Facebook Twitter RSS

O CFP!  | 

ads

O osudu EVROPY ...

Měl jsem tu dotaz na to, co si myslím o osudu Evropy a proč se co děje a kam to povede. Odpověď na to je snadná.

Evropa byla v druhé světové válce poražena a stala se kolonií. Když se druhou světovou podíváte z jakéhokoliv úhlu, jasně uvidíte, že tady byla kompletní sjednocená Evropa a pak malý ostrůvek Anglie, který se stal vstupním můstkem pro US ve válce proti Evropě jako takové.

  • o-osudu-evropy

O tom, že nebyly žádné vitězné Evropské státy svědčí nejlépe to, co se dělo hned po tom. Všechny "evropské vítězné mocnosti" se musely dobrovolně vzdát svých kolonií, ve kterých vzápětí získala vliv úplně jiná část světa. Všechny vítězné i prohrané státy mají v ústavě stejnou sebedestrukční pojistku zvanou "lidská práva" (tedy ve skutečnosti anarchie a vláda lůzy a protěžování parazitů plus korupce).

Ve všech "osvobozených" zemích začal import přistěhovalců a ředění populace závratným tempem. Stejně tak začala propaganda tvrdě podlamovat tradiční hodnoty (východní blok byl v tomhle opožděn, ale teď to tu máme také naplno, jakmile se změnila sféra vlivu). Začal se zavádět model ženy do práce, emancipace, neúcta mládí ke stáří, přerušení kontinuity, to dříve vůbec nebylo.

Další k čemu došlo je popstupná likvidace střední třídy a naprosté omezení jistot. Nikdo dnes neví, zda za týden bude nebo nebude mít práci. Lidé, kteří nežijí v tlupách, ale v rodinách (většina původní populace) se tedy bojí mít děti, protože nevědí, zda je uživí. K tomu jsou neustále mediálně narušovány vazby mezi generacemi v rodině i mezi manžely samotnými. Rozvodovost a s ní i nejistota závratně stoupá. Porodnost klesá.

Dorovnává to import a cizinci všeho druhu, kteří se o vytvoření hodnot na uvedeném území nijak nezasloužili, ale nyní z nich čerpají a mohou a jejich děti jsou plnoprávní občané. Vznikají komunity, které dále rozkládají systém a vzbuzují v původních obyvatelích oprávněné pocity strachu a ohrožení. Systém se tomu nijak nebrání, nechrání původní obyvatelstvo, naopak mu klade nejrůznější překážky a demoralizuje jej (například tím, že mu na každém kroku vnucuje nejrůznější menšiny jako vzor a peníze z daní místo aby se za ně stavěly nemocnice nebo podporovaly nadané děti, tak se investují do těchto menšin a tisícovek neziskovek, které se uvedenými menšinami a hnutími zaobírají). 

Všude jsou jasně vidět dvojí pravidla. Jedny pro menšiny, druhé pro původní obyvatelstvo. Původní obyvatelstvois e stalo obyvatelstvem druhé až třetí kategorie. Na prvním místě menšiny, na druhém místě kašpárci a křiklouni režimu a na posledním místě slušní lidé. Ti jsou pak vždy a všude v roli oběti. Média se nebojí to všechno ukazovat víceméně jasně pro ještě větší demoralizaci původního obyvatelstva.

K tomu všemu jsou tu ze zahranuičí placení novináři, kteří mají povinnost řvát a dělat veliký humbuk kolem všeho, co by nahrávalo místnímu obyvatelstvu a jakkoliv škodilo menšinám. Například pořádek, zastavení protěžování, jednotná pravidla podle schopností, transparentnost.

Do toho všeho se sem natáhl systém, který se schovává za přezdívku Demokracie, ale jde ve skutečnosti o ryze mafiánský model, který má korupci přímo ve své struktuře pevně zakořeněnou tím, že jakákoliv skupina ovládající média a tím i názor většiny blbců, kteří dnes mohou volit aniž by z toho měli rozum a byli schopni si uvědomit důsledky, že ten, komu dají svůj hlas jim pak s klidem prodá i vlastní střechu nad hlavou, tak jakákoliv skupina se může za pomoci médií a "svobodných voleb" snadno chopit moci a parazitovat na práci všech, což v extrémních případech republik bývalého východního bloku dochází až do fází, kdy parazit hrozí tím, že hostitele zabije a sebe také při občanské válce.

O tom, kdo vyšel z druhé světové jako poražený a kdo jako vítěz svědčí nejlépe pasáž, kterou obsahují nyní ústavy všech zemí Evropy a to je pasáž o hoplocaustu a o přesném počtu obětí, o kterých se nesmí pochybovat. Dle mého laického mínění historická fakta do ústavy nepatří a také by v ústavě svobodné země, pokud jsou v ní již nějaká historická fakta, měla být především historická fakta týkající se většinové populace té které země. Že je to jinak svědčí o něčem velmi podezřelém. A že je to úplně stejně ve všech dobytých i osvobozených zemích znamená, že vítěz mezi nimi nečinil rozdíl.

Tedy zapomeňme na to, že někdo z Evropy něco vyhrál. Ne, Evropa prohrála.

Styl jakým EU prosazuje dnes směrná čísla žen, impoort menšin, chudáci aby se skládali na bohaté, kteří naoko krachují, zákazy žárovek a tisíce jiných věcí a nesmyslů, to všechno už je jen absurdní divadlo řízeného konce evropské civilizace.

Nejvíce ze všech zemí Evropy demograficky vymírá (dle informací z tisku) Něměcko, ale ostatní na tom nejsou o mnoho lépe. Původní populace klesá neustále v celé Evropě.

I kdyby byly každý den masové popravy původního obyvatelstva, nebyly by důsledky nikdy tak strašlivé, jaké má na vlastní obyvatelstvo současná evropská politika.

V přírodě platí jednoduchá pravidla.

Co prosperuje, to se množí. Čemu se vede blbě, to chcípá.

Nějaké HDP a ostatní koniny jsou nepodstatné.

Evropa vymírá a původní obyvatelstvo je systémově likvidováno a ředěno přistěhovalci. Zákony destrukci maximálně podporují a zločin na nejvyšší úrovni ve vedení státu apod má zelenou a zájem o národ a vlastní stát je nulový, protože stát nevedou nikde patrioti, ale všude jen mafiáni a kariéristi či nastrčené loutky.

A co bude ?

Z Evropy se stane třetí svět. Bude všem k smíchu.

Podívejte se co udělali za dvacet let s východním blokem.

To se postupně stane se všemi. Základem je zlomit národní hrdost, zlomit důvěru mezi lidmi, mít dost rozeštvávačů, média, zločinnost, nejistotu, hodně cizáků a pravidla nastavená tak, aby každý, kdo je bude poctivě dodržovat, mohl jen živořit.

Tohle nemůže dopadnout dobře.

Evropa prohrála válku a podle toho vypadá.

Žádná skutečná suverenita tu není.

Jen se vazalové mezi sebou handrkují, kdo se bude mít lépe.


zdroj:http://www.zpovedka.cz/002192.php

PodporteCFP QR 22 KAFE KÁVAS

Komentáře

Přidat komentář

Bezpečnostní kód Obnovit

Facebook komentáře