To nyní podtrhují i ​​nejnovější ekonomické údaje: Německo je z hlediska hrubého domácího produktu až na šestém místě mezi nejbohatšími zeměmi. Před našimi sousedy jsou Čína, USA, Indie, Japonsko a Rusko.

Zdroj:https://exxpress.at/neue-wirtschaftsdaten-russland-mit-bruttoinlandsprodukt-vor-deutschland/