným lidem. Současně zakazují společnostem, které „uprchlíky“ přijímají, aby se proti této zničující migraci bránily. To jsou ty samé světové organizace, které se neodvažují vyzvat bohaté islámské země, aby „uprchlíky“ přijaly. 

To není jen nejšpinavější deal 20/21. století, to je dokonce zničující, nenapravitelná – coby „deal“ maskovaná – genocida! 
S vámi zemřou stromy, kameny a řeky, ale i politici, kteří se na vaší likvidaci podílejí, protože nebude nikoho, kdo by jejich diety financoval. 
S vámi zemře Německo (Evropa), pod jehož ochranou jsem se mohl 41 let svobodně rozvíjet. 
A 80% z vás tomu nechce věřit! 
Až půjdeme, zanechá spousta z nás děti a vnuky. U nich prosím dnes o odpuštění! 
Západní společnost je zdegenerována natolik, že si své mentální poškození ani neuvědomuje. Některé ideje jsou natolik idiotské, že jim může uvěřit jen intelektuál.

Facebook komentáře